ไลน์แทงบอล แอพแทงบอล แอพพนันบอล แทงบอลผ่านเว็บ

ไลน์แทงบอล แอพแทงบอล แอพพนันบอล แทงบอลผ่านเว็บ เล่นบอลออนไลน์ แทงบอลผ่านเน็ต พนันฟุตบอลออนไลน์ เว็บบอลออนไลน์ เว็บพนันบอล แทงบอลออนไลน์ เว็บแทงบอลออนไลน์
เว็บแทงบอล พนันบอลออนไลน์ เว็บพนันบอลออนไลน์ แทงพนันบอลออนไลน์ แทงฟุตบอลออนไลน์
ตลาด Elderberry ในขอบเขตของสหรัฐอเมริกา

ความครอบคลุมของรายงาน

ราย ละเอียด

เลขหน้า

120

ปีฐาน

2021

รอบระยะเวลาการคาดการณ์

2022-2026

โมเมนตัมการเติบโต & CAGR

เร่งความเร็วที่ CAGR 7.00%

การเติบโตของตลาด 2022-2026

$ 109.76 ล้าน

โครงสร้างตลาด

กระจัดกระจาย

การเติบโตของ YoY (%)

6.00

การวิเคราะห์ระดับภูมิภาค

พวกเรา

การมีส่วนร่วมของตลาด

สหรัฐอเมริกาที่ 100%

ประเทศผู้บริโภคที่สําคัญ

พวกเรา

ภูมิทัศน์การแข่งขัน

บริษัท ชั้นนํากลยุทธ์การแข่งขันขอบเขตการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค

บริษัทที่จัดทําโพรไฟล์

Artemis International, Dr. Willmar Schwabe GmbH and Co. KG, Gaia Herbs Inc., GNC Holdings LLC, Natures Nutrition, Natures Power Nutraceuticals Corp., NOW Health Group Inc., Pharmacare US Inc., Pukka Herbs Ltd. และ Xi an Longze Biotechnology Co. Ltd.

การเปลี่ยนแปลงของตลาด

การวิเคราะห์ตลาดแม่, ตัวเหนี่ยวนําการเติบโตของตลาดและอุปสรรค, การวิเคราะห์เซ็กเมนต์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเติบโตช้า, ผลกระทบ COVID 19 และการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในอนาคต, การวิเคราะห์สภาพตลาดสําหรับระยะเวลาการคาดการณ์

มุมมอง purview การกําหนดเอง

หากรายงานของเราไม่ได้รวมข้อมูลที่คุณกําลังมองหาคุณสามารถติดต่อนักวิเคราะห์ของเราและรับกลุ่มที่กําหนดเอง

หัวข้อสําคัญที่ครอบคลุม:

1. บทสรุปผู้บริหาร

1.1 ภาพรวมตลาด

นิทรรศการ 01: การค้นพบที่สําคัญ 1

นิทรรศการ 02: การค้นพบที่สําคัญ 2

นิทรรศการ 03: การค้นพบที่สําคัญ 5

นิทรรศการ 04: การค้นพบที่สําคัญ 6

นิทรรศการ 05: การค้นพบที่สําคัญ 7

2. ภูมิทัศน์ของตลาด

2.1 ระบบนิเวศของตลาด

จัดแสดง 06 ตลาดแม่

นิทรรศการ 07: ลักษณะของตลาด

2.2 การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า

นิทรรศการ 08: การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่า: อาหารและเนื้อสัตว์ที่บรรจุหีบห่อ

2.2.1 อินพุต

2.2.2 โลจิสติกส์ขาเข้า

2.2.3 การประมวลผลหลัก

2.2.4 Secondary and tertiary processing

2.2.5 Outbound logistics

2.2.6 End-customers

2.2.7 Marketing and sales

2.2.8 Services

2.2.9 Innovations

3. Market Sizing

3.1 Market definition

Exhibit 09 : Offerings of vendors included in the market definition

3.2 Market segment analysis

Exhibit 10: Market segments

3.3 Market size 2021

3.4 Market outlook: Forecast for 2021 – 2026

Exhibit 11: Global – Market size and forecast 2021 – 2026 ($ million)

Exhibit 12: Global market: Year-over-year growth 2021 – 2026 (%)

4. Five Forces Analysis

4.1 Five Forces Summary

Exhibit 13: Five forces analysis 2021 – 2026

4.2 Bargaining power of buyers

Exhibit 14: Bargaining power of the buyer

4.3 Bargaining power of suppliers

Exhibit 15: Bargaining power of the supplier

4.4 Threat of new entrants

Exhibit 16: Threat of new entrants

4.5 Threat of substitutes

Exhibit 17: Threat of substitutes

4.6 Threat of rivalry

Exhibit 18: Threat of rivalry

4.7 Market condition

Exhibit 19: Market condition – Five forces 2021

5. Market Segmentation by Application

5.1 Market segments

The segments covered in this chapter are:

Mobile
Desktop
Exhibit 20: Application – Market share 2021-2026 (%)

5.2 Comparison by Application

Exhibit 21: Comparison by Application

5.3 Health and wellness – Market size and forecast 2021-2026

Exhibit 22: Health and wellness – Market size and forecast 2021-2026 ($ million)

Exhibit 23: Health and wellness – Year-over-year growth 2021-2026 (%)

5.4 Beverages – Market size and forecast 2021-2026

Exhibit 24: Beverages – Market size and forecast 2021-2026 ($ million)

Exhibit 25: Beverages – Year-over-year growth 2021-2026 (%)

5.5 Food – Market size and forecast 2021-2026

Exhibit 26: Food – Market size and forecast 2021-2026 ($ million)

Exhibit 27: Food – Year-over-year growth 2021-2026 (%)

5.6 Food colors – Market size and forecast 2021-2026

Exhibit 28: Food colors – Market size and forecast 2021-2026 ($ million)

Exhibit 29: Food colors – Year-over-year growth 2021-2026 (%)

5.7 Market opportunity by Application

Exhibit 30: Market opportunity by Application

6. การแบ่งส่วนตลาดตามช่องทางการจัดจําหน่าย

6.1 กลุ่มตลาด

กลุ่มที่ครอบคลุมในบทนี้คือ:

ออฟไลน์
ออนไลน์
นิทรรศการ 31: ช่องทางการจัดจําหน่าย – ส่วนแบ่งการตลาด 2021-2026 (%)

6.2 การเปรียบเทียบตามช่องทางการจัดจําหน่าย

นิทรรศการ 32: การเปรียบเทียบตามช่องทางการจัดจําหน่าย

6.3 ออฟไลน์ – ไลน์แทงบอล ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026

นิทรรศการ 33: ออฟไลน์ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 34: ออฟไลน์ – การเติบโตของปีต่อปี 2021-2026 (%)

6.4 ออนไลน์ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026

นิทรรศการ 35: ออนไลน์ – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ 2021-2026 ($ ล้าน)

นิทรรศการ 36: การเติบโตออนไลน์ – ปีต่อปี 2021-2026 (%)

6.5 โอกาสทางการตลาดตามช่องทางการจัดจําหน่าย

นิทรรศการ 37: โอกาสทางการตลาดตามช่องทางการจัดจําหน่าย

7.ภูมิทัศน์ของลูกค้า

เมทริกซ์ภูมิทัศน์ของลูกค้าของ Technavio เปรียบเทียบไดรเวอร์หรือความไวของราคาวงจรการยอมรับความสําคัญในตะกร้าราคาของลูกค้าอัตราการยอมรับและเกณฑ์การซื้อที่สําคัญ

7.1 ภาพรวม

นิทรรศการ 38: ภูมิทัศน์ของลูกค้า

8. ผู้ขับขี่ ความท้าทาย และแนวโน้ม

8.1 ตัวขับเคลื่อนตลาด

8.1.1 ประโยชน์ต่อสุขภาพของ elderberry

8.1.2 การเข้าถึงการพนันออนไลน์ที่กว้างขึ้น

8.1.3 ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของการทําฟาร์มในเมือง

8.2 ความท้าทายในตลาด

8.2.1 การเพิ่มความนิยมของผลิตภัณฑ์ทดแทน

8.2.2 การรับรู้ของประชาชนต่ํา

8.2.3 กฎระเบียบการติดฉลากที่เข้มงวดและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์

นิทรรศการที่ 39: ผลกระทบของผู้ขับขี่และความท้าทาย

8.3 แนวโน้มของตลาด

8.3.1 ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของอาหารมังสวิรัติ

8.3.2 ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสําหรับ superfruits และส่วนผสมการทํางานในสหรัฐอเมริกา

8.3.3 ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสําหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพ

8.3.4 ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของ superfoods สีม่วง

9. ภูมิทัศน์ของผู้ขาย

9.1 ภาพรวม

นิทรรศการ 40: ภูมิทัศน์ของผู้ขาย

9.2 การหยุดชะงักของภูมิทัศน์

นิทรรศการ 41: การหยุดชะงักของภูมิทัศน์

นิทรรศการ 42: ความเสี่ยงในอุตสาหกรรม

9.3 สถานการณ์การแข่งขัน

10. การวิเคราะห์ผู้ขาย

10.1 ครอบคลุมผู้ขาย

นิทรรศการ 43: ครอบคลุมผู้ขาย

10.2 การวางตําแหน่งตลาดของผู้ขาย

นิทรรศการ 44: การวางตําแหน่งตลาดของผู้ขาย

10.3 อาร์เทมิส อินเตอร์เนชั่นแนล

นิทรรศการ 45: อาร์เทมิส อินเตอร์เนชั่นแนล – ภาพรวม

นิทรรศการ 46: อาร์เทมิส อินเตอร์เนชั่นแนล – ผลิตภัณฑ์และบริการ

นิทรรศการ 47: อาร์เทมิส อินเตอร์เนชั่นแนล – ข้อเสนอสําคัญ

10.4 ดร. วิลมาร์ ชวาเบ GmbH และ Co. KG

นิทรรศการ 48: ดร. วิลมาร์ ชวาเบ GmbH และ Co. KG – ภาพรวม

นิทรรศการ 49: ดร. วิลมาร์ ชวาเบ GmbH และ Co. KG – ผลิตภัณฑ์และบริการ

นิทรรศการ 50: ดร. วิลมาร์ ชวาเบ GmbH และ Co. KG – ข้อเสนอที่สําคัญ

10.5 ไกอาสมุนไพรอิงค์

นิทรรศการ 51: ไกอา เฮิร์บอิงค์ – ภาพรวม

นิทรรศการ 52: Gaia สมุนไพร Inc. – ผลิตภัณฑ์และบริการ

นิทรรศการ 53: Gaia สมุนไพร Inc. – ข้อเสนอที่สําคัญ

10.6 จีเอ็นซี โฮลดิ้งส์ แอลแอลซี

นิทรรศการ 54: จีเอ็นซี โฮลดิ้งส์ แอลแอลซี – ภาพรวม

นิทรรศการ 55: GNC โฮลดิ้งส์ LLC – ผลิตภัณฑ์และบริการ

นิทรรศการ 56: GNC โฮลดิ้ง LLC – ข้อเสนอที่สําคัญ

10.7 โภชนาการธรรมชาติ

นิทรรศการ 57: โภชนาการธรรมชาติ – ภาพรวม

นิทรรศการ 58: โภชนาการธรรมชาติ – ผลิตภัณฑ์และบริการ

นิทรรศการ 59: โภชนาการธรรมชาติ – ข้อเสนอที่สําคัญ

10.8 ธรรมชาติอํานาจ Nutraceuticals คอร์ป

นิทรรศการ 60: เนเจอร์ส พาวเวอร์ นูทราซูติคอลส์ คอร์ป – ภาพรวม

นิทรรศการ 61: ธรรมชาติพลังงาน Nutraceuticals คอร์ป – ผลิตภัณฑ์และบริการ

นิทรรศการ 62: ธรรมชาติพลังงาน Nutraceuticals คอร์ป – ข้อเสนอที่สําคัญ

10.9 NOW กลุ่มสุขภาพอิงค์

นิทรรศการ 63: NOW Health Group Inc. – ภาพรวม

นิทรรศการ 64: NOW Health Group Inc. – ผลิตภัณฑ์และบริการ

นิทรรศการ 65: NOW Health Group Inc. – ข้อเสนอสําคัญ

10.10 เภสัชกรรม US Inc.

นิทรรศการ 66: Pharmacare US Inc. – ภาพรวม

นิทรรศการ 67: Pharmacare US Inc. – ผลิตภัณฑ์และบริการ

นิทรรศการ 68: Pharmacare US Inc. – ข้อเสนอที่สําคัญ

10.11 หจก.ปุ๊กกะสมุนไพร

นิทรรศการ 69: Pukka สมุนไพร จํากัด – ภาพรวม

นิทรรศการ 70: Pukka สมุนไพร จํากัด – ผลิตภัณฑ์และบริการ

นิทรรศการ 71: Pukka สมุนไพร จํากัด – ข้อเสนอที่สําคัญ

10.12 ซีอาน Longze เทคโนโลยีชีวภาพ จํากัด

นิทรรศการ 72: ซีอาน Longze เทคโนโลยีชีวภาพ จํากัด – ภาพรวม

นิทรรศการ 73: ซีอาน Longze เทคโนโลยีชีวภาพ จํากัด – ผลิตภัณฑ์และบริการ

นิทรรศการ 74: ซีอาน Longze เทคโนโลยีชีวภาพ จํากัด – ข้อเสนอที่สําคัญ

11. ภาคผนวก

11.1 ขอบเขตของรายงาน

11.1.1 คําจํากัดความของตลาด

11.1.2 วัตถุประสงค์

11.1.3 หมายเหตุและข้อแม้

11.2 อัตราการแปลงสกุลเงินสําหรับ US$

นิทรรศการ 75: อัตราการแปลงสกุลเงินสําหรับ US$

11.3 ระเบียบวิธีวิจัย

นิทรรศการ 76: ระเบียบวิธีวิจัย

นิทรรศการ 77: เทคนิคการตรวจสอบความถูกต้องที่ใช้สําหรับการปรับขนาดตลาด

นิทรรศการ 78: แหล่งข้อมูล

11.4 รายการตัวย่อ

นิทรรศการ 79: รายชื่อตัวย่อ

เกี่ยวกับเรา
Technavio เป็น บริษัท วิจัยและให้คําปรึกษาด้านเทคโนโลยีชั้นนําระดับโลก การวิจัยและการวิเคราะห์ของพวกเขามุ่งเน้นไปที่แนวโน้มของตลาดเกิดใหม่และให้ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดําเนินการได้เพื่อช่วยให้ธุรกิจระบุโอกาสทางการตลาดและพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตําแหน่งทางการตลาดของพวกเขา ด้วยนักวิเคราะห์เฉพาะทางกว่า 500 คนห้องสมุดรายงานของ Technavio ฐานลูกค้าของพวกเขาประกอบด้วยองค์กรทุกขนาดรวมถึง บริษัท Fortune 500 มากกว่า 100 แห่ง ฐานลูกค้าที่กําลังเติบโตนี้อาศัยความครอบคลุมที่ครอบคลุมของ Technavio การวิจัยที่กว้างขวางและข้อมูลเชิงลึกของตลาดที่สามารถดําเนินการได้เพื่อระบุโอกาสในตลาดที่มีอยู่และมีศักยภาพและประเมินตําแหน่งการแข่งขันของพวกเขาภายในสถานการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลง ผล SURMOUNT-1 ของลิลลี่ที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์แสดงให้เห็นว่า tirzepatide ประสบความสําเร็จระหว่าง 16.0% ถึง 22.5% การสูญเสียน้ําหนักในผู้ใหญ่ที่มีโรคอ้วนหรือน้ําหนักเกิน
โลโก้อีไล ลิลลี่ และบริษัท (PRNewsFoto, อีไล ลิลลี่ และบริษัท)
ข่าวโดย

อีไล ลิลลี่ แอนด์ คอมพานี
04 มิ.ย. 2022, 10:02 ET

แชร์บทความนี้

ผลลัพธ์โดยละเอียดจากการทดลองระยะที่ 3 ของลิลลี่ในโรคอ้วนหรือน้ําหนักเกินที่นําเสนอที่สมาคมโรคเบาหวานอเมริกัน® 82nd เซสชั่นทางวิทยาศาสตร์® และเผยแพร่พร้อมกันใน NEJM

INDIANAPOLIS, 4 มิถุนายน 2022 /PRNewswire/ — ผลการศึกษาโดยละเอียดจาก Eli Lilly และ Company’s (NYSE: LLY) ระยะที่ 3 SURMOUNT-1 การทดลองทางคลินิกประเมิน tirzepatide สําหรับการรักษาโรคอ้วนหรือน้ําหนักเกินได้รับการตีพิมพ์พร้อมกันในวันนี้ในวารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์ (NEJM) และนําเสนอในการประชุมสัมมนาที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมโรคเบาหวานอเมริกัน (ADA) ในช่วง ADA’s 82®nd เซสชั่นทางวิทยาศาสตร์ Tirzepatide พบจุดสิ้นสุดร่วมของการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์เฉลี่ยที่เหนือกว่าในน้ําหนักตัวจากพื้นฐานและร้อยละที่มากขึ้นของผู้เข้าร่วมที่บรรลุการลดน้ําหนักของร่างกายอย่างน้อย 5% เมื่อเทียบกับยาหลอกสําหรับทั้ง estimands®ผม.

สําหรับค่าประมาณประสิทธิภาพiiผู้เข้าร่วมการรับประทานยา tirzepatide ประสบความสําเร็จในการลดน้ําหนักเฉลี่ย 16.0% (35 ปอนด์หรือ 16 กก. บน 5 มก.), 21.4% (49 ปอนด์หรือ 22 กก. บน 10 มก.) และ 22.5% (52 ปอนด์หรือ 24 กก. บน 15 มก.) เมื่อเทียบกับยาหลอก (2.4%, 5 ปอนด์หรือ 2 กก.) นอกจากนี้, 89% (5 มก.) และ 96% (10 มก. และ 15 มก.) ของผู้ที่ใช้ tirzepatide ประสบความสําเร็จอย่างน้อย 5% ลดน้ําหนักร่างกายเมื่อเทียบกับ 28% ของผู้ที่ใช้ยาหลอก.

ทั้งสามปริมาณของ tirzepatide ประสบความสําเร็จทุกจุดสิ้นสุดรองที่สําคัญที่ 72 สัปดาห์ของการรักษาสําหรับ estimand ประสิทธิภาพ, รวมทั้ง:

ร้อยละของผู้เข้าร่วมที่บรรลุการลดน้ําหนักของร่างกายอย่างน้อย 10%: 73% (5 มก., ไม่ได้ควบคุมสําหรับข้อผิดพลาดประเภท 1), 86% (10 มก.) และ 90% (15 มก.) เมื่อเทียบกับ 14% กับยาหลอก.
ร้อยละของผู้เข้าร่วมที่บรรลุการลดน้ําหนักตัวอย่างน้อย 15%: 50% (5 มก., ไม่ได้ควบคุมสําหรับข้อผิดพลาดประเภท 1), 74% (10 มก.) และ 78% (15 มก.) เมื่อเทียบกับ 6.0% กับยาหลอก.
ร้อยละของผู้เข้าร่วมที่บรรลุอย่างน้อย 20% ลดน้ําหนักร่างกาย: 32% (5 มก., ไม่ได้ควบคุมสําหรับข้อผิดพลาดประเภท 1), 55% (10 มก.) และ 63% (15 มก.) เมื่อเทียบกับ 1.3% กับยาหลอก.
การเปลี่ยนแปลงของเส้นรอบวงเอวจากพื้นฐาน: -14.6 ซม. (5 มก., ไม่ได้ควบคุมสําหรับข้อผิดพลาดประเภท 1), -19.4 ซม. (10 มก.) และ -19.9 ซม. (15 มก.) เมื่อเทียบกับ -3.4 ซม. ด้วยยาหลอก
ทั้งสามปริมาณของ tirzepatide ประสบความสําเร็จจุดสิ้นสุดรองเพิ่มเติมที่ 72 สัปดาห์ของการรักษา, วัดเปอร์เซ็นต์ของผู้เข้าร่วมบรรลุอย่างน้อย 25% ลดน้ําหนักตัว (ไม่ได้ควบคุมสําหรับข้อผิดพลาดประเภท 1): 16.5% (5 มก.), 35% (10 มก.) และ 39.7% (15 มก.) เมื่อเทียบกับ 0.3% กับยาหลอก.

Participants taking tirzepatide also achieved an approximately three times greater percent reduction in fat mass versus lean mass (33.9% fat mass reduction compared to a 10.9% lean mass reduction).

“Obesity is a chronic, treatable disease, and individuals living with obesity deserve effective and safe treatment options that can help restore their weight to levels that support optimal health,” said Ania Jastreboff, MD, Ph.D., Associate Professor of Medicine & Pediatrics, Endocrinology & Metabolism, at Yale School of Medicine; Director, Weight Management & Obesity Prevention at the Yale Stress Center; and co-Director of the Yale Center for Weight Management. “In SURMOUNT-1, participants taking tirzepatide on average lost up to one fifth of their body weight – and notably, about nine out of ten participants taking tirzepatide lost weight. These results are significantly higher than the placebo arm and underscore the importance of this study.”

Tirzepatide also met the co-primary and all key secondary endpoints for the treatment-regimen estimandiii, including:

Average body weight reductions: 15.0% (5 mg), 19.5% (10 mg) and 20.9% (15 mg) compared to 3.1% with placebo.
Percentage of participants achieving body weight reductions of ≥5%: 85% (5 mg), 89% (10 mg) and 91% (15 mg) compared to 35% with placebo.
Percentage of participants achieving ≥10% body weight reductions: 69% (5 mg, not controlled for type 1 error), 78% (10 mg) and 84% (15 mg) compared to 19% with placebo.
Percentage of participants achieving ≥15% body weight reductions: 48% (5 mg, not controlled for type 1 error), 67% (10 mg) and 71% (15 mg) compared to 9% with placebo.
Percentage of participants achieving body weight reductions of ≥20%: 30% (5 mg, not controlled for type 1 error), 50% (10 mg), and 57% (15 mg) compared to 3.1% with placebo.
Change in waist circumference from baseline: -14.0 cm (5 mg, not controlled for type 1 error), ‑17.7 cm (10 mg) and -18.5 cm (15 mg) compared to -4.0 cm with placebo.
Percentage of participants taking tirzepatide achieving ≥25% body weight reductions (not controlled for type 1 error): 15.3% (5 mg), 32.3% (10 mg)

สมัครพนันออนไลน์ สมัครเว็บพนันออนไลน์ สมัครเล่นพนันออนไลน์ สมัครเว็บพนัน

สมัครพนันออนไลน์ สมัครเว็บพนันออนไลน์ สมัครเล่นพนันออนไลน์ สมัครเว็บพนัน สมัครพนันออนไลน์ สมัครเว็บพนันที่ดีที่สุด เว็บพนันออนไลน์ เล่นพนันออนไลน์ เกมส์พนันออนไลน์ เว็บเดิมพันออนไลน์ เว็บเล่นพนันออนไลน์ การประมูลไวน์วอชิงตันเป็นเจ้าภาพจัดประมูลบาร์เรลส่วนตัวด้วยไวน์ล็อตที่ไม่เหมือนใคร 8 สิงหาคม
ข่าวโดย

การประมูลไวน์วอชิงตัน
18 พ.ค. 2022, 19:11 ET

แชร์บทความนี้

เรียกนักสะสมการค้าและนักสะสมส่วนตัวมาประมูลไวน์ 22 ชนิดที่ไม่เหมือนใครจากผู้ผลิตไวน์บางราย

ซีแอตเทิล, 18 พฤษภาคม 2022 /PRNewswire/ — การประมูลไวน์วอชิงตัน (AWW) องค์กรไม่แสวงผลกําไรที่อุทิศตนเพื่อความก้าวหน้าการรับรู้ของอุตสาหกรรมไวน์วอชิงตันประกาศรายละเอียดสําหรับการประมูลบาร์เรลส่วนตัวเสมือน 8 สิงหาคมth ตั้งแต่ 16.m น. ถึง 17.m 17.00 น. เปิดให้ซื้อขายและสะสมโดยการลงทะเบียนการประมูลออนไลน์จะมีโรงบ่มไวน์วอชิงตันระดับพรีเมี่ยม 22 แห่งที่เสนอล็อตห้ากรณีสําหรับการเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว

ในการดํารงตําแหน่งเจ็ดปีการประมูลบาร์เรลส่วนตัวได้ระดมทุนมากกว่า $ 1 ล้านดอลลาร์สําหรับโครงการวิจัยการปลูกองุ่นและ Enology ของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตัน

“การประมูลบาร์เรลส่วนตัวให้มุมมองที่มองไปข้างหน้าสําหรับอุตสาหกรรมไวน์วอชิงตันโดยเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตไวน์ชั้นนําในการสร้างการผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์หรือหลากหลายสําหรับร้านอาหารและผู้ค้าปลีกโดยเฉพาะ” “ในขณะที่ Cabernet Sauvignon ดูเหมือนจะครองล็อตในปีนี้, บางพันธุ์เพิ่มเติมเช่น Old Vine Estate Sauvignon Blanc จากแมทธิวส์ไวน์เนอรี่และฟรังก์ Cabernet จาก Delille Cellars เสนอสิ่งใหม่.”

