สมัคร Game Hall สมัครเว็บบาคาร่า ความก้าวหน้าทางดิจิทัล

สมัคร Game Hall สมัครเว็บบาคาร่า ความก้าวหน้าทางดิจิทัล

ซึ่งรวมถึงโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาประเทศไทย 4.0 เช่น การลงทุนในอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ระดับหมู่บ้าน เครือข่ายเคเบิลใต้น้ำของรัฐบาลที่เชื่อมต่อประเทศไทย ฮ่องกง และจีน มีเป้าหมายเพื่อทำให้ประเทศไทยเป็นประตูสู่สากลสำหรับภูมิภาคนี้

รัฐบาลสนับสนุนการซื้อขายดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในภาคการผลิตและบริการ สิ่งนี้ยังเพิ่มการรับรู้ของภาคเอกชนและเพิ่มความสามารถในการรับเทคโนโลยีดิจิทัลได้เร็วขึ้น ในขณะเดียวกัน รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการสาธารณะ

กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ดูแล BOI กล่าวว่ารัฐบาลไทยมุ่งมั่นที่จะปฏิรูปเศรษฐกิจโดยสนับสนุนการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้และส่งเสริมนวัตกรรม รัฐบาลได้เตรียมแผนการปฏิรูปเศรษฐกิจ ครอบคลุมแผนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประชาชน ส่งเสริมภาคธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพในภาครัฐ แผนปฏิบัติการหลักสามแผนคือ:

การเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมหลักที่ประเทศมีความเชี่ยวชาญ เสริมสร้างอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงแห่งอนาคต และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้วยการพัฒนาบุคลากร

(มี 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้ประเทศไทย 4.0 แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1) S-curve แรกหรือ 5 ภาคอุตสาหกรรมที่มีอยู่ (ซึ่งสามารถพัฒนาได้ด้วยการเพิ่มมูลค่าผ่านเทคโนโลยีขั้นสูง และ 2) S-curve ใหม่หรือ 5 ภาคส่วนที่ให้บริการ เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตเพื่อเร่งการเติบโตของประเทศไทยในอนาคต)

ส่งเสริมหุ้นส่วนและบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาค เริ่มตั้งแต่การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน และการเปิดเสรีการค้าและการบริการ เพื่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
การสร้างระบบนิเวศการวิจัยและนวัตกรรมที่เปิดใช้งานโดยการปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการผลิตซึ่งมีความสำคัญต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
นายภูตระกูล ย้ำว่าการบรรลุความทะเยอทะยานเหล่านี้จะต้องได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย

ภายในงานซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 3,000 คน ทั้งนักลงทุนชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตัวแทนจากหน่วยงานราชการ สื่อมวลชนไทยและต่างประเทศ หน่วยงานราชการสำคัญๆ จำนวนหนึ่งจัดนิทรรศการและให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแก่นักลงทุน . หน่วยงานเหล่านี้ ได้แก่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECO) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและนวัตกรรมที่ได้รับทุนจากหน่วยงานของรัฐ เช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และสภาวิจัยแห่งชาติ

[1] ข้อมูลความเป็นมาเกี่ยวกับประเทศไทย 4.0

กลยุทธ์ Thailand 4.0 มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้ประเทศรอดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง บรรลุการเติบโตอย่างยั่งยืน และลดความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ รัฐบาลไทยกำลังส่งเสริมแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้เป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญในการบรรลุวิสัยทัศน์ประเทศไทย 4.0 รัฐบาลกำลังจัดตั้งสถาบัน Internet of Things (IoT) และศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ของรัฐบาลที่ EEC สถาบัน IoT ที่จัดตั้งขึ้นผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน จะเป็นส่วนหนึ่งของ Digital Park ที่จะสร้างขึ้นในจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นโครงการหลักภายใต้ EEC

นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งสถาบันการผลิตอัตโนมัติและวิทยาการหุ่นยนต์ (MARA) ขึ้นที่ EEC เพื่อมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาหุ่นยนต์ กลศาสตร์ ปัญญาประดิษฐ์ และระบบอัตโนมัติ และสร้างความมั่นใจว่าเทคโนโลยีเหล่านี้มีบทบาทมากขึ้นในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 ประเทศไทยได้เปิดตัวโครงการวีซ่าอาชีพ 4 ปีสำหรับมืออาชีพหรือที่เรียกว่าสมาร์ทวีซ่าอย่างเป็นทางการเพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถที่มีทักษะสูงจากต่างประเทศ Smart Visa กำหนดเป้าหมายผู้ประกอบการต่างชาติ ผู้บริหารระดับสูง การเริ่มต้นธุรกิจใหม่ หรือผู้อิสระด้านดิจิทัลใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

บีโอไอมีแผนจูงใจการลงทุนตามกิจกรรม เทคโนโลยี พื้นที่ และตามบุญใน EEC เมื่อต้นปีนี้ รัฐบาลได้ประกาศมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ใน EEC เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2018

โดย Priyankar BhuniaXaysana Keopimpa วัย 42 ปี ถูกจับกุมภายใต้สถานการณ์อันเลวร้ายที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้ว เนชั่นโฟโต้

กรุงเทพฯ – เจ้าของยาเสพติดรายใหญ่ของลาวที่มีฉายาว่า ‘มิสเตอร์เอ็กซ์’ ถูกศาลกรุงเทพฯ พิพากษาจำคุกตลอดชีวิต ขณะที่ประเทศไทยต่อสู้กับสถิติการค้ายาเสพติดผ่านพรมแดน

Xaysana Keopimpa ชาวลาวที่โอ้อวดซึ่งก่อนที่เขาจะถูกจับกุมได้แห่ลิงค์คนดังและชอบรถสปอร์ตบนโซเชียลมีเดียก่อนที่จะถูกจับกุมที่สนามบินหลักของกรุงเทพฯในเดือนมกราคมปีที่แล้ว

เขาถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวการสำคัญในแก๊งลักลอบนำเข้ายาบ้าที่ส่งยาบ้าและยาบ้าจำนวนมากของเมียนมาร์มาทำยาไอซ์และยาไอซ์ ผ่านคอมมิวนิสต์ลาวและเข้ามาในไทย

เส้นทางลาวใต้ถูกใช้มากขึ้นเรื่อยๆ โดยแก๊งค้ายาที่มุ่งหมายจะเข้าถึงตลาดในประเทศไทย มาเลเซีย และไกลถึงออสเตรเลียและญี่ปุ่น ซึ่งราคายาสูงขึ้น

ศาลในกรุงเทพฯ พิพากษาประหารชีวิตให้ไซสนาแต่ลดโทษจำคุกตลอดชีวิต หลังจากที่เขายอมรับในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดหลายครั้ง รวมถึงยา ‘ยาบ้า’ มากกว่า 1.2 ล้านเม็ดในคดีย้อนไปถึงปี 2559

“เนื่องจากการสารภาพของเขาในระหว่างกระบวนการสอบสวน ศาลจึงลดโทษจำคุกตลอดชีวิต” ผู้พิพากษาศาลอาญากล่าวในคำตัดสินของเขา

หลักฐานที่ดึงออกมาจากโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมโยงไซสนากับเครือข่ายลักลอบขนยาเสพติดที่ใช้หนองคายซึ่งเป็นจุดชายแดนไทยกับลาวเพื่อขนยาเสพติดลงใต้ ผู้พิพากษากล่าวเสริม

Xaysana ยืนใส่กุญแจมือในชุดเรือนจำของเขาไม่ตอบสนองเมื่อคำตัดสินได้รับคำตัดสิน

รายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตอันมีสีสันของ Xaysana นั้นไม่มีสะดุดหลังจากเขาถูกจับกุมเมื่อปีที่แล้ว

ผู้สืบสวนกล่าวว่าเขาอวดสมุดติดต่อที่อัดแน่นไปด้วยคนรวยและมีอำนาจ รวมถึงคนดังของไทย ที่อาจช่วยปกป้องกลุ่มค้ายาเสพติดของเขา

ตามรายงานของตำรวจไทย กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยรอบได้เสนอสถานที่หลบภัยที่สำคัญและการป้องกันสำหรับองค์กรค้ายา โดยมีผู้ค้ารถระดับไฮเอนด์และคนดังช่วยฟอกกำไรของไซสนา

พวกเขาถูกกล่าวหาว่าช่วยเคลื่อนย้ายยาที่ผลิตใน “สามเหลี่ยมทองคำ” ซึ่งเป็นเขตชายแดนที่ผิดกฎหมายซึ่งประเทศไทย ลาว และเมียนมาร์มาบรรจบกัน

การทุจริตอาละวาดทั่วทั้งเขตทำให้การค้ายาเฟื่องฟู

ตำรวจไทยยึดยาบ้าและน้ำแข็งที่เสพติดมากขึ้นเป็นประวัติการณ์

แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านยาเสพติดกล่าวว่า การจับกุมดังกล่าวเป็นสัญญาณของการผลิตที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการทำงานของตำรวจที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น เนื่องจากกลุ่มผู้ค้ายาสามารถชดเชยการยึดได้อย่างง่ายดาย และราคาถนนไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ในเดือนมกราคม กองเรือลาดตระเวนของไทยได้ยึดยาบ้า 11 ล้านเม็ดจากผู้ค้ามนุษย์ที่ใช้แม่น้ำโขงเพื่อขนยาเสพติดที่ลาวเข้ามาในประเทศไทย

ตำรวจกล่าวว่าการลากดังกล่าวจะมีมูลค่าตามท้องถนนสูงถึง 100 ล้านดอลลาร์ โดยยาบ้ามีมูลค่าสูงถึง 10 ดอลลาร์ต่อป๊อปในบางพื้นที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ระบอบคอมมิวนิสต์แบบเผด็จการที่คลุมเครือของลาวได้เปลี่ยนประเทศที่โดดเดี่ยวแห่งนี้ให้เป็นสถานที่หลบภัยสำหรับทั้งผู้ค้ายาและสัตว์ป่าที่หนีจากการตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้นในประเทศไทย

ยาบ้าคุณภาพสูงที่สุด (ยาบ้าบริสุทธิ์ 15-20 เปอร์เซ็นต์) มาจากโรงงานของว้าเหนือและใต้ ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธในรัฐปกครองตนเองที่ชายแดนเมียนมาร์-จีน และโดยชาวเขาลาหู่กระบี่ – มีผู้เสียชีวิต 2 คน และบาดเจ็บอีก 6 คน เมื่อรถทัวร์พุ่งชนรถกระบะที่สี่แยกในอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ทางใต้ของกระบี่เมื่อคืนวันศุกร์ (23 มีนาคม)

รถทัวร์ 2 ชั้นของ บริษัท ชนาสิทธิ์ ทัวร์ จ.ภูเก็ต อยู่ระหว่างทางไปรับนักท่องเที่ยวที่สนามบินนานาชาติกระบี่

คนขับ อุดมศักดิ์ ทองอรปลกะศรี วัย 40 ปี ขับรถบัสไปสนามบินจากภูเก็ต พาครอบครัวซึ่งรวมถึงภรรยา ลูกชายวัย 3 ขวบ ลูกสาววัย 3 เดือน และเด็กชายโดยสาร

รถกระบะขับโดยวิโรจน์ กิจจาการ อายุ 48 ปี กำลังเดินทางในรถบรรทุกกับเพื่อนสองคน

พยานบอกตำรวจว่าเมื่อรถบัสมาถึงสี่แยก รถกระบะก็โผล่ออกมาจากฝั่งตรงข้ามและชนกับรถทัวร์

ไม่ทราบในทันทีว่าเป็นรถกระบะหรือรถประจำทางที่ไฟแดงตรงทางแยก

ผลกระทบจากการชนทำให้รถทั้งสองคันเบี่ยงออกจากถนนและชนตึกแถวริมถนนและเสาไฟฟ้า ไฟไหม้ช่วงสั้นๆ ยังจุดประกายในห้องเครื่องยนต์ของรถบัสที่เสียหายอย่างหนัก

ธรรมนูญ พุทธามะ ลูกชายวัย 3 ขวบของคนขับรถโดยสาร และ วิโรจน์ คนขับรถกระบะ เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ

ทั้งหกคนในรถบัสและรถบรรทุกได้รับบาดเจ็บด้วย พวกเขาถูกดึงออกจากซากรถและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอ่าวลึก

สาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงนั้นอยู่ระหว่างการสอบสวน ตำรวจกล่าว

ขณะเดียวกัน ดร.ธนพงศ์ จินวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน กล่าวเมื่อวานนี้ว่า มีรถโดยสารสองชั้นประมาณ 7,000 คันบนถนนในประเทศ โดย 1,500 คันเป็นรถโดยสารประจำทาง และอีก 5,500 คันเป็นรถให้เช่าส่วนบุคคล ซึ่งมากกว่า เป็นปัญหาเนื่องจากยานพาหนะส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในปัจจุบัน

รถเมล์สองชั้นหลายคันที่จดทะเบียนก่อนปี 2557 ไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยที่จำเป็น เช่น ความสูงของรถบัสเกิน 4.2 เมตร และไม่ผ่านการทดสอบความเอียงที่ 30 องศา จึงมีความเสี่ยงสูงหากรถโดยสารเหล่านี้ขับ บนเส้นทางที่อันตรายและสูงชัน

ที่มา: Thai PBS, The Nation

บูมไบโอฟาร์มาของอินเดียและจีน
CNN กับ Cytiva
|
สปอนเซอร์
ผู้สูงอายุไทยหลายพันคนกำลังเร่งรับสิทธิประโยชน์ใหม่นี้ในปี 2564
แผนงานศพ | รายชื่อผู้สนับสนุน
|
สปอนเซอร์
WD-40 ลองทำดู
Kingdom Of Men
|
สปอนเซอร์
[ภาพ] ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จัดอันดับโดย IQ
เคลฟเวอร์ส
|
สปอนเซอร์
ทหารหญิงขึ้นเครื่องบิน แล้วคนแปลกหน้าบอกให้เธอลุกขึ้น
ความสนใจ
|
สปอนเซอร์
ชาวต่างชาติอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยไม่มีประกัน?
คำคมประกันภัยต่างประเทศยอดนิยม
|
สปอนเซอร์
มา 5 ปี กลัวจะได้นั่งรสเผ็ด “คุณวุฒิ” พลิกชีวิตด้วยปริศนา!
ลดบ้าน “ขมิ้นชัน” ปราบ ลดหนัก หนักหนาหนักหนาหนักหนาสาหัส มีโปรโมชั่นสุดคุ้ม!
TAAP | CartiACT
|
สปอนเซอร์
20 อันดับรถยนต์ที่สวยที่สุดในโลกตลอดกาล
BeardyMag.com
|
สปอนเซอร์
สามีทิ้งภรรยาให้น้องสาว แล้วเธอก็ได้รางวัลใหญ่
บทความ Vally
|
สปอนเซอร์
นาวิกโยธินรีบกลับบ้านเพื่อทักทายภรรยาของเขา แต่ไม่เชื่อสายตาตัวเอง
HealthyWomanMag
|
สปอนเซอร์
15 อาหารที่คุณไม่ควรกินถ้าคุณมีความดันโลหิตสูง
LoveMyFamilyMag.com
|
สปอนเซอร์
หลังจากการลดน้ำหนักของเธอ Celine Dion ยืนยันสิ่งที่เรารู้มาตลอด
พักผ่อน ว้าว
|
สปอนเซอร์
นี่คือสิ่งที่ 35 บุคคลในประวัติศาสตร์ที่ดูเหมือนจริง
PrettyWomanMag
|
สปอนเซอร์
15 งานแต่งสุดที่ท้าทายที่ท้าทายไม่หยุด
สายลมแห่งครอบครัว
|
สปอนเซอร์
ใส่แหวนลูกสูบที่นักสำรวจ
Kingdom Of Men
|
สปอนเซอร์
ตุ๊ก เต่า กลืนขยะกว่า 300 ชิ้น ปัญหาขยะทะเลของไทย
CNA
|
สปอนเซอร์
พี่น้องที่เกิดในปี 2010 ที่เหมือนกันและเติบโตขึ้นมาเป็นฝาแฝดที่สวยที่สุดในโลก
Appurse
|
สปอนเซอร์
68 ดาราฮอลลีวูดที่ดูจำไม่ได้ในตอนนี้
พักผ่อน ว้าว
|
สปอนเซอร์
ผู้ไม่ได้รับวัคซีนในประเทศไทยอาจเผชิญกับข้อจำกัด
เชียงรายไทม์
Twisted Hemp Best Smoke Wraps Display
เชียงรายไทม์
ยากที่จะเชื่อ: ลิฟต์บันไดนั้นมีราคาจริงๆ
ลิฟต์บันไดสำหรับบ้าน | รายชื่อผู้สนับสนุน
|
สปอนเซอร์
COVID-19 – ข่าวล่าสุดและความคุ้มครอง
CNA
|
สปอนเซอร์
จดสูตรด่วน! ตาเห็นชัดว่าหายพร่า ก่อนนอนแค่แอบ
ตาพร่า ตาแห้ง วุ้นต่อปัญญา กิน ลูตา วันละเม็ด สายตาที่เฉียดด้วยมากิวัยรุ่น
TAAP | ลูต้า
|
สปอนเซอร์
ผู้จัดการสามารถสั่งร้านร้านร้านเครื่อ…
วิธีการของผู้หญิง
|
สปอนเซอร์
อพาร์ตเมนต์อาวุโสในดินแดง (ดูราคา)
บ้านพักผู้สูงอายุใกล้ฉัน | รายชื่อผู้สนับสนุน
|
สปอนเซอร์
ลองเีขียวจัง จะพยายามอย่าเร่ง!
วิธีการของผู้หญิง
|
สปอนเซอร์
คุณจะไม่ทิ้งเปลือกกล้วยอีกต่อไปหลังจากเห็นสิ่งนี้
HealthSupportMag.com
|
สปอนเซอร์
หลีกเลี่ยงการแข่งขันทันที
MyHealthReads.com
|
สปอนเซอร์
รพ.ไทยเลิกใช้ชุดตรวจโควิดที่จีนผลิต
เชียงรายไทม์
หญิงพบทารกแรกเกิดถูกทิ้งในถังขยะริมถนน
เชียงรายไทม์
Lion Grabs Terrified Baby Deer, Then This Happens
High Tally
|
Sponsored
20 Luxury Cars of the Rich
LuxuryLevels.com
|
Sponsored
How to empty your bowels before going to sleep (nutritionist)
SanaDigest
|
Sponsored
บุคลิคของคุณสามารถดูได้จากรูปทรงของนิ้วโป้งคุณ
HappyKowaza.com
|
Sponsored
ภัยร้ายบนโต๊ะอาหารและอาหารที่อาจคร่าชีวิตคุณได้
The Travel Breeze
|
Sponsored
คุณรู้ไหมว่าท่าที่คุณนอนบอกอะไรกับคุณบ้าง
GardensTricks.com
|
Sponsored
ข่าวใหญ่! ความลับเรียกทรัพทรัพย์ของตาแก่ ทำแล้วถูกหวยหลายล้าน
BangkokCityNews
|
Sponsored
15 Little Known Warning Signs of Emotional Abuse
BestWomensMag.com
|
Sponsored
Big News: Facebook, Instagram and WhatsApp is Down Across the World
Chiang Rai Times
Tourists Complain Over Thailand Pass System Glitches
Chiang Rai Times
หายร่วง หายบาง ไม่ต้องปลูกผม แค่ใช้ผักนี้เช้า-เย็น!
จบทุกปัญหาเส้นผม ด้วยเซรั่มเข้มข้น มาตรฐานแล็บสวิสฯ ลงทะเบียน ลด 50%
TAAP | Keraden
|
Sponsored
Din Daeng: Liquidation Of Unsold 2020 SUVs. Prices May Surprise You
Best Suv To Buy | Sponsored Listings
|
Sponsored
Krung Thep Maha Nakhon Bangkok – prices for unsold SUVs might surprise you
Cheap Stock | Search Ads
|
Sponsored
รถไฮบริด 2021 รวมรถยนต์ประหยัดน้ำมันที่น่าใช้ในปีนี้
รถยนต์ไฮบริด | ค้นหาโฆษณา
|
Sponsored
พุงใหญ่เหมือนคนท้องใช่ไหม? ลองนี่ก่อนนอน ลดเลย กก! อ่านตรงนี้!
KeyTo
|
Sponsored
Food to Help You Poop: Prevent and Relieve Constipation by Eating These Foods
ZenLifeMag.com
|
Sponsored
What Attracts Men to Women from Thailand?
Perfect-Dating.com
|
Sponsored
ราคาของรากฟันเทียมใน ดินแดง อาจไม่แพงนัก
รากฟันเทียม | ค้นหาโฆษณา
|
Sponsored
CrackStreams: CrackStreams Free Live Stream, Review and It’s Best Alternatives
Chiang Rai Times
DAYLIGHT SAVING 2021 (Memes): When Do Clocks Fall Back this Year?
Chiang Rai Times
ต่อไปตร.ไทย ดัน 12 แต้ม พ้นระบบใบขับขี่
อย่าพลาดคนขับรถบัสโดยสารเสียชีวิต ยอมรับเสพเมทแอมเฟตามีนก่อนขับโฆษณา

