ไลน์แทงบอล แอพแทงบอล แอพพนันบอล แทงบอลผ่านเว็บ

ไลน์แทงบอล แอพแทงบอล แอพพนันบอล แทงบอลผ่านเว็บ เล่นบอลออนไลน์ แทงบอลผ่านเน็ต พนันฟุตบอลออนไลน์ เว็บบอลออนไลน์ เว็บพนันบอล แทงบอลออนไลน์ เว็บแทงบอลออนไลน์
เว็บแทงบอล พนันบอลออนไลน์ เว็บพนันบอลออนไลน์ แทงพนันบอลออนไลน์ แทงฟุตบอลออนไลน์
ตลาด Elderberry ในขอบเขตของสหรัฐอเมริกา

ความครอบคลุมของรายงาน

ราย ละเอียด

เลขหน้า

120

ปีฐาน

2021

รอบระยะเวลาการคาดการณ์

2022-2026

โมเมนตัมการเติบโต & CAGR

เร่งความเร็วที่ CAGR 7.00%

การเติบโตของตลาด 2022-2026

$ 109.76 ล้าน

โครงสร้างตลาด

กระจัดกระจาย

การเติบโตของ YoY (%)

6.00

การวิเคราะห์ระดับภูมิภาค

พวกเรา

การมีส่วนร่วมของตลาด

สหรัฐอเมริกาที่ 100%

ประเทศผู้บริโภคที่สําคัญ

พวกเรา

ภูมิทัศน์การแข่งขัน

บริษัท ชั้นนํากลยุทธ์การแข่งขันขอบเขตการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค

บริษัทที่จัดทําโพรไฟล์

Artemis International, Dr. Willmar Schwabe GmbH and Co. KG, Gaia Herbs Inc., GNC Holdings LLC, Natures Nutrition, Natures Power Nutraceuticals Corp., NOW Health Group Inc., Pharmacare US Inc., Pukka Herbs Ltd. และ Xi an Longze Biotechnology Co. Ltd.

การเปลี่ยนแปลงของตลาด

การวิเคราะห์ตลาดแม่, ตัวเหนี่ยวนําการเติบโตของตลาดและอุปสรรค, การวิเคราะห์เซ็กเมนต์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเติบโตช้า, ผลกระทบ COVID 19 และการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในอนาคต, การวิเคราะห์สภาพตลาดสําหรับระยะเวลาการคาดการณ์

มุมมอง purview การกําหนดเอง

หากรายงานของเราไม่ได้รวมข้อมูลที่คุณกําลังมองหาคุณสามารถติดต่อนักวิเคราะห์ของเราและรับกลุ่มที่กําหนดเอง

หัวข้อสําคัญที่ครอบคลุม:

1. บทสรุปผู้บริหาร

1.1 ภาพรวมตลาด

นิทรรศการ 01: การค้นพบที่สําคัญ 1

นิทรรศการ 02: การค้นพบที่สําคัญ 2

นิทรรศการ 03: การค้นพบที่สําคัญ 5

นิทรรศการ 04: การค้นพบที่สําคัญ 6

นิทรรศการ 05: การค้นพบที่สําคัญ 7

2. ภูมิทัศน์ของตลาด

2.1 ระบบนิเวศของตลาด

จัดแสดง 06 ตลาดแม่

นิทรรศการ 07: ลักษณะของตลาด

2.2 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า

นิทรรศการ 08: การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า: อาหารและเนื้อสัตว์ที่บรรจุหีบห่อ

2.2.1 อินพุต

2.2.2 โลจิสติกส์ขาเข้า

2.2.3 การประมวลผลหลัก

2.2.4 Secondary and tertiary processing

2.2.5 Outbound logistics

2.2.6 End-customers

2.2.7 Marketing and sales

2.2.8 Services

2.2.9 Innovations

3. Market Sizing

3.1 Market definition

Exhibit 09 : Offerings of vendors included in the market definition

3.2 Market segment analysis

Exhibit 10: Market segments

3.3 Market size 2021

3.4 Market outlook: Forecast for 2021 – 2026

Exhibit 11: Global – Market size and forecast 2021 – 2026 ($ million)

Exhibit 12: Global market: Year-over-year growth 2021 – 2026 (%)

4. Five Forces Analysis

4.1 Five Forces Summary

Exhibit 13: Five forces analysis 2021 – 2026

4.2 Bargaining power of buyers

Exhibit 14: Bargaining power of the buyer

4.3 Bargaining power of suppliers

Exhibit 15: Bargaining power of the supplier

4.4 Threat of new entrants

Exhibit 16: Threat of new entrants

4.5 Threat of substitutes

Exhibit 17: Threat of substitutes

4.6 Threat of rivalry

Exhibit 18: Threat of rivalry

4.7 Market condition

Exhibit 19: Market condition – Five forces 2021

5. Market Segmentation by Application

5.1 Market segments

The segments covered in this chapter are:

Mobile
Desktop
Exhibit 20: Application – Market share 2021-2026 (%)

5.2 Comparison by Application

Exhibit 21: Comparison by Application

5.3 Health and wellness – Market size and forecast 2021-2026

Exhibit 22: Health and wellness – Market size and forecast 2021-2026 ($ million)

Exhibit 23: Health and wellness – Year-over-year growth 2021-2026 (%)

5.4 Beverages – Market size and forecast 2021-2026

Exhibit 24: Beverages – Market size and forecast 2021-2026 ($ million)

Exhibit 25: Beverages – Year-over-year growth 2021-2026 (%)

5.5 Food – Market size and forecast 2021-2026

Exhibit 26: Food – Market size and forecast 2021-2026 ($ million)

Exhibit 27: Food – Year-over-year growth 2021-2026 (%)

5.6 Food colors – Market size and forecast 2021-2026

Exhibit 28: Food colors – Market size and forecast 2021-2026 ($ million)

Exhibit 29: Food colors – Year-over-year growth 2021-2026 (%)

5.7 Market opportunity by Application

Exhibit 30: Market opportunity by Application

6. การแบ่งส่วนตลาดตามช่องทางการจัดจําหน่าย

6.1 กลุ่มตลาด

กลุ่มที่ครอบคลุมในบทนี้คือ:

ออฟไลน์
ออนไลน์
นิทรรศการ 31: ช่องทางการจัดจําหน่าย – ส่วนแบ่งการตลาด 2021-2026 (%)

6.2 การเปรียบเทียบตามช่องทางการจัดจําหน่าย

นิทรรศการ 32: การเปรียบเทียบตามช่องทางการจัดจําหน่าย

6.3 ออฟไลน์ – ไลน์แทงบอล ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026

นิทรรศการ 33: ออฟไลน์ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 34: ออฟไลน์ – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

6.4 ออนไลน์ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026

นิทรรศการ 35: ออนไลน์ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 36: การเติบโตออนไลน์ – ปีต่อปี 2021-2026 (%)

6.5 โอกาสทางการตลาดตามช่องทางการจัดจําหน่าย

นิทรรศการ 37: โอกาสทางการตลาดตามช่องทางการจัดจําหน่าย

7.ภูมิทัศน์ของลูกค้า

เมทริกซ์ภูมิทัศน์ของลูกค้าของ Technavio เปรียบเทียบไดรเวอร์หรือความไวของราคาวงจรการยอมรับความสําคัญในตะกร้าราคาของลูกค้าอัตราการยอมรับและเกณฑ์การซื้อที่สําคัญ

7.1 ภาพรวม

นิทรรศการ 38: ภูมิทัศน์ของลูกค้า

8. ผู้ขับขี่ ความท้าทาย และแนวโน้ม

8.1 ตัวขับเคลื่อนตลาด

8.1.1 ประโยชน์ต่อสุขภาพของ elderberry

8.1.2 การเข้าถึงการพนันออนไลน์ที่กว้างขึ้น

8.1.3 ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของการทําฟาร์มในเมือง

8.2 ความท้าทายในตลาด

8.2.1 การเพิ่มความนิยมของผลิตภัณฑ์ทดแทน

8.2.2 การรับรู้ของประชาชนต่ํา

8.2.3 กฎระเบียบการติดฉลากที่เข้มงวดและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์

นิทรรศการที่ 39: ผลกระทบของผู้ขับขี่และความท้าทาย

8.3 แนวโน้มของตลาด

8.3.1 ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของอาหารมังสวิรัติ

8.3.2 ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสําหรับ superfruits และส่วนผสมการทํางานในสหรัฐอเมริกา

8.3.3 ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสําหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ

8.3.4 ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของ superfoods สีม่วง

9. ภูมิทัศน์ของผู้ขาย

9.1 ภาพรวม

นิทรรศการ 40: ภูมิทัศน์ของผู้ขาย

9.2 การหยุดชะงักของภูมิทัศน์

นิทรรศการ 41: การหยุดชะงักของภูมิทัศน์

นิทรรศการ 42: ความเสี่ยงในอุตสาหกรรม

9.3 สถานการณ์การแข่งขัน

10. การวิเคราะห์ผู้ขาย

10.1 ครอบคลุมผู้ขาย

นิทรรศการ 43: ครอบคลุมผู้ขาย

10.2 การวางตําแหน่งตลาดของผู้ขาย

นิทรรศการ 44: การวางตําแหน่งตลาดของผู้ขาย

10.3 อาร์เทมิส อินเตอร์เนชั่นแนล

นิทรรศการ 45: อาร์เทมิส อินเตอร์เนชั่นแนล – ภาพรวม

นิทรรศการ 46: อาร์เทมิส อินเตอร์เนชั่นแนล – ผลิตภัณฑ์และบริการ

นิทรรศการ 47: อาร์เทมิส อินเตอร์เนชั่นแนล – ข้อเสนอสําคัญ

10.4 ดร. วิลมาร์ ชวาเบ GmbH และ Co. KG

นิทรรศการ 48: ดร. วิลมาร์ ชวาเบ GmbH และ Co. KG – ภาพรวม

นิทรรศการ 49: ดร. วิลมาร์ ชวาเบ GmbH และ Co. KG – ผลิตภัณฑ์และบริการ

นิทรรศการ 50: ดร. วิลมาร์ ชวาเบ GmbH และ Co. KG – ข้อเสนอที่สําคัญ

10.5 ไกอาสมุนไพรอิงค์

นิทรรศการ 51: ไกอา เฮิร์บอิงค์ – ภาพรวม

นิทรรศการ 52: Gaia สมุนไพร Inc. – ผลิตภัณฑ์และบริการ

นิทรรศการ 53: Gaia สมุนไพร Inc. – ข้อเสนอที่สําคัญ

10.6 จีเอ็นซี โฮลดิ้งส์ แอลแอลซี

นิทรรศการ 54: จีเอ็นซี โฮลดิ้งส์ แอลแอลซี – ภาพรวม

นิทรรศการ 55: GNC โฮลดิ้งส์ LLC – ผลิตภัณฑ์และบริการ

นิทรรศการ 56: GNC โฮลดิ้ง LLC – ข้อเสนอที่สําคัญ

10.7 โภชนาการธรรมชาติ

นิทรรศการ 57: โภชนาการธรรมชาติ – ภาพรวม

นิทรรศการ 58: โภชนาการธรรมชาติ – ผลิตภัณฑ์และบริการ

นิทรรศการ 59: โภชนาการธรรมชาติ – ข้อเสนอที่สําคัญ

10.8 ธรรมชาติอํานาจ Nutraceuticals คอร์ป

นิทรรศการ 60: เนเจอร์ส พาวเวอร์ นูทราซูติคอลส์ คอร์ป – ภาพรวม

นิทรรศการ 61: ธรรมชาติพลังงาน Nutraceuticals คอร์ป – ผลิตภัณฑ์และบริการ

นิทรรศการ 62: ธรรมชาติพลังงาน Nutraceuticals คอร์ป – ข้อเสนอที่สําคัญ

10.9 NOW กลุ่มสุขภาพอิงค์

นิทรรศการ 63: NOW Health Group Inc. – ภาพรวม

นิทรรศการ 64: NOW Health Group Inc. – ผลิตภัณฑ์และบริการ

นิทรรศการ 65: NOW Health Group Inc. – ข้อเสนอสําคัญ

10.10 เภสัชกรรม US Inc.