รายชื่อโรงบ่มไวน์และข้อเสนอทั้งหมดของปีนี้เชื่อมโยงกันที่นี่ ตอนนี้ไวน์จํานวนมากที่ประมูลปี 2021 และปีก่อนพบได้ในรายการไวน์ร้านอาหารและที่ร้านค้าปลีกทั่วประเทศรายการทั้งหมดและสถานที่ซื้อจะเชื่อมโยงกันที่นี่

“การประมูลไวน์วอชิงตันได้ทํางานที่ยอดเยี่ยมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเพื่อเฉลิมฉลองไวน์ที่มาจากภูมิภาคนี้” “ด้วยการนําผู้จัดการเครื่องดื่มที่มีความสามารถจากทั่วสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกไปยังวอชิงตันและแบ่งปันเรื่องราวและไวน์กับพวกเขา AWW ได้ช่วยส่งเสริมรัฐวอชิงตันให้เป็นหนึ่งในดินแดนที่ยังไม่ถูกค้นพบสําหรับไวน์ชั้นดี”

นอกจากนี้ในปีนี้ยังใหม่เปิดตัวเมื่อวันที่ 10 มิถุนายนมองหาชุด “Behind the Wine with Bob Betz” ชุดสัมภาษณ์ผู้ผลิตไวน์ที่เข้าร่วมการสัมภาษณ์เกี่ยวกับล็อตบุคคลเหล่านี้ซึ่งจัดโดย Master of Wine, Bob Betz ในชุดนี้ Bob จะขุดลึกลงไปในข้อเสนอบาร์เรลพิเศษกับผู้ผลิตไวน์แต่ละรายโดยให้ไฮไลท์เกี่ยวกับไวน์พิเศษแต่ละชนิดที่เสนอให้เสนอราคา

การลงทะเบียนเปิดและการค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถลงทะเบียนได้แล้วที่ลิงค์นี้ ผู้ที่ลงทะเบียนก่อนวันที่ 15 มิถุนายนth จะมีสิทธิ์ได้รับตัวอย่างล็อตทางไปรษณีย์เพื่อแสดงตัวอย่างล่วงหน้า สําหรับรายชื่อโรงบ่มไวน์ที่เข้าร่วมทั้งหมดได้ที่นี่

เกี่ยวกับการประมูลกลุ่มสินเชื่ออธิปไตยเดินหน้าเป็นกองค้าปลีกเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ข่าวโดย

กลุ่มสินเชื่ออธิปไตยที่จัดตั้งขึ้น
18 พ.ค. 2022, 19:17 ET

แชร์บทความนี้

COSTA MESA, Calif., May 18, 2022 /PRNewswire/ — กลุ่มสินเชื่ออธิปไตย (SLG) ยังคงกระจายธุรกิจสินเชื่อที่อยู่อาศัยโดยมุ่งเน้นไปที่แผนกค้าปลีกที่กําลังเติบโต ในเดือนเมษายนทีมได้เพิ่มจํานวนพนักงานเป็นสองเท่าด้วยการเพิ่มทีมค้าปลีกใหม่ แผนกที่เปิดตัวปลายปี 2021 นําโดย Ed Vaccaro ผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมและได้รับการว่าจ้าง MLOs ค้าปลีกที่มีประสบการณ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่นั้นมา Vaccaro ถูกนําขึ้นเครื่องเพื่อสร้างกระบวนการสินเชื่อของแผนกค้าปลีก, tech-stack และแพลตฟอร์มการสร้างโอกาสในการขายพร้อมกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อและโปรแกรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดการซื้อของ SLG แผนกค้าปลีกนอกเหนือจากศูนย์บริการโดยตรงสําหรับผู้บริโภคของ SLG ซึ่งเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2549

แผนกค้าปลีกยังคงเติบโตที่ SLG
แผนกค้าปลีกยังคงเติบโตที่ SLG
Dan Holtz และ Joe Pirro ผู้ร่วมก่อตั้ง / ซีอีโอของกลุ่มสินเชื่ออธิปไตยอ้างถึงการดํารงตําแหน่งในอุตสาหกรรมของ Vaccaro และวิธีการปฏิบัติในการสร้างการค้าปลีกเป็นหนึ่งในเหตุผลสําคัญที่เขาถูกนํามา Vaccaro เริ่มต้นอาชีพของเขาที่ Bank of America ในฐานะเจ้าหน้าที่สินเชื่อและในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาได้ทํางานร่วมกับทั้งธนาคารขนาดใหญ่และนายธนาคารสินเชื่อที่อยู่อาศัยอิสระขนาดเล็กรวมถึงสินเชื่อบ้าน Banc, Chase, Prospect Mortgage และ SnapFi ในบทบาทความเป็นผู้นําที่หลากหลาย Vaccaro และผู้ก่อตั้ง SLG กําลังจับตามองการเติบโตของแผนกที่จะเป็นหนึ่งในนายธนาคารรายย่อย 20% ชั้นนําในสหรัฐอเมริกา

Ed เป็นที่รู้จักในอุตสาหกรรมสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งผู้ทํางานร่วมกันและผู้นํา “ในฐานะผู้นําคุณต้องให้ทุกสิ่งที่คุณมีหากคุณคาดหวังว่าคนของคุณจะบรรลุเป้าหมายของพวกเขา มันไม่เกี่ยวกับบุคคลใด ๆ มันเกี่ยวกับทีม! มันเกี่ยวกับการหาวิธีให้ผู้คนสร้างความพยายามอย่างดีที่สุดทุกวัน มันเป็นซอสลับที่จะเติบโตการผลิต.” วัคคาโร่บอก

ทีม LOs ใหม่ล่าสุดจะอยู่ที่โฮมออฟฟิศ SLG ในคอสตาเมซาแคลิฟอร์เนียกับทีมคอลเซ็นเตอร์ของ บริษัท ทีมใหม่นี้จะเข้าร่วมกับสาขาค้าปลีกอื่น ๆ ใน Redding, CA, โกลด์ริเวอร์ / โรสวิลล์, แคลิฟอร์เนียและลาสเวกัส, NV จะมีการประกาศสาขาเพิ่มเติมในเร็ว ๆ นี้ หากคุณเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อรายย่อยหรือผู้จัดการที่ต้องการย้ายอาชีพโปรดติดต่อ careers@slgmortgage.com

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Retail ที่กลุ่มสินเชื่ออธิปไตยคลิกที่นี่ SLGMortgage.com

เกี่ยวกับกลุ่มสินเชื่ออธิปไตย: กลุ่มสินเชื่ออธิปไตยไม่ได้เป็นเพียง บริษัท จํานองอื่นบนแผนที่ เราเป็นครอบครัวที่เชื่อมั่นในตัวตนของเราโดยรวมและสิ่งที่เรามอบให้กับชาวอเมริกัน SLG ก่อตั้งขึ้นโดย Dan Holtz และ Joe Pirro ในปี 2005 พวกเขาร่วมมือกันไม่เพียง แต่สร้าง บริษัท จํานองอื่น แต่เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
บาร์เรลส่วนตัวการประมูลบาร์เรลส่วนตัวประจําปีครั้งที่เจ็ดเป็นส่วนหนึ่งของการประมูลประจําปีครั้งที่ 35 ของวอชิงตันไวน์สุดสัปดาห์ซึ่งเป็นชุดกิจกรรมที่เฉลิมฉลองสามวันซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 11-13 สิงหาคม ในการดํารงตําแหน่งเจ็ดปีการประมูลบาร์เรลส่วนตัวได้ระดมทุนมากกว่า $ 1 ล้านดอลลาร์สําหรับการวิจัยการปลูกองุ่นและ Enology ของมหาวิทยาลัยรัฐวอชิงตัน การประมูลบาร์เรลส่วนตัวจะเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2022 ทางออนไลน์และเสมือนจริง นี่เป็นกิจกรรมการประมูลสดเฉพาะคําเชิญเฉพาะสําหรับผู้ค้าปลีกที่ได้รับอนุญาตผู้ซื้อในสถานที่และนักสะสมที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ผู้สนับสนุนหลักสําหรับกิจกรรมนี้ ได้แก่ การนําเสนอสปอนเซอร์ Winebow Fine Wine & Spirits, Trysk Print Solutions และคณะกรรมการไวน์แห่งรัฐวอชิงตัน สําหรับรายชื่อโรงบ่มไวน์ที่เข้าร่วมทั้งหมดและเพื่อขอคําเชิญโปรดไปที่ auctionofwawines.org/events/private-barrel-auction

เกี่ยวกับการประมูลไวน์วอชิงตัน (AWW)
นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 1988 AWW ได้ระดมทุนมากกว่า 55 ล้านดอลลาร์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเด็กซีแอตเทิลการวิจัยการปลูกองุ่นและ Enology ของมหเอสซีซี เพาเวอร์ เข้าซื้อกิจการการค้าสโตนเวย์
ข่าวโดย

MSU พลังงานโฮลดิ้ง Ltd
18 พ.ค. 2022, 19:26 ET

แชร์บทความนี้

ลอนดอน, 17 พฤษภาคม 2022 /PRNewswire/ — CC Power plc (“SCC Power”) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้เข้าซื้อกิจการโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นองค์กรการค้าของ Stoneway Capital Corporation (“Stoneway”) ประกอบด้วยโรงงานผลิตไฟฟ้าสี่แห่งที่ตั้งอยู่ในอาร์เจนตินาโดยมีกําลังการผลิตติดตั้งรวม 737 เมกะวัตต์

ธุรกรรมการได้มาและการปรับโครงสร้างได้ดําเนินการตามแผนบทที่ 11 (“แผนบทที่ 11”) และแผนการจัดการภายใต้พระราชบัญญัติ บริษัท ธุรกิจแคนาดา (“แผน CBCA” และร่วมกับแผนบทที่ 11″แผน”) ของ Stoneway และลูกหนี้ในเครือที่อยู่ในความครอบครอง ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2022

ในการพิจารณาสําหรับสินทรัพย์ SCC Power ที่ออกให้กับเจ้าหนี้และผู้ถือดอกเบี้ยบางรายของ Stoneway อาวุโส 6.000% บันทึกที่มีหลักประกันครบกําหนดในปี 2028 ในจํานวน US $ 17,861,000, 8.000% ตั๋วเงินรักษาความปลอดภัยอาวุโสที่ครบกําหนด 2028 ในจํานวน US $ 310,000,000 และ 4.000% บันทึกความปลอดภัยระดับที่สามที่ครบกําหนด 2032 ในจํานวน $ 200,000,000 พวกเรา การจ่ายดอกเบี้ยครั้งแรกภายใต้ตั๋วเงินเหล่านี้จะครบกําหนดในวันที่ 15 กันยายน 2022

Hernan Walker ตัวแทนของ MSU กล่าวว่า “เรามีความท้าทายที่ยิ่งใหญ่รออยู่ข้างหน้าในขณะที่เรามุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพของการดําเนินงานและปรับปรุงกระแสเงินสดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด”

SCC Power เป็นตัวแทนในการเข้าซื้อกิจการและการปรับโครงสร้างนี้โดย Simpson Thacher & Bartlett LLP, เมเปิ้ลและคาลเดอร์, McCarthy Tétrault LLP, สจ๊วตแมคเคลวีย์และทาวาโรน, โรเวลลี่, ซาลิม & Miani

สโตนเวย์เป็นตัวแทนในการเข้าซื้อกิจการและการปรับโครงสร้างนี้โดย Shearman & Sterling LLP, Bennett Jones LLP, Bomchil, แครี่โอลเซ่นและ Lazard Frères & Co. LLC

กลุ่มผู้ถือเฉพาะกิจ (และที่ปรึกษาการลงทุนที่ปรึกษาย่อยและผู้จัดการดุลยพินิจ) ของสโตนเวย์แคปปิตอลคอร์ปอเรชั่น 10,000% ของบันทึกการรักษาความปลอดภัยอาวุโสเนื่องจาก 2027 เป็นตัวแทนของ Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Osler, Hoskin & Harcourt LLP, Bruchou, Fernández Madero & Lombardi, Conyers Dill & Pearman และ Rothschild & Co. US Inc.

ผู้ให้กู้เงินชั้นลอยเป็นตัวแทนของ Dechert LLP, Goodmans LLP และวอล์คเกอร์

UMB Bank NA ในฐานะผู้จัดการมรดกและตัวแทนค้ําประกันของสหรัฐอเมริกาและ TMF Trust Argentina S.A. ในฐานะผู้จัดการมรดกรับประกันของอาร์เจนตินาเป็นตัวแทนของ Perkins Coie LLP และ Marval O’Farrell & Mairal ตามลําดับ

เกี่ยวกับเอสซีซี เพาเวอร์

SCC Power เป็น บริษัท จํากัด ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของอังกฤษและเวลส์ซึ่งควบคุมโดย Stoneway Custody Statutory Trust ซึ่งผู้รับผลประโยชน์ที่ดีที่สุดคือ MSU Energy Holding Ltd.

เกี่ยวกับ เอ็มเอสยู เอ็นเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง

MSU Energy Holding Ltd ซึ่งตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักรเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ MSU Energy S.A. ซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าชาวอาร์เจนตินาที่เป็นเจ้าของและดําเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าวงจรรวมที่ทันสมัยสามแห่งที่มีกําลังการผลิตติดตั้งรวม 750 เมกะวัตต์าวิทยาลัยแห่งรัฐวอชิงตันและทุนอุตสาหกรรม AWW AWW มีชื่ออยู่ในการประมูลไวน์การกุศล 5 อันดับแรกในสหรัฐอเมริกาโดย Wine Spectator ภารกิจของ AWW คือการสนับสนุนการเติบโตและความตระหนักของอุตสาหกรรมไวน์ของรัฐวอชิงตันผ่านชุดของกิจกรรมที่มีชื่อเสียงที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ผู้สนับสนุนหลักสําหรับกิจกรรมในฤดูกาล 2022 ได้แก่ Ste. Michelle Wine Estates, มูลนิธิจอห์น แอล. สก็อตต์, เดอะซีแอตเทิลไทมส์, ธนาคารพีเอ็นซี และไวน์โบว์ ไฟน์ ไวน์ แอนด์ สปิริตส์ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AWW และการอัปเดตเกี่ยวกับการลงทะเบียนการเสนอราคาโปรดไปที่ aucCarnival Corporation & plc ประกาศราคาตั๋วเงินอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันมูลค่า 1.0 พันล้านดอลลาร์เนื่องจากปี 2573 ถึงวันครบกําหนดไถ่ถอนปี 2566
ข่าวโดย

คาร์นิวัล คอร์ปอเรชั่น แอนด์ คอมพานี
18 พ.ค. 2022, 19:27 ET

แชร์บทความนี้

ไมอามี่, 18 พฤษภาคม 2022 /PRNewswire/ — Carnival Corporation & plc (NYSE/LSE: CCL;NYSE: CUK) ประกาศในวันนี้ว่า Carnival Corporation (“บริษัท “) ได้ตั้งราคาเสนอขายส่วนตัวจํานวน 1.0 พันล้านดอลลาร์รวมเป็นเงินต้น 10.5% ของตั๋วเงินต้นอาวุโสที่ไม่มีหลักประกัน 10.5% เนื่องจากปี 2030 (“หมายเหตุอาวุโสที่ไม่มีหลักประกัน”) การเสนอขายตั๋วเงินอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันคาดว่าจะปิดในวันที่ 25 พฤษภาคม 2022 ภายใต้เงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม

ตั๋วเงินประกันอาวุโสจะจ่ายดอกเบี้ยรายครึ่งปีในวันที่ 1 มิถุนายนและ 1 ธันวาคมของทุกปีโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2022 ในอัตรา 10.5% ต่อปีและสามารถโทรได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2025 บันทึกอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันจะไม่มีหลักประกันและจะครบกําหนดในวันที่ 1 มิถุนายน 2030

หมายเหตุอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันจะได้รับการรับประกันอย่างเต็มที่และไม่มีเงื่อนไขบนพื้นฐานที่ไม่มีหลักประกันร่วมกันและหลาย โดย บริษัท คาร์นิวัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยบางแห่งของบริษัทและบริษัท คาร์นิวัล จํากัด (มหาชน) ที่เป็นเจ้าของหรือดําเนินงานเรือและทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นวัสดุ และรับประกันความเป็นหนี้อื่น ๆ ของบริษัท รวมถึงความสําคัญอันดับแรกของหนี้ที่มั่นคงและอันดับสอง

บริษัทคาดว่าจะใช้เงินสุทธิจากการเสนอขายเพื่อชําระหนี้เงินต้นตามกําหนดการในระหว่างปีงบประมาณ 2566 และเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการชําระหนี้ที่เป็นหนี้เงินกู้ การจัดหาเงินทุน หรือรีไฟแนนซ์ส่วนของราคาซื้อ การชําระค่าเช่า ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินในปัจจุบันและอนาคตบางส่วน โรงงานและอุปกรณ์ (รวมถึงสินทรัพย์และเรือที่เช่า) และการบํารุงรักษาซ่อมแซมเปลี่ยนและปรับปรุงรวมถึงการชําระเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายพร้อมสําหรับทะเลของเรือในแต่ละกรณีในขอบเขตจํานวนเงินดังกล่าวไม่ครอบคลุมโดยสินเชื่อเพื่อการส่งออกที่มีอยู่และในอนาคตของ บริษัท

บันทึกอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันจะถูกเสนอให้กับบุคคลที่เชื่อว่าเป็นผู้ซื้อสถาบันที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการพึ่งพากฎ 144A ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (“พระราชบัญญัติหลักทรัพย์”) และนอกสหรัฐอเมริกาเฉพาะกับที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกาเท่านั้น ผู้ลงทุนตามระเบียบ S ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์

หมายเหตุอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันจะไม่ถูกจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐใด ๆ และไม่สามารถเสนอหรือขายในการลงทะเบียนที่ขาดหายไปของสหรัฐอเมริกาหรือการยกเว้นที่เกี่ยวข้องจากข้อกําหนดการลงทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และกฎหมายของรัฐที่บังคับใช้

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้จะไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อบันทึกอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันหรือหลักทรัพย์อื่นใดและจะไม่ถือเป็นข้อเสนอการชักชวนหรือการขายในเขตอํานาจศาลใด ๆ ที่ข้อเสนอการชักชวนหรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมาย

PJT Partners ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้กับ บริษัท คาร์นิวัล คอร์ปอเรชั่น แอนด์ จํากัด (มหาชน)

เกี่ยวกับ คาร์นิวัล คอร์ปอเรชั่น แอนด์ บมจ.

Carnival Corporation & plc เป็นหนึ่งใน บริษัท ท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีพอร์ตโฟลิโอของเก้าสายการล่องเรือชั้นนําของโลก ด้วยการดําเนินงานในอเมริกาเหนือออสเตรเลียยุโรปและเอเชียพอร์ตโฟลิโอของ บริษัท มีสายการล่องเรือคาร์นิวัล, ปริ๊นเซสครูซ, ฮอลแลนด์อเมริกาไลน์, ซีเบิร์น, P&O Cruises (ออสเตรเลีย), คอสตาครูซ, AIDA Cruises, P&O Cruises (สหราชอาณาจักร) และ Cunard

ข้อควรระวังเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ในอนาคต

คาร์นิวัล คอร์ปอเรชั่น และ บริษัท คาร์นิวัล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องถูกเรียกรวมกันในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ว่า “Carnival Corporation & plc”, “our”, “us” และ “we” ข้อความประมาณการหรือการคาดการณ์บางอย่างที่มีอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้คือ “แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า” ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงความไม่แน่นอนและสมมติฐานเกี่ยวกับเรารวมถึงข้อความบางอย่างเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินที่อธิบายไว้ในที่นี้ผลลัพธ์ในอนาคตการดําเนินงานแนวโน้มแผนเป้าหมายชื่อเสียงกระแสเงินสดสภาพคล่องและเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น ข้อความเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีคุณสมบัติสําหรับท่าเรือที่ปลอดภัยจากความรับผิดที่ได้รับจากมาตรา 27A ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ข้อความทั้งหมดนอกเหนือจากข้อความข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เป็นข้อความที่อาจถือว่าเป็นการมองไปข้างหน้า ข้อความเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความคาดหวังในปัจจุบันประมาณการการคาดการณ์และการคาดการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของเราและอุตสาหกรรมที่เราดําเนินการและความเชื่อและสมมติฐานของการจัดการของเรา เราได้พยายามเมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้เพื่อระบุข้อความเหล่านี้โดยใช้คําเช่น “จะ” “อาจ” “อาจ” “อาจ” “ควร” “ควร” “จะ” “เชื่อ” “ขึ้นอยู่กับ” “คาดหวัง” “เป้าหมาย” “ความทะเยอทะยาน” “คาดการณ์” “คาดการณ์” “โครงการ” “อนาคต” “ตั้งใจ” “วางแผน” “ประมาณการ” “เป้าหมาย” “ระบุ” “แนวโน้ม” และการแสดงออกที่คล้ายกันของเจตนาในอนาคตหรือเชิงลบของคําดังกล่าว

แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้ารวมถึงข้อความที่เกี่ยวข้องกับมุมมองและฐานะการเงินของเรารวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงงบเกี่ยวกับ:

ราคา
ค่าความนิยม ค่าสินค้า ค่ายุติธรรมทางเรือ และเครื่องหมายการค้า
ระดับการจอง
สภาพคล่องและการจัดอันดับเครดิต
จํานวนผู้เข้าพัก
กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว
ดอกเบี้ย ภาษี และค่าน้ํามันเชื้อเพลิง
กลับไปยังการล่องเรือของแขก
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
ผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาทั่วโลก COVID-19 ต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของเรา
ประมาณการชีวิตที่คิดค่าเสื่อมราคาได้ของเรือและมูลค่าคงเหลือ
เนื่องจากแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนจึงมีหลายปัจจัยที่อาจทําให้ผลลัพธ์ประสิทธิภาพหรือความสําเร็จที่แท้จริงของเราแตกต่างจากที่แสดงหรือโดยนัยโดยแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าของเรา หมายเหตุนี้ประกอบด้วยข้อความเตือนที่สําคัญของปัจจัยที่ทราบที่เราพิจารณาอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อความถูกต้องของแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าของเราและส่งผลเสียต่อธุรกิจผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของเรา นอกจากนี้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนเหล่านี้จํานวนมากกําลังขยายตัวโดยและจะยังคงขยายโดยหรือในอนาคตอาจขยายโดยการระบาดของ COVID-19 ไม่สามารถคาดการณ์หรือระบุความเสี่ยงดังกล่าวทั้งหมดได้ อาจมีความเสี่ยงเพิ่มเติมที่เราพิจารณาว่าไม่มีตัวตนหรือไม่ทราบ ปัจจัยเหล่านี้รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงสิ่งต่อไปนี้:

COVID-19 มีและคาดว่าจะยังคงมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อฐานะการเงินและการดําเนินงานของเรา ผลกระทบของ COVID-19 ในปัจจุบันและอนาคตที่ไม่แน่นอนรวมถึงผลกระทบต่อความสามารถหรือความปรารถนาของผู้คนในการเดินทาง (รวมถึงการล่องเรือ) คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์การดําเนินงานแนวโน้มแผนการเป้าหมายชื่อเสียงการดําเนินคดีกระแสเงินสดสภาพคล่องและราคาหุ้น
เหตุการณ์และเงื่อนไขทั่วโลกรวมถึงสงครามและการกระทําทางทหารอื่น ๆ เช่นการรุกรานยูเครนในปัจจุบันและความกังวลทั่วไปอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความสามารถหรือความปรารถนาของผู้คนในการเดินทางมีและอาจนําไปสู่การลดลงของความต้องการสําหรับการล่องเรือ
เหตุการณ์เกี่ยวกับเรือแขกหรืออุตสาหกรรมวันหยุดล่องเรือของเรามีในอดีตและในอนาคตอาจส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของแขกและลูกเรือของเราและนําไปสู่ความเสียหายทางชื่อเสียง
การเปลี่ยนแปลงและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เราดําเนินการเช่นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและความปลอดภัยความเป็นส่วนตัวและการปกป้องข้อมูลการต่อต้านการทุจริตการคว่ําบาตรทางเศรษฐกิจการคุ้มครองทางการค้าและภาษีมีในอดีตและอาจในอนาคตนําไปสู่การดําเนินคดีการบังคับใช้ค่าปรับบทลงโทษและความเสียหายทางชื่อเสียง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงการพัฒนาและเพิ่มกฎระเบียบเพิ่มความกังวลทั่วโลกเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงของการบริโภคที่ใส่ใจสภาพภูมิอากาศและการตรวจสอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความถี่ที่เพิ่มขึ้นและ / หรือความรุนแรงของสภาพอากาศที่ไม่พึงประสงค์อาจส่งผลเสียต่อธุรกิจของเรา
การไม่สามารถบรรลุเป้าหมายหรือบรรลุเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนความทะเยอทะยานความคิดริเริ่มและแถลงการณ์สาธารณะและการเปิดเผยของเราเกี่ยวกับพวกเขาอาจทําให้เรามีความเสี่ยงที่อาจส่งผลเสียต่อธุรกิจของเรา
การละเมิดความปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลรวมถึงการหยุดชะงักและความเสียหายอื่น ๆ ต่อสํานักงานหลักของเราการดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายระบบและความล้มเหลวในการก้าวทันการพัฒนาเทคโนโลยีอาจส่งผลเสียต่อการดําเนินธุรกิจของเราความพึงพอใจของแขกและลูกเรือของเราและอาจนําไปสู่ความเสียหายทางชื่อเสียง
การสูญเสียพนักงานคนสําคัญการไม่สามารถสรรหาหรือรักษาพนักงานริมฝั่งและเรือที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลเสียต่อธุรกิจและผลการดําเนินงานของเรา
การเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามันการเปลี่ยนแปลงประเภทของเชื้อเพลิงที่ใช้และความพร้อมของปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงอาจส่งผลเสียต่อแผนการเดินทางและค่าใช้จ่ายที่กําหนดไว้ของเรา
เราพึ่งพาผู้ขายห่วงโซ่อุปทานที่เป็นส่วนสําคัญในการดําเนินธุรกิจของเรา ผู้ขายและผู้ให้บริการเหล่านี้ยังได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และอาจไม่สามารถส่งมอบความมุ่งมั่นของพวกเขาซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของเรา
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอาจส่งผลเสียต่อผลประกอบการทางการเงินของเรา
ความสามารถและการแข่งขันในอุตสาหกรรมการล่องเรือและวันหยุดพักผ่อนบนบกอาจนําไปสู่การลดลงของยอดขายเรือสําราญการกําหนดราคาและตัวเลือกปลายทางของเรา
การไม่สามารถดําเนินโครงการต่อเรือและการซ่อมแซมเรือการบํารุงรักษาและการตกแต่งเรืออาจส่งผลเสียต่อการดําเนินธุรกิจของเราและความพึงพอใจของแขกของเรา และ
ปัจจัยเสี่ยงที่รวมอยู่ในรายงานประจําปีของ Carnival Corporation และ Carnival Corporation เกี่ยวกับแบบฟอร์ม 10-K ที่ยื่นต่อสํานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 และรายงานประจําไตรมาสของบริษัท คาร์นิวัล คอร์ปอเรชั่น และบริษัท คาร์นิวัล จํากัด (มหาชน) แบบ 10-Q ที่ยื่นต่อสํานักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565
การจัดลําดับปัจจัยเสี่ยงที่กําหนดไว้ข้างต้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนถึงการบ่งชี้ลําดับความสําคัญหรือความเป็นไปได้ของเรา

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าไม่ควรพึ่งพาเป็นการคาดการณ์ผลลัพธ์ที่แท้จริง ภายใต้ภาระผูกพันที่ต่อเนื่องภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้หรือกฎตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องใด ๆ เราขอปฏิเสธข้อผูกมัดใด ๆ ในการเผยแพร่หลังจากวันที่ของเอกสารนี้การอัปเดตหรือการแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในความคาดหวังหรือเหตุการณ์เงื่อนไขหรือสถานการณ์ที่ข้อความดังกล่าวเป็นไปตาม การมองไปข้างหน้าและข้อความอื่น ๆ ในเอกสารนี้อาจกล่าวถึงความคืบหน้าความยั่งยืนแผนและเป้าหมายของเรา (รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม) นอกจากนี้แถลงการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนในอดีตปัจจุบันและมองไปข้างหน้าอาจอยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานสําหรับการวัดความคืบหน้าที่ยังคงพัฒนาการควบคุมภายในและกระบวนการที่ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสมมติฐานที่อาจมีกการแจ้งเตือน NTRA: Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP เตือนนักลงทุนเกี่ยวกับการฟ้องร้องคดีประเภทการฉ้อโกงหลักทรัพย์ที่ยื่นฟ้อง Natera, Inc.
โลโก้ KTMC (PRNewsfoto/เคสเลอร์ โทปาซ เมลท์เซอร์ & เช็ค, LLP)
ข่าวโดย

เคสเลอร์ โทปาซ เมลท์เซอร์ & เช็ค, LLP
18 พ.ค. 2022, 19:27 ET

แชร์บทความนี้

RANDOR, Pa., May 18, 2022 /PRNewswire/ — สํานักงานกฎหมายของ Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP (www.ktmc.com) แจ้งนักลงทุนว่า บริษัท ได้ยื่นฟ้องคดีดําเนินคดีระดับหลักทรัพย์ต่อ Natera, Inc. (“Natera”) (NASDAQ: NTRA) ในนามของบุคคลและนิติบุคคลทั้งหมดที่ซื้อหรือซื้อหุ้นสามัญของ Natera ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020 และ 19 เมษายน 2020 2022 รวม (“ระยะเวลาเรียน”)

คลิกที่นี่เพื่อส่งผลขาดทุนจาก NATERA ของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถคลิกที่ลิงค์ต่อไปนี้หรือคัดลอกและวางในเบราว์เซอร์ของคุณ: https://www.ktmc.com/new-cases/natera-inc?utm_source=PR&utm_medium=link&utm_campaign=natera&mktm=r

หากต้องการดูวิดีโอของเราโปรดคลิกที่นี่

หากต้องการดูข้อร้องเรียนของเราโปรดคลิกที่นี่

กําหนดเวลาโจทก์นํา: 27 มิถุนายน 2022

ระยะเวลาเรียน: 26 กุมภาพันธ์ 2020 ถึง 19 เมษายน 2022

ติดต่อทนายความเพื่อหารือเกี่ยวกับสิทธิของคุณ:
James Maro, Esq. (484) 270-1453 หรืออีเมลที่ info@ktmc.com

Kessler Topaz เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนที่สําคัญที่สุดของโลกในการปกป้องประชาชนจากการฉ้อโกงขององค์กรและการกระทําผิดอื่น ๆ ผู้ฟ้องคดีฉ้อโกงหลักทรัพย์ของเราได้รับการยอมรับอย่างสม่ําเสมอว่าเป็นผู้นําในสาขานี้เป็นรายบุคคลและ บริษัท ของเราทั้งหวาดกลัวและเคารพในแถบป้องกันและบาร์ประกัน เราภูมิใจที่ได้กู้คืนเงินหลายพันล้านดอลลาร์สําหรับลูกค้าของเราและชั้นเรียนของผู้ถือหุ้นที่เราเป็นตัวแทน

ข้อกล่าวหาของเนทราประพฤติมิชอบ
Natera ซึ่งเป็น บริษัท สมัครพนันออนไลน์ เดลาแวร์ที่มีสํานักงานผู้บริหารหลักในออสตินเท็กซัสเสนอการทดสอบทางพันธุกรรมในด้านสุขภาพของผู้หญิงเนื้องอกวิทยาและสุขภาพอวัยวะ เหนือสิ่งอื่นใด บริษัท ผลิตและทําการตลาดการทดสอบก่อนคลอดแบบไม่รุกราน (NIPT) ที่เรียกว่า “พาโนรามา” และการทดสอบการคัดกรองความล้มเหลวในการปลูกถ่ายไตที่เรียกว่า “Prospera” ตลอดระยะเวลาเรียนจําเลยให้ความมั่นใจกับนักลงทุนซ้ํา ๆ ว่าพาโนรามามีความน่าเชื่อถือ Prospera มีความแม่นยํามากกว่าการทดสอบคู่แข่งและการเติบโตของ Natera นั้นขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่าและประสบการณ์ของลูกค้า

อย่างไรก็ตามนักลงทุนเริ่มเรียนรู้ความจริงเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2022 เมื่อ The New York Times เผยแพร่รายงานโดยละเอียดที่เรียกร้องให้ตั้งคําถามถึงความถูกต้องของการทดสอบก่อนคลอดบางอย่างที่ผลิตโดย Natera และ บริษัท ทดสอบการวินิจฉัยอื่น ๆ เหนือสิ่งอื่นใด The New York Times รายงานว่าผลลัพธ์เชิงบวกของ Natera สําหรับความผิดปกติทางพันธุกรรมหลายอย่างไม่ถูกต้องมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของเวลา จากข่าวนี้ ราคาหุ้นสามัญของเนทราลดลง 5.35 ดอลลาร์ต่อหุ้น หรือประมาณ 6% ในช่วง 2 วันทําการซื้อขาย จากราคาปิดที่ 93.39 ดอลลาร์ต่อหุ้น ในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปิดที่ 88.04 ดอลลาร์ต่อหุ้น ในวันที่ 4 มกราคม 2565

น้อยกว่าสองสัปดาห์ต่อมาในวันที่ 14 มกราคม 2022 แคมเปญเพื่อความรับผิดชอบซึ่งเป็นกลุ่มเฝ้าระวังที่ไม่แสวงหาผลกําไรได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาเพื่อขอให้มีการสอบสวนว่า Natera อ้างสิทธิ์ซ้ํา ๆ หรือไม่ – ในสื่อการตลาดและการเรียกรายได้ – การทดสอบมีความน่าเชื่อถือมากกว่าที่เห็นจริง จากข่าวนี้ ราคาหุ้นสามัญของเนทราลดลง 6.29 ดอลลาร์ต่อหุ้น หรือมากกว่า 9% จากราคาปิดที่ 67.37 ดอลลาร์ต่อหุ้น ในวันที่ 14 มกราคม 2565 ปิดที่ 61.08 ดอลลาร์ต่อหุ้น ในวันที่ 18 มกราคม 2565

จากนั้นในวันที่ 9 มีนาคม 2022 Hindenburg Research ได้ออกรายงานการสืบสวนกล่าวหาว่า “การเติบโตของรายได้ของ Natera ได้รับแรงหนุนจากการขายที่หลอกลวงและแนวทางการเรียกเก็บเงินที่มุ่งเป้าไปที่แพทย์ บริษัท ประกันภัยและมารดาที่คาดหวัง” จากข่าวนี้ราคาหุ้นสามัญของเนทราลดลงมากถึง 28.65 ดอลลาร์ต่อหุ้นหรือมากกว่า 52% จากปิดที่ 54.75 ดอลลาร์ต่อหุ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2022 เป็นระดับต่ําสุดภายในวันที่ $ 26.10 ต่อหุ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2022

หลายวันต่อมาในวันที่ 14 มีนาคม 2022 คณะลูกขุนพบว่า Natera ได้จงใจและจงใจทําให้สาธารณชนเข้าใจผิดโดยใช้โฆษณาเท็จเพื่อทําการตลาด Prospera ในการละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลางและรัฐ เหนือสิ่งอื่นใดคณะลูกขุนพบว่าการตลาดของ Natera อ้างว่า Prospera มีความแม่นยํามากกว่าการทดสอบการปลูกถ่ายไตคู่แข่งที่นําเสนอโดย CareDx, Inc. ในที่สุดคณะลูกขุนได้รับรางวัล CareDx, Inc. $ 44.9 ล้านในความเสียหายทางการเงิน ในข่าวนี้หุ้นสามัญของเนทราลดลงมากถึง 8.81 ดอลลาร์ต่อหุ้นหรือประมาณ 22.5% จากระดับสูงสุดภายในวันที่ 39.13 ดอลลาร์ต่อหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2022 ปิดที่ 30.32 ดอลลาร์ต่อหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2022

ในที่สุดเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2022 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้ออกการสื่อสารด้านความปลอดภัย “เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพและเพื่อช่วยลดการใช้ [NIPTs]ที่ไม่เหมาะสม” องค์การอาหารและยาเตือนว่าข้อความเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความแม่นยําของ NIPTs “อาจไม่ได้รับการสนับสนุนด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ดี” และเปิดเผยการมีอยู่ของ “กรณีที่การทดสอบการคัดกรองรายงานความผิดปกติทางพันธุกรรมและการทดสอบการวินิจฉัยยืนยันในภายหลังพบว่าทารกในครรภ์มีสุขภาพดี” องค์การอาหารและยาแนะนําให้ผู้ป่วยหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์และความเสี่ยงกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพก่อนที่จะตัดสินใจผ่าน NIPT หรือทําการตัดสินใจใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์บนพื้นฐานของผล NIPT นอกจากนี้องค์การอาหารและยาแนะนําผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพว่าพวกเขาไม่ควรพึ่งพาผล NIPT เพียงอย่างเดียวเพื่อวินิจฉัยความผิดปกติของโครโมโซมหรือความผิดปกติ หลังจากข่าวนี้ราคาของหุ้นสามัญของเนทราลดลงมากถึง 1.53 ดอลลาร์ต่อหุ้นหรือประมาณ 3.9% จากจุดสูงสุดภายในวันที่ 39.63 ดอลลาร์ต่อหุ้นในวันที่ 19 เมษายน 2022 ปิดที่ $ 38.10 ต่อหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2022ารเปลี่ยนแปลงในอนาคตtioการร้องเรียนกล่าวหาว่าตลอดระยะเวลาเรียนจําเลยบิดเบือนความจริงและ / หรือล้มเหลวในการเปิดเผยว่า: (1) พาโนรามาไม่น่าเชื่อถือและส่งผลให้มีอัตราบวกที่ผิดพลาดสูง (2) Prospera ไม่มีความแม่นยําที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับการทดสอบคู่แข่ง (3) อันเป็นผลมาจากการเรียกร้องที่ผิดพลาดและทําให้เข้าใจผิดของจําเลยเกี่ยวกับเทคโนโลยีของ Natera บริษัท จึงต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางกฎหมายและข้อบังคับที่สําคัญ (4) นทีราอาศัยแนวทางการขายและการเรียกเก็บเงินที่หลอกลวงเพื่อผลักดันการเติบโตของรายได้ คําให้การของจําเลยเกี่ยวกับธุรกิจ การดําเนินงาน และโอกาสของบริษัทขาดพื้นฐานที่สมเหตุสมผล

ฉันจะทําอะไรได้บ้าง?

นักลงทุนของ Natera อาจไม่เกินวันที่ 27 มิถุนายน 2022 พยายามที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนโจทก์นําของชั้นเรียนผ่าน Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP หรือที่ปรึกษาอื่น ๆ หรืออาจเลือกที่จะไม่ทําอะไรเลยและยังคงเป็นสมาชิกชั้นเรียนที่ขาด Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP สนับสนุนให้นักลงทุน Natera ที่ได้รับความสูญเสียอย่างมีนัยสําคัญเพื่อติดต่อ บริษัท โดยตรงเพื่อรับข้อมูลเคลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนสําหรับกรณี

ใครสามารถเป็นโจทก์นําได้?
โจทก์นําเป็นฝ่ายตัวแทนที่ทําหน้าที่ในนามของสมาชิกในชั้นเรียนทุกคนในการกํากับการดําเนินคดี โจทก์นํามักจะเป็นนักลงทุนหรือกลุ่มนักลงทุนขนาดเล็กที่มีความสนใจทางการเงินมากที่สุดและผู้ที่เพียงพอและเป็นเรื่องปกติของนักลงทุนที่เสนอ โจทก์นําเลือกที่ปรึกษาเพื่อเป็นตัวแทนของโจทก์นําและชั้นเรียนและทนายความเหล่านี้, ถ้าได้รับการอนุมัติจากศาล, เป็นผู้นําหรือที่ปรึกษาชั้นเรียน. ความสามารถในการแบ่งปันในการฟื้นตัวใด ๆ ของคุณไม่ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจว่าจะทําหน้าที่เป็นโจทก์นําหรือไม่พิ่มเติมnofwawines.เกี่ยวกับ KESSLER TOPAZ MELTZER & CHECK, LLP
Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP ดําเนินคดีกับการกระทําของชนชั้นในศาลของรัฐและรัฐบาลกลางทั่วประเทศและทั่วโลก บริษัท ได้พัฒนาชื่อเสียงระดับโลกด้านความเป็นเลิศและได้กู้คืนเงินหลายพันล้านดอลลาร์สําหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงและการประพฤติมิชอบขององค์กรอื่น ๆ งานทั้งหมดของเราขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายร่วมกัน: เพื่อปกป้องนักลงทุนผู้บริโภคพนักงานและอื่น ๆ จากการฉ้อโกงการละเมิดการประพฤติมิชอบและความประมาทเลินเล่อโดยธุรกิจและคู่หมั้น สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Kessler Topaz Meltzer & Check, LLP โปรดไปที่ www.ktmc.com

ติดต่อ:org

Sa Gaming Slot Sa Gaming Sa Casino บาคาร่า Sa Gaming

Sa Gaming Slot Sa Gaming Sa Casino บาคาร่า Sa Gaming คาสิโน Sa Gaming เว็บ Sa Gaming เว็บ Sa Game SaGame เกมส์ยิงปลา Sa ทดลองเล่น Sa สล็อต SaGame Sa Slot SaGame Slot คาสิโน SaGame สล็อต Sa Gaming เกมส์สล็อต Sa สมัคร Sa36 ความเฉลียวฉลาดของ CNM รู้สึกตื่นเต้นที่จะนําเสนอหลักสูตรให้กับโรงเรียนและองค์กรอื่น ๆ ทั่วประเทศ

“หากคุณเป็นโรงเรียนหรือองค์กรชุมชนที่ต้องการแก้ไขอะไรก็ได้ตั้งแต่ช่องว่างของทักษะไปจนถึงการว่างงาน เราสามารถเริ่มต้นเส้นทางนั้นได้” Mary Gallivan “คุณจะได้ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ทั้งหมดของเราและเครื่องมือทั้งหมดของเราและเราจะสอนวิธีที่จะประสบความสําเร็จ”

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต bootcamp เทคโนโลยี Deep Dive

เกี่ยวกับความเฉลียวฉลาด CNM ความเฉลียวฉลาด CNM เป็นแขนองค์กรของวิทยาลัยชุมชนเซ็นทรัลนิวเม็กซิโกในอัลเบอร์เคอร์กี
ความเฉลียวฉลาดของ CNM สนับสนุนโอกาสในการฝึกอบรมและความร่วมมือที่ส่งเสริมการสร้างงาน

ที่มา วิทยาลัยชุมชนเซ็นทรัลนิวเม็กซิโก (CNM)CHIPOTLE ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2022
โลโก้ย่างเม็กซิกัน Chipotle (PRNewsfoto / ชิปโปเติ้ลเม็กซิกันกริลล์)
ข่าวโดย

ชิปโปเติ้ลเม็กซิกันกริลล์, Inc
26 เม.ย. 2022, 16:10 ET

แชร์บทความนี้

ยอดขายรายไตรมาสเพิ่มขึ้น 16% โดยได้แรงหนุนจากยอดขายร้านอาหารที่เทียบเคียงได้ 9%

NEWPORT BEACH, Calif., April 26, 2022 /PRNewswire/ — Chipotle Mexican Grill, Inc. (NYSE: CMG) รายงานผลประกอบการสําหรับไตรมาสแรกสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2022

ไฮไลท์ไตรมาสแรกปีต่อปี:

รายได้รวมเพิ่มขึ้น 16.0% เป็น 2.0 พันล้านดอลลาร์
ยอดขายร้านอาหารเทียบเคียงเพิ่มขึ้น 9.0%
ยอดขายในร้านอาหารเพิ่มขึ้น 33.1% ในขณะที่ยอดขายดิจิทัล1 คิดเป็นร้อยละ 41.9 ของรายได้จากอาหารและเครื่องดื่ม
อัตรากําไรจากการดําเนินงานอยู่ที่ 9.4% เพิ่มขึ้นจาก 9.3%
อัตรากําไรจากการดําเนินงานระดับร้านอาหารอยู่ที่ 20.7% 2ลดลง 160 คะแนน
กําไรต่อหุ้นปรับลดอยู่ที่ $5.59 เพิ่มขึ้น 25.6% จาก $4.45 กําไรต่อหุ้นที่ปรับลดซึ่งไม่รวมผลกระทบหลังหักภาษี 0.11 ดอลลาร์จากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับส่วนแบ่งผลการดําเนินงานปี 2018 ที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ต้นทุนการปรับโครงสร้างองค์กรต้นทุนการปรับโครงสร้างองค์กรการด้อยค่าสินทรัพย์ร้านอาหารและค่าใช้จ่ายในการปิดและการดําเนินการทางกฎหมายบางอย่างคือ $ 5.70 เพิ่มขึ้น 6.3% จาก $ 5.36 2
เปิดร้านอาหารใหม่ 51 แห่ง พร้อม 42 สาขา รวมถึง Chipotlane
“ผลประกอบการของ Chipotle ในไตรมาสแรกแข็งแกร่งแม้จะมีความท้าทายจากตัวแปร Omicron และอัตราเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่อง” Brian Niccol ประธานและซีอีโอ Chipotle กล่าว “การลงทุนของเราในบุคลากรของเราควบคู่ไปกับระบบดิจิทัลของเราและความมุ่งมั่นในการทําอาหารที่ขับเคลื่อนโดย Food With Integrity ส่งผลให้แขกที่ร้านอาหารของเรามีความเป็นเลิศมากขึ้น”

ผลลัพธ์สําหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2022:

รายได้รวมในไตรมาสแรกอยู่ที่ 2.0 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 16.0% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2021 รายได้รวมที่เพิ่มขึ้นได้รับแรงหนุนจากการเพิ่มขึ้น 9.0% จากยอดขายร้านอาหารที่เทียบเคียงและการเปิดร้านอาหารใหม่ ยอดขายในร้านอาหารของเราเพิ่มขึ้น 33.1% ในช่วงสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2022 เมื่อเทียบกับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2021 ในขณะที่ยอดขายดิจิทัลคิดเป็น 41.9% ของรายได้อาหารและเครื่องดื่มทั้งหมด

เราเปิดร้านอาหารใหม่ 51 แห่งในช่วงไตรมาสแรกโดยมี 42 แห่งรวมถึง Chipotlane รูปแบบเหล่านี้ยังคงทํางานได้ดีมากและช่วยเพิ่มการเข้าถึงและความสะดวกสบายของแขกรวมถึงเพิ่มยอดขายร้านอาหารใหม่อัตรากําไรและผลตอบแทน

ต้นทุนอาหาร เครื่องดื่ม และบรรจุภัณฑ์ในไตรมาสแรกอยู่ที่ 31.0% ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น 100 จุด เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2564 การเพิ่มขึ้นเกิดจากอัตราเงินเฟ้อทั่วทั้งเมนูส่วนใหญ่เกิดจากเนื้อวัวอะโวคาโดและกระดาษชดเชยบางส่วนด้วยเลเวอเรจจากการเพิ่มขึ้นของราคาเมนู

ส่วนต่างการดําเนินงานระดับร้านอาหารอยู่ที่ 20.7% ลดลงจาก 22.3% ในไตรมาสแรกของปี 2021 การลดลงส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างรายชั่วโมงและต้นทุนอาหารที่สูงขึ้นชดเชยบางส่วนด้วยเลเวอเรจจากการเพิ่มขึ้นของราคาเมนูและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งที่ลดลง