คุณอาจชอบ,กระบี่, ยางพารา, ไร่
พบศพชายฉกรรจ์จมสวนยางกระบี่

หญิงกระบี่ฆ่าตัวตายหลังโควิด-19 คร่าชีวิตธุรกิจ
หญิงกระบี่ฆ่าตัวตายหลังโควิด-19 คร่าชีวิตธุรกิจ

ชาวเยอรมัน, ร็อตไวเลอร์, สุนัขบางแก้ว
ชาวเยอรมันอพยพ Rottweilers ฆ่าสุนัขปกป้องเพื่อนบ้าน Cat

ชาวต่างชาติที่ตายแล้ว กระบี่ ประเทศไทย ลอยอยู่ในมหาสมุทร
พบศพชาวต่างชาติลอยน้ำ จ.กระบี่ ประเทศไทย

ตำรวจกระบี่คู่รัสเซีย
พบนักท่องเที่ยวรัสเซียรอดชีวิตในถ้ำที่กระบี่ ประเทศไทย

จับหมอปลอม ลวงผู้สูงอายุ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จับหมอปลอม ลวงผู้สูงอายุ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งว่าขณะนั้นไม่สามารถควบคุมรถบัสได้เนื่องจากเบรกขัดข้อง เขาตกใจและตัดสินใจหนีออกจากที่เกิดเหตุหลังเกิดเหตุ

นครราชสีมา – คนขับรถของรถบัสสองชั้นที่ตกอยู่ในจังหวัดนครราชสีมาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือฆ่า 18 ผู้โดยสารและบาดเจ็บ 32 คนอื่น ๆ ได้ยอมรับกับตำรวจว่าเขาใช้ยาบ้าที่จะทำให้เขาตื่นขึ้นมาและแจ้งเตือนขณะขับรถ

กฤษณะ จุฑาชื่น วัย 44 ปี ถูกตำรวจจับกุมเมื่อวานนี้ (22 มีนาคม) ที่พุ่มไม้ริมถนนที่เขาซ่อนตัวห่างออกไปประมาณเจ็ดกิโลเมตร หลังจากวิ่งหนีจากที่เกิดเหตุ

เขามีรอยฟกช้ำบนใบหน้าและร่างกายเมื่อถูกตำรวจจับกุมตัวตามล่าคนขับที่หลบหนี

สารภาพกับพนักงานสอบสวนว่าเสพยาบ้าก่อนขับรถเดินทางกลับจากจังหวัดจันทบุรีไปกาฬสินธุ์เมื่อวันที่ 21 มีนาคม โดยใช้ถนนกบินทร์บุรี-นครราชสีมาหรือที่เรียกว่าทางหลวงหมายเลข 304

เขากล่าวว่ายาสามารถทำให้เขาตื่นตัวและตื่นตัวในขณะขับรถได้

รายงานเบื้องต้นระบุว่าเบรกขัดข้องเป็นสาเหตุที่เป็นไปได้ของอุบัติเหตุร้ายแรง เนื่องจากรถบัสวิ่งลงทางลาดชันของทางหลวง

เขาบอกกับตำรวจว่าขณะนั้นไม่สามารถควบคุมรถบัสได้เนื่องจากเบรกขัดข้อง เขาตกใจและตัดสินใจหนีออกจากที่เกิดเหตุหลังเกิดเหตุ

จากนั้นนายกฤษณะถูกส่งไปยังโรงพยาบาลปักธงชัยเพื่อรับการรักษาอาการบาดเจ็บของเขา

ตำรวจกำลังพิจารณา 3 กระทง ได้แก่ การใช้ยาเสพติด การขับรถโดยมึนเมา และการขับรถโดยประมาทซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ

ในขณะเดียวกัน ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) และกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า รถบัสคันดังกล่าวเก่าและอยู่ในสภาพไม่ดี

ผู้เชี่ยวชาญด้าน AIT ร่วมกับตำรวจนิติเวชและเจ้าหน้าที่ขนส่งของกรมการขนส่งทางบก สืบสวนสาเหตุการชนกันของรถโดยสารที่เสียชีวิต เพื่อค้นหาว่าเป็นรถบัสหรือความผิดพลาดของมนุษย์

ความสูงของรถบัสอยู่เหนือขีดจำกัดความปลอดภัยสูง 4 เมตร พวกเขากล่าว

หลังจากตรวจสอบซากรถบัสแล้ว นางสาวเอื้ออารี เจนสุการ ผู้เชี่ยวชาญด้าน AIT กล่าวว่าเธอกำลังตรวจสอบว่าสภาพถนนปลอดภัยเพียงพอหรือไม่ และคนขับเดินทางด้วยความเร็วที่เหมาะสมและคุ้นเคยกับเส้นทางหรือไม่

ที่มา: Thai PBS

WD-40 ลองทำดู
Kingdom Of Men
|
สปอนเซอร์
20 รถยนต์สุดหรูของคนรวย
LuxuryLevels.com
|
สปอนเซอร์
[ภาพ] ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จัดอันดับโดย IQ
เคลฟเวอร์ส
|
สปอนเซอร์
ชาวต่างชาติอาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยไม่มีประกัน?
คำคมประกันภัยต่างประเทศยอดนิยม
|
สปอนเซอร์
ทหารหญิงขึ้นเครื่องบิน แล้วคนแปลกหน้าบอกให้เธอลุกขึ้น
ความสนใจ
|
สปอนเซอร์
วิธีล้างลำไส้ก่อนเข้านอน (นักโภชนาการ)
SanaDigest
|
สปอนเซอร์
มา 5 ปี กลัวจะได้นั่งรสเผ็ด “คุณวุฒิ” สมัคร Game Hall พลิกชีวิตด้วยปริศนา!
ลดบ้าน “ขมิ้นชัน” ปราบ ลดหนัก หนักหนาหนักหนาหนักหนาสาหัส มีโปรโมชั่นสุดคุ้ม!
TAAP | CartiACT
|
สปอนเซอร์
20 อันดับรถยนต์ที่สวยที่สุดในโลกตลอดกาล
BeardyMag.com
|
สปอนเซอร์
นาวิกโยธินรีบกลับบ้านเพื่อทักทายภรรยาของเขา แต่ไม่เชื่อสายตาตัวเอง
HealthyWomanMag
|
สปอนเซอร์
นี่คือสิ่งที่ 35 บุคคลในประวัติศาสตร์ที่ดูเหมือนจริง
PrettyWomanMag
|
สปอนเซอร์
Club Vacay พักเลาะวัน ที่คุณพูดได้ทุกวัน
แสนสิริ
|
สปอนเซอร์
15 อาหารที่คุณไม่ควรกินถ้าคุณมีความดันโลหิตสูง
LoveMyFamilyMag.com
|
สปอนเซอร์
สิงโตคว้าลูกกวางที่น่าสะพรึงกลัว แล้วสิ่งนี้จะเกิดขึ้น
สูง Tally
|
สปอนเซอร์
หลังจากการลดน้ำหนักของเธอ Celine Dion ยืนยันสิ่งที่เรารู้มาตลอด
พักผ่อน ว้าว
|
สปอนเซอร์
15 งานแต่งสุดที่ท้าทายที่ท้าทายไม่หยุด
สายลมแห่งครอบครัว
|
สปอนเซอร์
ใส่แหวนลูกสูบที่นักสำรวจ
Kingdom Of Men
|
สปอนเซอร์
ตุ๊ก เต่า กลืนขยะกว่า 300 ชิ้น ปัญหาขยะทะเลของไทย
CNA
|
สปอนเซอร์
พี่น้องที่เกิดในปี 2010 ที่เหมือนกันและเติบโตขึ้นมาเป็นฝาแฝดที่สวยที่สุดในโลก
Appurse
|
สปอนเซอร์
ดาวน์โหลด ThopTV Pro ฟรี APK (เวอร์ชันล่าสุด) v45.7.0 สำหรับ Android
เชียงรายไทม์
นักการเมืองยิงภรรยาฆ่าลูก 2 คนแล้วฆ่าตัวตาย
เชียงรายไทม์
ยากที่จะเชื่อ: ลิฟต์บันไดนั้นมีราคาจริงๆ
ลิฟต์บันไดสำหรับบ้าน | รายชื่อผู้สนับสนุน
|
สปอนเซอร์
COVID-19 – ข่าวล่าสุดและความคุ้มครอง
CNA
|
สปอนเซอร์
จดสูตรด่วน! ตาเห็นชัดว่าหายพร่า ก่อนนอนแค่แอบ
ตาพร่า ตาแห้ง วุ้นต่อปัญญา กิน ลูตา วันละเม็ด สายตาที่เฉียดด้วยมากิวัยรุ่น
TAAP | ลูต้า
|
สปอนเซอร์
ผู้จัดการสามารถสั่งร้านร้านร้านเครื่อ…
วิธีการของผู้หญิง
|
สปอนเซอร์
สามีทิ้งภรรยาให้น้องสาว แล้วเธอก็ได้รางวัลใหญ่
บทความ Vally
|
สปอนเซอร์
ลองเีขียวจัง จะพยายามอย่าเร่ง!
วิธีการของผู้หญิง
|
สปอนเซอร์
หลีกเลี่ยงการแข่งขันทันที
MyHealthReads.com
|
สปอนเซอร์
กรรมการงานศพไม่พอใจที่คนรู้เรื่องนี้
แผนงานศพ | รายชื่อผู้สนับสนุน
|
สปอนเซอร์
TikTok: สาวไทยตื่นขึ้นหาห้องนอนในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
เชียงรายไทม์
ข่าวใหญ่: Facebook, Instagram และ WhatsApp ล่มทั่วโลก
เชียงรายไทม์
บูมไบโอฟาร์มาของอินเดียและจีน
CNN กับ Cytiva
|
สปอนเซอร์
ระวังจะเตือนเรื่องอาหาร
สายลมการเดินทาง
|
สปอนเซอร์
คุณจะไม่ทิ้งเปลือกกล้วยอีกต่อไปหลังจากเห็นสิ่งนี้
HealthSupportMag.com
|
สปอนเซอร์
อพาร์ตเมนต์อาวุโสในดินแดง (ดูราคา)
บ้านพักผู้สูงอายุใกล้ฉัน | รายชื่อผู้สนับสนุน
|
สปอนเซอร์
บุคคของจะเพสันของนิ้วโป้งคุณ
HappyKowa.com
|
สปอนเซอร์
คุณปัญญาท่าที่คุณนอนอะไรบอกอะไรกับคุณบ้าง
GardensTricks.com
|
สปอนเซอร์
ข่าวใหญ่! ความลับชี้นำทางพทรัพย์ของตาแก่ทำแล้วถูกเรียกหลายล้าน
BangkokCityNews
|
สปอนเซอร์
20 สถานที่อันตรายในโลก – ที่ไม่ควรเดินทาง
LaseTrips.com
|
สปอนเซอร์
9xflix 2021: ใหม่ HD บอลลีวูด ภาพยนตร์ฮอลลีวูดภาษาฮินดีขนานนามและเว็บซีรีส์
เชียงรายไทม์
สัตวแพทย์ทำงานปกป้องช้างในภาคเหนือของประเทศไทย
เชียงรายไทม์
15 สัญญาณเตือนการล่วงละเมิดทางอารมณ์ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก
BestWomensMag.com
|
สปอนเซอร์
เพียวเพียวเพียวแนะนำผมใช้ผักนี้เช้า-เย็น!
จบวิพากษ์วิพากษ์วิจารณ์ เข้มข้น ตามมาตรฐานอัลบัรติฯ ลดหย่อน 50%
TAAP | เคราเดน
|
สปอนเซอร์
ดินแดง เลิกขาย SUV ปี 2020 ที่ยังไม่ขาย ราคาอาจทำให้คุณประหลาดใจ
สุดยอด Suv ซื้อ | รายชื่อผู้สนับสนุน
|
สปอนเซอร์
กรุงเทพมหานคร – ราคารถ SUV ที่ยังไม่ขายอาจทำให้คุณประหลาดใจ
หุ้นราคาถูก | ค้นหาโฆษณา
|
สปอนเซอร์
การขาดแมกนีเซียมทำให้หัวใจวาย! อย่าละเลย 32 อาการเหล่านี้
HealthSupportMag.com
|
สปอนเซอร์
รถวิบาก 2021 ปรับแต่งรถประหยัดน้ำมันใช้ขับ
ไฮบริด | เชิญโฆษณา
|
สปอนเซอร์
พุงใหญ่เหมือนคนท้อง? ลองนี่ก่อนนอน ลดเลย กก! อ่านะ!
คีย์ทู
|
สปอนเซอร์
อาหารเพื่อช่วยให้คุณเซ่อ: ป้องกันและบรรเทาอาการท้องผูกด้วยการรับประทานอาหารเหล่านี้
ZenLifeMag.com
|
สปอนเซอร์
CrackStreams – ดูการถ่ายทอดสด NBA, NFL, MMA/UFC สดฟรี
เชียงรายไทม์
เจ้าหน้าที่เรือนจำถูกไล่ออกในข้อหาฆาตกรรม คอรัปชั่น และลักลอบขนสินค้า
เชียงรายไทม์
20 ที่เที่ยววันหยุดที่แพงที่สุดในโลก
Topexpensive.com
|
สปอนเซอร์
รากฟันเทียม: ทันตแพทย์จากกรุงเทพมหานครคนนี้ดีที่สุด
Medicare จะจ่ายค่าทันตกรรมรากเทียมหรือไม่ | รายชื่อผู้สนับสนุน
|
สปอนเซอร์
เคล็ดลับสมองใสวัยใส 53 ทำแค่หัวเดียว!
ฉลาดจาก “คุณมณ” สมองฉลาดจนปัญญาชีวิต ทาน ALPHA6 พบชีวิตใหม่
TAAP | อัลฟ่า 6
|
สปอนเซอร์
[Pics] ผู้หญิงซื้อของเฒ่า 43 ชิ้นและเจ๋งสุดๆ น่ารังเกียจ – ไม่ชอบไม้อะไร
Clever-Tricks.com
|
สปอนเซอร์
อะไรดึงดูดผู้ชายถึงผู้หญิงจากประเทศไทย?
Perfect-Dating.com
|
สปอนเซอร์
หลังจากคลอดลูกแฝด เธอรู้สึกแปลกๆ หมอดูและบอกว่าสิ่งนี้ไม่เป็นความจริง
นักประดาน้ำ
|
สปอนเซอร์
ช่วงเวลาจอดรถสุดฮาที่เราจะไม่มีวันลืม
ความสนใจ
|
สปอนเซอร์
ข่าวดี ! คนหนา เอามือไปขัดเท้าชา เหนื่อยง่าย ตามทางมีทางออก
เชียงดาออร์นิค
|
สปอนเซอร์
สถานอาบอบนวดสปาอาจเพิ่มเป็นสองเท่าสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เชียงรายไทม์
นายกฯ นิวเซาท์เวลส์ของออสเตรเลียลาออก เหตุสุดวิสัย
เชียงรายไทม์
ปริ๊นท์!หญิงวัย 58 มีใบหน้าเหมือนเด็ก พริกนาง ทำเป็นเป้า
ข่าวเมืองกรุงเทพ
|
สปอนเซอร์
ปากกรามของเราลดลงเมื่อเขาได้ยินสิ่งที่เจ้าชายชาร์ลส์พูดเกี่ยวกับทารก…
นักประดาน้ำ
|
สปอนเซอร์
68 ดาราฮอลลีวูดที่ดูจำไม่ได้ในตอนนี้
พักผ่อน ว้าว
|
สปอนเซอร์
รากฟันเทียม: ทันตแพทย์จากดินแดงคนนี้ดีที่สุด
ดูว่ารากฟันเทียมแบบปากเต็มมีราคาเท่าใด | รายชื่อผู้สนับสนุน
|
สปอนเซอร์
โปรแกรม 3 ลดริ้วรอย หน้าหนาๆ ลึกๆ ตะคริว ตะคริว ตะหลิว ตะเกียบ เครื่…
BangkokCityNews
|
สปอนเซอร์
ผู้เชี่ยวชาญเตือนหากคุณพบข้อผิดพลาดนี้ในบ้านของคุณ ให้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว
theseniormag.com
|
สปอนเซอร์
ไม่ใช่สวรรค์สำหรับนักท่องเที่ยว – สถานที่ 20 แห่งที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อวางแผนวันหยุดของคุณ
LaseTrips.com
|
สปอนเซอร์
นี่คือลิฟต์บันไดราคาประหยัดสำหรับผู้สูงอายุ
ลิฟต์บันได | รายชื่อผู้สนับสนุน
|
สปอนเซอร์
หญิงพบทารกแรกเกิดถูกทิ้งในถังขยะริมถนน
เชียงรายไทม์
15 เคล็ดลับในการขายบ้านของคุณ
เชียงรายไทม์
ผู้ชายคว้าปูก่อนจะรู้ว่าจริงๆ แล้วมันคืออะไร
เคล็ดลับผู้ปกครอง
|
สปอนเซอร์
ภรรยาเข้าห้องน้ำ บริกรบอกสามีเรื่องนี้
รุ่งโรจน์
|
สปอนเซอร์
6 สัญญาณเงียบของมะเร็งตับที่คุณไม่ควรละเลย
WmnLife.com
|
สปอนเซอร์
ย่าทิ้งกาแฟ! ด้วย 7 คุณใช้สอยที่คุณคาดไม่ถึง
สายลมแห่งครอบครัว
|
สปอนเซอร์
หนุ่ม เซ็กซี่ และ โสโครก รวย! ทายาทที่ร่ำรวยที่สุดที่คุณอาจไม่รู้
Networthus.com
|
สปอนเซอร์
ลาก่อน Walmart ทุกสาขาปิดตัวลงในปี 2021
Plays Star
|
สปอนเซอร์
อาจกล่าวอ้างได้ 1 อย่างถึงจะเยี่ยงประเ…
วิธีการของผู้หญิง
|
สปอนเซอร์
หลุมที่ลึกที่สุดในโลกถูกปิดผนึกอย่างถาวรหลังจากพบฟอสซิลอายุ 2 พันล้านปี
นิยายรถ
|
สปอนเซอร์
อะไรคือปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อซื้อ Vechain?
เชียงรายไทม์
หญิงพบงูจงอางยาว 3 เมตรบนเตียงของเธอ
เชียงรายไทม์
มาชม… ข้างเลี่ยม-นอนสบาย สุดๆ ขอแนะนำ!
พัชโซฟา
|
สปอนเซอร์
เสนอแนะจัดฟันปัญญาไม่เกิน 2564 เสนอแนะแหล่งข้อมูลชั้นดี
รากฟันเทียม | เชิญโฆษณา
|
สปอนเซอร์
งูที่อันตรายที่สุดที่เคยพบบนโลก
นักข่าว
|
สปอนเซอร์
20 รถยนต์ไฟฟ้าที่คุณจ่ายได้
รถยนต์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบที่ถูกที่สุด | รายชื่อผู้สนับสนุน
|
สปอนเซอร์
วางขวดพลาสติกไว้บนยางเสมอเมื่อจอดรถ นี่คือเหตุผล
บ้านรวย
|
สปอนเซอร์
งูของเธอพูดกับเธอและบอกเธอว่าเธอท้อง
ทำบ้าน
|
สปอนเซอร์
คุณรู้หรือไม่ว่าคนขับรถบรรทุกจ่ายเท่าไหร่ในแคนาดา? ดูเงินเดือนที่นี่
งานคนขับรถบรรทุกในแคนาดา | ค้นหาโฆษณา
|
สปอนเซอร์
ดินแดง: ล่าสุดรถยนต์ซุปเปอร์ ล่าสุด 2020 จับต้องได้
รถไฮ บ ริ ดยี่ห้อไหน ดีสุด | รายชื่อผู้สนับสนุน
|
สปอนเซอร์
เด็กหญิงอายุ 12 ขวบป่วยหนักหลังฉีดวัคซีนไฟเซอร์
เชียงรายไทม์
เด็กหญิงอายุ 16 ปีเสียชีวิตหลังจากได้รับวัคซีนไฟเซอร์ส่ง
เชียงรายไทม์
ต่อไปรถทัวร์พลิกคว่ำที่กระบี่ เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บ 6 ราย
อย่าพลาดหนุ่มอังกฤษ โดนตัดขา หลังถูกลากใต้รถบรรทุกขนส่ง ภาคกลางโฆษณา