นิทรรศการ 66: Pharmacare US Inc. – ภาพรวม

นิทรรศการ 67: Pharmacare US Inc. – ผลิตภัณฑ์และบริการ

นิทรรศการ 68: Pharmacare US Inc. – ข้อเสนอที่สําคัญ

10.11 หจก.ปุ๊กกะสมุนไพร

นิทรรศการ 69: Pukka สมุนไพร จํากัด – ภาพรวม

นิทรรศการ 70: Pukka สมุนไพร จํากัด – ผลิตภัณฑ์และบริการ

นิทรรศการ 71: Pukka สมุนไพร จํากัด – ข้อเสนอที่สําคัญ

10.12 ซีอาน Longze เทคโนโลยีชีวภาพ จํากัด

นิทรรศการ 72: ซีอาน Longze เทคโนโลยีชีวภาพ จํากัด – ภาพรวม

นิทรรศการ 73: ซีอาน Longze เทคโนโลยีชีวภาพ จํากัด – ผลิตภัณฑ์และบริการ

นิทรรศการ 74: ซีอาน Longze เทคโนโลยีชีวภาพ จํากัด – ข้อเสนอที่สําคัญ

11. ภาคผนวก

11.1 ขอบเขตของรายงาน

11.1.1 คําจํากัดความของตลาด

11.1.2 วัตถุประสงค์

11.1.3 หมายเหตุและข้อแม้

11.2 อัตราการแปลงสกุลเงินสําหรับ US$

นิทรรศการ 75: อัตราการแปลงสกุลเงินสําหรับ US$

11.3 ระเบียบวิธีวิจัย

นิทรรศการ 76: ระเบียบวิธีวิจัย

นิทรรศการ 77: เทคนิคการตรวจสอบความถูกต้องที่ใช้สําหรับการปรับขนาดตลาด

นิทรรศการ 78: แหล่งข้อมูล

11.4 รายการตัวย่อ

นิทรรศการ 79: รายชื่อตัวย่อ

เกี่ยวกับเรา
Technavio เป็น บริษัท วิจัยและให้คําปรึกษาด้านเทคโนโลยีชั้นนําระดับโลก การวิจัยและการวิเคราะห์ของพวกเขามุ่งเน้นไปที่แนวโน้มของตลาดเกิดใหม่และให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดําเนินการได้เพื่อช่วยให้ธุรกิจระบุโอกาสทางการตลาดและพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตําแหน่งทางการตลาดของพวกเขา ด้วยนักวิเคราะห์เฉพาะทางกว่า 500 คนห้องสมุดรายงานของ Technavio ฐานลูกค้าของพวกเขาประกอบด้วยองค์กรทุกขนาดรวมถึง บริษัท Fortune 500 มากกว่า 100 แห่ง ฐานลูกค้าที่กําลังเติบโตนี้อาศัยความครอบคลุมที่ครอบคลุมของ Technavio การวิจัยที่กว้างขวางและข้อมูลเชิงลึกของตลาดที่สามารถดําเนินการได้เพื่อระบุโอกาสในตลาดที่มีอยู่และมีศักยภาพและประเมินตําแหน่งการแข่งขันของพวกเขาภายในสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลง ผล SURMOUNT-1 ของลิลลี่ที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์แสดงให้เห็นว่า tirzepatide ประสบความสําเร็จระหว่าง 16.0% ถึง 22.5% การสูญเสียน้ําหนักในผู้ใหญ่ที่มีโรคอ้วนหรือน้ําหนักเกิน
โลโก้อีไล ลิลลี่ และบริษัท (PRNewsFoto, อีไล ลิลลี่ และบริษัท)
ข่าวโดย

อีไล ลิลลี่ แอนด์ คอมพานี
04 มิ.ย. 2022, 10:02 ET

แชร์บทความนี้

ผลลัพธ์โดยละเอียดจากการทดลองระยะที่ 3 ของลิลลี่ในโรคอ้วนหรือน้ําหนักเกินที่นําเสนอที่สมาคมโรคเบาหวานอเมริกัน® 82nd เซสชั่นทางวิทยาศาสตร์® และเผยแพร่พร้อมกันใน NEJM

INDIANAPOLIS, 4 มิถุนายน 2022 /PRNewswire/ — ผลการศึกษาโดยละเอียดจาก Eli Lilly และ Company’s (NYSE: LLY) ระยะที่ 3 SURMOUNT-1 การทดลองทางคลินิกประเมิน tirzepatide สําหรับการรักษาโรคอ้วนหรือน้ําหนักเกินได้รับการตีพิมพ์พร้อมกันในวันนี้ในวารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์ (NEJM) และนําเสนอในการประชุมสัมมนาที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมโรคเบาหวานอเมริกัน (ADA) ในช่วง ADA’s 82®nd เซสชั่นทางวิทยาศาสตร์ Tirzepatide พบจุดสิ้นสุดร่วมของการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยที่เหนือกว่าในน้ําหนักตัวจากพื้นฐานและร้อยละที่มากขึ้นของผู้เข้าร่วมที่บรรลุการลดน้ําหนักของร่างกายอย่างน้อย 5% เมื่อเทียบกับยาหลอกสําหรับทั้ง estimands®ผม.

สําหรับค่าประมาณประสิทธิภาพiiผู้เข้าร่วมการรับประทานยา tirzepatide ประสบความสําเร็จในการลดน้ําหนักเฉลี่ย 16.0% (35 ปอนด์หรือ 16 กก. บน 5 มก.), 21.4% (49 ปอนด์หรือ 22 กก. บน 10 มก.) และ 22.5% (52 ปอนด์หรือ 24 กก. บน 15 มก.) เมื่อเทียบกับยาหลอก (2.4%, 5 ปอนด์หรือ 2 กก.) นอกจากนี้, 89% (5 มก.) และ 96% (10 มก. และ 15 มก.) ของผู้ที่ใช้ tirzepatide ประสบความสําเร็จอย่างน้อย 5% ลดน้ําหนักร่างกายเมื่อเทียบกับ 28% ของผู้ที่ใช้ยาหลอก.