ค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหารสําหรับไตรมาสแรกคือ $ 147.4 ล้านบนพื้นฐาน GAAP หรือ $ 144.5 ล้าน2 บนพื้นฐานที่ไม่ใช่ GAAP ไม่รวม $ 2.8 ล้านสําหรับการปรับเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ในหุ้นผลการดําเนินงานปี 2018 ของเราที่ทําในเดือนธันวาคม 2020, $ 1.2 ล้านที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงและค่าใช้จ่ายในการปิดร้านอาหารและการลด 1.0 ล้านดอลลาร์ในการดําเนินการทางกฎหมายบางอย่าง ค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหาร GAAP ที่ไม่ใช่ GAAP สําหรับไตรมาสแรกของปี 2022 ยังรวมถึงค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหารพื้นฐาน 101.4 ล้านดอลลาร์ค่าตอบแทนหุ้นที่ไม่ใช่เงินสด 20.1 ล้านดอลลาร์ 16.7 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้จัดการทุกคนที่จัดขึ้นในเดือนมีนาคมและ $ 6.3 ล้านที่เกี่ยวข้องกับการค้างรับโบนัสที่สูงขึ้นรวมถึงภาษีเงินเดือนจากสิทธิ์ในหุ้นและการออกกําลังกายตัวเลือกหุ้น

อัตราภาษีเงินได้ที่มีผลบังคับของ GAAP และไม่ใช่ GAAP อยู่ที่ 16.7%2 สําหรับไตรมาสแรกของปี 2022 ซึ่งต่ํากว่าไตรมาสแรกของปี 2021 และอัตราภาษีเงินได้ที่มีประสิทธิภาพที่คาดหวังสําหรับทั้งปี 2022 เนื่องจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีส่วนเกินที่เพิ่มขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิออปชั่นและสิทธิ์ในตราสารทุน

รายได้สุทธิสําหรับไตรมาสแรกอยู่ที่ 158.3 ล้านดอลลาร์ หรือ 5.59 ดอลลาร์ต่อหุ้นที่ปรับลด เพิ่มขึ้นจาก 127.1 ล้านดอลลาร์ หรือ 4.45 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลดในไตรมาสแรกของปี 2021 ไม่รวมผลกระทบหลังหักภาษีจากค่าใช้จ่ายในการแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับหุ้นผลการดําเนินงานปี 2018 การปรับโครงสร้างองค์กรการด้อยค่าของสินทรัพย์ร้านอาหารและค่าใช้จ่ายในการปิดและการดําเนินการทางกฎหมายบางอย่างรายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วคือ $ 161.4 ล้าน2 และกําไรต่อหุ้นปรับลดอยู่ที่ $5.70

ในช่วงไตรมาสคณะกรรมการของเราอนุมัติการลงทุนเพิ่มอีก $ 300 ล้านไม่รวมค่าคอมมิชชั่นเพื่อซื้อหุ้นคืนหุ้นสามัญของเราภายใต้สภาวะตลาด รวมถึงการอนุญาตซื้อคืนนี้ $ 280.8 ล้านพร้อมใช้งาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2022 การอนุมัติการซื้อคืนอาจมีการแก้ไข ระงับ หรือยกเลิกได้ตลอดเวลา เราซื้อหุ้นคืน 260.1 ล้านดอลลาร์ในราคาเฉลี่ยต่อหุ้น 1,490 ดอลลาร์ในช่วงไตรมาสแรก

ข้อมูลเพิ่มเติมจะมีอยู่ในรายงานประจําไตรมาสของเราในแบบฟอร์ม 10-Q ซึ่งจะยื่นต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ภายในสิ้นเดือนเมษายน

มุมมอง

สําหรับปี 2022 ฝ่ายบริหารคาดว่าจะมีสิ่งต่อไปนี้:

การเติบโตของยอดขายร้านอาหารในไตรมาสที่สองที่เทียบเคียงได้, สมมติว่าแนวโน้มยอดขายในปัจจุบันยังคงดําเนินต่อไป, ในช่วง 10% ถึง 12%
ระหว่าง 235 ถึง 250 เปิดร้านอาหารใหม่ (รวมถึง 5 ถึง 10 ย้ายเพื่อเพิ่ม Chipotlane) ซึ่งสันนิษฐานว่าการก่อสร้างและความล่าช้าของใบอนุญาตไม่เลวลง
อัตราภาษีทั้งปีที่มีผลบังคับใช้โดยประมาณระหว่าง 25% ถึง 27% ก่อนรายการแยกกัน
คำ นิยาม

ข้อกําหนดต่อไปนี้ใช้กับข้อกําหนดเหล่านี้ตามที่ใช้ตลอดทั้งรุ่นนี้:

ยอดขายร้านอาหารหรือคอมพ์การขายที่เทียบเคียงได้และธุรกรรมร้านอาหารที่เทียบเคียงได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของรายได้รวมหรือธุรกรรมตลอดระยะเวลาสําหรับร้านอาหารที่ดําเนินการเป็นเวลาอย่างน้อย 13 เดือนเต็มตามปฏิทิน
ยอดขายร้านอาหารเฉลี่ยหมายถึงรายได้เฉลี่ยต่อท้าย 12 เดือนสําหรับร้านอาหารที่ดําเนินการอย่างน้อย 12 เดือนเต็มปฏิทิน
อัตรากําไรจากการดําเนินงานระดับร้านอาหารแสดงถึงรายได้รวมหักต้นทุนการดําเนินงานร้านอาหารโดยตรงซึ่งแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้รวม
ยอดขายดิจิทัลแสดงถึงรายได้จากอาหารและเครื่องดื่มที่เกิดขึ้นผ่านเว็บไซต์ Chipotle แอพ Chipotle หรือผู้รวบรวมการจัดส่งของบุคคลที่สาม ยอดขายดิจิทัลรวมถึงการเลื่อนเวลารายได้ที่เกี่ยวข้องกับ Chipotle Rewards
ยอดขายในร้านอาหารแสดงถึงรายได้จากอาหารและเครื่องดื่มที่เกิดขึ้นในสถานที่ ยอดขายในร้านอาหารรวมถึงการเลื่อนรายได้ที่เกี่ยวข้องกับ Chipotle Rewards
รายละเอียดการประชุมทางโทรศัพท์

Chipotle จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2022 เวลา 16:30 น. ตามเวลาตะวันออกเพื่อหารือเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2022 รวมถึงให้การอัปเดตธุรกิจสําหรับไตรมาสที่สองปี 2022

การประชุมทางโทรศัพท์สามารถเข้าถึงได้สดผ่านทางโทรศัพท์โดยกด 1-888-317-6003 หรือสําหรับผู้โทรระหว่างประเทศโดยกด 1-412-317-6061 และใช้รหัส: 5128212 การโทรจะถ่ายทอดสดทางเว็บจากเว็บไซต์ของ บริษัท ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์ที่ ir.chipotle.com/events เว็บคาสต์ที่เก็บถาวรจะพร้อมใช้งานประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดการโทร

เกี่ยวกับชิโปเติ้ล

Chipotle Mexican Grill, Inc. (NYSE: CMG) กําลังปลูกฝังโลกที่ดีขึ้นโดยให้บริการอาหารที่มาจากความรับผิดชอบปรุงอย่างมีความรับผิดชอบปรุงแบบคลาสสิกและจริงด้วยส่วนผสมที่ดีงามโดยไม่มีสีเทียมรสชาติหรือสารกันบูด Chipotle มีร้านอาหารมากกว่า 3,000 แห่ง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2022 ในสหรัฐอเมริกาแคนาดาสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสและเยอรมนีและเป็น บริษัท ร้านอาหารแห่งเดียวที่มีขนาดเป็นเจ้าของและดําเนินธุรกิจร้านอาหารทั้งหมด Chipotle ได้รับการจัดอันดับใน Fortune 500 และได้รับการยอมรับในรายการ 2022 สําหรับ บริษัท ที่ได้รับการชื่นชมมากที่สุดของ Fortune ด้วยพนักงานกว่า 100,000 คนที่หลงใหลในการมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับแขกผู้มีเกียรติ Chipotle จึงเป็นผู้นําและนักประดิษฐ์ในอุตสาหกรรมอาหารมาเป็นเวลานาน Chipotle มุ่งมั่นที่จะทําให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารได้มากขึ้นในขณะที่ยังคงเป็นแบรนด์ที่มีวัตถุประสงค์ที่แสดงให้เห็นเนื่องจากเป็นผู้นําด้านดิจิทัลเทคโนโลยีและการดําเนินธุรกิจที่ยั่งยืน สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้าออนไลน์โปรดไปที่ WWW.CHIPOTLE.COM

แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า

แถลงการณ์บางอย่างในข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการปฏิรูปการดําเนินคดีหลักทรัพย์ภาคเอกชนปี 1995 รวมถึงข้อความเกี่ยวกับเป้าหมายของเราสําหรับจํานวนร้านอาหาร Chipotle ร้านอาหารที่มี Chipotlanes และอัตราการขยายตัวยอดขายร้านอาหารที่เทียบเคียงได้อัตราภาษีโดยประมาณกระแสเงินสดในอนาคตและโอกาสระยะยาวในอนาคต เราใช้คําเช่น “คาดการณ์”, “เชื่อ”, “อาจ”, “ควร”, “อาจ”, “ประมาณการ”, “คาดหวัง”, “คาดหวัง”, “ศักยภาพ”, “ตั้งใจ”, “โครงการ”, “ได้รับการสนับสนุน”, “เป้าหมาย” และคําและวลีที่คล้ายกันรวมถึงการอ้างอิงถึงสมมติฐานเพื่อระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลการดําเนินงานทางการเงินและการแข่งขันที่มีอยู่ในปัจจุบันสําหรับเรา ณ วันที่เผยแพร่นี้และเราถือว่าไม่มีข้อผูกมัดในการอัปเดตแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ ข้อความเหล่านี้อาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจทําให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างจากที่อธิบายไว้ในแถลงการณ์รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียง: ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับระยะเวลาและความรุนแรงของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่กําลังดําเนินอยู่และผลกระทบสูงสุดต่อธุรกิจของเรารวมถึงการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและความยากลําบากในการรับอุปกรณ์ร้านอาหารผลกระทบต่อการจราจรของแขก ต้นทุนการขายและการดําเนินงานของร้านอาหารและความสามารถของซัพพลายเออร์บุคคลที่สามและพันธมิตรทางธุรกิจของเราในการปฏิบัติตามความรับผิดชอบและความมุ่งมั่นของพวกเขา อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันสูงขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถของเราในการดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและส่งผลให้พนักงานขาดแคลนเป็นครั้งคราว เพิ่มต้นทุนอุปทาน (รวมถึงเนื้อวัวอะโวคาโดและกระดาษ); ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการพึ่งพาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบางอย่างและความล้มเหลวหรือการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้น ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือการประมวลผลข้อมูลลูกค้าหรือพนักงานที่เป็นความลับรวมถึงผ่านแอพดิจิทัลของเรา ผลกระทบของการแข่งขันรวมถึงจากแหล่งนอกอุตสาหกรรมร้านอาหาร ผลกระทบทางการเงินจากการเพิ่มค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงของประเทศของเรา ผลกระทบของกฎระเบียบของรัฐบาลกลางรัฐหรือท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของเราการปฏิบัติการจ้างงานการออกแบบและการก่อสร้างร้านอาหารและการขายอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความสามารถของเราในการบรรลุการเติบโตตามแผนของเราเช่นความพร้อมของเว็บไซต์ร้านอาหารใหม่ที่เหมาะสมและความพร้อมของวัสดุก่อสร้างและผู้รับเหมา การเพิ่มขึ้นของส่วนผสมและต้นทุนการดําเนินงานอื่น ๆ เนื่องจากปรัชญาอาหารด้วยความซื่อสัตย์ของเราภาษีหรือข้อ จํากัด ทางการค้าและการขาดแคลนอุปทาน ความไม่แน่นอนของความสามารถของเราในการบรรลุระดับที่คาดหวังของยอดขายร้านอาหารที่เทียบเคียงได้เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่นการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ของผู้บริโภคในแบรนด์ของเรารวมถึงอันเป็นผลมาจากความกังวลด้านความปลอดภัยของอาหารที่เกิดขึ้นจริงหรือข่าวลือหรือการประชาสัมพันธ์เชิงลบอื่น ๆ การใช้จ่ายของผู้บริโภคโดยรวมลดลง (รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อและราคาก๊าซที่สูงขึ้น) หรือการไม่สามารถเพิ่มราคาเมนูหรือตระหนักถึงประโยชน์ของการเพิ่มขึ้นของราคาเมนู ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการมุ่งเน้นที่เพิ่มขึ้นของเราในธุรกิจดิจิทัลของเรารวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการพึ่งพาบริการจัดส่งของบุคคลที่สาม ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินคดีรวมถึงการดําเนินการของรัฐบาลที่เป็นไปได้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยของอาหารและการดําเนินคดีแบบกลุ่มที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับกฎหมายการจ้างงานการเรียกร้องโฆษณาหรือเรื่องอื่น ๆ และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ที่อธิบายเป็นครั้งคราวในรายงานของสํานักงาน ก.ล.ต. ของเรารวมถึงรายงานประจําปีของเราในแบบฟอร์ม 10-K และรายงานรายไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q ซึ่งทั้งหมดมีอยู่ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์ของเว็บไซต์ของเราที่ ir.Chipotle.com

1

ดูคําจํากัดความของยอดขายดิจิทัลด้านล่าง เราปรับปรุงคําจํากัดความของยอดขายดิจิทัลในไตรมาสแรกของปี 2022 เพื่อรวมการเลื่อนเวลารายได้ที่เกี่ยวข้องกับ Chipotle Rewards เราได้ทําการเปลี่ยนแปลงนี้เพื่อให้สามารถปรองดองกับรายได้อาหารและเครื่องดื่มทั้งหมดในขณะที่เรานําเสนอยอดขายในร้านอาหาร

2

อัตรากําไรต่อหุ้นที่ปรับลดรายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ไม่ใช่ GAAP และอัตราภาษีเงินได้ที่ไม่มีผลบังคับใช้ของ GAAP เป็นมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP การกระทบยอดกับมาตรการ GAAP และข้อมูลเพิ่มเติมถูกกําหนดไว้ในตารางในตอนท้ายของข่าวประชาสัมพันธ์นี้ชิปโปเติ้ลเม็กซิกันกริลล์, INC งบกําไรขาดทุนรวมแบบย่อ (ในหลักพัน ยกเว้นต่อข้อมูลหุ้น) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2022 2021 รายได้จากอาหารและเครื่องดื่ม $ 1,998,956 98.9 % $ 1,715,990 98.5 % รายได้จากบริการจัดส่ง 21,583 1.1 25,585 1.5 รายได้รวม 2,020,539 100.0 1,741,575 100.0 ต้นทุนการดําเนินงานของร้านอาหาร (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและ ค่าตัดจําหน่ายที่แสดงแยกต่างหากด้านล่าง): อาหารเครื่องดื่มและบรรจุภัณฑ์ 626,926 31.0 522,671 30.0 แรงงาน 531,940 26.3 433,669 24.9 จํานวนผู้เข้าพัก 112,032 5.5 101,769 5.8 ต้นทุนการดําเนินงานอื่นๆ 330,695 16.4 294,710 16.9 ค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 147,402 7.3 155,103 8.9 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 71,665 3.5 63,122 3.6 ต้นทุนก่อนเปิด 5,348 0.3 3,421 0.2 ต้นทุนการด้อยค่า ต้นทุนการปิด และการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ 4,310 0.2 5,668 0.3 รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 1,830,318 90.6 1,580,133 90.7 รายได้จากการดําเนินงาน 190,221 9.4 161,442 9.3 ดอกเบี้ยและรายได้อื่น (ค่าใช้จ่าย) สุทธิ (213) – (2,168) (0.1) รายได้ก่อนภาษีเงินได้ 190,008 9.4 159,274 9.1 สํารองภาษีเงินได้ (31,714) (1.6) (32,173) (1.8) รายได้สุทธิ $ 158,294 7.8 % $ 127,101 7.3 % กําไรต่อหุ้น: พื้นฐาน $ 5.64 $ 4.52 เจือจาง $ 5.59 $ 4.45 หุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักที่คงค้าง: พื้นฐาน 28,043 28,125 เจือจาง 28,301 28,582 ชิปโปเติ้ลเม็กซิกันกริลล์, INC งบดุลรวมแบบย่อ (ในหลักพัน ยกเว้นต่อข้อมูลหุ้น) 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 2022 2021 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) สินทรัพย์ สินทรัพย์: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด $ 615,863 $ 815,374 บัญชีลูกหนี้, สุทธิ 89,295 99,599 สินค้า คง คลัง 29,852 32,826 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 70,403 78,756 ลูกหนี้ภาษีเงินได้ 50,701 94,064 เงิน ลง ทุน 240,379 260,945 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,096,493 1,381,564 ส่วนปรับปรุงการเช่าทรัพย์สินและอุปกรณ์สุทธิ 1,779,521 1,769,278 การลงทุนระยะยาว 333,088 274,311 เงินสดจํากัด 30,872 30,856 สินทรัพย์สัญญาเช่าดําเนินงาน 3,147,061 3,118,294 สินทรัพย์อื่น 58,283 56,716 ไมตรีจิต 21,939 21,939 สินทรัพย์รวม $ 6,467,257 $ 6,652,958 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินหมุนเวียน: บัญชีเจ้าหนี้ $ 168,905 $ 163,161 ค่าจ้างและสวัสดิการค้างรับ 172,454 162,405 หนี้สินค้างรับ 136,655 173,052 รายได้ที่ยังไม่ได้รับรู้ 132,421 156,351 หนี้สินสัญญาเช่าดําเนินงานปัจจุบัน 223,303 218,713 รวมหนี้สินหมุนเวียน 833,738 873,682 หนี้สินสัญญาเช่าดําเนินงานระยะยาว 3,331,319 3,301,601 หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 127,729 141,765 หนี้สินอื่น 40,511 38,536 รวม 4,333,297 4,355,584 ส่วนของผู้ถือหุ้น: หุ้นบุริมสิทธิ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 ดอลลาร์ จํานวน 600,000 หุ้น ไม่มีหุ้นที่ออก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามลําดับ – – หุ้นสามัญ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.01 ดอลลาร์ จํานวน 230,000 หุ้น ที่ได้รับอนุญาต จํานวน 37,266 หุ้น และ 37,132 หุ้น ออก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามลําดับ 373 371 ทุนชําระแล้วเพิ่มเติม 1,753,328 1,729,312 หุ้นทุนซื้อคืน ราคาทุน 9,282 และ 9,052 หุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 ตามลําดับ (3,702,023) (3,356,102) ขาดทุนสะสมอื่นที่ครอบคลุม (5,159) (5,354) กำไร 4,087,441 3,929,147 ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,133,960 2,297,374 หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น $ 6,467,257 $ 6,652,958 ชิปโปเติ้ลเม็กซิกันกริลล์, INC งบกระแสเงินสดรวมแบบย่อ (เป็นหลักพัน) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) สามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2022 2021 กิจกรรมการดําเนินงาน รายได้สุทธิ $ 158,294 $ 127,101 การปรับปรุงเพื่อกระทบยอดรายได้สุทธิเป็นเงินสดสุทธิที่ได้จากกิจกรรมการดําเนินงาน: ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 71,665 63,122 บทบัญญัติภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (14,024) (13,482) ต้นทุนการด้อยค่า ต้นทุนการปิด และการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ 4,265 4,937 สํารองสําหรับการสูญเสียเครดิต (918) (275) ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนตามหุ้น 23,590 55,390 อื่น (998) 2,180 การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน: บัญชี ลูกหนี้ 10,394 32,175 สินค้า คง คลัง 2,970 2,148 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 5,920 (8,756) สินทรัพย์สัญญาเช่าดําเนินงาน 55,125 49,269 สินทรัพย์อื่น (1,132) (186) บัญชีเจ้าหนี้ 15,702 19,446 ค่าจ้างและสวัสดิการค้างรับ 10,438 18,188 หนี้สินค้างรับ (31,151) (17,869) รายได้ที่ยังไม่ได้รับรู้ (21,604) (15,606) ภาษีเงินได้ค้างจ่าย/ลูกหนี้ 43,367 38,640 หนี้สินตามสัญญาเช่าดําเนินงาน (49,596) (50,902) หนี้สินระยะยาวอื่น 595 453 เงินสดสุทธิที่ได้จากกิจกรรมการดําเนินงาน 282,902 305,973 กิจกรรมการลงทุน การซื้อปรับปรุงการเช่าทรัพย์สินและอุปกรณ์ (96,162) (86,619) การซื้อเงินลงทุน (118,827) (90,477) ครบกําหนดอายุของการลงทุน 81,923 60,593 เงินสดสุทธิที่ใช้ในกิจกรรมการลงทุน (133,066) (116,503) กิจกรรมทางการเงิน การได้มาซึ่งหุ้นทุนซื้อคืน (263,308) (57,229) ภาษีหัก ณ ที่จ่ายสําหรับเงินรางวัลค่าตอบแทนตามหุ้น (85,811) (44,810) กิจกรรมทางการเงินอื่น ๆ (359) (221) เงินสดสุทธิที่ใช้ในกิจกรรมทางการเงิน (349,478) (102,260) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินสดที่จํากัด 147 (407) การเปลี่ยนแปลงสุทธิเป็นเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินสดที่จํากัด (199,495) 86,803 เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินสดที่จํากัดเมื่อเริ่มต้นงวด 846,230 635,836 เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินสดที่จํากัดเมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลา $ 646,735 $ 722,639 การเปิดเผยข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม ภาษีเงินได้ที่จ่าย $ 2,291 $ 6,909 การซื้อการปรับปรุงการเช่าทรัพย์สินและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นในบัญชีเจ้าหนี้และ หนี้สินค้างรับ $ 52,802 $ 54,868 การได้มาซึ่งหุ้นทุนซื้อคืนค้างรับในบัญชีเจ้าหนี้และหนี้สินค้างรับ $ 4,497 $ 3,997 ชิปโปเติ้ลเม็กซิกันกริลล์, INC ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม (ดอลลาร์ในหลักพัน) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) สําหรับสามเดือนสิ้นสุด 31 มี.ค. 31 ธ.ค. 30 ก.ย. 30 มิ.ย. 31 มี.ค. 2022 2021 2021 2021 2021 จํานวนร้านอาหารที่เปิด 51 78 41 56 40 การปิดร้านอาหาร (1) – – (5) (5) การย้ายร้านอาหาร (2) (4) (2) (1) – จํานวนร้านอาหารเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 3,014 2,966 2,892 2,853 2,803 ยอดขายร้านอาหารเฉลี่ย $ 2,684 $ 2,641 $ 2,554 $ 2,466 $ 2,313 ยอดขายร้านอาหารเฉลี่ยไม่รวม MPD การจัดส่ง(1) $ 2,598 $ 2,562 $ 2,479 $ 2,405 $ 2,273 ยอดขายร้านอาหารที่เทียบเคียงได้เพิ่มขึ้น 9.0% 15.2% 15.1% 31.2% 17.2% (1) ยอดขายร้านอาหารเฉลี่ยไม่รวมส่วนต่างราคาเมนูจัดส่ง (“MPD”) หมายถึงยอดขายร้านอาหารเฉลี่ยตามที่กําหนดไว้ข้างต้นปรับเพื่อลบความแตกต่างของราคาเมนูจัดส่ง สิ่งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงยอดขายอาหารและเครื่องดื่มพื้นฐานของเราต่อร้านอาหาร CHIPOTLE เม็กซิกันกริลล์, INC. การกระทบยอดของมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP ตารางต่อไปนี้ให้การกระทบยอดของมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP ที่นําเสนอในข้อความข้างต้นกับมาตรการทางการเงินที่เปรียบเทียบได้โดยตรงที่สุดที่คํานวณและนําเสนอตาม GAAP รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วคือรายได้สุทธิไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการด้อยค่าของสินทรัพย์ร้านอาหารการปรับโครงสร้างองค์กรการดําเนินการทางกฎหมายค่าใช้จ่ายในการแก้ไขค่าตอบแทนตามหุ้นและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ปรับปรุงแล้วเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหารไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงการดําเนินการทางกฎหมายค่าใช้จ่ายในการแก้ไขค่าตอบแทนตามหุ้นและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ อัตราภาษีเงินได้ที่มีผลบังคับที่ปรับปรุงแล้วคืออัตราภาษีเงินได้ที่มีผลบังคับซึ่งปรับให้สอดคล้องกับผลกระทบหลังหักภาษีจากการปรับปรุงที่ไม่ใช่ GAAP อัตรากําไรขั้นต้นการดําเนินงานระดับร้านอาหารซึ่งเป็นมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP เท่ากับรายได้ที่เกิดจากร้านอาหารของเราหักต้นทุนการดําเนินงานโดยตรงซึ่งประกอบด้วยอาหารเครื่องดื่มและบรรจุภัณฑ์แรงงานจํานวนผู้เข้าพักและต้นทุนการดําเนินงานอื่น ๆ การวัดผลการปฏิบัติงานนี้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ผู้จัดการระดับร้านอาหารสามารถควบคุมได้โดยตรงและไม่รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานอื่น ๆ ที่จําเป็นในการดําเนินธุรกิจของเรา ฝ่ายบริหารใช้อัตรากําไรจากการดําเนินงานระดับร้านอาหารเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของร้านอาหาร ฝ่ายบริหารเชื่อว่าอัตรากําไรจากการดําเนินงานระดับร้านอาหารมีประโยชน์ต่อนักลงทุนในการที่เน้นแนวโน้มในธุรกิจหลักของเราซึ่งอาจไม่เป็นที่ประจักษ์สําหรับนักลงทุนเมื่อพึ่งพามาตรการทางการเงิน GAAP เพียงอย่างเดียว เรานําเสนอมาตรการที่ไม่ใช่ GAAP เหล่านี้เพื่ออํานวยความสะดวกในการประเมินผลการดําเนินงานของเราอย่างมีความหมายในช่วงเวลาต่างๆ การปรับเปลี่ยนเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความโปร่งใสมากขึ้นของผลการดําเนินงานพื้นฐานและเพื่อให้นักลงทุนสามารถประเมินธุรกิจของเราบนพื้นฐานเดียวกันกับการจัดการของเราซึ่งใช้มาตรการที่ไม่ใช่ GAAP เหล่านี้ในการประเมินผลการดําเนินงานของ บริษัท รายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วกําไรต่อหุ้นที่ปรับแล้วค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ปรับปรุงแล้วอัตราภาษีเงินได้ที่มีประสิทธิภาพที่ปรับปรุงแล้วและมาตรการหลักประกันการดําเนินงานระดับร้านอาหารอาจไม่สามารถเทียบได้กับมาตรการที่ปรับของ บริษัท อื่น การปรับเปลี่ยนเหล่านี้ไม่จําเป็นต้องบ่งบอกถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แท้จริงของเราในช่วงระยะเวลาที่นําเสนอและควรดูเพิ่มเติมและไม่ใช่ทางเลือกอื่นผลลัพธ์ของเราที่จัดทําขึ้นตาม GAAP รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับปรุงเหล่านี้จะรวมอยู่ในตารางด้านล่าง ชิปโปเติ้ลเม็กซิกันกริลล์, INC การกระทบยอดของมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP กําไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วและกําไรต่อหุ้นปรับลด (ในหลักพัน ยกเว้นต่อจํานวนหุ้น) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)สามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2022 2021 รายได้สุทธิ $ 158,294 $ 127,101 การปรับปรุงที่ไม่ใช่ GAAP: ค่าร้านอาหาร: การด้อยค่าของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าดําเนินงานและต้นทุนร้านอาหารอื่น ๆ(1) 731 2,299 ทําซ้ําค่าเช่า(2) – 56 การปรับโครงสร้างองค์กร: การด้อยค่าของสินทรัพย์สัญญาเช่าดําเนินงานและค่าใช้จ่ายในการปิดสํานักงานอื่น ๆ(3) – 332 ทําซ้ําค่าเช่า(2) 1,166 1,344 ต้นทุนการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน(4) – 153 กระบวนการทางกฎหมาย(5) (1,000) – ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขค่าตอบแทนตามหุ้น(6) 2,756 24,366 การปรับปรุงที่ไม่ใช่ GAAP รวม $ 3,653 $ 28,550 ผลกระทบทางภาษีของการปรับปรุงที่ไม่ใช่ GAAP ข้างต้น(7) (554) (2,518) หลังจากผลกระทบทางภาษีจากการปรับปรุงที่ไม่ใช่ GAAP $ 3,099 $ 26,032 รายได้สุทธิที่ปรับปรุง $ 161,393 $ 153,133 จํานวนหุ้นสามัญที่ถ่วงน้ําหนัก-เฉลี่ยปรับลด 28,301 28,582 กําไรต่อหุ้นปรับลด $ 5.59 $ 4.45 กําไรต่อหุ้นปรับลด $ 5.70 $ 5.36 (1) ค่าใช้จ่ายการด้อยค่าและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สําหรับร้านอาหารเนื่องจากการปิดการย้ายถิ่นฐานหรือด้อยประสิทธิภาพ (2) ค่าเช่าซ้ําสําหรับการย้ายสํานักงานใหญ่ของ บริษัท และการรวมสํานักงานที่ประกาศในเดือนพฤษภาคม 2018 และค่าเช่าสําหรับร้านอาหารปิดที่ประกาศในเดือนมิถุนายน 2018 (3) ค่าธรรมเนียมการด้อยค่าของสินทรัพย์และค่าใช้จ่ายในการปิดอื่น ๆ สําหรับการย้ายสํานักงานใหญ่ของ บริษัท และการรวมสํานักงานที่ประกาศในเดือนพฤษภาคม 2018 (4) ค่าใช้จ่ายในการสรรหาค่าใช้จ่ายในการย้ายถิ่นฐานบุคคลที่สามและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน (5) ลดลงเป็นคงค้างสําหรับการดําเนินการทางกฎหมายที่รวมอยู่ในการปรับปรุงที่ไม่ใช่ GAAP ก่อนหน้านี้ (6) เรียกเก็บเงินสําหรับการแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ในเดือนธันวาคม 2020 ต่อหุ้นผลการดําเนินงานปี 2018 ของเรา (7) การปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบทางภาษีของการปรับปรุงที่ไม่ใช่ GAAP ซึ่งกําหนดตามลักษณะของการปรับที่ไม่ใช่ GAAP พื้นฐานและอัตราภาษีเขตอํานาจศาลที่เกี่ยวข้อง ชิปโปเติ้ลเม็กซิกันกริลล์, INC การกระทบยอดของมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP ค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ปรับปรุง (เป็นหลักพัน) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) สามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2022 2021 ค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหาร $ 147,402 $ 155,103 การปรับปรุงที่ไม่ใช่ GAAP: ค่าใช้จ่ายในการแปลงร่าง(1) (1,166) (1,553) กระบวนการทางกฎหมาย(2) 1,000 – ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขค่าตอบแทนตามหุ้น(3) (2,756) (24,366) การปรับปรุงที่ไม่ใช่ GAAP รวม $ (2,922) $ (25,919) ค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ปรับปรุง $ 144,480 $ 129,184 (1) ค่าเช่าซ้ํากันสําหรับการปิดสํานักงานและร้านอาหารที่ประกาศในเดือนมิถุนายน 2018 เนื่องจากการปรับโครงสร้างองค์กรและด้อยประสิทธิภาพที่ $ 1,166 และ $ 1,400 สําหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2022 และ 31 มีนาคม 2021 ตามลําดับ และค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน $0 และ $153 สําหรับสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2022 และ 31 มีนาคม 2021 ตามลําดับ (2) ลดลงเป็นคงค้างสําหรับการดําเนินการทางกฎหมายที่รวมอยู่ในการปรับปรุงที่ไม่ใช่ GAAP ก่อนหน้านี้ (3) เรียกเก็บเงินสําหรับการแก้ไขที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 ที่ทําในเดือนธันวาคม 2020 ต่อหุ้นผลการดําเนินงานปี 2018 ของเรา ชิปโปเติ้ลเม็กซิกันกริลล์, INC การกระทบยอดของมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP อัตราภาษีเงินได้ที่มีผลบังคับที่ปรับปรุง (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) สามเดือนสิ้นสุด 31 มีนาคม 2022 2021 อัตราภาษีเงินได้ที่มีผลบังคับ 16.7 % 20.2 % ผลกระทบทางภาษีของการปรับปรุงที่ไม่ใช่ GAAP(1) – (1.7) อัตราภาษีเงินได้ที่มีผลบังคับที่ปรับปรุง 16.7 % 18.5 % (1) Sa Gaming Slot การปรับปรุงเกี่ยวข้องกับผลกระทบทางภาษีของการปรับที่ไม่ใช่ GAAP ซึ่งกําหนดตามลักษณะของการปรับปรุงที่ไม่ใช่ GAAP พื้นฐานและอัตราภาษีเขตอํานาจศาลที่เกี่ยวข้อง ชิปโปเติ้ลเม็กซิกันกริลล์, INC การกระทบยอดของมาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP อัตรากําไรจากการดําเนินงานระดับร้านอาหาร (เป็นหลักพัน) (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2022 เปอร์เซ็นต์ของรายได้รวม 2021 เปอร์เซ็นต์ของรายได้รวม รายได้จากการดําเนินงาน $ 190,221 9.4 % $ 161,442 9.3 % การปรับปรุงที่ไม่ใช่ GAAP: ค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 147,402 7.3 155,103 8.9 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 71,665 3.5 63,122 3.6 ต้นทุนก่อนเปิด 5,348 0.3 3,421 0.2 ต้นทุนการด้อยค่า ต้นทุนการปิด และการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ 4,310 0.2 5,668 0.3 การปรับปรุงที่ไม่ใช่ GAAP ทั้งหมด $ 228,725 11.3 % $ 227,314 13.1 % อัตรากําไรจากการดําเนินงานระดับร้านอาหาร $ 418,946 20.7 % $ 388,756 22.3 % ที่มา ชิปโปเติ้ล เม็กซิกัน กริลล์, Inc.เฟิร์สฮอไรซอนประกาศจ่ายปันผลเป็นเงินสดในหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ
(PRNewsfoto/เฟิร์ส ฮอไรซอน คอร์ปอเรชั่น)
ข่าวโดย