คุณอาจชอบพบชายวัย 56 ปีถูกเผาทั้งเป็นในเตาถ่าน
พบชายวัย 56 ปีถูกเผาทั้งเป็นในเตาถ่าน

ตระเวนชายแดนยึดกัญชาคุณภาพสูง 1,320 กิโลกรัมในรถตู้
ตำรวจตระเวนชายแดนยึดกัญชาคุณภาพสูง 1,320 กิโลกรัม

เจ้าหน้าที่ตำรวจและภรรยาถูกจับในข้อหาค้ายาคริสตัล
เจ้าหน้าที่ตำรวจและภรรยาถูกจับในข้อหาค้ายาคริสตัล

ผู้ลักลอบขนสินค้าที่มีชื่อเสียงหลบหนีการควบคุมตัวของตำรวจและหายตัวไป
ผู้ลักลอบขนสินค้าที่มีชื่อเสียงหลบหนีการควบคุมตัวของตำรวจและหายตัวไป

แอพไลน์ตำรวจหลอกลวง
ผู้หญิงหลอกลวงเด็กหญิงอายุ 10 ขวบเรื่องทุนการศึกษาปลอม

รัฐบาลไทยปกป้องการใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของสหประชาชาติ
รัฐบาลไทยปกป้องการใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาสารบัญ (การนำทางอย่างรวดเร็ว)

การใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเพิ่มขึ้น
ข่าวที่เกี่ยวข้อง:
นายกฯ ขู่ผู้ประท้วงด้วยกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
องค์การสหประชาชาติประณามประเทศไทยละเมิดกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกมาปกป้องการใช้มาตรา 112 ซึ่งเป็นกฎหมายที่วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ให้เป็นอาชญากร การตอบสนองของรัฐบาลมีขึ้นหลังจากประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติแสดงความกังวลเกี่ยวกับบันทึกสิทธิของรัฐบาลและการจับกุมผู้ประท้วงเยาวชนที่ผลักดันให้มีการปฏิรูปราชวงศ์

ประเทศไทยมีกฎหมาย “หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ” ที่เข้มงวดที่สุดในโลก จำคุกไม่เกิน 15 ปี สำหรับผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือคุกคามสถาบันพระมหากษัตริย์

ตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว มีผู้อย่างน้อย 156 คน สมัครเว็บบาคาร่า รวมทั้งผู้เยาว์ 13 คน ถูกตั้งข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ตามรายงานของกลุ่มทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนของไทย

ในระหว่างการทบทวนเมื่อวันพุธโดยคณะทำงานของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ รัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ ได้รับการร้องขอให้แก้ไขมาตรา 112 โดยรัฐสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งระบุว่าได้จำกัดเสรีภาพในการแสดงออกและคำพูดของประชาชน

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลประยุทธ์กล่าวว่ากฎหมายคุ้มครองพระมหากษัตริย์และความมั่นคงของชาติ โดยบอกว่ารัฐบาลจัดการคดีดูหมิ่นราชวงศ์อย่างระมัดระวัง

การใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเพิ่มขึ้น
ในการทบทวนของสหประชาชาติ เบลเยียม แคนาดา ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี นอร์เวย์ สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกที่เรียกร้องให้รัฐบาลประยุทธแก้ไขหรือทบทวนกฎหมาย

สหรัฐฯ ระบุว่า “กังวลเกี่ยวกับการขยายการใช้กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพของรัฐบาลประยุทธ์ และผลกระทบที่กฎหมายมีต่อเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน”

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว พรรคฝ่ายค้านในไทยเปิดเผยจุดยืนในการแก้ไขกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ นี้มาหลังจากที่พรรคฝ่ายค้านหลักของพรรคเพื่อไทยเสนอให้มีการตรวจสอบของรัฐสภา สิ่งนี้ทำให้เกิดการอภิปรายที่ไม่ จำกัด เป็นเวลาหลายทศวรรษ

ศาลรัฐธรรมนูญของประเทศไทย ที่ซ้อนซ้อนกันโดยพลเอกประยุทธ์หลังรัฐประหาร 2557 เมื่อวันพุธที่ผ่านมา วินิจฉัยว่านักเคลื่อนไหวสามคนที่เรียกร้องให้มีการปฏิรูปราชวงศ์ ซึ่งรวมถึงการยกเลิกกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ได้ละเมิดรัฐธรรมนูญด้วย “เจตนาซ่อนเร้น” เพื่อโค่นล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ ข้อเรียกร้องที่ทนายความนักเคลื่อนไหวปฏิเสธอย่างฉุนเฉียว

ที่มา: Reuters

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:
นายกฯ ขู่ผู้ประท้วงด้วยกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
องค์การสหประชาชาติประณามประเทศไทยละเมิดกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเชียงราย – นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมจากรักเชียงของ จังหวัดเชียงราย นายจิรศักดิ์ อินทยศ กล่าวเมื่อวานนี้ว่า ระบบนิเวศของแม่น้ำโขงได้รับความเสียหายจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากเขื่อนต้นน้ำในประเทศจีนปล่อยน้ำออกเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินเรือในแม่น้ำ

นักเคลื่อนไหว จิรศักดิ์ อินทยศ พูดคุยกับชาติเกี่ยวกับปัญหาการสูญพันธุ์ของนกและปลาในแม่น้ำโขงจำนวนมาก และผลกระทบร้ายแรงต่อการดำรงชีวิตของชาวท้องถิ่นจากระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างผิดธรรมชาติในช่วงฤดูแล้ง

จิรศักดิ์กล่าวว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม และ ณ เมื่อวาน หาดทราย เกาะเล็กเกาะน้อย และโขดหินในแม่น้ำที่ปกติจะเปิดรับแสงในช่วงเวลานี้ของปีก็จมอยู่ใต้น้ำทั้งหมด

แม่น้ำเทิร์นที่เพิ่งฟักตัวบนฝั่งของลุ่มน้ำโขงตอนล่าง

“หาดทรายและพื้นหินเหล่านี้เป็นรังหลักสำหรับนกหลายชนิด ในขณะที่น้ำที่ตื้นและใสของแม่น้ำโขงในฤดูแล้งทำให้ไก่ (สาหร่ายแม่น้ำ) บานสะพรั่งและกลายเป็นแหล่งอาหารของปลาและคนในท้องถิ่น ” เขาพูดว่า.

“อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำที่ผิดธรรมชาติได้ทำลายรังของแม่น้ำเกือบทั้งหมดแล้ว คุกคามการอยู่รอดของนกหลายสายพันธุ์และทำลายไก่ น้ำที่ระบายออกจากเขื่อนของจีนทำให้แม่น้ำลึกและทำให้น้ำขุ่นเกินไปสำหรับการเจริญเติบโตของไก่”

จากข้อมูลของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง ระดับน้ำที่อำเภอเชียงแสนของเชียงรายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 0.6 เมตรในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ระดับน้ำในวันพฤหัสบดีอยู่ที่ 2.7 เมตร เทียบกับ 2.1 เมตรในวันที่ 12 มีนาคม

ปฏิกิริยาป่วนหลังจีนประกาศปล่อยน้ำแม่น้ำโขง

จิรศักดิ์กล่าวว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่การปล่อยน้ำจากเขื่อนในจีนได้ทำลายพื้นที่ทำรังนกและทำลายระบบนิเวศของแม่น้ำ ก่อนหน้านี้ จีนได้ปล่อยน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกในการสำรวจโครงการปรับปรุงช่องน้ำในแม่น้ำโขง ทำให้ระดับน้ำยังคงสูงตลอดฤดูแล้งที่ผ่านมา

“เราสังเกตเห็นว่าจำนวนนกลดลงอย่างมากในปีนี้ เนื่องจากนกหลายสายพันธุ์ทั้งรุ่นถูกฆ่าตายในฤดูแล้งที่แล้ว รังของนกที่เหลือถูกทำลายโดยระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่สมควร ฉันกลัวว่านกหลายชนิดจะสูญพันธุ์ในไม่ช้า” เขากล่าว

Philip Round ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมอนุรักษ์นกแห่งประเทศไทย กล่าวว่านกหายากอย่างน้อย 13 ชนิดใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำรังจากการปล่อยน้ำในฤดูแล้งและกระแสน้ำเชี่ยวกราก นกที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง 2 สายพันธุ์ ได้แก่ Sterna aurantia (นกนางนวลในแม่น้ำ) และ Esacus recurvirostris (หินม้วนใหญ่) อาจใกล้สูญพันธุ์

การเพิ่มผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสัตว์และพืชในแม่น้ำโขง การดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่นก็ถูกคุกคามจากกิจกรรมที่เขื่อนต้นน้ำเช่นกัน จิรศักดิ์กล่าวว่าขณะนี้ประชาชนไม่สามารถรวบรวมไก่จากแม่น้ำได้ ทำให้ขาดรายได้ถึง 2,000 บาทต่อวัน

“พื้นที่การเกษตรริมฝั่งแม่น้ำซึ่งเป็นอีกวิถีชีวิตหนึ่งของชาวท้องถิ่น กำลังจะกลายเป็นเหยื่อรายต่อไป เนื่องจากระดับน้ำยังคงสูงขึ้น และฟาร์มเตี้ยๆ บางแห่งถูกน้ำท่วมแล้ว” เขากล่าว

มีรายงานเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงต่ำในช่วงฤดูแล้งได้ขัดขวางการเดินเรือของเรือขนาดใหญ่และทำให้เรือขนส่งจำนวนมากติดค้าง กรมเจ้าท่าขอให้ทางการจีนปล่อยน้ำเพิ่มเพื่อรองรับการเดินเรือ และแบ่งปันข้อมูลการปล่อยน้ำจากเขื่อน Jinghong กับประเทศไทยบุรีรัมย์ – แชมป์โลกซูเปอร์ไบค์ทริปเปิ้ลเวิลด์ โจนาธาน รีอา คว้าชัยชนะครั้งแรกของฤดูกาล 2018 ด้วยชัยชนะในการแข่งที่หนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์ในประเทศไทยเมื่อวันเสาร์

ชาวไอริชเหนือดึงออกไปเพื่อชนะ 1.5 วินาทีจาก Spaniard Xavi Fores โดย Welshman Chaz Davies ที่สาม

เรียตามรอยมาร์โก เมลันดรีผู้ชนะคู่แรกในรอบแรกที่เกาะฟิลลิป โดยสองแต้มที่จุดสูงสุดของอันดับก่อนการแข่งขันรอบสองของวันอาทิตย์

ตอนนี้ Rea ชนะ 55 World Superbike ซึ่งน้อยกว่าสถิติของ Carl Fogarty สี่ครั้ง

นักบิดของ Kawasaki ตั้งเป้าที่จะสร้างสถิติให้เทียบเท่ากับ 4 รายการของ Fogarty แม้ว่าความสำเร็จของซีรีส์ของชาวอังกฤษจะไม่ได้เกิดขึ้นในฤดูกาลต่อเนื่องกันทั้งหมดก็ตาม

นักเตะวัย 31 ปีรายนี้ชนะการแข่งขัน 6 รายการจากทั้งหมด 7 รายการในการแข่งขันชิงแชมป์ที่จัดขึ้นที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิตในประเทศไทย รวมถึงประเภทคู่ในปี 2558 และ 2560

แชมป์ป้องกันจบอันดับที่ 5 และ 2 ในรอบแรกของซีรีส์ที่เกาะฟิลลิป ในขณะที่เขาต่อสู้กับผลกระทบจากการเจ็บป่วยและการเอาชนะการผ่าตัดบนอาการบาดเจ็บที่มือหลังจากการฝึกซ้อมวิบากผิดพลาด

รีอารักษาตำแหน่งโพลได้ในการแข่งขัน 20 รอบสนามในประเทศไทย และมีส่วนร่วมในการต่อสู้สามทางที่แนวหน้ากับทอม ไซค์ส เพื่อนร่วมทีมและลีออง กามิเย่ ซึ่งขี่ฮอนด้าในช่วงแรกก่อนที่จะพุ่งชนหน้า

“ฉันไม่มีความสัมพันธ์แบบนั้นกับมอเตอร์ไซค์ของฉันเมื่อปีที่แล้ว เมื่อรู้สึกว่าสามารถทำทุกอย่างที่ฉันชอบ” Rea กล่าวหลังจากชัยชนะของเขา

“ปีนี้เป็นงานหนักจริงๆ แต่ทีมก็ทำงานกันอย่างหนักเพื่อมอบมอเตอร์ไซค์ที่ดีที่สุดให้กับผม

“นั่นเป็นการแข่งขันที่ยากลำบากและ Xavi ทำให้ฉันซื่อสัตย์จริงๆ แต่สิ่งสำคัญคือฉันต้องออกไปและประทับตราอำนาจของฉันในการดำเนินคดี”

Camier จบที่สี่โดยมีเพื่อนชาวอังกฤษ Alex Lowes และ Sykes จบหกอันดับแรก

ชาวอิตาลี Melandri ซึ่งเริ่มต้นจากอันดับที่เจ็ดในตารางหลังจากความผิดพลาดใน Superpole สามารถจัดการการจบอันดับที่แปดได้ในขณะที่ Eugene Laverty อยู่ที่เก้าใน Milwaukee Aprilia

2018 WSB Riders’ Championship
มาร์โก เมลันดรี (อิต้า) Ducati 58 แต้ม
โจนาธาน เรีย (Gbr) คาวาซากิ 56
ชาบี ฟอเรส (เอสพี) Ducati 49
ทอม ไซคส์ (คอ) คาวาซากิ 43
ชาซ เดวีส์ (Gbr) Ducati 32
เลออน คามิเย่ (Gbr) ฮอนด้า 32กรุงเทพฯ – คณะรัฐมนตรีสภานิติบัญญัติแห่งชาติของไทย ( สนช. ) อนุมัติเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 225 พันล้านบาท (7.22 พันล้านดอลลาร์) ซึ่งจะเชื่อมโยงสนามบิน 3 แห่ง เจ้าหน้าที่กล่าว

การอนุมัติมีขึ้นในช่วงเวลาที่จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจุบันเทียบเท่ากับประชากรไทยมากกว่าครึ่ง ได้สร้างความตึงเครียดให้กับโครงสร้างพื้นฐานของไทย

ทางรถไฟจะเชื่อมสนามบินสองแห่งในเขตกรุงเทพฯ – ดอนเมืองและสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ – กับอู่ตะเภาซึ่งสร้างขึ้นในช่วงสงครามเวียดนามในจังหวัดระยองทางตะวันออก