ทั้งสามปริมาณของ tirzepatide ประสบความสําเร็จทุกจุดสิ้นสุดรองที่สําคัญที่ 72 สัปดาห์ของการรักษาสําหรับ estimand ประสิทธิภาพ, รวมทั้ง:

ร้อยละของผู้เข้าร่วมที่บรรลุการลดน้ําหนักของร่างกายอย่างน้อย 10%: 73% (5 มก., ไม่ได้ควบคุมสําหรับข้อผิดพลาดประเภท 1), 86% (10 มก.) และ 90% (15 มก.) เมื่อเทียบกับ 14% กับยาหลอก.
ร้อยละของผู้เข้าร่วมที่บรรลุการลดน้ําหนักตัวอย่างน้อย 15%: 50% (5 มก., ไม่ได้ควบคุมสําหรับข้อผิดพลาดประเภท 1), 74% (10 มก.) และ 78% (15 มก.) เมื่อเทียบกับ 6.0% กับยาหลอก.
ร้อยละของผู้เข้าร่วมที่บรรลุอย่างน้อย 20% ลดน้ําหนักร่างกาย: 32% (5 มก., ไม่ได้ควบคุมสําหรับข้อผิดพลาดประเภท 1), 55% (10 มก.) และ 63% (15 มก.) เมื่อเทียบกับ 1.3% กับยาหลอก.
การเปลี่ยนแปลงของเส้นรอบวงเอวจากพื้นฐาน: -14.6 ซม. (5 มก., ไม่ได้ควบคุมสําหรับข้อผิดพลาดประเภท 1), -19.4 ซม. (10 มก.) และ -19.9 ซม. (15 มก.) เมื่อเทียบกับ -3.4 ซม. ด้วยยาหลอก
ทั้งสามปริมาณของ tirzepatide ประสบความสําเร็จจุดสิ้นสุดรองเพิ่มเติมที่ 72 สัปดาห์ของการรักษา, วัดเปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมบรรลุอย่างน้อย 25% ลดน้ําหนักตัว (ไม่ได้ควบคุมสําหรับข้อผิดพลาดประเภท 1): 16.5% (5 มก.), 35% (10 มก.) และ 39.7% (15 มก.) เมื่อเทียบกับ 0.3% กับยาหลอก.

Participants taking tirzepatide also achieved an approximately three times greater percent reduction in fat mass versus lean mass (33.9% fat mass reduction compared to a 10.9% lean mass reduction).

“Obesity is a chronic, treatable disease, and individuals living with obesity deserve effective and safe treatment options that can help restore their weight to levels that support optimal health,” said Ania Jastreboff, MD, Ph.D., Associate Professor of Medicine & Pediatrics, Endocrinology & Metabolism, at Yale School of Medicine; Director, Weight Management & Obesity Prevention at the Yale Stress Center; and co-Director of the Yale Center for Weight Management. “In SURMOUNT-1, participants taking tirzepatide on average lost up to one fifth of their body weight – and notably, about nine out of ten participants taking tirzepatide lost weight. These results are significantly higher than the placebo arm and underscore the importance of this study.”

Tirzepatide also met the co-primary and all key secondary endpoints for the treatment-regimen estimandiii, including:

Average body weight reductions: 15.0% (5 mg), 19.5% (10 mg) and 20.9% (15 mg) compared to 3.1% with placebo.
Percentage of participants achieving body weight reductions of ≥5%: 85% (5 mg), 89% (10 mg) and 91% (15 mg) compared to 35% with placebo.
Percentage of participants achieving ≥10% body weight reductions: 69% (5 mg, not controlled for type 1 error), 78% (10 mg) and 84% (15 mg) compared to 19% with placebo.
Percentage of participants achieving ≥15% body weight reductions: 48% (5 mg, not controlled for type 1 error), 67% (10 mg) and 71% (15 mg) compared to 9% with placebo.
Percentage of participants achieving body weight reductions of ≥20%: 30% (5 mg, not controlled for type 1 error), 50% (10 mg), and 57% (15 mg) compared to 3.1% with placebo.
Change in waist circumference from baseline: -14.0 cm (5 mg, not controlled for type 1 error), ‑17.7 cm (10 mg) and -18.5 cm (15 mg) compared to -4.0 cm with placebo.
Percentage of participants taking tirzepatide achieving ≥25% body weight reductions (not controlled for type 1 error): 15.3% (5 mg), 32.3% (10 mg)