เฟิร์ส ฮอไรซอน คอร์ปอเรชั่น
26 เม.ย. 2022, 16:10 ET

แชร์บทความนี้

MEMPHIS, Tenn., April 26, 2022 /PRNewswire/ — เฟิร์ส ฮอไรซอน คอร์ปอเรชั่น (NYSE: FHN หรือ “บริษัท”) ประกาศในวันนี้ว่า คณะกรรมการบริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญรายไตรมาสที่ 0.15 ดอลลาร์ต่อหุ้น จ่ายเงินปันผลในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีประวัติการถือหุ้นณ วันปิดทําการในวันที่ 10 มิถุนายน 2565

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลที่ต้องการ

นอกจากนี้ยังมีการประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในหุ้นบุริมสิทธิซีรีส์ B, Series C, Series และ Series F ของธนาคารเฟิร์สฮอไรซอน และในหุ้นบุริมสิทธิแบบไม่สะสมของธนาคารฮอไรซอนแห่งแรกดังนี้

เอฟเอชเอ็น ซีรีส์ B

เงินปันผลเป็นเงินสดรายครึ่งปีที่ 331.25 ดอลลาร์ต่อหุ้นในอัตราร้อยละ 6.625 ของ FHN คงที่สําหรับหุ้นบุริมสิทธิแบบลอยตัวแบบไม่สะสมชุด B (“หุ้นบุริมสิทธิ Series B”) ซึ่งเท่ากับเงินปันผลเป็นเงินสดจํานวน $0.828125 ต่อหุ้นรับฝาก (NYSE:FHN PRB) ซึ่งแต่ละหุ้นแสดงถึงดอกเบี้ยที่ 1/400 ในหุ้นของหุ้นบุริมสิทธิ Series B จ่ายเงินปันผลในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีประวัติการถือหุ้นณ วันปิดทําการในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

เอฟเอชเอ็น ซีรีส์ C

เงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาสที่ $165.00 ต่อหุ้นในอัตราร้อยละ 6.60 ของ FHN คงที่สําหรับหุ้นบุริมสิทธิแบบลอยตัวแบบไม่สะสม, Series C (“หุ้นบุริมสิทธิ Series C”) ซึ่งเท่ากับเงินปันผลเป็นเงินสดที่ 0.4125 ดอลลาร์ต่อหุ้นรับฝาก (NYSE: FHN PRC) ซึ่งแต่ละหุ้นแสดงถึงดอกเบี้ยที่ 1/400 ในหุ้นของหุ้นบุริมสิทธิ Series C จ่ายเงินปันผลในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีประวัติการถือหุ้นณ วันปิดทําการในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

เอฟเอชเอ็น ซีรีส์

เงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาสที่ $1,625.00 ต่อหุ้นในหุ้นบุริมสิทธิแบบไม่สะสมของ FHN 6.50%, Series (Series Preferred Stock) สิ่งนี้เท่ากับเงินปันผลเป็นเงินสด 0.40625 ดอลลาร์ต่อหุ้นฝากเงิน (NYSE: FHN PRE) ซึ่งแต่ละหุ้นแสดงถึงดอกเบี้ยที่ 1/4,000 ในหุ้นของหุ้นบุริมสิทธิ Series เงินปันผลจะจ่ายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีประวัติการถือหุ้นณ วันปิดทําการในวันที่ 24 มิถุนายน 2565

เอฟเอชเอ็น ซีรีส์ F

เงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาสที่ 1,175.00 ดอลลาร์ต่อหุ้นในหุ้นบุริมสิทธิแบบไม่สะสมของ FHN 4.70% Series F (“Series F Preferred Stock”) ซึ่งเท่ากับเงินปันผลเป็นเงินสดที่ $0.29375 ต่อหุ้นรับฝาก (NYSE: FHN PRF) ซึ่งแต่ละหุ้นแสดงถึงดอกเบี้ยที่ 1/4,000 ในหุ้นของหุ้นบุริมสิทธิ Series F เงินปันผลจะจ่ายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีประวัติการถือหุ้นณ วันปิดทําการในวันที่ 24 มิถุนายน 2565

ธนาคารฮอไรซอนชั้น A

เงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาสที่ 9.47917 ดอลลาร์ต่อหุ้นในหุ้นบุริมสิทธิแบบไม่สะสมของธนาคารเฟิร์สฮอไรซอน เงินปันผลจะจ่ายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีประวัติการถือหุ้นณ วันปิดทําการในวันที่ 24 มิถุนายน 2565

เกี่ยวกับเฟิร์สฮอไรซอน
First Horizon Corp. (NYSE: FHN มีสินทรัพย์ 88.7 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2022 เป็น บริษัท ที่ให้บริการทางการเงินชั้นนําระดับภูมิภาคซึ่งอุทิศตนเพื่อช่วยให้ลูกค้าชุมชนและผู้ร่วมงานของเราปลดล็อคศักยภาพสูงสุดด้วยเงินทุนและที่ปรึกษา มีสํานักงานใหญ่ในเมมฟิส TN ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของธนาคาร First Horizon Bank ดําเนินงานใน 12 รัฐทั่วภาคใต้ของสหรัฐอเมริกา บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการด้านการค้า, ธนาคารเอกชน, ผู้บริโภค, ธุรกิจขนาดเล็ก, ความมั่งคั่งและการจัดการความไว้วางใจ, นายหน้าค้าปลีก, ตลาดทุน, ตราสารหนี้, การจํานอง, และบริการประกันภัยชื่อ. เฟิร์สฮอไรซอนได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในนายจ้างที่ดีที่สุดของประเทศโดยนิตยสารฟอร์จูนและฟอร์บส์และธนาคารที่มีชื่อเสียงที่สุด 10 อันดับแรกของสหรัฐอเมริกา ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.FirstHorizon.comFidelity National Financial ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2022 และการประชุมทางโทรศัพท์
ข่าวโดย

ความจงรักภักดีทางการเงินแห่งชาติ, Inc.; เอฟจีแอล โฮลดิ้งส์
26 เม.ย. 2022, 16:10 ET

แชร์บทความนี้

JACKSONVILLE, Fla., April 26, 2022 /PRNewswire/ — Fidelity National Financial, Inc. (NYSE: FNF) (“บริษัท”) ผู้นําด้านการประกันภัยชื่อและบริการธุรกรรมแก่อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และสินเชื่อที่อยู่อาศัย และผู้ให้บริการชั้นนําด้านโซลูชั่นประกันภัยที่ให้บริการเงินบํานาญรายย่อยและลูกค้าตลอดชีวิตและลูกค้าสถาบันผ่านบริษัทย่อยของ FNF F&G จะประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2022 หลังจากปิดทําการ การซื้อขายในตลาดปกติในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2022 การประชุมทางโทรศัพท์เพื่อหารือเกี่ยวกับผลลัพธ์จะตามมาในเวลา 11:00 น.m. ตามเวลาตะวันออกในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2022 ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมผ่านเว็บคาสต์ควรเข้าถึงการโทรผ่านเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของ FNF ที่ www.fnf.com ผู้ที่ต้องการเข้าร่วมสามารถโทรเข้าได้ที่ 1-877-407-0784 (สหรัฐอเมริกา) หรือ 1-201-689-8560 (ระหว่างประเทศ) การเล่นซ้ําการประชุมทางโทรศัพท์จะพร้อมใช้งานผ่านเว็บคาสต์ผ่านเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของ FNF ที่ www.fnf.com การเล่นซ้ําทางโทรศัพท์จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 14:00 น.m. ตามเวลาตะวันออกของวันที่ 11 พฤษภาคม 2022 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2022 โดยกด 1-844-512-2921 (สหรัฐอเมริกา) หรือ 1-412-317-6671 (ระหว่างประเทศ) รหัสการเข้าถึงจะถูก13728494

เกี่ยวกับ Fidelity การเงินแห่งชาติ, Inc.
Fidelity National Financial, Inc. (NYSE: FNF) เป็นผู้ให้บริการชั้นนําด้านการประกันภัยกรรมสิทธิ์และบริการธุรกรรมแก่อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการจํานอง FNF เป็น บริษัท ประกันภัยชื่อที่ใหญ่ที่สุดของประเทศผ่านการรับประกันภัยชื่อ – ชื่อ Fidelity National Title, ชิคาโกชื่อเรื่อง, ชื่อที่ดินเครือจักรภพ, ชื่อ Alamo และชื่อแห่งชาติของนิวยอร์ก – ที่รวมออกกรมธรรม์ประกันภัยชื่อมากกว่า บริษัท ชื่ออื่น ๆ ในสหรัฐอเมริกา ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FNF สามารถพบได้ที่ www.fnf.com

เกี่ยวกับ F&G
F&G เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท FNF F&G มุ่งมั่นที่จะช่วยให้ชาวอเมริกันเปลี่ยนแรงบันดาลใจของพวกเขาให้เป็นจริง F&G เป็นผู้ให้บริการชั้นนําด้านโซลูชั่นประกันภัยที่ให้บริการเงินบํานาญรายย่อยและลูกค้าตลอดชีวิตและลูกค้าสถาบันและมีสํานักงานใหญ่ใน Des Moines รัฐไอโอวา สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่ www.fglife.com

เอฟเอ็นเอฟ-จี

ที่มา Fidelity การเงินแห่งชาติ, Inc.; เอฟจีแอล โฮลดิ้งส์

Royal Online V2 เว็บ Royal Online เว็บ Royal GClub เกมส์ Royal Online

Royal Online V2 เว็บ Royal Online เว็บ Royal GClub เกมส์ Royal Online เกมส์ Royal Online V2 เว็บรอยัล เว็บรอยัลคาสิโน Royal V2 Royal Online Casino รอยัลคาสิโนออนไลน์ เล่น Royal Online เล่น Royal Online V2
โครงการที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการเติบโตที่เพิ่มขึ้นในเคาน์ตีและภูมิภาคโดยรอบ

แอตแลนตา , 19 เมษายน 2022 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — วันนี้ Atlanta Gas Light ประกาศขยายโรงงานก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในเมืองเชอโรกี โครงการจะเพิ่มกำลังการผลิตเป็นสองเท่าของโรงงาน และจะช่วยให้บริษัทก้าวนำหน้าความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่คาดการณ์ไว้ในภูมิภาคที่เติบโตอย่างรวดเร็วนี้ในอีกหลายปีข้างหน้า

การขยายโรงงานที่โรงงาน Cherokee LNG ของ Atlanta Gas Light
การขยายโรงงานที่โรงงาน Cherokee LNG ของ Atlanta Gas Light
โครงการนี้รวมถึงการติดตั้งถังที่สอง ซึ่งจะช่วยให้ Atlanta Gas Light สามารถเก็บก๊าซเมื่อมีราคาไม่แพงที่สุด และจากนั้นจะสามารถเข้าถึงแหล่งจ่ายดังกล่าวได้ในช่วงที่มีความต้องการสูงสุด ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างและจะแล้วเสร็จในระยะ 3 ปีข้างหน้า

“การจัดเก็บ LNG เป็นทรัพย์สินที่มีค่าสำหรับระบบของเรา ซึ่งช่วยให้เรามีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการตอบสนองความต้องการก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าของเรา” Pedro Cherry ประธานและซีอีโอของ Atlanta Gas Light กล่าว “โครงการนี้ช่วยรับรองความสามารถของเราในการจัดหาก๊าซธรรมชาติที่สะอาด ปลอดภัย เชื่อถือได้ และราคาไม่แพงแก่ชุมชนที่เราให้บริการเมื่อมีความต้องการสูงสุด”

ก๊าซธรรมชาติเหลวคือก๊าซธรรมชาติที่ถูกทำให้เย็นตัวเป็นของเหลวที่อุณหภูมิประมาณ -260 องศาฟาเรนไฮต์ สำหรับการขนส่งและการเก็บรักษา ปริมาตรของก๊าซธรรมชาติในสถานะของเหลวนั้นเล็กกว่าปริมาตรในสถานะก๊าซในท่อส่งก๊าซธรรมชาติประมาณ 600 เท่า ในขณะที่จัดเก็บเป็น LNG จะกลับสู่สถานะก๊าซหรือปรับสภาพเป็นแก๊สเพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้

โรงงานแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาความจุแบบบูรณาการ (i-CDP) แห่งแรกของ Atlanta Gas Light ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริการสาธารณะของจอร์เจียใน เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 i-CDP ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแผนระยะยาวของบริษัทสำหรับการริเริ่มที่จะช่วยให้สามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นและมอบการบริการลูกค้าที่เหนือกว่า ในขณะที่ยังคงตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของรัฐได้อย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Atlanta Gas Light ให้เข้าสู่ระบบเว็บไซต์ ของเราหรือเชื่อม ต่อกับเราบนFacebook , InstagramหรือTwitter

เกี่ยวกับ Atlanta Gas Light
Atlanta Gas Light เป็นหนึ่งในสี่บริษัทจำหน่ายก๊าซธรรมชาติของบริษัท Southern Company Gas ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Southern Company (NYSE: SO ) Atlanta Gas Light ให้บริการจัดส่งก๊าซธรรมชาติแก่ลูกค้าประมาณ 1.7 ล้านรายในจอร์เจีย บริษัทเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2399 เป็นหนึ่งในบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดในรัฐ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ atlantagaslight.com

เกี่ยวกับ Southern Company Gas Southern Company Gas เป็นบริษัทในเครือของ Southern Company (NYSE: SOGoNoodle กำลังเพิ่มไลบรารี STEAM โดยร่วมมือกับ America’s Test Kitchen Kids เพื่อเสนอคอลเลกชั่นวิดีโอแบบโต้ตอบและแหล่งข้อมูลสำหรับนักการศึกษา ผู้ปกครอง และเด็กๆ เพื่อสำรวจวิทยาศาสตร์เบื้องหลังอาหารและการทำอาหาร

แนชวิลล์, เทนเนสซี , 19 เมษายน 2022 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — GoNoodle และ America’s Test Kitchen (ATK) Kids ซึ่งเป็นหนึ่งในแบรนด์การทำอาหารที่น่าเชื่อถือและสร้างแรงบันดาลใจที่สุดของประเทศ กำลังร่วมมือกันเปิดตัวช่องแบรนด์ใหม่ GoNoodle และ ATK Kids ร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมคนรุ่นใหม่ของพ่อครัวที่มีอำนาจ นักกินที่มีส่วนร่วม และผู้ทดลองที่อยากรู้อยากเห็นผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่ไม่เหมือนใครของ GoNoodle เพื่อปรับปรุงสุขภาพและสวัสดิภาพของเด็กทุกคน ทั้งในโรงเรียนและที่บ้าน