รัฐบาลคาดว่าจะเลือกผู้ชนะโครงการหุ้นส่วนภาครัฐ-เอกชน (PPP) ในเดือนตุลาคม และคาดว่าจะเปิดให้บริการในปี 2566 ณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกรองนายกรัฐมนตรีสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ กล่าวกับผู้สื่อข่าว

ตามคำแถลงของรัฐบาล ค่าใช้จ่ายของโครงการประมาณ 225 พันล้านบาท สูงกว่า 2 แสนล้านบาทที่เจ้าหน้าที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้เล็กน้อย

“เราจะรอดู TOR (ข้อกำหนดในการอ้างอิง) ของการประมูลก่อนที่จะพิจารณาการมีส่วนร่วม เพราะนี่เป็นการลงทุนระยะยาว” โฆษกของ บมจ. ช. การช่าง กล่าวกับรอยเตอร์

บริษัทได้สร้างระบบรถไฟใต้ดินของกรุงเทพฯ และบริษัทในเครือ ทางด่วนและรถไฟใต้ดินของกรุงเทพฯ ได้สร้างและดำเนินการทางด่วนและระบบขนส่งมวลชน

รถไฟความเร็วสูงนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ของรัฐบาล ซึ่งมีมูลค่า 2.02 ล้านล้านบาท ครอบคลุมทางรถไฟ ถนน สนามบิน และท่าเรือ

รัฐบาลเผด็จการทหารได้เพิ่มการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการเติบโตที่ประเทศไทยล้าหลังคู่แข่งระดับภูมิภาคนับตั้งแต่กองทัพเข้ายึดอำนาจในปี 2557

กระทรวงการคลังคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะขยายตัว 4.2% ในปีนี้ หลังจากเติบโต 3.9% ในปีที่แล้ว ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตที่เร็วที่สุดในรอบ 5 ปี

โครงการโครงสร้างพื้นฐานจะช่วยบรรเทาแรงกดดันจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามา

รายรับจากนักท่องเที่ยวคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 12 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รัฐบาลคาดว่านักท่องเที่ยวต่างชาติ 37.55 ล้านคนจะใช้เงิน 2.1 ล้านล้านบาทในปีนี้ หลังจากที่นักท่องเที่ยว 35.38 ล้านคนใช้เงินไป 1.8 ล้านล้านบาทในปีที่แล้ว

โดย กิติพงศ์ ไทยเจริญ- Reuters

วิธีล้างลำไส้ก่อนเข้านอน (นักโภชนาการ)
SanaDigest
|
สปอนเซอร์
ทหารหญิงขึ้นเครื่องบิน แล้วคนแปลกหน้าบอกให้เธอลุกขึ้น
ความสนใจ
|
สปอนเซอร์
ใส่แหวนลูกสูบที่นักสำรวจ
Kingdom Of Men
|
สปอนเซอร์
สามีทิ้งภรรยาให้น้องสาว แล้วเธอก็ได้รางวัลใหญ่
บทความ Vally
|
สปอนเซอร์
ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยโดยไม่ต้องมีประกันสุขภาพ?
คำคมประกันภัยต่างประเทศยอดนิยม
|
สปอนเซอร์
20 อันดับรถยนต์ที่สวยที่สุดในโลกตลอดกาล
BeardyMag.com
|
สปอนเซอร์
นาวิกโยธินรีบกลับบ้านเพื่อทักทายภรรยาของเขา แต่ไม่เชื่อสายตาตัวเอง
HealthyWomanMag
|
สปอนเซอร์
มา 5 ปี กลัวจะได้นั่งรสเผ็ด “คุณวุฒิ” พลิกชีวิตด้วยปริศนา!
ลดบ้าน “ขมิ้นชัน” ปราบ ลดหนัก หนักหนาหนักหนาหนักหนาสาหัส มีโปรโมชั่นสุดคุ้ม!
TAAP | CartiACT
|
สปอนเซอร์
นี่คือสิ่งที่ 35 บุคคลในประวัติศาสตร์ที่ดูเหมือนจริง
PrettyWomanMag
|
สปอนเซอร์
ตุ๊ก เต่า กลืนขยะกว่า 300 ชิ้น ปัญหาขยะทะเลของไทย
CNA
|
สปอนเซอร์
15 อาหารที่คุณไม่ควรกินถ้าคุณมีความดันโลหิตสูง
LoveMyFamilyMag.com
|
สปอนเซอร์
หลังจากการลดน้ำหนักของเธอ Celine Dion ยืนยันสิ่งที่เรารู้มาตลอด
พักผ่อน ว้าว
|
สปอนเซอร์
15 งานแต่งสุดที่ท้าทายที่ท้าทายไม่หยุด
สายลมแห่งครอบครัว
|
สปอนเซอร์
พี่น้องที่เกิดในปี 2010 ที่เหมือนกันและเติบโตขึ้นมาเป็นฝาแฝดที่สวยที่สุดในโลก
Appurse
|
สปอนเซอร์
[ภาพ] ประธานาธิบดีสหรัฐฯ จัดอันดับโดย IQ
เคลฟเวอร์ส
|
สปอนเซอร์
68 ดาราฮอลลีวูดที่ดูจำไม่ได้ในตอนนี้
พักผ่อน ว้าว
|
สปอนเซอร์
ยากที่จะเชื่อ: ลิฟต์บันไดนั้นมีราคาจริงๆ
ลิฟต์บันไดสำหรับบ้าน | รายชื่อผู้สนับสนุน
|
สปอนเซอร์
COVID-19 – ข่าวล่าสุดและความคุ้มครอง
CNA
|
สปอนเซอร์
Twisted Hemp Best Smoke Wraps Display
เชียงรายไทม์
หญิงพบทารกแรกเกิดถูกทิ้งในถังขยะริมถนน
เชียงรายไทม์
จดสูตรด่วน! ตาเห็นชัดว่าหายพร่า ก่อนนอนแค่แอบ
ตาพร่า ตาแห้ง วุ้นต่อปัญญา กิน ลูตา วันละเม็ด สายตาที่เฉียดด้วยมากิวัยรุ่น
TAAP | ลูต้า
|
สปอนเซอร์
ผู้จัดการสามารถสั่งร้านร้านร้านเครื่อ…
วิธีการของผู้หญิง
|
สปอนเซอร์
15 สัญญาณเตือนการล่วงละเมิดทางอารมณ์ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก
BestWomensMag.com
|
สปอนเซอร์
อพาร์ตเมนต์อาวุโสในดินแดง (ดูราคา)
บ้านพักผู้สูงอายุใกล้ฉัน | รายชื่อผู้สนับสนุน
|
สปอนเซอร์
ลองเีขียวจัง จะพยายามอย่าเร่ง!
วิธีการของผู้หญิง
|
สปอนเซอร์
คุณจะไม่ทิ้งเปลือกกล้วยอีกต่อไปหลังจากเห็นสิ่งนี้
HealthSupportMag.com
|
สปอนเซอร์
บุคคของจะเพสันของนิ้วโป้งคุณ
HappyKowa.com
|
สปอนเซอร์
ปากกรามของเราลดลงเมื่อเขาได้ยินสิ่งที่เจ้าชายชาร์ลส์พูดเกี่ยวกับทารก…
นักประดาน้ำ
|
สปอนเซอร์
ตัวแปลง YouTube เป็น MP3 – โปรแกรมดาวน์โหลด YouTube ฟรีที่ดีที่สุด 2021
เชียงรายไทม์
อะไรคือปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อซื้อ Vechain?
เชียงรายไทม์
25 อาหารที่ก่อให้เกิมะเร็งที่คุณต้องหยุดกิน
MyHealthReads.com
|
Sponsored
Man Grabs Crab Before Realizing What It Really Is
Tip Parents
|
Sponsored
ภัยร้ายบนโต๊ะอาหารและอาหารที่อาจคร่าชีวิตคุณได้
The Travel Breeze
|
Sponsored
คุณรู้ไหมว่าท่าที่คุณนอนบอกอะไรกับคุณบ้าง
GardensTricks.com
|
Sponsored
ข่าวใหญ่! ความลับเรียกทรัพทรัพย์ของตาแก่ ทำแล้วถูกหวยหลายล้าน
BangkokCityNews
|
Sponsored
20 Dangerous Places in the World – where Not to Travel
LaseTrips.com
|
Sponsored
Thousands of Thailand Seniors are rushing to claim this new benefit in 2021
Cremation Funeral Plans | Sponsored Listings
|
Sponsored
หายร่วง หายบาง ไม่ต้องปลูกผม แค่ใช้ผักนี้เช้า-เย็น!
จบทุกปัญหาเส้นผม ด้วยเซรั่มเข้มข้น มาตรฐานแล็บสวิสฯ ลงทะเบียน ลด 50%
TAAP | Keraden
|
Sponsored
Politician Shoots and Kills his Wife, 2 Children then Himself
Chiang Rai Times
afilmywap in: New HD Bollywood, Hollywood Hindi Dubbed Movies & Web Series
Chiang Rai Times
Din Daeng: Liquidation Of Unsold 2020 SUVs. Prices May Surprise You
Best Suv To Buy | Sponsored Listings
|
Sponsored
Krung Thep Maha Nakhon Bangkok – prices for unsold SUVs might surprise you
Cheap Stock | Search Ads
|
Sponsored
Magnesium Deficiency Causes Heart Attacks! Never Ignore These 32 Symptoms
HealthSupportMag.com
|
Sponsored
WD-40 ทำอะไรบ้าง
Kingdom Of Men
|
Sponsored
รถไฮบริด 2021 รวมรถยนต์ประหยัดน้ำมันที่น่าใช้ในปีนี้
รถยนต์ไฮบริด | ค้นหาโฆษณา
|
Sponsored
Wife Goes To Bathroom, Waitress Tells Husband This
Gloriousa
|
Sponsored
พุงใหญ่เหมือนคนท้องใช่ไหม? ลองนี่ก่อนนอน ลดเลย กก! อ่านตรงนี้!
KeyTo
|
Sponsored
Food to Help You Poop: Prevent and Relieve Constipation by Eating These Foods
ZenLifeMag.com
|
Sponsored
Drugs Suspect Killed, 6 Million Meth Pills Seized in Chiang Mai
Chiang Rai Times
Thailand to Charge Tourists a 500 Baht Tourism Fee
Chiang Rai Times
ต่อไปคนขับรถบัสของไทยเผชิญกับการทดสอบยาและแอลกอฮอล์แบบสุ่มเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
อย่าพลาดตร.ไทย ดัน 12 แต้ม พ้นระบบใบขับขี่โฆษณา

คุณอาจชอบเที่ยวบิน สนามบิน และสายการบินของประเทศไทย เตรียมพร้อมสำหรับการกลับมาเปิดเต็มรูปแบบ 120 วัน
ท่าอากาศยานไทยเตรียมรับนักท่องเที่ยวเที่ยวบินขาเข้าใน 120 วัน

พลเอก มิน ผู้นำเผด็จการทหารเมียนมาร์ เยาะเย้ยฉันทามติอาเซียน
พลเอก มิน ผู้นำเผด็จการทหารเมียนมาร์ เยาะเย้ยฉันทามติอาเซียน

ศาลตัดสิน “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” ไม่รับผิดชอบจำนำข้าว
ศาลตัดสิน “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” ไม่รับผิดชอบจำนำข้าว

กลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธของเมียนมาร์ยืนหยัดต่อสู้กับผู้ประท้วงต่อต้านรัฐประหาร
เมียนมาร์เผชิญสงครามกลางเมืองเมื่อกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธยืนหยัดร่วมกับผู้ประท้วง

กกต.ประณามคอมพิวเตอร์ผิดพลาดเพราะผลคะแนนโหวตไม่ถูกต้อง

การเลือกตั้งในเดือนมีนาคม 2562 ของประเทศไทย: เราควรรู้อะไรนครราชสีมา – พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัทร์ ผกก.สภ. ได้สั่งการให้ตั้งคณะตำรวจสอบปากคำพยานและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถ 2 ชั้น เพื่อหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ทำให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับคนขับรถบัส

นายกฤษณา ชุทชื่น คนขับรถเมล์ ถูกตั้งข้อหาขับรถโดยประมาท ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ขับรถเร็วเกินกำหนด เสพยาขณะขับรถ และไม่ให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ เขาถูกตำรวจนำตัวไปที่ศาลจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว โดยตำรวจเพื่อขอคำสั่งศาลให้กักตัวเขาไว้อีก 12 วัน ระหว่างรอสอบปากคำพยานเพิ่มเติม

ผู้โดยสารกลุ่มทัวร์จากกาฬสินธุ์ 18 ราย เสียชีวิตและบาดเจ็บอีก 30 ราย เหตุรถบัส 2 ชั้นเสียการควบคุม ขณะเคลื่อนตัวลงเนินบนถนน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เนื่องจากเบรกขัดข้องขณะรับผู้โดยสารกลับบ้าน ที่กาฬสินธุ์. รถเมล์วิ่งเร็วพุ่งชนกำแพงคอนกรีต ชนต้นไม้ริมถนนขนาดใหญ่

ผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บรายหนึ่งซึ่งรอดชีวิตจากอุบัติเหตุร้ายแรงได้บอกญาติที่เตียงในโรงพยาบาลของเธอว่า คนขับกระโดดลงจากรถผ่านประตูฉุกเฉินที่ด้านหลังรถบัสก่อนที่มันจะชนกับต้นไม้

พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กล่าวว่า ตร.ได้ประสานงานกับสำนักงานขนส่งทางบก จ.กาฬสินธุ์ ลงพื้นที่ตรวจสอบรถโดยสาร 2 ชั้น โชคไม่ดี เพื่อหาว่ารถมีข้อบกพร่องมากกว่าเบรกหรือไม่ เพื่อให้สามารถดำเนินคดีกับรถโดยสารได้มากขึ้น โอเปอเรเตอร์

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ไกรศร คงชลาศ ร่วมงานฌาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากรถโดยสาร 5 ราย ที่วัดดงกระยมอุดมคุณ ตำบลท้ายปอ อำเภอเมือง เมื่อวันอาทิตย์

ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่าเขาได้สั่งให้สำนักงานส่งเสริมการประกันภัยและกฎระเบียบเร่งการจ่ายเงินประกันจำนวน 650,000 คนให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิต 18 รายแต่ละราย

ในเวลาเดียวกัน เขากล่าวว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้รับคำสั่งให้ให้คำปรึกษาแก่ครอบครัวของเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย
ผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ 6 รายยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล 2 แห่งในจังหวัดนครราชสีมา

ที่มา: Thai PBSกรุงเทพฯ – พล.ต.อ.วีระชัย ส่งเมตตา รอง ผบ.ตร. และโฆษกตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่จะผนึกกำลังเพื่อสุ่มตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในรถโดยสารสาธารณะและคนขับรถโดยสารประจำทาง มุ่งเป้าไปที่การป้องกันอุบัติเหตุ

พล.ต.อ.วีระชัย กล่าวว่า พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการให้ตำรวจทั่วประเทศอำนวยความสะดวกแก่นักเดินทางในช่วงวันหยุดสงกรานต์ที่จะมาถึง และดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนและการปราบปรามอาชญากรรม

วีระชัยกล่าวว่าตำรวจจะใช้ “ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ” ว่าผู้โดยสารจะสามารถนั่งรถปิกอัพไปและกลับจากบ้านเกิดของตนได้หรือไม่ ผู้โดยสารที่บรรทุกสินค้าที่เห็นดื่มแอลกอฮอล์หรือนั่งอยู่ในอันตราย เช่น ห้อยเท้าไว้เหนือขอบถาด จะถูกจับกุม

ตร.ชัยภูมิ สุ่มตรวจปัสสาวะคนขับรถเมล์แล้ว ผู้ต้องสงสัยสิทธิพงษ์ ล้าหลัง อายุ 40 ปี ซึ่งกำลังนำครูและนักเรียน 60 คนจากโรงเรียนในอำเภอแก่งคร่อไปเยี่ยมนครราชสีมา ถูกดึงตัวขึ้นที่ด่านในอำเภอคอนสวรรค์และมีผลตรวจว่าใช้ยาบ้าเป็นบวก

ตำรวจสั่งให้บริษัทรถโดยสารแทนที่สิทธิพงศ์ซึ่งถูกจับในข้อหาเสพยาด้วยคนขับที่มีสติสัมปชัญญะ

ประเด็นนี้ถูกเน้นย้ำอย่างน่าสลดใจเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อรถโค้ชสองชั้นพลิกคว่ำที่อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ส่งผลให้นักเดินทางจากกาฬสินธุ์เสียชีวิต 18 คน และบาดเจ็บอีก 30 คน

วีระชัย กล่าวว่า เจ้าของรถบัสเช่าเหมาลำในเหตุการณ์นี้จะถูกตั้งข้อหาฝ่าฝืน พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 โดยอนุญาตให้บุคคลอื่นขับรถขนส่งมวลชนภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์หรือสารเสพติด ความผิดนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กฤษณะ จุฑาชื่น คนขับรถโค้ช วัย 44 ปี ซึ่งหลบหนีที่เกิดเหตุ แต่ถูกจับในวันรุ่งขึ้น ถูกตั้งข้อหาขับรถโดยประมาท ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ไม่ยอมหยุดให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับบาดเจ็บ และมีสารเสพติดในร่างกายขณะขับรถ

ที่สำนักงานคณะกรรมการการประกันภัยกาฬสินธุ์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ไกรศร คงชลาภ เฝ้ามองขณะที่บมจ. อาคเนย์ประกันภัย มอบเงินชดเชยมูลค่า 650,000 บาท ให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง 18 รายที่เสียชีวิต

นอกจากนี้ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ยังมอบเงินชดเชยเพิ่มเติมจำนวน 11.6 ล้านบาท ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิต 5 ราย และบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) จ่ายเงินชดเชยจำนวน 400,000 บาท ให้กับผู้เสียชีวิต 4 รายที่เสียชีวิต

พล.ต.ต.มนตรี จรัญพงศ์ ผกก.สภ.เมืองกาฬสินธุ์ กล่าวว่า พนักงานสอบสวนวังน้ำเขียวจะสัมภาษณ์ผู้รอดชีวิตและญาติเพื่อรวบรวมหลักฐานการกระทำความผิดทางอาญาต่อกฤษณะและบริษัทรถโค้ช

โดย สุริยา ปัตตะโย, จอมพิศ ปิ่นเมือง,
สุทธิพงษ์ เศรษฐรังษี – The Nation

พนันฟุตบอล เว็บพนันบาส ผู้บรรยาย BOS: Moritz Maurer – Betgenius

พนันฟุตบอล มอริตซ์เรอร์เป็นหัวหน้า Esports ที่Betgenius ก่อนการเดิมพันกีฬาปี 2016 (#bettingonsports)ซึ่งจะมีสี่แผงที่เน้น esports โดยรวมและหนึ่งในนั้นคือ Moritz ที่จะเป็นผู้นำ เราพูดคุยกับเขาเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการเดิมพันสกิน วิธีการเข้าหาแฟน Esports และเดสก์ท็อปเทียบกับ มือถือ.

มอริตซ์ เมาเร่อ จาก Genius Sports
มอริตซ์ เมาเร่อ จาก Genius Sports
SBC: คุณแปลกใจไหมที่ต้องใช้เวลานานแค่ไหนกว่าที่การพนันสกินที่ไม่ได้รับการควบคุมจะถูกเปิดเผย และมันจะเริ่มคลี่คลาย?

พนันฟุตบอล มอริตซ์:จนถึงปีนี้ ธรรมชาติของการเดิมพันสกินที่ไร้การควบคุมได้บินไปเกือบทั้งหมดภายใต้เรดาร์ของหน่วยงานกำกับดูแลและผู้จัดพิมพ์

คุณสามารถโต้แย้งได้ว่าสิ่งนี้น่าประหลาดใจเมื่อพิจารณาจากระดับการคุกคามที่น่าตกใจ เช่น การจับคู่และการพนันที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ อย่างไรก็ตาม เมื่อสื่อกระแสหลักเช่นBloombergเริ่มให้ความสนใจ อนาคตของการเดิมพันสกินก็คลี่คลายไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ปี 2015 Genius Sports (ซึ่ง Betgenius เป็นแผนกหนึ่ง) ได้ลงทุนในความสมบูรณ์ของ esports เพื่อตรวจสอบสภาพคล่องในตลาดการเดิมพันผิวหนัง

การรวมกันของเว็บไซต์ยอดนิยมเช่น CSGOLounge ที่ตัดสินใจหยุดฟังก์ชั่นการเดิมพันสกินตลอดจนการตรวจสอบล่าสุดที่จ่ายโดย UK Gambling Commission และ Dutch Gaming Authority ควรยุติการเดิมพันสกินเร็วกว่าที่หลายคนคิด เป็นสิ่งที่เราเรียกร้องมาระยะหนึ่งแล้วและควรส่งเสริมภาคการพนันอีสปอร์ตที่ได้รับการควบคุมในกระบวนการนี้

SBC: หลายคนคาดการณ์ว่าแม้จะมีการเดิมพันสกินจำนวนมาก แต่จะมีการจำกัดการเดิมพันแบบครอสโอเวอร์ในการเดิมพันกีฬาอีสปอร์ตแบบดั้งเดิมมากขึ้น… คุณเห็นด้วยกับสิ่งนี้หรือว่าบริษัทต่างๆ เข้าถึงลูกค้าอย่างไรและกำหนดรูปแบบผลิตภัณฑ์เฉพาะของตนอย่างไร

มอริตซ์:เมื่อเปรียบเทียบข้อเสนอการเดิมพันสกินทั่วไป เรากำลังพิจารณาระบบโทตที่มีความเป็นไปได้ในการเดิมพันที่จำกัดมาก และแทบไม่มีตลาดที่อยู่ระหว่างการแข่งขัน นอกจากนี้ เนื่องจากสกินอาจจะน่าดึงดูดสำหรับผู้เล่น พวกมันใช้งานไม่ได้มากจากมุมมองการเดิมพัน ภายใต้ผู้ดำเนินการที่ได้รับการควบคุม เราเชื่อมั่นว่านักพนันอีสปอร์ตจะพบกับข้อเสนอที่น่าดึงดูดยิ่งขึ้นด้วยประเภทตลาดที่มากขึ้นและคุณสมบัติระหว่างการแข่งขันที่น่าตื่นเต้น นี่คือจุดที่ศักยภาพของการเดิมพันอีสปอร์ตสามารถเปิดเผยได้อย่างแท้จริง

อีกพื้นที่หนึ่งที่ผู้ประกอบการเดิมพันที่มีการควบคุมกำลังมองหาครอสโอเวอร์มาจากตลาดการพนันกีฬาแบบดั้งเดิม เช่น ฟุตบอล เทนนิสและอื่น ๆ ลูกค้าหลายรายของเราได้เห็นแนวโน้มการขายต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดการเดิมพันที่กำลังเล่นอยู่ โดยไม่ได้ผลักดันอย่างจริงจัง เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเองในหลายกรณี

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่วิวัฒนาการของการเดิมพันกีฬาแบบดั้งเดิมสามารถทำหน้าที่เป็นป้ายบอกทาง ความคล้ายคลึงระหว่างสิ่งนั้นกับอีสปอร์ตยังดำเนินต่อไปจนถึงตอนนี้ โดยธรรมชาติแล้ว ผู้ชมอีสปอร์ตมีความเชื่อมโยงมากกว่าคนอื่นๆ โดย 75% ของกลุ่มประชากรหลักที่มีอายุระหว่าง 18-34 ปี ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาผูกติดอยู่กับธรรมชาติที่มีค่าออกเทนสูงและมีการโต้ตอบของ esports เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้ดีที่สุด

SBC: การเดิมพันสดนั้นเหมาะสมอย่างยิ่งกับอีสปอร์ตมากมาย Ben Conroy จาก Sky Betting ระบุว่า 65% ของมูลค่าการซื้อขาย esports มาจากการเดิมพันสด…ผู้ดำเนินการจะก้าวขึ้นเกมของพวกเขาได้อย่างไรเมื่อพูดถึงตลาด esports ที่กำลังแข่งขันอยู่? และหลุมพรางที่พวกเขาต้องระวังคืออะไร?

มอริตซ์:เราเชื่อว่าประสบการณ์ในการเล่นเป็นกุญแจสำคัญต่อการเติบโตของการพนันอีสปอร์ตที่มีการควบคุม เมื่อคุณดูว่าอีสปอร์ตถูกบริโภคไปจากการเดิมพันอย่างไร ประสบการณ์การรับชมนั้นน่าดึงดูด โดยมีการประมวลผลข้อมูลมากมายทุกวินาที มากกว่ากีฬาอื่นๆ

ประสบการณ์การเดิมพันสดจำเป็นต้องสะท้อนสิ่งนี้ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน หมายถึงการนำเสนอตลาดที่หลากหลายซึ่งครอบคลุมหลายตัวแปร รวมถึงตลาดแบบรวดเร็วหลายแห่งสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาอันสั้น ตลาดสดเหล่านี้สามารถสร้างได้เฉพาะกับเกมของนักพนันที่ต้องการ เช่น ‘Team to Slay the Next Dragon’ หรือ ‘Team to win the Next Round’ ตลอดจนนำไปใช้กับแต่ละแผนที่สำหรับเกมที่แตกต่างกัน

เช่นเดียวกับการเปิดตัวหนังสือกีฬาเชิงกลยุทธ์ การเลือกพันธมิตรที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ ผู้ประกอบการ เว้นแต่พวกเขาจะมีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับ eSports และการเดิมพัน eSports ในบ้าน จำเป็นต้องมีพันธมิตรที่ไม่เพียงแต่สามารถให้บริการซื้อขายแบบ end-to-end เท่านั้น แต่ยังมีความหลงใหลในผลิตภัณฑ์และความเชี่ยวชาญในการปรับแต่งที่เหมาะสม ขึ้น. ทีมเทรดเดอร์ eSports 15 คนของเรามีความกระตือรือร้นและมีความรู้อย่างมาก – พวกเขาเข้าใจเป็นอย่างดี

SBC: ด้วยมือถือที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่สิ้นสุดในที่อื่น ๆ มันคือเดสก์ท็อปซึ่งเป็นหัวใจของการเดิมพัน esports ใช่ไหม? เจ้ามือรับแทงควรใช้ความรู้นี้อย่างไร?

Moritz:นั่นเป็นคำถามที่ยุ่งยาก เป็นที่ชัดเจนว่าแฟน Esports ส่วนใหญ่กินเกมบนหน้าจอเดสก์ท็อป และตรรกะจะกำหนดว่าการเดิมพันจะเกิดขึ้นบนอุปกรณ์เดียวกัน

ซึ่งหมายความว่าผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะมอบประสบการณ์ที่สมบูรณ์โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการติดตั้งบนหน้าจอขนาดเล็กมากเกินไป บล็อก ข้อมูลการแข่งขัน เคล็ดลับการเดิมพัน และอื่นๆ ทั้งหมดนั้นง่ายต่อการใช้งานบนเดสก์ท็อป และแนวทางเชิงลึกแบบนั้นน่าจะได้ผลเมื่อเวลาผ่านไป

ดังที่กล่าวไปแล้ว พันธมิตรของเราเห็นการหมุนเวียนมากมายผ่านมือถือ ซึ่งบ่งบอกว่าการเดิมพันในหน้าจอที่สองอาจกลายเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับในการเดิมพันฟุตบอลสดเป็นต้น

SBC: ทำไมผู้เข้าร่วมประชุมควรมาพูดคุยของคุณที่ BOS?

Moritz:ท่ามกลางกิจกรรมที่วุ่นวายหลังจากจดหมายหยุดและยกเลิกจดหมายของ Valve เพื่อระงับการเดิมพันทางผิวหนัง ตอนนี้เป็นโอกาสสำคัญที่จะวิเคราะห์โอกาสระดับมหาศาลภายในตลาดการพนันอีสปอร์ตที่มีการควบคุม

หลังจากที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ esports ทั้งก่อนการแข่งขันและระหว่างการแข่งขันเป็นครั้งแรกในอุตสาหกรรมเมื่อปีที่แล้ว เราจึงสามารถสร้างบริการที่เป็นที่ยอมรับมากที่สุดในตลาดได้ ในเซสชั่นเราจะแบ่งปันประสบการณ์บางอย่าง – ทั้งดีและไม่ดี – ในการใช้งานผลิตภัณฑ์การพนัน eSports ซึ่งเกมได้รับความนิยมมากที่สุด เคล็ดลับในการตั้งค่าบริการเดิมพัน eSports แบบสด และเทคนิคการตลาดแบบใดที่ได้ผล .

ฉันตั้งตารองานนี้เป็นอย่างมากและได้รับโอกาสในการพูดคุยกับอุตสาหกรรมการพนันอีสปอร์ต

Moritz Maurer เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในอุตสาหกรรมจำนวนหนึ่งที่พูดคุยเกี่ยวกับการเดิมพันอีสปอร์ตและการค้าที่ #bettingonsports ตรวจสอบวาระการประชุมที่นี่

Penn National Gaming (เพนน์) ที่จดทะเบียนใน Nasdaq กลายเป็นผู้ให้บริการการพนันทางบกรายล่าสุดในสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าสู่พื้นที่เล่นเกมโซเชียลโดยประกาศเปิดตัว ‘Hollywood Classic Slots’ คาสิโนโซเชียลที่มีชื่อสล็อตมากกว่า 30 รายการ

ผลิตภัณฑ์โซเชียลใหม่จะดำเนินการโดยแผนกใหม่ Penn Interactive Ventures ซึ่งก่อตั้งขึ้นหลังจากการเข้าซื้อกิจการRocket Gamesในเดือนสิงหาคมด้วยมูลค่ารายงาน 60 ล้านดอลลาร์ (45 ล้านปอนด์)

เกม Hollywood Classic Slots จะเปิดให้บริการแก่ผู้บริโภคในขั้นต้นผ่าน iTunes App Store โดย Penn ระบุว่าเวอร์ชัน Android จะวางจำหน่ายในไม่ช้าบนร้านค้า Google Play และ Amazon

เนื้อหาคาสิโนบนโซเชียลของ Rocket Games เป็นเกมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในหมู่ผู้เล่นในสหรัฐอเมริกา ซึ่งโดดเด่นท่ามกลางชื่อที่มีการดาวน์โหลดมากที่สุดในชาร์ตเกม

การเข้าซื้อกิจการ Rocket Games ในเดือนสิงหาคม การกำกับดูแลของ Penn ให้รายละเอียดว่าต้องการให้บริการขององค์กรมีความน่าดึงดูดใจและมีพลวัตมากขึ้นสำหรับผู้ชมที่อายุน้อยกว่า

คริสเชฟฟิลด์รองประธานอาวุโสและกรรมการผู้จัดการของ iGaming ที่เพนน์แห่งชาติ , ความเห็น

“นี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นในการเปิดตัว Hollywood Classic Slots และเนื้อหาของ Rocket ในฐานะสล็อตคลาสสิกของเราบนแพลตฟอร์ม HollywoodCasino.com ของเราและที่คาสิโนบนบกของเราได้พิสูจน์แล้วว่าได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้เล่น หลังจากที่ลูกค้าของเราเยี่ยมชมคาสิโนบนบกทั้ง 20 แห่งของเราแล้ว เราต้องการให้พวกเขามีตัวเลือกในการเล่นเกมที่น่าตื่นเต้นของเราต่อไปเพื่อเล่นเกมสล็อตโซเชียลแสนสนุกจากบ้านของพวกเขาเอง นอกจากนี้ ด้วย Hollywood Classic Slots เรามีแผนที่จะรวมโปรแกรมความภักดีของเรา Marquee Rewards เพื่อให้ลูกค้าสามารถรับรางวัลเพื่อใช้ในคาสิโนที่พวกเขาชื่นชอบ”

การอัปเดตตลาดผู้ให้บริการเทคโนโลยีการพนันที่จดทะเบียนในนิวยอร์กIGT Plcได้ประกาศว่าได้บรรลุข้อตกลงข้ามใบอนุญาตอย่างครอบคลุมกับ Aristocrat Leisure Limited (Aristocrat)

การกำกับดูแล IGT ยืนยันว่าข้อตกลงจะครอบคลุมทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของเกมและสิทธิบัตรระบบระหว่างสองบริษัท

มีความมุ่งมั่นกับเงื่อนไขข้อตกลงการอนุญาตให้บริษัท ที่เข้าร่วมโครงการได้ตกลงที่จะชำระทุกคดีฟ้องร้องระหว่างพวกเขา

ก่อนการประกาศในวันนี้ หน่วยงานกำกับดูแลของ IGT และขุนนางเคยมีส่วนร่วมในข้อพิพาทด้านสิทธิบัตรเกี่ยวกับความถูกต้องของพอร์ตแมชชีนของแต่ละบริษัท

ก้าวไปข้างหน้าทีมพัฒนาเกมของบริษัทจะทำงานภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบไขว้ เพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและมาตรฐานจะยังคงอยู่ระหว่างบริษัทที่แข่งขันกัน

“การลงทุน R&D ของ IGT และสิทธิบัตรนั้นใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมเกม เรายินดีที่ได้บรรลุข้อตกลงนี้กับ Aristocrat ในขณะที่เราสร้างความเป็นผู้นำในด้านนวัตกรรมการเล่นเกม” Renato Ascoli ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร IGT อเมริกาเหนือ Gaming & Interactive กล่าว

“ข้อตกลงนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันของทั้งสองบริษัทในการลงทุนและรักษามูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา”

“การเปลี่ยนความคิดเป็นนวัตกรรมที่เพิ่มมูลค่าเป็นหัวใจสำคัญของภารกิจของ Aristocrat ในการ ‘สร้างประสบการณ์การเล่นเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกทุกวัน’ ข้อตกลงของเรากับ IGT จะมีส่วนช่วยในเรื่องนี้ และเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เสร็จสิ้นการจัดการเหล่านี้” Toni Korsanos ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและเลขานุการบริษัทของขุนนางกล่าว

เทคโนโลยีการพนันของยุโรปและผู้ให้บริการซอฟต์แวร์BetConstructได้ประกาศว่าจะเพิ่มเนื้อหาOMI Gaming (OMI)ลงในแพลตฟอร์มคาสิโนออนไลน์

เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับพันธมิตรด้านเนื้อหาเป็นเวลาหลายปี BetConstruct จะเพิ่มชื่อ OMI ให้กับแพลตฟอร์ม Spring ซึ่งขยายการเลือกเกมสำหรับลูกค้า igaming ในยุโรป

การเป็นพันธมิตรกับ OMI ทำให้ BetConstruct เลือกหนึ่งในผู้พัฒนาเกมที่ใหม่กว่าในอุตสาหกรรม นักพัฒนาเกมในสตอกโฮล์มอธิบายว่าตนเองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาข้ามแพลตฟอร์มในอุตสาหกรรม โดยนำเสนอเกมสำหรับอุปกรณ์พกพาและเดสก์ท็อปผ่าน HTML5

Vahe Baloulian หัวหน้าผู้บริหารของ BetConstructยินดีต้อนรับ OMI ในฐานะพันธมิตรด้านเนื้อหาใหม่ โดยระบุว่าทีมของเขาประทับใจกับชื่อ OMI Gaming

“การนำเสนอเกมคาสิโนที่หลากหลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายของเรา ด้วยเหตุนี้ เราจึงมองหาบริษัทที่อายุน้อยและมีนวัตกรรมอยู่เสมอ ซึ่งไม่ได้รับภาระจากโครงสร้างองค์กร และสามารถคิดและดำเนินการได้โดยไม่มีข้อจำกัดที่ประดิษฐ์ขึ้น OMI เป็นบริษัทดังกล่าว และเรายินดีที่จะนำเสนอเกมของพวกเขาต่อพันธมิตรของเรา”

Andre Orefjärd ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร OMIรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรสำคัญกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มอุตสาหกรรมที่เป็นที่ยอมรับ โดยระบุว่า

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะเป็นพันธมิตรด้านเนื้อหาคาสิโน BetConstruct และปรับปรุงข้อเสนอของพวกเขาด้วยการเลือกเกม เนื้อหาดั้งเดิม และชื่อเกมที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ เนื่องจาก BetConstruct มีสถานะที่แข็งแกร่งในยุโรปตะวันออกด้วยข้อตกลงนี้ เราจึงมีโอกาสโปรโมตเกมของเราในตลาดเหล่านั้น”

การอัปเดตตลาด R.Franco ผู้ให้บริการการพนันชาวสเปนจะเปิดเผยส่วนเนื้อหาการพนันออนไลน์ใหม่ ‘ เกม R.Franco’ ในการประชุม EIG Berlin Conference (18-20 ตุลาคม)ที่จะเกิดขึ้น

แผนกใหม่ที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเกมจะดำเนินการโดย R.Franco Digital และจะสนับสนุนสินทรัพย์การพนันออนไลน์ที่มีอยู่Wanabet (wanabet.es)

การกำกับดูแลของ R.Franco ระบุว่าแบรนด์ใหม่เข้าสู่ตลาดการพนันออนไลน์ของสเปน ตามช่วงเวลาที่บริษัทให้ความสนใจในการปรับปรุงความสามารถด้านดิจิทัล