GoNoodle และ America’s Test Kitchen Kids
GoNoodle และ America’s Test Kitchen Kids
GoNoodle จะเปิดตัววิดีโอ ATK Kids STEAM จำนวน 10 รายการในช่องใหม่ นั่นคือ America’s Test Kitchen Kids ในช่วงเปิดเทอมปี 2022 GoNoodle และ ATK Kids จะเปิดตัววิดีโอชุดแรกที่ร่วมพัฒนาร่วมกัน โดยจับคู่ตัวละครโปรดของ GoNoodle กับเชฟหนุ่มจาก America’s Test Kitchen Kids

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้แบ่งปันความรู้ทางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของการทดสอบอย่างเข้มงวดของ America’s Test Kitchen เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความหมายสำหรับเด็ก นักการศึกษา และชุมชน GoNoodle” KC Esteson ซีอีโอของ GoNoodle กล่าว “เราเชื่อในพลังของการเรียนรู้ด้วยมือและความสำคัญของการศึกษา STEAM เช่นเดียวกับเด็กในอเมริกา Test Kitchen เราเชื่อว่าการทำอาหารแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงโดยธรรมชาติระหว่างอาหารและวิทยาศาสตร์ เรารู้สึกว่าการทำอาหารดึงดูดเด็กที่มีความสนใจและความสามารถต่างกัน และ สร้างสะพานเชื่อมสำหรับเด็กบางคนที่มีแนวโน้มจะเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในรูปแบบที่เป็นนามธรรมมากขึ้น”

ในช่องใหม่นี้ ชุมชนนักการศึกษา ผู้ปกครอง และเด็กๆ ของ GoNoodle จะสำรวจ STEAM: วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และคณิตศาสตร์ ในวิดีโอที่สนุกและอร่อย หัวข้อมีตั้งแต่สูตรลงมือทำจริงทีละขั้นตอนสำหรับขนมง่ายๆ ไปจนถึงบทเรียนสั้นๆ เชิงสำรวจที่ตอบคำถามเช่น “อูมามิคืออะไร” “อะไรทำให้ของที่เป็นฟองเป็นฟอง” และ “ทำไมไม่ผสมน้ำมันกับน้ำ ?” วิดีโอสูตรอาหารประกอบด้วยบทเรียน STEAM และทักษะชีวิตที่จะสร้างความมั่นใจให้กับเด็กๆ ในขณะเดียวกันก็ช่วยทำให้พวกเขาเป็นฮีโร่ในครัวทีละโครงการ

GoNoodle จะจัดทำคู่มือหลักสูตรที่สร้างขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาจาก America’s Test Kitchen เพื่อช่วยเชื่อมโยงบทเรียนกับหลักสูตรของโรงเรียน คู่มือนี้จะนำเสนอแหล่งข้อมูลที่ใช้อาหารเพื่อสอนเกี่ยวกับ STEAM ผ่านคำแนะนำที่ชัดเจนเพื่อช่วยให้เด็กๆ ที่มีทักษะระดับต่างๆ ประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดาย

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับ GoNoodle และแนะนำเนื้อหาสูตรอาหารของเราในแพลตฟอร์มของพวกเขาเพื่อจูงใจ สร้างแรงบันดาลใจ และให้อำนาจแก่เชฟรุ่นใหม่” มอลลี่ เบิร์นบาม บรรณาธิการของ Test Kitchen Kids แห่งอเมริกากล่าว “ATK Kids ตั้งเป้าที่จะส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็นในครัว และเรายินดีที่จะแบ่งปันสูตรอาหารแสนอร่อยที่ทำตามได้ง่าย และแสดงให้เห็นว่าการทำอาหารในวัยหนุ่มสาวช่วยพัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญและสร้างความมั่นใจในตนเองได้อย่างไร”

หากต้องการติดตามข่าวสารล่าสุดกับช่องATK Kidsและกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นทั้งหมดที่ GoNoodle ให้ลงชื่อสมัครรับการอัปเดตรายสัปดาห์ผ่านอีเมลของผู้ปกครองหรือครู อย่าลืมติดตาม GoNoodle บนInstagram , Facebook , TwitterและLinkedInสำหรับการอัปเดตรายวันและเคล็ดลับและกลเม็ดเบื้องหลัง

สื่อติดต่อ:
Sarah Halloranสำหรับ GoNoodle
423-290-2134
press@gonoodle.com

เกี่ยวกับ GoNoodle:
GoNoodle เป็นบริษัทด้านสื่อและเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างความสุข สุขภาพ และการค้นพบตนเองในเด็กวัยประถม (และผู้ใหญ่ในชีวิต) เราทำวิดีโอและเกมที่ช่วยให้เด็กๆ ตื่นตัว และพัฒนาสุขภาพ สุขภาพจิต ความใจเย็น และความยืดหยุ่น GoNoodle อยู่ในบ้านหลายล้านหลังและมากกว่า 90% ของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐและเอกชนในสหรัฐอเมริกา เด็กรักมันเพราะมันสนุก ครูชอบสิ่งนี้เพราะมันดึงดูดนักเรียนและส่งเสริมหลักสูตร พ่อแม่ชอบสิ่งนี้เพราะมันมีไว้เพื่อเติมพลังให้ลูก ๆ ของพวกเขาและทำให้พวกเขาใกล้ชิดกันมากขึ้น หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่http://www.gonoodle.com
) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Atlanta ซึ่ง เป็นบริษัทพลังงานชั้นนำของอเมริกา Southern Company Gas ให้บริการลูกค้าก๊าซธรรมชาติประมาณ 4.3 ล้านรายผ่านบริษัทจัดจำหน่ายที่ได้รับการควบคุมใน 4 รัฐ โดยมีลูกค้ารายย่อยประมาณ 6สื่อติดต่อสำหรับ ATK Kids:
Carly Wilhelm , cwilhelm@360pr.plus , 732-237-4533
Brian Franklin , brian.franklin@americastestkitchen.com , 857-313-7216

เกี่ยวกับ America’s Test Kitchen Kids: America’s Test Kitchen Kids
แบรนด์การทำอาหารที่น่าเชื่อถือที่สุดของอเมริกา สร้างสรรค์ขึ้นโดยกำลังสร้างคนรุ่นใหม่ของพ่อครัวที่มีอำนาจ ผู้ที่มีส่วนร่วมกับการกิน และผู้ทดลองที่อยากรู้อยากเห็น ทำงานที่สี่แยกของอาหาร STEAM และความสนุกสนาน America’s Test Kitchen Kids เชื่อมั่นในพลังของการเรียนรู้ด้วยมือ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ America’s Test Kitchen Kids ได้ที่https://www.americastestkitchen.com/kids

เกี่ยวกับครัวทดสอบ
ของอเมริกา: ครัวทดสอบของอเมริกาได้สอนพ่อครัวที่บ้านถึงวิธีการประสบความสำเร็จในครัวตั้งแต่ปี 1993 ภารกิจของเราคือการเพิ่มขีดความสามารถและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความมั่นใจ ชุมชน และความคิดสร้างสรรค์ในครัว ผู้คนนับล้านดูสองรายการของเราทางโทรทัศน์สาธารณะ อ่านนิตยสารชั้นนำสองฉบับของเรา ( Cook’s IllustratedและCook’s Country ) และไว้วางใจในหนังสือ เว็บไซต์ วิดีโอ และพอดแคสต์ของเรา America’s Test Kitchen ตั้งอยู่ใน บอสตันที่ทันสมัยสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมห้องครัวทดสอบและพื้นที่สตูดิโอขนาด 15,000 ตร.ฟุต พ่อครัวทดสอบมากกว่า 50 คนทำการทดสอบสูตรอย่างละเอียดถี่ถ้วน จนกว่าเราจะมาถึงเวอร์ชันที่ดีที่สุด คณะทำงานบ้านอาสาสมัครที่มีส่วนร่วมสูง 40,000 คนให้ข้อเสนอแนะโดยละเอียดเกี่ยวกับสูตรอาหารของเรา เพื่อให้เรารู้ว่าพวกเขาได้ผลทุกครั้ง เรายังให้คะแนนเครื่องครัวและส่วนผสมของซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อช่วยให้พ่อครัวที่บ้านเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุด รายการ โทรทัศน์ ของ America’s Test Kitchenเปิดตัวในปี 2544 และบริษัทได้เพิ่มรายการโทรทัศน์รายการที่สองคือCook’s Countryในปี 2551 America’s Test Kitchen Kids เปิดตัวในปี 2561 และนำเสนอหนังสือ กล่องสมัครสมาชิก ช่อง YouTube พอดคาสต์สูตรลึกลับ และ เว็บไซต์พร้อมสูตรอาหารฟรีเพื่อให้ความรู้แก่พ่อครัวรุ่นต่อไป เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่https://www.americastestkitchen.com/.66,000 รายผ่านบริษัทที่ทำการตลาดก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจอื่นๆ ได้แก่ การลงทุนในท่อส่งระหว่างรัฐ ความเป็นเจ้าของและการดำเนินงานโรงเก็บก๊าซธรรมชาติ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เข้าไป ที่เมลวิลล์, นิวยอร์ก , 19 เมษายน 2565 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — Micross Components, Inc. (“Micross”) ผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านส่วนประกอบและบริการไมโครอิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญต่อภารกิจสำหรับการใช้งานด้านอวกาศ การป้องกันประเทศ อวกาศ การแพทย์ และอุตสาหกรรมที่มีความน่าเชื่อถือสูง เสร็จสิ้นการทำธุรกรรมกองทุนต่อเนื่องในเดือนกุมภาพันธ์ 2022โดยเกี่ยวข้องกับการขายโดย Behrman Capital Fund VI LP ซึ่งเป็นบริษัทลงทุนในไพรเวทอิควิตี้ที่ตั้งอยู่ในนิวยอร์กและผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ปัจจุบัน Micross เป็นสินทรัพย์เพียงรายเดียวในกองทุนต่อเนื่องใหม่ Behrman Capital Micross CF LP ซึ่งจะยังคงได้รับการจัดการโดย Behrman Capital

กองทุนต่อเนื่องจะได้รับการสนับสนุนโดยหุ้นส่วนจำกัดรายใหม่และที่กลับมา ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยกองทุนที่จัดการโดย Apollo Global Management, Inc. และบริษัทในเครือ (รวมเรียกว่า “Apollo”) และกองทุนที่จัดการโดยทีมรองของกองทุนไพรเวทอิควิตี้ของแบล็คร็อค Behrman Capital และหุ้นส่วนจำกัด Fund VI ที่มีอยู่ได้นำเงินที่ได้รับจำนวนมากเข้าสู่กองทุนต่อเนื่องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมนี้ และฝ่ายบริหารของ Micross ก็นำเงินที่ได้จากการขายหุ้นส่วนใหญ่ไปใช้ด้วย

Micross สร้างรายได้แบบออร์แกนิกและผ่านการควบรวมกิจการมากกว่าสิบเท่านับตั้งแต่เข้าซื้อกิจการโดย Fund VI ในปี 2561 Behrman เข้าซื้อกิจการบริษัทเป็น Corfin Industries ก่อนที่จะควบรวมกิจการกับ Micross ในปี 2563 เพื่อสร้างผู้ให้บริการที่แตกต่างในตลาดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความน่าเชื่อถือสูงด้วย ความสามารถด้านบริการและผลิตภัณฑ์ชั้นนำของอุตสาหกรรม ไม่นานมานี้ ในเดือนพฤษภาคม 2564 Micross เข้าซื้อกิจการ Semi Dice ซึ่งถือเป็นการขยายขอบเขตเพิ่มเติมทางภูมิศาสตร์และเข้าสู่ตลาดปลายทางทางการแพทย์ Micross นำโดยVincent Buffaในฐานะประธานและ CEO Mr. Buffa เป็นอดีต CEO ของ Data Device Corporation ซึ่งเป็นการลงทุนอีกแห่งหนึ่งของ Behrman Capital ซึ่งขายให้กับ Transdigm ในปี 2559 ด้วยมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์

ธุรกรรมกองทุนต่อเนื่องจะช่วยเพิ่มเงินทุนเพื่อขับเคลื่อนการริเริ่มการเติบโตแบบออร์แกนิก สนับสนุนการดำเนินการตามไปป์ไลน์การควบรวมและซื้อของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และทำให้ Micross สามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากโครงการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ที่ดำเนินการในช่วงสี่ปีที่ผ่านมา

Simon P. Lonerganหุ้นส่วนผู้จัดการของ Behrman Capital กล่าวว่า “Micross เป็นหนึ่งในบริษัทพอร์ตโฟลิโอที่ใหญ่ที่สุดและมีประสิทธิภาพดีที่สุดของเราภายใน Fund VI เรายินดีที่จะสานต่อความร่วมมือที่มีมายาวนานกับ Vince และทีมงาน ซึ่งช่วยให้ Micross สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ โอกาสการเติบโตที่น่าดึงดูดใจที่มีให้กับบริษัท นอกจากนี้ เรายังมีความยินดีที่กองทุนต่อเนื่องได้รับฐานหุ้นส่วนจำกัดคุณภาพสูง นำโดย Apollo และรวมถึงการสนับสนุนที่สำคัญจากนักลงทุน Fund VI ซึ่งหลายคนเลือกที่จะนำเงินที่ได้กลับมาลงทุนใหม่ จากธุรกรรม Fund VI ในกองทุนต่อเนื่องใหม่”

“ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Micross มีผลประกอบการทางการเงินที่น่าประทับใจและบรรลุความก้าวหน้าเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ ผ่านการสนับสนุนลูกค้าที่มีค่าของเราด้วยพอร์ตโฟลิโอโซลูชั่นครบวงจรในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความน่าเชื่อถือสูง” นายบัฟฟากล่าว “เราได้สร้างตำแหน่งผู้นำตลาดของเราผ่านการเข้าซื้อกิจการ และได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมผู้นำของเราด้วยพรสวรรค์ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกัน ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้ความเป็นเจ้าของของ Behrman เราตั้งตารอที่จะสานต่อความสัมพันธ์ของเรากับ Behrman และรู้สึกตื่นเต้นที่ฐานทุนที่เพิ่มขึ้นของเราจะ ทำให้เราเข้มแข็งขึ้น”

Jason Scheir พาร์ทเนอร์ของ Apolloกล่าวเสริมว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้สนับสนุนฝ่ายบริหารของ Behrman และ Micross ในระยะต่อไปของการเติบโตในฐานะซัพพลายเออร์ชั้นนำระดับโลกด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความน่าเชื่อถือสูง ธุรกรรมนี้บ่งบอกถึงโซลูชั่นที่ Apollo มอบให้กับ GPs ในฐานะทุนที่มีมูลค่าเพิ่ม พันธมิตร.”

กองทุนต่อเนื่องนี้ถือเป็นธุรกรรมที่นำโดย GP ครั้งที่สองที่ Behrman Capital ดำเนินการเสร็จสิ้น ในปี 2555 Behrman Capital ได้ปิดตัว Behrman Capital PEP LP (“PEP”) ซึ่งเป็นหนึ่งในกองทุนต่อเนื่องหลายสินทรัพย์แห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นในตลาด ด้วยทุนจดทะเบียนที่~ 1 พันล้านดอลลาร์ PEP ได้ซื้อส่วนหนึ่งของการลงทุนที่ถือโดย Behrman Capital III LP

สำหรับ Behrman Capital นั้น Jefferies LLC ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ Goodwin Procter LLP และ Ropes & Grey LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมาย Blackstone Creditเป็นผู้นำด้านการจัดหาเงินกู้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง: https://www.micross.com/MicrossCF

สำหรับคำถามเกี่ยวกับการพัฒนาบทความ โปรดติดต่อ:
Chris Stabileผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดองค์กร
Micross Components
chris.stabile@micross.com

เกี่ยวกับ Micross
Micross เป็นผู้ให้บริการไมโครอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงและโซลูชั่นส่วนประกอบ แม่พิมพ์ และเวเฟอร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด ด้วยการเข้าถึงซัพพลายเออร์แม่พิมพ์และเวเฟอร์ที่ได้รับอนุญาตในวงกว้างที่สุด และความสามารถในการบรรจุภัณฑ์ การประกอบ การดัดแปลง และการทดสอบขั้นสูงที่ครอบคลุมที่สุด Micross อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ซ้ำใครในการจัดหาโซลูชันที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่ไม่มีใครเทียบได้ ตั้งแต่แม่พิมพ์เปล่า ไปจนถึงอุปกรณ์ที่บรรจุอย่างครบถ้วน ไปจนถึงการรักษาวงจรชีวิตโปรแกรมให้สมบูรณ์ . เป็นเวลากว่า 40 ปีที่ Micross เป็นแหล่งที่เชื่อถือได้สำหรับตลาดการบินและอวกาศ การป้องกันประเทศ อวกาศ การแพทย์ พลังงาน อุตสาหกรรม และตลาดอื่นๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Micross กรุณาเยี่ยมชม ที่www.micross.com
ติดตามเรา บนTwitter หรือ LinkedIn

เกี่ยวกับ Behrman Capital
ในนิวยอร์กซิตี้ Behrman Capital ก่อตั้งขึ้นในปี 1991 โดย Grant G. และDarryl G. Behrman บริษัทลงทุนในการซื้อกิจการเพื่อการจัดการ ใช้ประโยชน์จากการสะสมและการเพิ่มทุนของธุรกิจที่เติบโตแล้ว การลงทุนของบริษัทมุ่งเน้นไปที่สามอุตสาหกรรม ได้แก่ การป้องกันประเทศและการบินและอวกาศ บริการด้านสุขภาพ และการผลิตและการจัดจำหน่ายเฉพาะทาง นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท บริษัทได้ระดมทุน4.0 พันล้านดอลลาร์และปัจจุบันกำลังลงทุนจากกองทุนที่หกของบริษัท

แหล่งข่าว: MicrosSTN Video เปิดตัว OVP ที่กำหนดค่าได้อย่างสมบูรณ์เพียงหนึ่งเดียวในอุตสาหกรรมด้วยการเปิดตัวเครื่องเล่นวิดีโอรุ่นต่อไป
ข่าวโดย

STN วิดีโอ
19 เม.ย. 2022 13:39 น. ET

แบ่งปันบทความนี้

รีลีสล่าสุดของ STN ปรับปรุงประสิทธิภาพของโปรแกรมเล่นวิดีโอดิจิทัล ลดความซับซ้อนเวิร์กโฟลว์ของผู้เผยแพร่ และเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ด้วยโอกาสในการสร้างรายได้ที่หลากหลาย

นิวยอร์ก , 19 เมษายน 2022 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ – STN Videoผู้สร้างแพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์ชั้นนำของอุตสาหกรรม รู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศเปิดตัวเครื่องเล่นวิดีโอที่กำหนดค่าได้อย่างสมบูรณ์เพียงหนึ่งเดียวในผู้เล่นรุ่นต่อไปของ STN ถือเป็นการเปิดตัวคุณสมบัติใหม่ที่ผู้เผยแพร่ของ STN สามารถใช้เพื่อลดความซับซ้อนของเวิร์กโฟลว์ของพวกเขา และก้าวไปไกลกว่าพื้นฐานไปสู่ความสวยงามที่ปรับแต่งได้ง่าย ระดับการกำหนดค่าผู้เล่นที่เหนือชั้นตามประสบการณ์ผู้ใช้ที่ต้องการ และตัวเลือกการสร้างรายได้จาก STN ที่มากกว่าที่เคย ทั้งหมดในโปรแกรมเล่นที่เร็วขึ้นซึ่งได้รับการปรับแต่งเพิ่มเติมสำหรับประสิทธิภาพในหน้า ความสามารถในการแสดงตัวโฆษณา และการจัดอันดับการค้นหา

STN เสนอให้ผู้เผยแพร่โฆษณาของตนกำหนดค่าผู้เล่นได้ไม่จำกัดผ่านโค้ดฝังตัวเดียวทำให้พวกเขามีอำนาจในการส่งวิดีโอในลักษณะที่พวกเขาคิดว่าดีที่สุดในเวลาใดก็ตาม ผู้เผยแพร่โฆษณาที่ใช้โปรแกรมเล่นของ STN ผ่านตำแหน่งต่างๆ ในไซต์ของตน รวมถึงอุปกรณ์เคลื่อนที่และเดสก์ท็อป สามารถปรับแต่งประสบการณ์แต่ละอย่างได้ตามความต้องการเฉพาะของพวกเขาสำหรับการผสมผสานขั้นสุดยอดของการมีส่วนร่วม ประสิทธิภาพ และการสร้างรายได้ ด้วยโปรแกรมเล่นรุ่นใหม่นี้ ผู้เผยแพร่โฆษณาจะสามารถกำหนดค่าชุดค่าผสมใดๆ ของ:

เนื้อหาที่ส่ง
ฟังก์ชันผู้เล่นตามประเภทเทมเพลต
ฟังก์ชั่นผู้เล่นตามตำแหน่งทางภูมิศาสตร์
ประสบการณ์ผู้ใช้สำหรับสมาชิกกับผู้เยี่ยมชมที่ไม่ระบุชื่อ
ตำแหน่งผู้เล่นตามเทมเพลตและวิวพอร์ต
ฟังก์ชันและการตั้งค่า
รูปลักษณ์และความรู้สึกที่กำหนดเอง
และอีกมากมาย…
การทดสอบเบื้องต้นของโปรแกรมเล่น NextGen ของ STN พบว่ามีการปรับปรุงทั้งในด้านประสิทธิภาพและรายได้ รวมถึง:

แสดงผลเพิ่มขึ้น 14%
ความสามารถในการแสดงตัวโฆษณาเพิ่มขึ้น 20%
ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บเพิ่มขึ้น 9%
โหลดผู้เล่นเพิ่มขึ้น 16%
รุ่นล่าสุดของพวกเขาจะได้รับการอัปเกรดทันทีทั่วทั้งแพลตฟอร์มของ STN

คุณสมบัติอื่นๆ:

เพิ่มรายได้และการใช้งานที่เหมาะสมเพื่อลดการปิดกั้นจากบุคคลที่สาม เช่น เบราว์เซอร์และ/หรือส่วนขยายของเบราว์เซอร์
การปรับปรุงฟังก์ชันของโปรแกรมเล่นบนมือถือส่งผลให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้น ความสามารถในการรับชมที่สูงขึ้น และเวลาในการรับชมนานขึ้น
ความสามารถให้ผู้เล่นทำงานได้อย่างราบรื่นในทุกรูปแบบและวิวพอร์ต (แนวนอน ภาพบุคคล เต็มความกว้าง ฯลฯ)
ล่าสุดในสายยาวของเทคโนโลยีผู้เล่นที่เน้นผู้เผยแพร่

ความต้องการของผู้เผยแพร่เนื้อหาเป็นหัวใจหลักของสถาปัตยกรรมโซลูชันวิดีโอของ STN มาโดยตลอด ด้วยการควบคุมพลังของปัญญาประดิษฐ์ พันธมิตรผู้เผยแพร่โฆษณาของ STN จึงมีคุณสมบัติและฟังก์ชัน OVP ที่ช่วยประหยัดทรัพยากรและเวลา เครื่องมือที่ใช้ AI สำหรับผู้เล่นรุ่นต่อไป ได้แก่:

Smart Match ®ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เผยแพร่สามารถผสานรวมวิดีโอระดับพรีเมียมที่เกี่ยวข้องตามบริบทในทุกบทความตามขนาด
เครื่องมือหมุนเวียนของ STN ที่อ่านบทความของผู้จัดพิมพ์เพื่อสร้างวิดีโอที่เกี่ยวข้องตามบริบทซึ่งช่วยเสริมเนื้อหาด้านบรรณาธิการของผู้จัดพิมพ์
เครื่องมือเรื่องราวในพื้นที่ที่สร้างโดย AI ของ STN สร้างเนื้อหาที่ไม่ซ้ำใครโดยอิงจากเนื้อหาข้อมูลระดับเรื่องราวเพื่อส่งวิดีโอที่ไม่พร้อมใช้งานก่อนหน้านี้สำหรับบทความเกือบทั้งหมดในเว็บไซต์ของผู้เผยแพร่
เครื่องมือเครื่องเล่นวิดีโอทั้งหมดใช้เวลาเพียงครู่เดียวในการติดตั้งบนคุณสมบัติเว็บของผู้เผยแพร่สำหรับการดูเดสก์ท็อปและอุปกรณ์เคลื่อนที่ การอัปเดตที่น่าตื่นเต้นอื่น ๆ สำหรับเครื่องเล่นวิดีโอดิจิทัลของ STN อยู่ในระหว่างการทดสอบเบต้าพร้อมการเปิดตัวคุณลักษณะใหม่อย่างเต็มรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับในช่วงกลางปี