ในปี 2559 R.Franco ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านดิจิทัล โดยเปิดตัวโปรแกรมบ่มเพาะและเร่งความเร็วสำหรับสตาร์ทอัพครั้งแรก ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มช่องทาง Omni ของอุตสาหกรรมMediatech Solutions

การให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาแผนกใหม่ การกำกับดูแลของ R.Franco ให้รายละเอียดว่าบริษัทได้ลงทุนในการสร้างเกมเฉพาะของตนเองr Kolyseoซึ่งจะแจกจ่ายคลังเกมผ่านแนวดิ่งที่หลากหลาย

Alejandro Casanovaประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายดิจิทัล (CDO) ของ R.Franco ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเปิดตัวที่จะเกิดขึ้น: “พื้นที่ดิจิทัลของกลุ่มปิดวงกลมที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ บริการ และโซลูชันทุกช่องทางสำหรับลูกค้า ผู้ให้บริการ และผู้เล่นของเรา การปรากฏตัวของ R. Franco Digital ใน EiG เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกิจกรรมที่เข้มข้นของเรา ซึ่งในทุกระดับและเริ่มต้นจาก ICE ในเดือนกุมภาพันธ์ เราจะพัฒนาในปีหน้า”

ในการเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ R.Franco ได้เปิดตัวเว็บไซต์www.rfrancogames.com ซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาเกมเบื้องต้นและสินค้าคงคลังสำหรับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า

ให้บริการ DFS และผู้ให้บริการ B2B ได้ตัดสินใจขยายการดำเนินงานไปยัง LATAM โดยเสนอแพลตฟอร์มให้กับสโมสรฟุตบอลในอาร์เจนตินา

Valery Bollier, อูลาลา
Valery Bollier, อูลาลา
บริษัทในมอลตาได้ร่วมมือกับSebastian Pinoผู้ประกอบการชาวอาร์เจนตินาเพื่อขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวใหม่ Oulala จะกำหนดเป้าหมายไปยังตลาดระดับภูมิภาคที่สำคัญ เช่น บราซิล อาร์เจนตินา เม็กซิโก และโคลัมเบีย

อย่างไรก็ตาม จุดสนใจหลักคืออาร์เจนตินา ซึ่งปัจจุบันมีทีมชาติที่ดีที่สุดในโลกตามการจัดอันดับโลกของฟีฟ่า

ทั้งสี่คนนี้มีความกระหายในฟุตบอลและดังนั้นสมมติฐานก็คือ DFS จะได้รับความนิยม

Sebastian Pinoซึ่งเกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพและตลาดการเงินในอาร์เจนตินากล่าวว่า: “กีฬาแฟนตาซีนั้นไม่มีการควบคุมในอาร์เจนตินา และประเทศนี้มีฐานแฟนกีฬาแฟนตาซีจำนวนมากสำหรับฟุตบอล ชาวอาร์เจนตินาประมาณ 90% คิดว่าตัวเองเป็นแฟนของสโมสรฟุตบอล ทำให้เป็นฮอตสปอตสำหรับ DFS

“เราคำนวณว่ามีคนประมาณ 2 ล้านคนในอาร์เจนตินาที่เคยเล่นเกมกีฬาแฟนตาซีมาแล้ว”

Valery Bollier ซีอีโอของ Oulala ตั้งตารอที่จะเผชิญกับความท้าทายใหม่: ”ตลาด LATAM มีการแข่งขันสูงอย่างไม่น่าเชื่อ โดยมีผู้ให้บริการเพียงไม่กี่ราย ดังนั้นฉันคิดว่าแพลตฟอร์มเชิงโต้ตอบของเราพร้อมฟีเจอร์สดขณะเล่นเป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับแฟน ๆ Daily Fantasy Football อย่าลืมผู้ที่คุ้นเคยกับการเดิมพันกีฬาและกำลังมองหาผลิตภัณฑ์อื่นที่ช่วยให้พวกเขาสามารถทดสอบทักษะของตนได้อย่างแท้จริง

“เรายินดีที่ได้ร่วมมือกับ Sebastian ผู้มีประสบการณ์มากมายกับตลาด LATAM ฉันแน่ใจว่าเขาจะมีบทบาทสำคัญในการขยายเครือข่าย Daily Fantasy Football ของเรา”

สโมสรใหญ่ชั้นนำมีกำหนดจะนำเสนอด้วย White Label Affiliation Partnership ของ Oulala คล้ายกับที่ Oulala มีกับเลสเตอร์ซิตี้แชมป์ EPL

Boca Juniors, River Plate, San Lorenzo de Almagro, Racing Club, Club Atlético Independiente และ Rosario Central เป็นสโมสรแรกเริ่มที่ได้รับการแนะนำให้รู้จักกับ Oulala

ตามระยะเวลาของการชนะลูกค้าใหม่สำหรับแพลตฟอร์มอุตสาหกรรมได้รับการยอมรับและผู้ให้บริการซอฟต์แวร์EveryMatrix ทีม SBC ติดต่อกับ CEO Ebbe Groes ซึ่งให้รายละเอียดว่าบริษัทของเขากำลังบรรลุชัยชนะครั้งใหม่ในตลาดที่อิ่มตัวด้วยความต้องการด้านเทคโนโลยีที่เข้มงวดยิ่งขึ้นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดได้อย่างไร

SBC: Ebbe ขอแสดงความยินดีกับลูกค้าใหม่รายสำคัญของคุณที่ชนะ ทีมของคุณประสบความสำเร็จในการนำธุรกิจใหม่เหล่านี้มาสู่บริการและข้อกำหนดของ EveryMatrix ได้อย่างไร

เอ็บเบ้ โกรส์ : ขอบคุณครับ เราเป็นของหลักสูตรมีความยินดีที่จะนำเรือ 25 ผู้ประกอบการใหม่จากยุโรปและเอเชียในขณะที่การรักษาความปลอดภัยพันธมิตรป้ายขาวแห่งปีที่ EGR B2B รางวัลในลอนดอน 3 RDเวลา

การพัฒนาในเชิงบวกและความสำเร็จของเราที่ EGR Awards ส่วนหนึ่งมาจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่วนหนึ่งมาจากทีมขายที่มีการจัดการที่ดีขึ้น

เกี่ยวกับการพัฒนา หนังสือกีฬาของเราได้ก้าวกระโดดครั้งใหญ่ทั้งในส่วนของการรายงานข่าวสดและการเพิ่มตัวเลือกการเดิมพัน ตอนนี้เราอยู่ในอันดับต้น ๆ ของเกมสำหรับการเดิมพันสด โดยมีการถ่ายทอดสดสูงสุด 23,000 รายการต่อเดือน ในเวลาเดียวกัน โซลูชั่นคาสิโนของเรารักษาตำแหน่งสูงสุดในอุตสาหกรรมในฐานะผู้รวบรวมเกมคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดด้วยเกมมากกว่า 3,000 เกมในขณะเดียวกันก็บันทึกการรวมตัวอย่างรวดเร็วของผู้จำหน่ายคาสิโนรายใหม่

สำหรับแนวทางการขาย สิ่งที่เรากำลังทำแตกต่างออกไปคือการกระจายทีมขาย ไปทั่วโลกหากคุณต้องการ ขณะนี้เรามีพนักงานขายในบูคาเรสต์ มอลตา โคเปนเฮเกน เยเรวาน และมะนิลา และในทุกกรณีจะมีผู้จัดการบัญชีเพื่อช่วยให้กระบวนการจากทีมขายดำเนินไปอย่างราบรื่น ก่อนหน้านี้ เรามีทีมขายและการจัดการบัญชีแบบรวมศูนย์ แน่นอนว่ามีปัญหากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นนี้ แต่ผลลัพธ์ในช่วงแรกมีแนวโน้มชัดเจน

จากรายชื่อลูกค้าใหม่ ฉันจะเน้นบางส่วนเช่น Ekstra Bladet ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดของเดนมาร์ก Sporting Index บริษัทพนันชั้นนำ Codeta ผู้ให้บริการคาสิโนสดที่เป็นนวัตกรรมใหม่และ Wunderino คาสิโนที่เน้นมือถือที่ราบรื่น ประสบการณ์จากทีมที่แข็งแกร่งมาก

SBC: การขยายตัวระหว่างประเทศได้ทดสอบความเป็นผู้นำและการจัดการของบริษัทคุณอย่างไร? ธุรกิจของคุณเห็นปัจจัยใหม่อะไรบ้างจากการขยายตัวในยุโรปและเอเชีย?

EG:ได้ทดสอบความสามารถในการทำงานบนท้องถนนของฉันแล้ว อันที่จริง ฉันกำลังตอบคำถามของคุณจากสำนักงานเคลื่อนที่ ชัดเจนมากว่าโลกาภิวัตน์กดดันความยืดหยุ่นของซอฟต์แวร์ที่คุณจัดหาให้

สำหรับเราข้อสรุปเป็นสองเท่า:

ก่อนอื่นเราต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพท้องถิ่นของเราได้อย่างง่ายดาย เราได้ดำเนินการครั้งใหญ่สำหรับสิ่งนี้แล้วโดยแยกการรวมเกมและการชำระเงินออกจากแพลตฟอร์มหลักของเรา ซึ่งช่วยให้สร้างและบำรุงรักษาการผสานการทำงานได้ง่ายขึ้นมาก

ประการที่สอง การไม่ใช้แม่แบบเมื่อเราสร้างไซต์ เราสามารถเข้าถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการเพื่อความสำเร็จในพื้นที่ของตนได้ และบ่อยครั้งที่ดียิ่งขึ้นไปอีก เราได้เห็นลูกค้าจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่สร้างส่วนหน้าของตัวเองที่ด้านหลัง Web API ของเรา

เมื่อไม่นานมานี้ได้มีการขยายขอบเขตเพื่อให้สามารถสร้าง Mobile Native Apps และภายในสองสามเดือนข้างหน้า แม้แต่ส่วนหน้าของการเดิมพันกีฬาก็เป็นไปได้สำหรับลูกค้าที่จะสร้างตัวเองได้ การลดต้นทุนนี้ทำให้เราเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้น และตอนนี้เรากำลังดำเนินการเกี่ยวกับชุดเครื่องมือเพื่อให้ง่ายยิ่งขึ้น ท้ายที่สุด ลูกค้าในพื้นที่รู้ดีกว่าเราว่าผู้เล่นกำลังมองหาอะไร และสามารถตอบสนองต่อข้อเสนอแนะของผู้เล่นได้อย่างง่ายดายด้วยวิธีนี้

สำหรับเอเชีย ความท้าทายพิเศษอย่างหนึ่งคือการใช้ระบบตัวแทนอย่างแพร่หลาย และฉันภูมิใจที่จะบอกว่าระบบการจัดการตัวแทนของเรา ซอฟต์แวร์ PartnerMatrix ใหม่ที่มีความยืดหยุ่นสูง ซึ่งรวมถึงระบบพันธมิตรขั้นสูงสำหรับตลาดยุโรปนั้นมีอยู่แล้ว กับลูกค้ารายแรก แน่นอนว่าจำเป็นต้องมีการทำซ้ำมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการในเอเชีย แต่เป็นการเริ่มต้นที่สดใสสำหรับ PartnerMatrix

SBC: ในฐานะที่เป็นแพลตฟอร์ม EveryMatrix ได้รับชื่อเสียงอย่างมากในการช่วยนำแบรนด์ใหม่ออกสู่ตลาด เทคโนโลยีและบริการของคุณบรรลุเป้าหมายทางการตลาดเบื้องต้นสำหรับผู้ครอบครองตลาดรายใหม่อย่างไร

ตัวอย่าง:ฉันได้เน้นไปที่แนวทางของ Web API ที่ส่วนหน้าแล้ว ตอนนี้เราสร้างเว็บไซต์ด้วย JavaScript ล้วนๆ และสนับสนุนให้ลูกค้าทำเช่นเดียวกัน แม้แต่ลูกค้าที่มีอยู่ก็ยังย้ายไซต์หรือสร้างไซต์เพิ่มเติมเช่นนี้

แต่ส่วนหน้าไม่ใช่ทั้งหมด เราเคยเห็นมาแล้วว่า CRM และระบบธุรกิจอัจฉริยะมีความสำคัญต่อการรักษาผู้เล่นและการเพิ่มมูลค่าให้เหมาะสมเพียงใด หลังจากทำการบูรณาการ CRM ที่ยาวนานและค่อนข้างซับซ้อนหลายครั้งสำหรับลูกค้าที่แตกต่างกัน พื้นที่นี้กำลังถูกซ่อมแซมด้วย EveryMatrix และเรากำลังจะเปิดตัวการผสานรวม CRM ดังกล่าวเป็นครั้งแรกด้วยวิธีการแบบโมดูลที่ง่ายกว่ามากซึ่งยังคงความสามารถในการส่งข้อมูล ระบบ CRM บุคคลที่สามแบบเรียลไทม์ และท้ายที่สุด เมื่อทำการฝากเงิน หรือการสูญเสียครั้งใหญ่เกิดขึ้น คุณต้องการส่งข้อความถึงผู้เล่นแบบเรียลไทม์

ดังที่คุณอาจสังเกตเห็น ความสนใจของเราไม่ได้อยู่ที่การช่วยเหลือธุรกิจสตาร์ทอัพใหม่ให้เข้าถึงตลาดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการช่วยบริการลูกค้าที่มีอยู่ของเราอีกด้วย ถ้ามันไม่โต เราก็ไม่โต การขยายขีดความสามารถสำหรับ API ที่กล่าวถึงข้างต้นเป็นหนึ่งในวิธีหลักในการทำเช่นนี้ แผนงานของเราได้รับอิทธิพลอย่างมากจากคำขอดังกล่าว และถูกต้องแล้ว

SBC: ในขณะที่ EveryMatrix ขยายพอร์ตโฟลิโอของลูกค้า คุณมีแนวโน้มที่จะพบกับความท้าทายใหม่ๆ เกี่ยวกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละราย คุณนึกภาพทีมของคุณจัดการกับความท้าทายใหม่เหล่านี้อย่างไร

เราเห็นลูกค้ารายใหญ่และมีความสามารถมากขึ้นด้วย EveryMatrix ในทางที่ดี บังคับให้เรายกระดับความสามารถของเรา และสิ่งนี้ครอบคลุมทั้งการขาย การสนับสนุน และการจัดการบัญชี เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เราต้องเข้าใจพวกเขาก่อน!

ฉันได้พูดไปแล้วก่อนหน้านี้ถึงวิธีที่เราพยายามโลคัลไลเซชันของการขายและการจัดการบัญชีเพื่อให้ใกล้ชิดกับทั้งลูกค้าเป้าหมายและลูกค้ามากขึ้น เพื่อทำความเข้าใจภูมิทัศน์ที่พวกเขาดำเนินการ ผู้เล่น คู่แข่ง และหน่วยงานกำกับดูแล

แต่มีไดนามิกอื่นเช่นกัน เมื่อเรานำเสนอผลิตภัณฑ์ CasinoEngine ของเรา (ที่ยอดเยี่ยม) แก่ผู้จัดการคาสิโนที่มีประสบการณ์สูง เราต้องจับคู่ความเชี่ยวชาญนั้น ไม่ว่าจะเป็นผู้นำหรือลูกค้า เพื่อให้บรรลุความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับความต้องการ ด้วยเหตุผลนี้ เราจึงได้เพิ่มชั้นของผู้จัดการฝ่ายขายและบัญชีซึ่งไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ เราพยายามที่จะเป็นกีฬา คาสิโน การชำระเงินที่ดีที่สุด และเพื่อให้พนักงานที่ติดต่อกับลูกค้าต้องมีความรู้มากขึ้น

ในท้ายที่สุด เราจินตนาการถึงการผสมผสานของทั้งสอง การโต้ตอบในท้องถิ่นรายวัน และการโต้ตอบที่เน้นผลิตภัณฑ์ที่มีความถี่น้อยกว่า

SBC: Deeper Intelligence และความยืดหยุ่นของลูกค้าได้รับการแสวงหาหลังจากความสามารถในปี 2559 จากมุมมองของผู้นำ คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าไดนามิกเหล่านี้ได้รับการปฏิบัติตาม

เช่น:ฉันได้สัมผัสกับ Web API ของเราสำหรับการสร้างประสบการณ์ส่วนหน้าที่ไม่เหมือนใครและ API ข้อมูลแบบเรียลไทม์ใหม่สำหรับการแจ้งระบบ CRM ของลูกค้าเกี่ยวกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องของผู้เล่น เรามาไกลในทั้งสองทิศทาง อาจจะไกลกว่าใครๆ ในอุตสาหกรรมนี้ แต่แน่นอนว่ายังมีอีกมากที่ต้องทำในทั้งสองด้าน

ในระดับหนึ่ง เราถูกจำกัดด้วยความสามารถของนักแสดงคนอื่นๆ ในอุตสาหกรรมนี้ แต่งานของเราต้องก้าวข้ามขีดจำกัดเหล่านั้น ตัวอย่างเช่น ผู้จำหน่ายดีลเลอร์สดบางรายในปัจจุบันอนุญาตให้คุณรับสถิติสำหรับการหมุนรูเล็ตครั้งสุดท้าย ไม่ใช่ทั้งหมด แต่เป็นบางส่วน เราต้องการใส่สิ่งนี้ใน API ซึ่งนำเสนออย่างเท่าเทียมกันทั่วทั้งผู้ขาย ทำให้ลูกค้าสามารถผลักดันสิ่งนี้เข้าไปในล็อบบี้ของดีลเลอร์สดได้เหมือนกับที่คุณเห็นในล็อบบี้โป๊กเกอร์ด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์จากตาราง แต่แน่นอนว่ามีความท้าทายมากกว่า จากหลายแหล่ง เราอาจเตือนผู้เล่นถึงโต๊ะรูเล็ตที่มีรูปแบบบางอย่างเกิดขึ้น พูดห้าเลขคู่ติดต่อกัน สิ่งสำคัญคือต้องผลักดันขอบเขตและให้ลูกค้าเลือกสิ่งที่ใช้ได้ผล ทำให้เกิดนวัตกรรมในฝั่งไคลเอ็นต์

ในระดับที่สูงขึ้น เราได้ก้าวไปสู่การแยกโซลูชันของเราออกจากกันมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้คุณสามารถไปตลอดทางจากการจัดส่งแบบครบวงจรจาก EveryMatrix ไปจนถึงการเลือกเฉพาะสิ่งที่คุณต้องการและจับคู่กับแอปพลิเคชันอื่น ๆ จากผู้ให้บริการ B2B อื่น ๆ หรือในบ้าน หนังสือกีฬาของเรา เอ็นจิ้นคาสิโนของเรา ระบบพันธมิตรของเราทุกวันนี้มีลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์นั้นเพียงชิ้นเดียว และปี 2017 จะเห็นเราเปิดตัวลูกค้าด้วยผลิตภัณฑ์การชำระเงิน MoneyMatrix ของเราเท่านั้น

และในมิติการกำกับดูแล เราก็ให้ความยืดหยุ่นอย่างเต็มที่เช่นกัน ลูกค้าบางรายใช้ใบอนุญาตผู้ให้บริการของเรา ส่วนลูกค้ารายอื่นๆ ดำเนินการด้วยตนเอง โดย EveryMatrix ให้บริการซอฟต์แวร์ล้วนๆ เรายังมีลูกค้าที่มีทั้งแบบผสมกัน หรือแบบผสมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความยืดหยุ่นด้านกฎระเบียบนี้มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ และเป็นพื้นที่ของการลงทุนจำนวนมากสำหรับ EveryMatrix

SBC: สุดท้ายนี้ ในขณะที่ภาคการพนันออนไลน์และ iGaming พัฒนากระบวนการและฟังก์ชันใหม่ คุณรู้สึกว่าคุณค่าอุตสาหกรรมเดิมใดที่จะถูกท้าทายโดยพลวัตใหม่เหล่านี้

EG:ฉันไม่คิดว่ากระบวนการหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ในเวที iGaming อยู่ที่นี่เพื่อท้าทายคุณค่าที่สืบทอดมาของอุตสาหกรรม แต่ฉันเชื่อจริงๆ ว่าพวกเขาจะปรับปรุงโลกของ iGaming เท่านั้น

ถ้าฉันต้องบอกถึงแนวโน้มในการเล่นเกมออนไลน์ ฉันจะพูดถึงคำขอที่แข็งแกร่งจากผู้เล่นให้เข้าถึงเนื้อหาเกมเดียวกันบนอุปกรณ์หลายเครื่อง ไม่ว่าจะเป็นชื่อของแพลตฟอร์มก็ตาม

ความเป็นไปได้ในการนำเสนอเนื้อหาเกมเดียวกันบนอุปกรณ์หลายเครื่องนั้นต้องการเทคโนโลยีขั้นสูงและการใช้งาน API ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีบทบาทในการให้บริการเนื้อหาเกมที่ร้องขอบนแพลตฟอร์มต่างๆ

สิ่งนี้สร้างความท้าทายสองเท่าที่ฉันเชื่อ ไม่เพียงแต่สำหรับผู้ให้บริการซอฟต์แวร์เท่านั้น แต่สำหรับผู้ประกอบการการพนันด้วย หากเราสามารถสร้างโปรโตคอลและโครงสร้างใหม่เพื่อนำเสนอโซลูชันที่ยืดหยุ่นซึ่งสามารถรวมเข้ากับแพลตฟอร์มของลูกค้าของเราได้ ผู้ปฏิบัติงานอยู่ภายใต้แรงกดดันที่คล้ายคลึงกันในการจัดการกับผู้ชมที่แตกต่างกันด้วยเนื้อหาที่คล้ายคลึงกัน และเคารพความต้องการของผู้เล่นสำหรับประสบการณ์ผู้ใช้ที่ราบรื่น

สำหรับเรา ขั้นตอนต่อไปคือการเริ่มรองรับโหมดเกมบนบกที่หลากหลาย และฉันเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในปี 2560

ในท้ายที่สุด ฉันต้องการเสริมว่าการปรับปรุงทางเทคโนโลยีและความต้องการของผู้เล่นใหม่ล่าสุดนั้นเกี่ยวข้องกันอย่างยิ่ง และเราในฐานะผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ สามารถสังเกตวิวัฒนาการเหล่านี้และพยายามอย่างเต็มที่ในการปรับผลิตภัณฑ์และแนวทางการตลาดของเราให้เข้ากับลูกค้าของเรา ความต้องการ.

ในเดือนสิงหาคม 2559 แอพที่ผลิตโดยSportegoสำหรับUlster Grand Prix (UGP) มีการดาวน์โหลด 2,200 ครั้งในเวลาเพียงแปดวัน

แอปที่ดาวน์โหลดได้ฟรีบนอุปกรณ์ Android และ iOS และค้นหาได้โดยการค้นหา ‘MCEUGP’ ให้แฟน ๆ ด้วยเกมทำนาย ข่าวล่าสุด รายละเอียดตั๋ว สถิติผู้ขับขี่ และข้อมูลวงจรสำหรับจักรยาน MCE Ulster Grand Prix ประจำปี สัปดาห์. ได้รับการออกแบบมาอย่างมีจุดประสงค์เพื่อรวมคุณสมบัติข้อมูลและการโต้ตอบเข้าด้วยกัน ทำให้แฟน ๆ สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ MCE Ulster Grand Prix, YouTube และบัญชี Facebook และ Twitter ของ MCE UGP ได้อย่างง่ายดาย

แฟน ๆ กว่า 700 คนของ World’s Fastest Road Race ได้ทำนายผลการแข่งขันและด้วยการรวมโซเชียลมีเดียในรูปแบบของป๊อปอัป YouTube, Facebook และ Twitter ภายในแอพ แฟน ๆ จะได้รับประสบการณ์หน้าจอที่สองที่ดีที่สุด

Robert Graham ประธานของ Ulster Grand Prixกล่าวว่า “แอพนี้ช่วยให้แฟน ๆ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่แข่งที่พวกเขาชื่นชอบ การตั้งค่าวงจร และแม้กระทั่งให้ข้อมูลสภาพอากาศที่เป็นปัจจุบันเพื่อให้แน่ใจว่าแฟน ๆ สามารถอยู่ในที่ที่พวกเขาต้องการ เมื่อพวกเขาต้องการและสามารถแต่งตัวให้เหมาะสมกับสภาพอากาศได้เช่นกัน!

“ปีนี้เรามุ่งเน้นอย่างมากในการปรับปรุงการสื่อสารดิจิทัลของเราผ่านการใช้งานแอพนี้และการสร้างบัญชี MCE Ulster Grand Prix Snapchat เพราะเราต้องการให้แฟน ๆ ของเราได้รับประโยชน์สูงสุดจากสัปดาห์จักรยานและมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และมีส่วนร่วมกับเรา”

เทรเวอร์คีนกรรมการผู้จัดการที่ Sportegoกล่าวว่า“เรามีความยินดีที่จะมีโอกาสที่จะทำงานร่วมกับเสื้อคลุมกรังปรีซ์ การมีส่วนร่วมในการแข่งขันบนท้องถนนที่เร็วที่สุดของโลกเป็นช่วงเวลาที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับ Sportego และเราหวังว่าแอปนี้จะช่วยให้แฟน ๆ ได้ใกล้ชิดกับแอ็คชั่นมากขึ้น

“ขณะนี้ Sportego ทำงานร่วมกับองค์กรกีฬาและทีมต่างๆ ทั่วยุโรป ผลักดันขอบเขตการมีส่วนร่วมของแฟนๆ ดิจิทัลผ่านเครื่องมือและเทคนิคเชิงโต้ตอบที่หลากหลาย”

Yggdrasil Gamingได้เพิ่มฟีเจอร์ภารกิจใหม่ให้กับBOOST™ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือส่งเสริมการขายในเกมที่ผู้เล่นแข่งขันกันเพื่อชิงรางวัลใหญ่

ผู้ให้บริการเกมได้แนะนำคุณลักษณะนี้ด้วยแคมเปญเครือข่ายที่เรียกว่าOctober Missionซึ่งมาพร้อมกับเงินรางวัลรวม 25,000 ยูโร และพร้อมให้บริการแก่ผู้ให้บริการทุกรายที่โฮสต์สล็อตยอดนิยมของ Yggdrasil สามช่อง ได้แก่ Golden Fish Tank, Vikings Go Wild และ Holmes และ หินที่ถูกขโมย

ในเดือนตุลาคมภารกิจซึ่งไหลตั้งแต่วันศุกร์ที่ 7 THจนกระทั่งเมื่อ 13 THตุลาคมผู้เล่นจะต้องเสร็จสมบูรณ์สามวัตถุประสงค์: ชนะ 4 ติดต่อกันหมุนในแถวใน Golden ปลาตีฟรีสปินในไวกิ้งไปป่าและเก็บ 5 เศษสีใด ๆ ในเกมฐาน Holmes and the Stolen Stones

ผู้เล่นที่ใช้จำนวนการหมุนน้อยที่สุดเพื่อทำภารกิจให้สำเร็จจะอยู่ในอันดับสูงสุดของกระดานผู้นำ 20,000 ยูโร และชนะรางวัลใหญ่ 5,000 ยูโร พร้อมรางวัลเพิ่มเติมสำหรับผู้เล่นในตำแหน่งที่ 200 ผู้เล่นทุกคนที่จบใน 500 อันดับแรกจะมีส่วนร่วมในการจับฉลากเพิ่มอีก 5,000 ยูโร

Fredrik Elmqvist ซีอีโอของ Yggdrasilกล่าวว่า “เราอยู่ในภารกิจที่จะให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและลึกซึ้งยิ่งขึ้น และนั่นคือสิ่งที่ Missions ทำ

“มันเป็นวิธีที่สมบูรณ์แบบในการสร้างสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่มากขึ้นภายในเกม และเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการที่จะมีความคิดสร้างสรรค์เมื่อพูดถึงเกม

“ภารกิจเข้ากันได้ดีกับเครื่องมือส่งเสริมการขายในเกมอื่นๆ ของเราใน BOOST เช่นเดียวกับเครื่องมือโซเชียลมีเดีย BRAG ของเรา และยังเป็นเครื่องมืออื่นที่ช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เล่นได้ดียิ่งขึ้น”

หลังจากแคมเปญเครือข่ายภารกิจเดือนตุลาคม ภารกิจจะพร้อมใช้งานใน BOOST ด้วยชุดภารกิจที่มีวัตถุประสงค์ที่เลือกไว้ล่วงหน้า ภายในต้นเดือนพฤศจิกายน ผู้ปฏิบัติงานจะสามารถรวมวัตถุประสงค์เข้าด้วยกันและสร้างภารกิจได้ตรงตามความต้องการ

อาจมีคนคิดว่านักพนัน Spiffx เต็มใจที่จะอดทนกับทีมที่ชนะมากกว่า – ไม่แพ้ใครในลีกและไม่ต้องสงสัยในสตรีคที่ร้อนแรงเมื่อพูดถึงการทำประตู – แต่บางทีบทเรียนจากความผิดหวังในปีที่แล้วได้จมลงไปอย่างแท้จริง

หรือบางทีพวกเขาอาจจะปรับตัวเข้ากับข้อเท็จจริงที่ว่าท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส แม้จะไม่ได้จุดไฟให้พรีเมียร์ลีกในปีนี้ แต่ก็ยังไม่แพ้ใครในเกมของพวกเขากับชุดของเป๊ป กวาร์ดิโอลาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา และได้พบตัวแทนชั่วคราวที่มีชีวิตชีวาสำหรับแฮร์รี่ เคน .

ขณะที่กองหน้าทีมชาติอังกฤษได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้า อาจมีการกล่าวได้ว่า ซน ก็ลุกขึ้นมาเพื่อสเปอร์สเช่นกัน นั่นคือซน เฮือง-มิน จากเกาหลีใต้ ที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมที่ไวท์ ฮาร์ท เลน และตั้งเป้าหมายเดียวสำหรับ เดเล่ อัลลี. ไม่ว่านักพนันจะเต็มใจที่จะสร้างความบันเทิงให้กับสเปอร์สโดยข้อมูลของ Spiffx แสดงให้เห็นว่าเดิมพัน 83% ในทีมเจ้าบ้านและเพียง 5% เท่านั้นที่แมนฯ ซิตี้จะเก็บชัยชนะต่อไป

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มบางอย่างยังคงเปลี่ยนแปลงได้ยาก และในหมู่พวกเขาคือความเต็มใจของนักพนันที่จะรักษาความซื่อสัตย์ต่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เมื่อต้องทนกับการเริ่มต้นฤดูกาลที่ยากลำบาก เป็นความจริงที่แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ตอบแทนศรัทธาบางส่วนของพวกเขาด้วยการคว้าชัยชนะในการลงเล่นในลีกสี่ครั้งในฤดูกาลนี้ อย่างไรก็ตาม ทีมกลับมาค่อนข้างติดขัดในช่วงสุดสัปดาห์เมื่อพบกับทีมล่างสุดของสโต๊ค ซิตี้

ดังที่เราเห็น นักพนันมากกว่า 95% อยู่กับทีมของโชเซ่ มูรินโญ่เมื่อวันอาทิตย์ และมีเพียง 2.5% เท่านั้นที่เป็นผลจากการเสมอกัน เป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าการเสมอกันนั้นถูกประเมินต่ำไปตลอดกาลในฐานะทางเลือกในการเดิมพันโดยนักพนัน

ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าเราจะเริ่มพิจารณาเปอร์เซ็นต์ของนักพนันที่เดิมพันผลเสมอกับจำนวนการจับจริงในพรีเมียร์ลีก

นี่คือข้อมูลสำหรับสัปดาห์นี้:

ท็อตแนม vs แมนฯ ซิตี้

เสมอ – 5.39%
แมนฯซิตี้ – 11.38%
ท็อตแนม – 83.23%
ของซึ่ง:

ในการเล่นเดิมพัน: 7.73%
เดิมพันก่อนเล่น: 92.27%
(หมายเหตุ: การเดิมพันก่อนเล่นจำนวนมากอาจอธิบายได้ว่าทำไมท็อตแนมถึงได้เดิมพันมากมาย)

แมนฯ ยูไนเต็ด vs สโต๊ค

เสมอ – 2.51%
แมนฯ ยูไนเต็ด – 95.34%
สโต๊ค – 2.15%
ซึ่ง:

ในการเล่นเดิมพัน: 10%
เดิมพันก่อนเล่น: 90%

ลอตเตอรีแห่งชาติบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา (Lutrija Bosne i Herzegovine)จะขยายผลิตภัณฑ์และบริการทางออนไลน์โดยใช้โซลูชั่น Comtrade Gaming

ประกาศข้อตกลงหลายช่องทาง Comtrade จะจัดส่งคลังเกมใหม่ให้กับผู้ประกอบการลอตเตอรี ซึ่งจะรวมถึงรูปแบบลอตเตอรี TV Bingo, Loto 6/45 และ 5/39, Joker, Pick the Color และ Bingo Plus ผ่านเดสก์ท็อป มือถือ และแท็บเล็ต

ข้อกำหนด Comtrade เพิ่มเติมสำหรับลอตเตอรีแห่งชาติบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาจะรวมถึงโซลูชันการเดิมพันกีฬาออนไลน์

Aleš Gornjec ผู้จัดการทั่วไปของ Comtradeให้การต้อนรับผู้ประกอบการลอตเตอรีในฐานะหุ้นส่วนโซลูชั่นใหม่

“การลงทุนของ Comtrade กับบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาทำให้เกิดโอกาสพิเศษในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับกลยุทธ์ลอตเตอรีของภูมิภาคบอลข่าน”

“เราทำงานควบคู่ไปกับ ความพยายามด้านกฎระเบียบ ด้วยแนวทางการคิดล่วงหน้าเพื่อสร้างโซลูชันที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละราย โครงการนี้เป็นความท้าทายที่น่ายินดีในการเติมพลังให้กับอุตสาหกรรมและมอบโซลูชันที่มีส่วนร่วมกับแนวทางปฏิบัติของตลาดในปัจจุบัน

Suren Khachatryan ซีอีโอของ Digitain กล่าวว่าผู้ประกอบการต้องมีหนังสือกีฬาเพื่อให้สามารถแข่งขันได้เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมไม่สามารถเป็น ‘ม้าหลอกลวงตัวเดียว’ …

ในปีนี้ ตลาดการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมายกำลังมุ่งสู่ระดับ 70 พันล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก ตามการวิจัยของ European Betting & Gaming Association แต่ตลาดนั้นอย่างน้อยก็เพิ่มขึ้นสามเท่าเมื่อคุณคำนึงถึงเงินเดิมพันหลายแสนล้านดอลลาร์ผ่านหนังสือกีฬาที่ไม่มีใบอนุญาตนับพันที่กระจายอยู่ทั่วโลก ตัวเลขเหล่านี้น่าประทับใจอย่างยิ่ง และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้าจากการเพิ่มขึ้นอย่างมากของการเล่นบนมือถือ และรูปแบบและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นนวัตกรรมใหม่จะถูกเปิดตัวโดยผู้ให้บริการและซัพพลายเออร์

ในทางกลับกัน ตลาดการพนันกีฬาทั่วโลกเป็นของผู้เล่นที่มีอำนาจจำนวนหนึ่ง – ไลค์ของ bet365, Ladbrokes, Paddy Power Betfair – แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าไม่มีที่ว่างสำหรับผู้ให้บริการหนังสือกีฬา คาสิโน และลอตเตอรีรายย่อย เพื่อลงมือปฏิบัติและรับชิ้นส่วนของพาย ปัญหาคือหลายคนถูกขัดขวางโดยงานที่น่ากลัวที่ต้องออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มหนังสือกีฬาภายในองค์กรเองตั้งแต่ต้น หรือต้องสร้างทีมผู้ค้าที่เชี่ยวชาญจำนวนมากและผู้จัดการที่มีประสบการณ์เพื่อดูแลการดำเนินงานของ โซลูชันฉลาก

แต่มีตัวเลือกอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น หนังสือกีฬาแบบเสียบปลั๊กเป็นเส้นทางสู่ตลาดที่ง่ายกว่า ถูกกว่า และมีประสิทธิภาพมาก และเป็นช่องทางที่ช่วยให้ผู้ประกอบการคาสิโนและลอตเตอรีเข้าสู่การต่อสู้อย่างมีความหมาย และแม้กระทั่งการกลับมาแบ่งปันจากไททันส์ของอุตสาหกรรม . สำหรับผู้ประกอบการบางราย การเดิมพันกีฬาคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของการเดิมพันทั้งหมด ดังนั้นผู้ที่ไม่เสนอโอกาสให้ผู้เล่นเดิมพันในการแข่งขันกีฬาคือ ก) พลาดโอกาสในการสร้างรายได้มหาศาล และ ข) ส่งเสริมให้ผู้เล่นของตนอย่างมีประสิทธิภาพ ไปหาโอเปอเรเตอร์ของคู่แข่งเพื่อเดิมพัน นี่เป็นเพียงธุรกิจที่ไม่ดี