“เราสามารถกำหนดค่าประสบการณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละส่วนของเว็บไซต์ของผู้เผยแพร่โฆษณาของเรา เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้และปรับปรุงการมีส่วนร่วมในขณะที่นำเสนอโอกาสใหม่ในการสร้างรายได้ที่เหมาะสมที่สุดแก่ผู้เผยแพร่โฆษณา” Matthew Watson กล่าว, ซีอีโอของ STN Video “วิดีโอกลายเป็นสิ่งจำเป็นในโลกของการเผยแพร่ในปัจจุบัน ผู้จัดพิมพ์เลือก OVP แบบเบ็ดเสร็จของ STN เพื่อเข้าถึงเนื้อหาและเทคโนโลยีระดับพรีเมียมที่พิเศษเฉพาะ พร้อมด้วยโอกาสในการสร้างรายได้ที่แข็งแกร่ง การเปิดตัว OVP รุ่นต่อไปของ STN ช่วยให้ผู้จัดพิมพ์ควบคุมประสบการณ์วิดีโอออนไลน์ที่ไม่มีใครเทียบได้ สำหรับผู้ชมที่ไม่ซ้ำกัน วิดีโอสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องการบนไซต์ของตน โดยใช้ประโยชน์จากวิดีโอมากกว่า 5,000+ รายการต่อวันจากผู้ให้บริการเนื้อหากว่า 250 ราย เนื้อหาที่ผู้เผยแพร่โฆษณา ผลิต วิดีโอหมุนเวียน วิดีโอในพื้นที่ที่ผลิตโดย AI; และเนื้อหาการสตรีมสด”

การอัปเดตนี้จะเผยแพร่ในเว็บไซต์พันธมิตร STN ทั้งหมดใน วัน ที่19 เมษายน 2022 หากต้องการเรียนรู้วิธีใช้งานโปรแกรมเล่นรุ่นต่อไปของ STN และเนื้อหาวิดีโอระดับพรีเมียมบนเว็บไซต์ของคุณ โปรดไปที่ stnvideo.comหรือส่งอีเมล ไปที่ Publishers@stnvideo.comสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม และเข้าร่วม STN สำหรับการ สัมมนาผ่านเว็บ เกี่ยวกับZoom ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2022เวลา11.00 น. ตามเวลาแปซิฟิกซึ่งทีมงานด้านผลิตภัณฑ์ วิศวกรรม และลูกค้าของ STN จะแสดงการออกแบบใหม่ของผู้เล่น คุณสมบัติ และความหมายสำหรับคุณ

เกี่ยวกับ STN วิดีโอ

STN Video เป็น แพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์อิสระที่ใหญ่ที่สุด ในอเมริกาเหนือซึ่งช่วยให้ผู้เผยแพร่ดิจิทัล ผู้ให้บริการเนื้อหา Royal Online V2 และผู้โฆษณาประสบความสำเร็จด้วยวิดีโอออนไลน์ STN Video นำเสนอวิดีโอที่ปลอดภัยต่อแบรนด์จากผู้ให้บริการมากกว่า 250 ราย รวมถึง MLB, Rolling Stone, Variety, Associated Press, NBA และ Bloomberg และในสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องตามบริบทในผู้เผยแพร่ในพื้นที่ที่เชื่อถือได้กว่า 1,900 รายรวมถึง New York Post, The Boston Globe, Chicago Tribune, Miami Herald และอีกมากมาย

STN Video มีคลังวิดีโอมากกว่า 1 ล้านรายการซึ่งครอบคลุมกีฬา ธุรกิจ เทคโนโลยี ความบันเทิง ไลฟ์สไตล์ และอื่นๆ ด้วยการใช้เทคโนโลยี Smart Match ® AI ผู้เผยแพร่โฆษณาเพียงแค่วางโค้ดสำหรับฝังบนเว็บไซต์ของพวกเขา และเนื้อหาวิดีโอที่เกี่ยวข้องจะจับคู่กับบทความของพวกเขา

STN นำเสนอสภาพแวดล้อมระดับพรีเมียมแก่ผู้ลงโฆษณาสำหรับแบรนด์ของพวกเขา โดยผสมผสานระดับชั้นนำของอุตสาหกรรมที่มีการแสดงผลที่มีมากกว่า 1.5 พันล้านครั้งต่อเดือน กับความละเอียดของผู้ชมในท้องถิ่นและหลากหลายทั่วอเมริกาเหนือ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่stnvideo.comหรือติดตามบนTwitter , LinkedInและ Facebooks Compon
แอตแลนตา , 19 เมษายน 2022 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — ในอุตสาหกรรมที่มีรถยนต์ใหม่มากกว่า 300 รุ่นสู่สายตาสาธารณชนในแต่ละปี อาจไม่มีอะไรเปลี่ยนโฉมหน้าของยานยนต์ได้มากไปกว่าการผลิตและความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์. ด้วยแรงผลักดันจากแรงกดดันด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ ผู้ผลิตรถยนต์ได้ยกเครื่องรายการรถยนต์เพื่อรวมยานพาหนะไฟฟ้า (EV) ให้มากขึ้นทุกปีที่ผ่านไป เพื่อช่วยให้ผู้ซื้อรถยนต์มองเห็นสิ่งที่ดีที่สุดในบรรดา EV ใหม่ที่มีอยู่ทั้งหมด Autotrader บริษัท Cox Automotive ได้จัดอันดับ 10 รถยนต์ไฟฟ้าที่ดีที่สุดในปี 2022

Brian Moodyบรรณาธิการบริหารของ Autotrader กล่าวว่า “เป็นเวลาหลายปีแล้วที่ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าการปฏิวัติรถยนต์ไฟฟ้ากำลังจะเกิดขึ้น และตอนนี้เราสามารถประกาศได้อย่างชัดเจนว่ามาถึงแล้ว” “ในปี 2022 รถยนต์ไฟฟ้ามีทางเลือกมากขึ้นกว่าเดิม ด้วยราคา สไตล์ และความสามารถที่หลากหลาย ทำให้มี EV ที่พร้อมสำหรับทุกไลฟ์สไตล์ ขณะที่ราคาน้ำมันยังคงขึ้นและผันผวนทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา EVs มีแนวโน้มที่จะดึงดูดผู้ซื้อรถยนต์มากขึ้น เมื่อพวกเขาพิจารณาการซื้อรถยนต์ใหม่ครั้งต่อไป”

ทีมบรรณาธิการของ Autotrader ขับรถและใช้ชีวิตร่วมกับรถยนต์ไฟฟ้าในปีนี้ โดยประเมินปัจจัยสำคัญๆ เช่น การตกแต่งภายใน ภายนอก ระบบส่งกำลัง การขับขี่และการควบคุม ความสะดวกสบาย คุณลักษณะ และแน่นอน ราคา พวกเขายังพิจารณาอย่างรอบคอบด้วยว่ารถแต่ละคันมีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการสร้างหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพ การรักษาครอบครัวให้ปลอดภัย สื่อถึงความมีเกียรติ หรือช่วยให้ผู้ขับขี่รู้สึกว่าในที่สุดก็พบ EV ที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของพวกเขาแล้ว กองบรรณาธิการนำรถยนต์ไฟฟ้าแต่ละคันไปใช้งานที่ดูเหมือนปกติแต่สำคัญ เช่น การจอดรถ การเปลี่ยนเลน การสำรอง และการขนถ่ายสินค้า พวกเขายังประเมินสิ่งจำเป็น เช่น การเร่งความเร็ว การเบรก การควบคุม ความเงียบภายในและความสบายตลอดจนวัสดุและคุณภาพงานประกอบ

ในการสร้างรายการนี้ บรรณาธิการแต่ละคนได้ให้ความคิดเห็น ความเชี่ยวชาญ และการให้คะแนนของรถแต่ละคันในระดับ 5 จุด เพื่อให้เป็นไปตามการพิจารณาขั้นสุดท้าย รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นปี 2022 จะต้องได้รับคะแนนขั้นต่ำ 4.0 จาก 5.0 คะแนนจากบรรณาธิการของ Autotrader เป็นครั้งแรกที่อนุญาตให้มีรถยนต์ EV บริสุทธิ์เท่านั้นในรายการ (ห้ามใช้รถยนต์ไฮบริด ปลั๊กอินไฮบริด หรือรถยนต์เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน) นอกจากนี้ รถยนต์ไฟฟ้า รถเอสยูวี และรถบรรทุกแต่ละคันจะต้องพร้อมสำหรับการส่งมอบสู่สาธารณะภายในหกเดือนนับจากวันที่เผยแพร่รายการ ด้านล่างนี้คือ 10 รถยนต์ไฟฟ้าที่ดีที่สุดสำหรับปี 2022 ของ Autotrader โดยเรียงตามตัวอักษรตามยี่ห้อ:

Autotrader’s 10 รถยนต์ไฟฟ้าที่ดีที่สุดสำหรับปี 2022

2022 เชฟโรเลต โบลต์/โบลต์ EUV
โบลต์เพิ่งได้รับการปรับปรุงใหม่และพี่น้องตระกูล EUV (รถเอนกประสงค์ไฟฟ้า) ที่ใหญ่ขึ้นเล็กน้อย การออกแบบภายนอกและภายในใหม่ได้รับการปรับปรุงตามข้อบกพร่องเล็กน้อยของรุ่นที่ส่งออก และความจุแบตเตอรี่และมอเตอร์ที่ได้รับการปรับปรุงทำให้โบลต์ 2022 มีความสามารถมากยิ่งขึ้น

2022 Ford Mustang Mach-E
แม้ว่าจะใช้ชื่อสัญลักษณ์ของหนึ่งในรถยนต์โพนี่ดั้งเดิม แต่ SUV ไฟฟ้าที่รวดเร็วและรุนแรงนี้มีเสน่ห์ในตัวของมันเอง Mustang Mach-E มีการตกแต่งภายในที่ยอดเยี่ยม ภายนอกที่สนุกสนาน และผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องใช้จ่ายถึงรุ่น GT เพื่อมีช่วงเวลาที่ดี

2022 GMC Hummer EV Pickup รถกระบะ
ไฟฟ้ารุ่นแรกของ GM ฟื้นป้ายชื่อ Hummer คราวนี้เป็นแบรนด์ย่อยของ GMC ตรงกันข้ามกับรถปิคอัพ Hummer รุ่นต้นแบบที่กินแก๊สอย่างเมามัน ปิ๊กอัพ EV ใหม่นี้มีความสามารถมหาศาล รวดเร็ว เงียบ และสวยงามด้วยขุมพลังอิเล็กตรอน

2022 Hyundai Ioniq 5
Hyundai ยังคงปรับแต่งแนวคิด Ioniq ต่อไป และ 2022 Ioniq 5 ยังเป็นรุ่นที่ดีที่สุด มันล้ำสมัยอย่างทั่วถึง แต่ยังมีกลิ่นอายย้อนยุคที่สนุกสนาน ประสบการณ์การขับขี่ของ Ioniq 5 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเบรกแบบโปรเกรสซีฟนั้นซับซ้อนและราบรื่น

2022 Kia EV6
นอกเหนือจากฟังก์ชันที่บริสุทธิ์แล้ว Kia ได้ผลักดันขอบเขตการออกแบบด้วย EV6 ใหม่ ทำให้มั่นใจได้ว่าการคมนาคมรุ่นใหม่นี้มีรูปลักษณ์ใหม่ทั้งหมด การออกแบบที่โฉบเฉี่ยวของ EV6 เป็นรูปลักษณ์ที่โดดเด่นสำหรับ Kia โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับรถรุ่นก่อนๆ จากแบรนด์

Mercedes-EQ EQS ปี 2022
ในขณะที่ Mercedes-Benz ได้รวมเอาพลังงานไฟฟ้าเข้ากับกลุ่มผลิตภัณฑ์เป็นเวลาหลายปีแล้วด้วย EQ Boost แต่ Mercedes-EQ EQS ปี 2022 เป็นรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของแบรนด์ EV อันหรูหราที่แท้จริงคันนี้น่าจะปล่อยให้Elon Musk ของ Tesla สั่นไหวในรองเท้าสุดฮิปสเตอร์ของเขา และภายในก็เป็นระดับ S-Class ที่ยอดเยี่ยม

2022 Rivian R1T
Rivian เป็นผู้ผลิต EV สตาร์ทอัพรายใหม่ที่น่าดึงดูดใจ และรถกระบะไฟฟ้า R1T เป็นรถยนต์สำหรับผู้บริโภครายแรกจากแบรนด์ ปีกรถ EV ขนาดเต็มที่น่าประทับใจนั้นเต็มไปด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและรายละเอียดที่น่าพึงพอใจ รวมถึงฝากระโปรงหน้าขนาดใหญ่ (ฝากระโปรงท้าย) และฝากระโปรงท้ายแบบพิเศษ

ปี 2022 เทสลา โมเดล 3
อาจเป็นผู้ผลิตรถยนต์ที่ประสบความสำเร็จและแปลกใหม่ที่สุดในโลกในขณะนี้ เทสลายังคงพัฒนารูปแบบต่างๆ ในธีม EV ในขณะที่ยังคงมุ่งเน้นไปที่ความหรูหราและเทคโนโลยีขั้นสูง Model 3 เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ราคาไม่แพงที่สุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท และยังคงนำเสนอช่วงที่โดดเด่น ประสิทธิภาพ และคุณสมบัติช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่มีให้

2022 Volkswagen ID.4
ID.4 สร้างความประทับใจด้วยการผสานการทำงานที่ราบรื่นเข้ากับรูปทรง โดยคงไว้ซึ่ง “ความสมบูรณ์ของรถ VW” แม้จะไม่มีเครื่องยนต์สันดาปภายในก็ตาม เช่นเดียวกับอุปกรณ์ Apple แบบมีล้อ การตกแต่งภายในนั้นทันสมัยและใช้งานได้จริง ในขณะที่ภายนอกนั้นสวยงามโดยไม่ฉูดฉาด เช่นเดียวกับ Volkswagens อื่นๆ ID.4 ก็ขับสนุกเช่นกัน

2022 Volvo C40 Rechargeents

เว็บแทงบอลออนไลน์ สมัครแทงบอลออนไลน์ สมัครเว็บแทงบอล สมัครแทงบอล

เว็บแทงบอลออนไลน์ สมัครแทงบอลออนไลน์ สมัครเว็บแทงบอล สมัครแทงบอล สมัครเว็บบอลออนไลน์ สมัครพนันบอล สมัครบอลออนไลน์ สมัครเว็บพนันบอล สมัครพนันบอลออนไลน์ สมัครเล่นบอล สมัครฟุตบอลออนไลน์ สมัครเดิมพันกีฬา สมัครเว็บบอล สมัครเว็บเล่นบอล สมัครแทงบอลสด เติบโตที่ CAGR ประมาณ 5% ในขณะที่ส่วนที่เหลือของตลาดยุโรป (ตามที่กำหนดไว้ในการศึกษา) จะสูงถึง246.8 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการวิเคราะห์

ความต้องการสารหล่อลื่นชีวภาพในภูมิภาคยุโรปยังคงสูงอยู่ โดยได้รับแรงหนุนจากเงินอุดหนุน การลดหย่อนภาษี และโครงการการติดฉลากระดับประเทศและระดับนานาชาติ ความต้องการสารหล่อลื่นชีวภาพมีสูงในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้น้ำมันไฮดรอลิก นอกจากนี้ ในปี 2018 NASA ได้อนุมัติน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้ไบโอเบสใหม่ 3 ชนิด

น้ำมันหล่อลื่นชนิดใหม่เหล่านี้ใช้ในยานพาหนะห้าคันที่ศูนย์วิจัยการบินอาร์มสตรองของ NASA ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกการขยายตัวของภาคการผลิตไฟฟ้าคาดว่าจะสามารถขับเคลื่อนผลกำไรในตลาดโลกได้

การเป็นเจ้าของรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นในเอเชียแปซิฟิกต้องขอบคุณการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคง ระดับการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น การปรับปรุงมาตรฐานการครองชีพ การเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายตามที่เห็นสมควร และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนน โดยเฉพาะในประเทศที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เช่นจีนและอินเดียก็เป็นตัวขับเคลื่อนความต้องการเช่นกัน ในภูมิภาค

ตามการใช้งาน ส่วนของน้ำมันไฮดรอลิกจะ สูงถึง 884.6 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2569

น้ำมันไฮดรอลิกเป็นสูตรสังเคราะห์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อส่งกำลังในเครื่องจักรไฮดรอลิก ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ในภาคเหมืองแร่ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และทางทะเล แม้ว่าน้ำมันปิโตรเลียมจะเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตน้ำมันไฮดรอลิค ความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบของน้ำมันจากน้ำมันปิโตรเลียมที่มีต่อสิ่งแวดล้อม กำลังสร้างโอกาสเพียงพอสำหรับน้ำมันไฮดรอลิกที่ใช้ทางชีวภาพ

หัวข้อสำคัญที่ครอบคลุม:

I. วิธี การ

ครั้งที่สอง บทสรุปผู้บริหาร

1. ภาพรวมตลาด

ข้อมูลเชิงลึกของตลาดผู้มีอิทธิพล
แนวโน้มตลาดโลก
ผลกระทบของโควิด-19 และภาวะถดถอยทั่วโลกที่กำลังจะเกิดขึ้น
โอกาสทางการตลาดที่จำกัดท่ามกลางกิจกรรมอุตสาหกรรมที่ซบเซา
สารหล่อลื่นชีวภาพ: ทางเลือกที่สะอาดกว่าและยั่งยืนสำหรับน้ำมันหล่อลื่นจากปิโตรเลียม
น้ำมันหล่อลื่นชีวภาพให้คะแนนเหนือน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์และปิโตรเลียม
ความกลัวด้านสิ่งแวดล้อมผลักดันความต้องการสารหล่อลื่นชีวภาพ
คุณสมบัติที่สำคัญและประโยชน์ที่สอดคล้องกันของสารหล่อลื่นชีวภาพ
คุณสมบัติของสารหล่อลื่นตามสต็อก
ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพของของเหลวพื้นฐานที่เลือกได้
ความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ – USP ของสารหล่อลื่นทางชีวภาพ
ตลาดสารหล่อลื่นชีวภาพทั่วโลกตั้งเป้าการเติบโตอย่างรวดเร็วหลังโควิด-19
อุตสาหกรรมและยานยนต์ – ตลาดปลายทางที่สำคัญ สองแห่ง
ยุโรปและสหรัฐอเมริกาครองตลาด เอเชียแปซิฟิกเสนอโอกาสในการเติบโตที่สำคัญ
การแข่งขัน
2. เน้นที่ผู้เล่นที่เลือก(รวม 84 ที่โดดเด่น)

บมจ.บี.พี.
Cargill, Incorporated
เชฟรอน คอร์ปอเรชั่น
Emery Oleochemicals Group
Eurol B.V
ExxonMobil Corporation
Fuchs Petrolub SE
HollyFrontier Corporation
มิลเลอร์ ออยล์ จำกัด
NuPro Industries Corporation
พาโนลิน AG
น้ำมันหล่อลื่นหมุนเวียน Inc.
Royal Dutch Shell plc
รวม SE
วาโวลีน อิงค์
3. ตลาดและตัวพิซซ่า

เกียวกับเรื่องเกียวข้องเพื่อเรียกร้องข้อโต้แย้ง
การเรียกร้องความสนใจในข้อความที่ต้องการ
เย้เย้เย้เย้เย้เย้ เย้เย้เย้เย้ เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย้เย…
ชิ้นงานที่ปรับแต่งตลาด
การอ้างสิทธิ์ในความรับผิดชอบ
ปริมาณยอดไดรเวอร์และเช็คยอดผู้นำที่ตรงเป้าจะเข้าเป้าตลาด
สารเร่งคุณภาพจากน้ำอัดลมในที่ที่เหมาะสม
ความพิเศษของการทานอาหาร: ความหนักแน่นในเนื้อหาในที่ที่มีอรรถรส ULSD
เขียงในเครื่องมือเขียดสำหรับตลาด
เรียกร้องความต้องการสำหรับระดับสูงถึงระดับที่ต้องการของสารเคียด
คุ้มกับมลพิษทางน้ำน้ำมันเป็นลางดีสำหรับตลาด
ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับสารหล่อลื่นชีวภาพในอุตสาหกรรมทางทะเล
ประโยชน์ของเครื่องจักรกลการเกษตรและป่าไม้จากน้ำมันชีวภาพ
สารหล่อลื่นชีวภาพมีความโดดเด่นในเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง
การขยายกลุ่มเครื่องมือเครื่องจักรกระตุ้นการเติบโตของอุปสงค์
ตลาดเครื่องมือเครื่องจักรทั่วโลก (2019): เปอร์เซ็นต์การแบ่งส่วนแบ่งของอุปสงค์ตามอุตสาหกรรมปลายทาง
การมุ่งเน้นที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับพลังงานลมเพื่อประโยชน์ของสารหล่อลื่นชีวภาพ
4. มุมมองตลาดโลก

สาม. การ วิเคราะห์ตลาดภูมิภาค

IV. การแข่งขัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานนี้ โปรดไปที่https://www.researchandmarkets.com/r/yubum4

ติดต่อสื่อ:

การวิจัยและการตลาด
ลอร่า วูดผู้จัดการอาวุโส
press@researchandmarkets.com

สำหรับเวลาทำการของ EST โทร +1-917-300-0470
สำหรับ US/CAN โทรฟรี +1-800-526-8630
สำหรับเวลาทำการ GMT โทร +353-1-416-8900

โทรสารของสหรัฐอเมริกา: 646-607-1904
โทรสาร (นอกสหรัฐอเมริกา): +353-1-481-1716
ขนาดของตลาดกรดไบโออะคริลิกทั่วโลกจะมีมูลค่าถึง 10.64 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2573 | การวิจัยฉุกเฉินกล่าวว่าการใช้กรดไบโออะคริลิกที่เพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์เป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันความต้องการของอุตสาหกรรมในตลาด
แหล่งข่าว: การวิจัยและการตลาด
แวนคูเวอร์, บริติชโคลัมเบีย , 5 เมษายน 2022 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — การวิเคราะห์ล่าสุดของ Emergen Research ระบุว่า ขนาดของกรดอะคริลิกชีวภาพทั่วโลกสูงถึง 6.02 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2564 และคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่คงที่อย่างมีนัยสำคัญในช่วงคาดการณ์ การเพิ่มการใช้กรดไบโออะคริลิกในผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์และการใช้กรดไบโออะคริลิกที่เพิ่มขึ้นในสารยึดติด สารเคลือบหลุมร่องฟัน และสารติดเชื้อเป็นปัจจัยสำคัญที่คาดว่าจะผลักดันการเติบโตของรายได้ของตลาดในช่วงระยะเวลาคาดการณ์

ไดรเวอร์:

การนำกรดไบโออะคริลิกมาใช้ในผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ต่างๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย อีลาสโตเมอร์ และน้ำยาขัดเงา กำลังผลักดันความต้องการ ซึ่งคาดว่าจะผลักดันการเติบโตของรายได้ของตลาด นอกจากนี้ กรดไบโออะคริลิกใช้กันอย่างแพร่หลายในกาว ยาแนว และสารติดเชื้อ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพิ่มความทนทานต่อสภาพอากาศ และยืดอายุการเก็บรักษา นี่คือปัจจัยบางประการที่คาดว่าจะขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้ในตลาด

รับสำเนารายงาน PDF ตัวอย่างฟรี@ https://www.emergenresearch.com/request-sample/992

ข้อจำกัด:

ความกังวลเกี่ยวกับสารพิษและสารเคมีที่เป็นอันตรายที่ผู้ผลิตใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภค นอกจากนี้ เจลที่ดูดซับได้ดีเยี่ยมที่ใช้ในผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคได้ หากใช้เกินระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งอาจนำไปสู่การติดเชื้อที่ผิวหนัง การระคายเคือง และปัญหาสุขภาพอื่นๆ

การคาดการณ์การเติบโต:

ตลาดกรดไบโออะคริลิกทั่วโลกคาดว่าจะลงทะเบียน CAGR ที่ 6.8% ในช่วงระยะเวลาที่คาดการณ์ และการเติบโตของรายได้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก6.02 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564 เป็น10.64 พันล้านดอลลาร์ในปี 2573 การใช้กรดไบโออะคริลิกที่เพิ่มขึ้นในเชิงพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตของตลาด

การวิเคราะห์ผลกระทบของโควิด-19:

การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ส่งผลให้อุตสาหกรรมกรดไบโออะคริลิกลดขนาดลง ส่งผลให้การเติบโตของตลาดจำกัด อย่างไรก็ตาม การกลับมาเปิดทำการของอุตสาหกรรมการก่อสร้างและการพาณิชย์ได้นำไปสู่การแพร่พันธุ์ของกรดไบโออะคริลิกที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่เพิ่มขึ้นยังมีผลิตภัณฑ์สุขอนามัยและสุขอนามัยส่วนบุคคลที่หลากหลาย สิ่งนี้นำไปสู่การใช้กรดไบโออะคริลิกที่เพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ซึ่งคาดว่าจะช่วยผลักดันการเติบโตของตลาดในช่วงระยะเวลาคาดการณ์

มีส่วนลดตาม รายงาน การตลาดBio Acrylic Acid [คลิกที่นี่]@ https://www.emergenresearch.com/request-discount/992

แนวโน้มและนวัตกรรมในปัจจุบัน:

การใช้กรดไบโออะคริลิกที่เพิ่มมากขึ้นในสารทำความสะอาดและสารติดเชื้อได้นำไปสู่ความต้องการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าจะผลักดันการเติบโตของรายได้ในตลาด กรดไบโออะคริลิกใช้กันอย่างแพร่หลายในการผลิตผงซักฟอกเหลวและสารทำความสะอาดอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำจัดดินเหนียว ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มการเติบโตของรายได้ในตลาดอย่างมีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลาคาดการณ์

แนวโน้มทางภูมิศาสตร์:

อเมริกาเหนือคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตของรายได้ที่มั่นคงอย่างมีนัยสำคัญในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ เป็นผลมาจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมพอลิเมอร์ที่ดูดซับยิ่งยวด ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มการใช้กรดอะคริลิกชีวภาพและผลักดันการเติบโตของรายได้ในตลาด นอกจากนี้ ความตระหนักที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนและชีวภาพนั้นยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งคาดว่าจะผลักดันการเติบโตของรายได้ของตลาด

ความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์:

บริษัทหลักบางแห่งที่รวมอยู่ในรายงานการตลาด ได้แก่ BASF SE, China Petroleum & Chemical Corporation (SINOPEC), Arkema SA, Mitsubishi Chemical Holdings Corporation, The Dow Chemical Company, The Lubrizol Corporation, Evonik Industries AG, PTTGC Innovation America Corporation, Formosa Plastics Corporation และ SIBUR International GmbH

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 Arkema SA ได้ประกาศการผลิตผง Polyamide II ในโรงงานที่เมือง Changsu ในประเทศจีน การลงทุนของ Arkema SA จะช่วยตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับวัสดุชีวภาพหมุนเวียนขั้นสูงในเอเชียแปซิฟิก ปัจจุบันผง Rilsan Polyamide II ผลิตขึ้นในฝรั่งเศสจากเมล็ดละหุ่งที่หมุนเวียนได้ และนำไปใช้ในเครื่องใช้ในบ้านเรือน การขนส่งที่ประหยัดพลังงาน และการผลิตสารเติมแต่งขั้นสูง (การพิมพ์ 3 มิติ)
สำรวจคำอธิบายรายงานฉบับสมบูรณ์และสารบัญของ รายงาน การตลาดกรดอะคริลิกชีวภาพ@ https://www.emergenresearch.com/industry-report/bio-acrylic-acid-market

Emergen Research ได้แบ่งตลาดกรดไบโออะคริลิก ทั่วโลก โดยพิจารณาจากอนุพันธ์การใช้งาน และภูมิภาค:

แนวโน้มตราสารอนุพันธ์(รายได้ พันล้าน เหรียญสหรัฐ ปี 2019-2030)
เมทิลอะคริเลต
เอทิลอะคริเลต
บิวทิลอะคริเลต
อีลาสโตเมอร์
2-Ethylhexy Acrylate
พอลิเมอร์ดูดซับได้ดีเยี่ยม
Application Outlook (รายได้ พันล้าน USD, 2019–2030)
สีและสารเคลือบ
สารลดแรงตึงผิว
กาว & ซีลแลนท์
สิ่งทอ
ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์
คนอื่น
รับรายงานที่กำหนดเองตามความต้องการเฉพาะของคุณ@ https://www.emergenresearch.com/request-for-customization/992

แนวโน้มระดับภูมิภาค (รายได้ พันล้าน USD, 2019–2030)
อเมริกาเหนือ
ก. สหรัฐอเมริกา
ข. แคนาดา
ค. เม็กซิโก

ยุโรป
ก. เยอรมนี
ข. ฝรั่งเศส
ค. สหราชอาณาจักร
ง. อิตาลี
อี. สเปน
ฉ. เบเนลักซ์
กรัม ส่วนที่เหลือของยุโรป

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ก. ประเทศจีน
ข. อินเดีย
ค. ญี่ปุ่น
ง. เกาหลีใต้
จ. ส่วนที่เหลือของ APAC

ละตินอเมริกา
ก. บราซิล
ข. ส่วนที่เหลือของ LATAM

ตะวันออกกลางและแอฟริกา
ก. ซาอุดีอาระเบีย
ข. ยูเออี
ค. แอฟริกาใต้
ง. ตุรกี
อี. ส่วนที่เหลือของ MEA

รายงานล่าสุดที่เผยแพร่โดย Emergen Research:

ขนาดตลาด Asphere ที่มีความแม่นยำสูงส่วนแบ่ง แนวโน้ม ตามประเภทผลิตภัณฑ์ (เลนส์ Aspherical แก้ว, เลนส์ Aspherical พลาสติก) ตามแอปพลิเคชัน (ยานยนต์, กล้อง, โทรศัพท์มือถือและแท็บ, เครื่องมือออปติคัล, อื่นๆ) และตามการคาดการณ์ภูมิภาคถึงปี 2028

ตลาดการเคลือบลายพรางตามประเภทผลิตภัณฑ์ (การเคลือบของเหลว การเคลือบสเปรย์ อื่นๆ) ตามการใช้งาน (การป้องกัน สิ่งทอ เครื่องบิน อื่นๆ) และตามการคาดการณ์ภูมิภาคถึงปี 2028

ตลาดไบโอไอโซบิวทีนตามประเภทผลิตภัณฑ์ (Methyl Tert-butyl Ether, Ethyl Tert-butyl Ether) ตามการใช้งาน (ยานยนต์ การบินและอวกาศ สารต้านอนุมูลอิสระ ยา) และตามภูมิภาคพยากรณ์ถึงปี 2028

ตลาดวัสดุเซรามิก Piezoelectric ปลอดสารตะกั่วตามประเภทผลิตภัณฑ์ (ฐานแบเรียมไททาเนต, กลุ่มโซเดียมบิสมัทไททาเนต, กรดไนโอเบียม, อื่น ๆ ) ตามการใช้งาน (อุตสาหกรรมและการผลิต, อุตสาหกรรมยานยนต์, เครื่องใช้ไฟฟ้า, การแพทย์, อื่น ๆ ) และตามภูมิภาคพยากรณ์ถึง 2030.

ตลาดการเคลือบหลังคา ที่ยอดเยี่ยม โดยเทคโนโลยี (แบบน้ำ, แบบตัวทำละลาย), โดยการใช้งาน (แบบลาดต่ำ, แบบลาดชัน, อื่นๆ), แบบแยกตามผลิตภัณฑ์ (แบบสะท้อนแสงแบบอินฟราเรด/สี, แบบยาง/สีขาว) โดยการใช้งานขั้นสุดท้าย และตามการคาดการณ์ของภูมิภาค ถึงปี 2028

ขนาด ตลาดเมทานอลสีเขียวส่วนแบ่ง แนวโน้ม โดยวัตถุดิบ (ขยะเกษตร กากป่าไม้ ขยะมูลฝอยเทศบาล การปล่อย CO2 อื่น ๆ ) ตามการใช้งาน (ฟอร์มาลดีไฮด์ ตามการคาดการณ์ภูมิภาคถึงปี 2030

ตลาดบิสฟีนอลเอ ตามการใช้งาน (อีพอกซีเรซิน เรซินโพลีคาร์บอเนต เรซินโพลีเอสเตอร์ไม่อิ่มตัว สารหน่วงไฟ โพลีซัลโฟนเรซิน โพลิอะคริเลต) ตามแนวตั้งของอุตสาหกรรม (ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์ สีและการเคลือบ บรรจุภัณฑ์) ตามช่องทางการจัดจำหน่าย (ทางตรง ทางอ้อม ) และตามการคาดการณ์ภูมิภาคถึงปี 2028

เกี่ยวกับการวิจัยฉุกเฉิน

Emergen Research เป็นบริษัทวิจัยตลาดและให้คำปรึกษาที่ให้บริการรายงานการวิจัยที่รวบรวม รายงานการวิจัยที่กำหนดเอง และบริการให้คำปรึกษา โซลูชันของเรามุ่งเน้นที่จุดประสงค์ของคุณอย่างหมดจดในการค้นหา เว็บแทงบอลออนไลน์ กำหนดเป้าหมาย และวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามข้อมูลประชากร ข้ามอุตสาหกรรม และช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น เราเสนอการศึกษาข่าวกรองตลาดเพื่อให้แน่ใจว่ามีการวิจัยที่เกี่ยวข้องและอิงตามข้อเท็จจริงในหลายอุตสาหกรรม รวมถึงการดูแลสุขภาพ จุดสัมผัส เคมีภัณฑ์ ประเภท และพลังงาน เราอัปเดตข้อเสนอการวิจัยของเราอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของเราตระหนักถึงแนวโน้มล่าสุดที่มีอยู่ในตลาด Emergen Research มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งของนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์จากความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย

นิวยอร์ก , 5 เมษายน 2022 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — ขนาดตลาดหมูอัจฉริยะคาดว่าจะเติบโต 177.39 ล้านเหรียญสหรัฐจาก 2564 เป็น 2026 ที่ CAGR 5.03%ตามรายงานล่าสุดโดย Technavio 71% ของการเติบโตของตลาดจะมาจากอเมริกาเหนือในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ สหรัฐอเมริกาและแคนาดาเป็นตลาดหลักสำหรับตลาดหมูอัจฉริยะในอเมริกาเหนือ การเติบโตของตลาดในภูมิภาคนี้จะช้ากว่าการเติบโตของตลาดในยุโรปและเอเชียแปซิฟิก จำนวนโครงการน้ำมันและก๊าซที่เพิ่มขึ้นต้องใช้ท่อจำนวนมากสำหรับการขนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังรัฐและประเทศอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้การเติบโตของตลาดหมูอัจฉริยะในอเมริกาเหนือในช่วงคาดการณ์

Technavio ได้ประกาศรายงานการวิจัยตลาดล่าสุดในหัวข้อ Intelligent Pigging Market by Application and Geography – Forecast and Analysis 2022-2026
Technavio ได้ประกาศรายงานการวิจัยตลาดล่าสุดในหัวข้อ Intelligent Pigging Market by Application and Geography – Forecast and Analysis 2022-2026
สำหรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนแบ่งการตลาดของภูมิภาคต่างๆ – ดูตัวอย่างรายงานฟรีใน MINUTES

อ่านรายงาน 120 หน้าพร้อม TOC ในหัวข้อ “Intelligent Pigging Market Analysis Report by Application (Gas and Oil) and Geography ( อเมริกาเหนือยุโรปAPAC ตะวันออกกลางและแอฟริกาและอเมริกาใต้)และ Segment Forecasts, 2022-2026 “. รับข้อมูลการแข่งขันเกี่ยวกับผู้นำตลาด ติดตามโอกาส แนวโน้ม และภัยคุกคามในอุตสาหกรรมที่สำคัญ ข้อมูลเกี่ยวกับการตลาด แบรนด์ กลยุทธ์และการพัฒนาตลาด การขาย และการจัดหา https://www.technavio.com/report/report/intelligent-pigging-market-industry-analysis

ตลาดหมูอัจฉริยะ – ตัวขับเคลื่อน & เทรนด์

การใช้งานเพิ่มเติมของ pigging อัจฉริยะมากกว่า pigging แบบเดิมเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนหลักที่สนับสนุนการเติบโตของตลาดหมูอัจฉริยะ สุกรอัจฉริยะมีเซ็นเซอร์สำหรับตรวจสอบท่อส่ง เป็นผลให้ในเทคนิคการพิกอัจฉริยะ สามารถตรวจสอบไปป์ไลน์ทั้งหมดโดยไม่ต้องใช้พิกอัจฉริยะตลอดความยาว นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบและทำความสะอาดได้พร้อมกัน ช่วยประหยัดเงินและเวลาสำหรับบริษัทน้ำมันและก๊าซ ระบบพิกอัจฉริยะให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับสภาพของท่อส่ง สามารถค้นหาและวิเคราะห์ความเข้มของการกัดกร่อนในท่อได้ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจึงสามารถบรรเทาปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประโยชน์เหล่านี้ของเทคนิคการป้อนแบบอัจฉริยะเหนือวิธีการแบบเดิมกำลังเพิ่มการนำของเดิมไปใช้ในท่อส่งน้ำมันและก๊าซจำนวนมาก ซึ่งคาดว่าจะช่วยผลักดันการเติบโตของตลาดหมูอัจฉริยะทั่วโลกในช่วงระยะเวลาคาดการณ์

อีกทั้งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการตรวจสอบท่อส่งเป็นหนึ่งในแนวโน้มตลาดหมูอัจฉริยะที่สำคัญที่เอื้อต่อการเติบโตของตลาด ในอุตสาหกรรมท่อส่งก๊าซ ความปลอดภัยของท่อส่งเป็นสิ่งสำคัญมากในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา แม้จะมีการตรวจสอบท่อส่งส่วนใหญ่แล้ว แต่ก็มีบางส่วนที่สามารถตรึงไว้ได้ การตรวจสอบมักจะล้มเหลวในการตรวจจับการสูญเสียโลหะ การกัดกร่อน หรือรอยแตกเล็กน้อย ซึ่งต่อมาทำให้เกิดการรั่วไหลของน้ำมัน/ก๊าซ กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาที่ดำเนินมาในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมาทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ มากมายเพื่อขจัดปัญหานี้ ระบบ Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) เป็นโซลูชันการตรวจสอบระยะไกลที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจจับปัญหาและดำเนินการก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ผิดพลาดที่สำคัญ ในปัจจุบัน ผู้ให้บริการตรวจสอบท่อส่งได้เริ่มให้บริการโซลูชั่นซอฟต์แวร์เป็นบริการ (SaaS) แก่ลูกค้าของตน

หากต้องการทราบเกี่ยวกับตัวขับเคลื่อนและแนวโน้มพร้อมความท้าทาย – ดาวน์โหลดตัวอย่างฟรีทันที!

ผู้เล่น Pigging อัจฉริยะที่สำคัญบางส่วน:

ตลาดหมูอัจฉริยะกระจัดกระจายและผู้ขายกำลังปรับใช้กลยุทธ์การเติบโต เช่น มุ่งเน้นไปที่ R และ D เพื่อแข่งขันในตลาด รายงานจะวิเคราะห์แนวการแข่งขันของตลาดและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขายในตลาดหลายราย ซึ่งรวมถึง:

Applus+ Services Technologies SL
บริษัท เบเกอร์ ฮิวจ์ส
ไชน่า เนชั่นแนล ปิโตรเลียม คอร์ป
ดาคอน อินสเป็คชั่น เทคโนโลยีส์ บจก.
Enduro Pipeline Services Inc.
GeoCorr LLC
ไปป์ไลน์ i2i
บมจ.อินเตอร์เทค กรุ๊ป
จี บจก.
หลิน สแกน
สวนสัตว์ Naftoserwis Sp
NDT Global GmbH and Co. KG
Onstream Pipeline Inspection Services Inc.
เพนเพน บจก.
Quest Integrity Group LLC
รอมสตาร์ SDN BHD
โรเซ่น กรุ๊ป
Rouge LLC
รัสเซล NDE Systems Inc.
SGS SA
ทีดี วิลเลียมสัน อิงค์
ไซเลม อิงค์
ตลาดหมูอัจฉริยะ – การวิเคราะห์การแบ่งส่วน

Application Outlook (รายได้ ล้าน USD, 2564-2569)

ก๊าซ – ขนาดและการพยากรณ์ 2564-2569
น้ำมัน – ขนาดและการพยากรณ์ 2564-2569
ภาพรวมภูมิศาสตร์ (รายได้ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 2564-2569)

อเมริกาเหนือ – ขนาดและการพยากรณ์ 2564-2569
ยุโรป – ขนาดและการพยากรณ์ 2564-2569
APAC – ขนาดและการพยากรณ์ พ.ศ. 2564-2569
ตะวันออกกลางและแอฟริกา – ขนาดและการพยากรณ์ 2564-2569
อเมริกาใต้ – ขนาดและการพยากรณ์ 2564-2569
สำหรับข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางการตลาดของแต่ละเซ็กเมนต์ – รับรายงานตัวอย่างพิเศษฟรี

รายงานที่เกี่ยวข้อง:

ตลาด บังเกอร์ LNG ในยุโรป คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 441.45 ล้านดอลลาร์จากปี 2564 เป็น 2569 และโมเมนตัมการเติบโตของตลาดจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่ CAGR 17.41% ดาวน์โหลดตัวอย่างฟรีทันที!
ส่วน แบ่ง การตลาดการจัดเก็บไฮโดรเจนควรเพิ่มขึ้น 3.69 พันล้านดอลลาร์จากปี 2565 เป็น 2569 ที่อัตรา CAGR 5.39% ดาวน์โหลดตัวอย่างฟรีทันที!
ขอบเขตตลาดหมูอัจฉริยะ

รายงานความครอบคลุม

รายละเอียด

เลขหน้า

120

ปีฐาน

ปี 2564

ระยะเวลาพยากรณ์

2022-2026

โมเมนตัมการเติบโต & CAGR

เร่งความเร็วที่ CAGR 5.03%

การเติบโตของตลาดปี 2565-2569

177.39 ล้านเหรียญสหรัฐ

โครงสร้างตลาด

กระจัดกระจาย

การเติบโตปีต่อปี (%)

4.67

ดำเนินการสนับสนุนตลาด

อเมริกาเหนือ 71%

แนวการแข่งขัน

บริษัทชั้นนำ กลยุทธ์การแข่งขัน ขอบเขตการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค

ประวัติบริษัท

Applus+ Services Technologies SL, Baker Hughes Co., China National Petroleum Corp., Dacon Inspection Technologies Co. Ltd., Enduro Pipeline Services Inc., GeoCorr LLC, i2i Pipelines, Intertek Group Plc, Jee Ltd., LIN SCAN, สวนสัตว์ Naftoserwis Sp , NDT Global GmbH and Co. KG, Onstream Pipeline Inspection Services Inc., Penspen Ltd., Quest Integrity Group LLC, Romstar SDN BHD, ROSEN Group, Rouge LLC, Russell NDE Systems Inc., SGS SA, TD Williamson Inc. และ ไซเลม อิงค์

การเปลี่ยนแปลงของตลาด

การวิเคราะห์ตลาดหลัก ตัวกระตุ้นและอุปสรรคการเติบโตของตลาด การวิเคราะห์กลุ่มที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเติบโตช้า ผลกระทบของ COVID 19 และการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในอนาคต การวิเคราะห์สภาวะตลาดสำหรับช่วงเวลาที่คาดการณ์

ขอบเขตการปรับแต่ง

หากรายงานของเราไม่ได้รวมข้อมูลที่คุณต้องการ คุณสามารถติดต่อนักวิเคราะห์ของเราและปรับแต่งกลุ่มได้

สารบัญ

1. บทสรุปผู้บริหาร

1.1 ภาพรวมตลาด
นิทรรศการ 01: บทสรุปผู้บริหาร – แผนภูมิเกี่ยวกับภาพรวมตลาด
นิทรรศการ 02: บทสรุปผู้บริหาร – ตารางข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมตลาด
นิทรรศการ 03: บทสรุปผู้บริหาร – แผนภูมิลักษณะตลาดโลก
นิทรรศการ 04: บทสรุปผู้บริหาร – แผนภูมิในตลาดตามภูมิศาสตร์
นิทรรศการ 05: บทสรุปผู้บริหาร – แผนภูมิการแบ่งส่วนตลาดตามแอปพลิเคชัน
นิทรรศการ 06: บทสรุปผู้บริหาร – แผนภูมิการเติบโตที่เพิ่มขึ้น
เอกสารแนบ 07: บทสรุปผู้บริหาร – ตารางข้อมูลการเติบโตที่เพิ่มขึ้น
เอกสารประกอบที่ 08: บทสรุปผู้บริหาร – แผนภูมิเกี่ยวกับตำแหน่งทางการตลาดของผู้ขาย
2 แนวตลาด

2.1 ระบบนิเวศของตลาด
นิทรรศการ 09: ตลาดหลัก
ภาพที่ 10: ลักษณะตลาด
3 ขนาดตลาด

3.1 คำจำกัดความของตลาด
จัดแสดงที่ 11: การเสนอขายผู้ขายที่รวมอยู่ในคำจำกัดความของตลาด
3.2 การวิเคราะห์ส่วนตลาด
นิทรรศการ 12: ส่วนตลาด
3.3 ขนาดตลาด 2564
3.4 แนวโน้มตลาด: คาดการณ์ปี 2564-2569
จัดแสดงที่ 13: แผนภูมิระดับโลก – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2564-2569 ($ ล้าน)
นิทรรศการ 14: ตารางข้อมูลทั่วโลก – ขนาดตลาดและการคาดการณ์ปี 2564-2569 ($ ล้าน)
ปาล์มบีช ฟลอริดา 5 เมษายน 2565 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ — FinancialNewsMedia.com News Commentary- บริษัทในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซดำเนินการและพัฒนาคุณสมบัติของแหล่งน้ำมันและก๊าซ กิจกรรม ได้แก่ การสำรวจและผลิตปิโตรเลียมดิบ การขุดและสกัดน้ำมันจากหินน้ำมันและทรายน้ำมัน การสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ การกู้คืนกำมะถันจากก๊าซธรรมชาติ และการนำของเหลวไฮโดรคาร์บอนกลับมาใช้ใหม่ บริษัทอาจดำเนินการบ่อน้ำมันและก๊าซในบัญชีของตนเองหรือเพื่อผู้อื่นตามสัญญาหรือค่าธรรมเนียม การผลิตน้ำมันและก๊าซในประเทศคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมวางตำแหน่งตัวเองที่จะดำเนินการอย่างแข็งแกร่งเมื่อราคาสูงขึ้นในปี 2566 ในอนาคตข้างหน้า อุตสาหกรรมนี้คาดว่าจะขึ้นอยู่กับการปรับปรุงในเทคโนโลยีและเทคนิคการขุดเจาะมากขึ้น ในขณะที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมใช้เงินสำรองจนหมด จำเป็นต้องปรับปรุงประสิทธิภาพและลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด IBISWorldคาดว่ารายรับของอุตสาหกรรมจะฟื้นตัวตามราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2566 รายงานจากการวิจัยตลาดเพื่อความโปร่งใสกล่าวเพิ่มเติมว่า: “ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการกลั่นทำให้โรงกลั่นน้ำมันดิบสามารถประมวลผลและกลั่นน้ำมันดิบที่หนักและสกปรกที่สุดได้ช่วยกระตุ้นกิจกรรมการขุดเจาะ เกี่ยวกับน้ำมันหนักและทรายน้ำมัน ทรายน้ำมันเป็นหินทรายที่อิ่มตัวด้วยปิโตรเลียมที่มีความหนืด (บิทูเมน) นอกจากหินทรายปิโตรเลียมแล้วยังอุดมด้วยส่วนผสมของทราย น้ำ และดินเหนียว อุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วผลักดันความต้องการเชื้อเพลิงฟอสซิลโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาเช่นจีนอินเดียบราซิลแอฟริกาใต้และอื่น ๆ เป็นปัจจัยหลักในการขุดเจาะที่เกี่ยวข้องกับทรายน้ำมัน ทรายบิทูมินัสหรือทรายน้ำมันเป็นแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิลที่แปลกใหม่ โดยมีการผลิตส่วนใหญ่มาจากแคนาดาและเวเนซุเอลา ” บริษัทที่กำลังดำเนินการอยู่ในข่าววันนี้ ได้แก่Petroteq Energy Inc. (OTCPK: PQEFF), Devon Energy Corp. (NYSE: DVN ), Hess Corporation (NYSE: HES ), InPlay Oil Corp. (OTCQX: IPOOF ) (TSX: IPO), Marathon Oil Corporation (NYSE: MRO )