โพนี่หนึ่งเคล็ดลับ

ประโยชน์ของการรวมสปอร์ตบุ๊กปลั๊กอินไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น ผู้ให้บริการไม่เพียงแต่จะรักษาฐานผู้เล่นปัจจุบันได้ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้พวกเขาสามารถติดตามลูกค้าใหม่และข้อมูลประชากรได้อีกด้วย พวกเขาสามารถวางตำแหน่งตัวเองเป็นศูนย์รวมความบันเทิง ร้านค้าครบวงจรสำหรับผู้ที่ต้องการเดิมพันกีฬา เล่นแบล็คแจ็ค หมุนวงล้อบนเครื่องสล็อต หรือแม้แต่ซื้อสลากกินแบ่ง ในยุคการพนันยุคใหม่ เป็นเรื่องยากมากที่จะสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและยั่งยืนด้วยการเป็นม้าตัวเดียว คุณต้องกระจายความเสี่ยงและเสนอทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้เล่นของคุณ

นอกจากนี้ยังเปิดประตูสู่โอกาสทางการตลาดเพิ่มเติมและวิธีการเพิ่มมูลค่าแบรนด์ด้วยผู้ชมที่กว้างขึ้น นักการตลาดมีมากขึ้นในการทำงานด้วย ไม่ว่าจะเป็นตัวเลือกในการรับเงินสดหรือเงินสดออก หรือเพื่อส่งเสริมการส่งเสริมการขายและแคมเปญนอกการแข่งขันกีฬาที่สำคัญ เช่น การแข่งขันไรเดอร์คัพล่าสุดหรือการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกริโอ ด้วยการปรับตัวเองให้เข้ากับทัวร์นาเมนต์และแมตช์เหล่านี้ ผู้ดำเนินการสามารถเพิ่มความเกี่ยวข้องให้กับแบรนด์ของตนและกำหนดตำแหน่งตนเองในฐานะผู้ดำเนินการเต็มรูปแบบ แทนที่จะมุ่งความสนใจไปที่ประเภทเกมใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ

นอกจากนี้ยังช่วยในการสร้างความแตกต่างของตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ ผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์และสล็อตมักจะพยายามดิ้นรนเพื่อให้ข้อเสนอของพวกเขาโดดเด่นจากฝูงชน ทุกคนเสนอเกมเดียวกันด้วยธีม โบนัส และข้อเสนอการลงชื่อสมัครใช้ “ฉันด้วย” แต่อินเทอร์เฟซหนังสือกีฬานั้นปรับแต่งได้มากกว่ามาก และสามารถปรับแต่งและปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแบรนด์และเสียงของผู้ดำเนินการได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้สีและเลย์เอาต์ที่แตกต่างกัน หรือเพิ่มในการสตรีมสด ตารางคะแนน และฟีดข้อมูล อีกครั้งด้วยหนังสือกีฬาแบบเสียบปลั๊ก ทั้งหมดนี้สามารถทำได้โดยไม่ต้องยกนิ้วให้ผู้ปฏิบัติงาน

บูรณาการได้ง่าย

กระบวนการบูรณาการนั้นง่ายเพียงใด? ที่ Digitain เราทำงานมาอย่างยาวนานและหนักหน่วงเพื่อสร้างหนังสือกีฬาที่สามารถเสียบเข้ากับแพลตฟอร์มใดก็ได้ผ่านการผสานรวม API ที่ไร้รอยต่อ มันคล้ายกับการรวมเกมสล็อตมาตรฐานของคุณมาก นอกจากนี้เรายังมีทีมงานเฉพาะสำหรับการจัดส่ง API ที่ทำงานร่วมกับพันธมิตรของเราในระหว่างขั้นตอนการตั้งค่าและการเปิดตัวหนังสือกีฬาครั้งแรกเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการทั้งหมดจะดำเนินไปอย่างราบรื่น ยิ่งไปกว่านั้น ยังเป็นโซลูชันระบบคลาวด์บริสุทธิ์ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานโฮสติ้งและเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมในส่วนของโอเปอเรเตอร์

สำหรับผู้ให้บริการบางราย การเปิดตัวหนังสือกีฬายังคงดูเหมือนเป็นโอกาสที่น่ากลัวมาก แต่เมื่อพูดไป ทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่อีกด้านหนึ่งของความกลัว และเมื่อมีแพลตฟอร์มและผลิตภัณฑ์เหมือนของเราในตลาด ซึ่งจัดการปัญหาปวดหัวและก่อให้เกิดความกังวลทั้งหมด ไม่มีเหตุผลที่ดีเลยจริงๆ ว่าทำไมผู้ประกอบการไม่ควรขยายการเสนอผลิตภัณฑ์ของตนไปยังพื้นที่การพนันกีฬา แน่นอนว่ามันเป็นภาคส่วนที่มีการแข่งขันและท้าทาย แต่ด้วยเครื่องยนต์ที่แข็งแกร่งดังก้องอยู่ใต้ฝากระโปรงหน้า อุปสรรคสำคัญก็ถูกขจัดออกไปแล้ว อย่างน้อยก็เพียงพอแล้วที่จะให้พวกเขามีโอกาสเล่นกีฬาที่ประสบความสำเร็จ

การอัปเดตตลาด GVC Holdings ได้ประกาศในวันนี้ว่าสตูดิโอWMS ผู้ พัฒนาเกมของ Scientific Games Corporation จะจัดหาเนื้อหาคาสิโนออนไลน์ที่เป็นผู้นำตลาดให้กับเว็บไซต์เกมในสเปนและเบลเยียมของกลุ่ม

คลังเกม WMSใหม่จะนำเสนอผ่านแบรนด์ bwin, partycasino และ partypokerจะเห็นมากกว่ายี่สิบชื่อที่เพิ่มเข้าไปในพอร์ตของ GVC ซึ่งเป็นการอัพเกรดที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในขณะที่กลุ่มยังคงขยายและปรับปรุงรายการคาสิโนในตลาดที่มีการควบคุม

ชื่อสล็อตยอดนิยมภายในWMS ที่เสถียรรวมถึงธีมRainbow Riches, Thai FlowerและSpartacus Gladiator of Romeซึ่งทั้งหมดนี้ – และอื่นๆ อีกมากมาย – จะพร้อมใช้งานสำหรับผู้เล่นของ GVC ในสเปนและเบลเยียม เนื้อหาใหม่จะถูกรวมเข้ากับแพลตฟอร์มเกมของ GVC อย่างสมบูรณ์ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า

Liron Snir ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ GVC กล่าวว่า:

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สามารถนำเสนอเนื้อหาที่ได้รับรางวัลWMSให้กับลูกค้าของเราได้มากขึ้น นี่เป็นอีกก้าวที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราในการสร้างคาสิโนที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันสำหรับผู้เล่นของเรา ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใด”

Bob Hays รองประธานฝ่ายการค้า Interactive at Scientific Games กล่าวเสริมว่า:

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ GVC ได้เลือกเราเพื่อให้บริการเกมในเบลเยียมและสเปนด้วยการเปิดตัวครั้งแรกของชื่อSG Interactive™ จำนวน 20เกมบนเดสก์ท็อปและมือถือ นี่เป็นโอกาสอันยอดเยี่ยมในการกระชับความสัมพันธ์ที่มีอยู่ของเรากับ GVC ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยการเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งของเราไปสู่ตลาดใหม่ เราหวังว่าจะเปิดตัวเนื้อหาเพิ่มเติมในอนาคตอันใกล้นี้”

NetEntได้ลงนามในข้อตกลงใบอนุญาตกับMerkur Gaming Italiaซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Gauselmannเพื่อจัดหาเนื้อหาเกมให้กับตลาดค้าปลีก Comma 6a ของอิตาลี และเปิดใช้งานการจำหน่ายเกมไปยังเครื่องของบริษัทอื่น

ตลาด Comma 6a ของอิตาลีเป็นตลาดเครื่องเกมที่ใหญ่ที่สุดเพียงแห่งเดียวในยุโรปโดยมีเครื่องควบคุมมากกว่า 350,000 เครื่อง รวมถึงประมาณ 3,000 เครื่องที่ติดตั้งในอิตาลีสำหรับ Merkur Gaming Italia สมาชิกของกลุ่ม Gauselmann ในเยอรมันที่มีพนักงานมากกว่า 8,000 คน

ในขั้นต้น ข้อตกลงครอบคลุมเกม NetEnt ที่มีชื่อเสียงสองเกม ได้แก่ Starburst และ Eggomatic โดยเกมดังกล่าวคาดว่าจะเปิดตัวภายในไตรมาสแรกของปี 2560

Enrico Bradamante หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการตลาดยุโรปและ MD ของ NetEnt Malta Ltdกล่าวว่า “ฉันตื่นเต้นมากที่ได้ร่วมงานกับ Gauselmann ความร่วมมือครั้งนี้ผสมผสานประสบการณ์การเล่นเกมออนไลน์มากมายของเราและเกมดิจิทัลที่ได้รับรางวัลกับหนึ่งในผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมเครื่องเกมบนบก”

Roberto Migliozzi ผู้อำนวยการบริหารของ Merkur Gaming Italiaกล่าวเสริมว่า: “ฉันดีใจที่จะประกาศว่าเนื้อหาของเกม NetEnt จะพร้อมให้เล่นในเครื่องเกม Italian Comma 6a ของเราในเร็วๆ นี้ และฉันมั่นใจว่าผู้เล่นจะต้องทึ่งกับคุณภาพของเกม เกมเหล่านี้ NetEnt เป็นพันธมิตรที่ทรงคุณค่า และฉันตื่นเต้นที่ตอนนี้เราสามารถนำเสนอเกมของพวกเขาแก่ผู้บริโภคชาวอิตาลี”

การส่งเสริมเนื้อหาเกมออนไลน์ที่สดใหม่ไปยังฐานลูกค้า ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มอุตสาหกรรมBetConstructได้ประกาศข้อตกลงซัพพลายเออร์เกมกับMrSlottyผู้พัฒนาสล็อต HD ในอุตสาหกรรมใหม่ที่ดำเนินการโดย Loberta UAB

ข้อตกลงดังกล่าวจะเห็นเนื้อหาเกม MrSlotty รวมอยู่ใน Spring Platform ของ BetConstruct เพื่อเปิดชื่อสล็อตใหม่ให้กับฐานลูกค้าของ BetConstruct

MrSlotty สตูดิโอเกมในอุตสาหกรรมที่ดำเนินการโดย Loberta UAB นักพัฒนาเว็บในลิทัวเนีย มีเป้าหมายที่จะนำกราฟิกที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันและคุณสมบัติในเกมมาสู่ผู้ให้บริการ igaming พอร์ตโฟลิโอเกม HD และเนื้อหาสล็อตซึ่งรวมถึงชื่อเช่น ‘Emoji Slot’, ‘Super Dragon Fire’ และ ‘MEME Faces’ เป็นแบบหลายช่องสัญญาณ

ความเห็นเกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนAnatoliy Peev ซีอีโอของ Loberta UAB กล่าวว่า:

“เรายินดีที่จะเป็นผู้ให้บริการเนื้อหาเกมสล็อตเชิงกลยุทธ์กับ BetConstruct และตั้งตารอที่จะนำเสนอเกมที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดของเราสู่อุตสาหกรรมด้วยการผสานรวมนี้ ข้อตกลงกับ BetConstruct เป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการเผยแพร่สล็อต html5 แบบ full HD น้ำหนักเบาของ MrSlotty ไปยังเครือข่ายลูกค้าคาสิโนที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และเรามั่นใจว่าเกมสล็อตที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของเราจะได้รับความนิยมจากผู้เล่นของพวกเขา!”

Sergey Harutyunyan ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ BetConstructให้การต้อนรับเนื้อหา MrSlotty บนแพลตฟอร์มสปริงของ BetConstruct:

“BetConstruct สนุกกับการทำงานกับนักพัฒนาที่ไม่ปฏิบัติตามเส้นทางที่ถูกเหยียบย่ำ MrSlotty เหมาะกับคำอธิบายนี้เป็นอย่างดี และเรายินดีที่จะนำเสนอเนื้อหาของพวกเขาแก่ชุมชนพันธมิตรที่กำลังเติบโตของเรา มุ่งเน้นไปที่มือถือ MrSlotty จะปรับปรุงพอร์ตโฟลิโอเกมคาสิโน 3,000 เกมของผู้ขายหลายรายและพิสูจน์ว่าได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้เล่นของพันธมิตรของเรา”

Erste Bank Eishockey Liga ของออสเตรียประกาศความร่วมมือที่จะเห็นผู้นำในการตรวจสอบและตรวจจับการแก้ไขแมตช์ Sportradar มอบระบบตรวจจับการฉ้อโกงให้กับลีก

ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา 2 ปี ซึ่งสิ้นสุดโดยได้รับการสนับสนุนจาก Play Fair Code ของออสเตรีย Sportradar จะตรวจสอบฤดูกาลปกติและเกมเพลย์ออฟสำหรับแต่ละฤดูกาล – ประมาณ 373 นัดในแต่ละปี

“เมื่อ Erste Bank Eishockey Liga รวมตลาดฮ็อกกี้น้ำแข็งที่สำคัญมากมายและสร้างความบันเทิงให้กับแฟน ๆ ที่คลั่งไคล้เรารู้สึกรับผิดชอบอย่างแรงกล้าที่จะทำให้แน่ใจว่าพวกเขาทั้งหมดไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความมุ่งมั่นและความทุ่มเทของทีมและผู้เล่น ความร่วมมือครั้งนี้จะทำให้แน่ใจได้อย่างแน่นอน และเราขอขอบคุณการสนับสนุนและความเชี่ยวชาญของ Sportradar” Axel Bammer กล่าวสรุป หัวหน้าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของ EBEL

Andreas Krannich กรรมการผู้จัดการ Sportradar กรรมการผู้จัดการ Sport Right Owners กล่าวเสริมว่า: “ชื่อเสียงที่เราสร้างมามากกว่า 11 ปีในวงการกีฬาและเมื่อเร็วๆ นี้ในกีฬาฮ็อกกี้น้ำแข็งผ่านการทำงานร่วมกับ IIHF และ NHL ควบคู่ไปกับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและเชื่อถือได้ที่เราได้สร้างขึ้นกับออสเตรีย Play Fair Code ช่วยให้เราสามารถนำเสนอประเด็นสำคัญและน่าเชื่อถือแก่ EBEL เราขอขอบคุณ Play Fair Code ที่ไว้วางใจเรา และแน่นอนว่าการอุทิศตนและการทำงานเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ทางการกีฬาในออสเตรีย เราขอขอบคุณ EBEL สำหรับความไว้วางใจและความมุ่งมั่นของพวกเขา”

EveryFan ธุรกิจเริ่มต้นในอุตสาหกรรมได้ประกาศว่าได้เปิดตัวเกมการพนันโซเชียลบนแอพ Android ดั้งเดิมเพิ่มความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์

รายละเอียดการเปิดตัว Android ของ EveryFan ระบุว่าแอพเนทีฟจะสะท้อนถึง iOS และแพลตฟอร์ม EveryFan บนเว็บที่ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างรวดเร็วที่มีให้ใช้งานอยู่แล้ว ทำให้ผู้เล่นมีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันเดิมพันโซเชียลกับเพื่อนและผู้เล่นคนอื่น ๆ

เกมการพนันทางสังคมจะนำเสนอตลาดการพนัน 40 แห่งแก่ผู้เล่นในการแข่งขันฟุตบอลระดับสากลและระดับสโมสรที่สำคัญทั้งหมด ให้ผู้ใช้มีโอกาสชนะรางวัลเงินสดจำนวนมากในแต่ละวัน

Leon Walters ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ EveryFanแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดตัวแอพ Android ของบริษัทของเขา:

“EveryFan กำลังสร้างประสบการณ์การเดิมพันทางสังคมที่ดีที่สุดในตลาด และการเปิดตัวแอพ Android ดั้งเดิมช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานสำหรับผู้เล่นทุกคนที่ใช้ระบบปฏิบัติการมือถือของ Google

“ด้วย iOS และแพลตฟอร์มบนเว็บของเราที่ดึงดูดความสนใจมากมาย เรารู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับการเข้าถึงและการเติบโต การเพิ่มที่สำคัญนี้จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมาย”

เมื่อเดือนที่แล้ว Fibetco บริษัทสัญชาติเดนมาร์กได้ ประกาศเปิดตัวบริษัทในเครือ BetonFinance ( BetOnFinance.com ) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การพนันใหม่ที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเดิมพันในตลาดการเงินและรับผลกำไรปลอดภาษี

SBC ติดต่อกับ CEO และผู้ก่อตั้ง Jeff Saul เพื่อหารือเกี่ยวกับความซับซ้อนของการนำบริการการพนันทางการเงินออกสู่ตลาด Saul ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการวิจัยตลาดเชิงลึกของบริษัทของเขาก่อนเปิดตัว และมุ่งเน้นที่การพัฒนาฟังก์ชันการเรียนรู้ของผู้ใช้ด้วยมุมมองของ BetonFinance ที่จะบรรลุการดึงดูดมวลชนในอนาคต…

SBC: สวัสดี Jeff ยินดีที่ได้สัมภาษณ์คุณเกี่ยวกับ BetOnFinance จากมุมมองและความรู้ของคุณ เหตุใดตลาดการเงินจึงน่าสนใจสำหรับผู้บริโภคในการเดิมพัน

เจฟฟ์ ซาอูล:ในความคิดของผม ตลาดการเงินได้รับแรงหนุนจากผู้ค้ารายวัน นักเก็งกำไร นักพนัน และธุรกรรมระยะสั้นระหว่างวันประเภทอื่นๆ อยู่แล้ว กลุ่มเหล่านี้เป็นตัวแทนของปริมาณการซื้อขายรายวันในตลาดการเงินส่วนใหญ่ ดังนั้นตลาดการเงินจึงมีส่วนผสมทั้งหมดที่ผู้บริโภคกำลังมองหาในเกมอื่น ๆ ที่พวกเขากำลังเล่น

มี “ตัวสร้างตัวเลขสุ่ม” (ราคาหุ้น ราคา FX ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ฯลฯ) มีกระแสข่าวมากมายทำให้สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่น่าสนใจในการเดิมพัน ฯลฯ

ฉันยังเชื่อว่ามีความเหลื่อมล้ำกันมากระหว่างผู้ชมที่ทำงานในตลาดการเงินและในตลาดการพนันแบบดั้งเดิม เช่น ผู้ชมชาย ซึ่งชอบเกมที่เน้นทักษะและโชคที่เกี่ยวข้องเช่นกัน เห็นได้ชัดว่าจะมีกลุ่มผู้บริโภคการเดิมพันที่จะพบว่ามันยากเกินไป ดังนั้นบางทีการทับซ้อนในกลุ่มผู้ชมส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้เล่นที่มีการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นในธุรกิจ การเงิน การตลาด ไอที กฎหมาย นักเรียนหรือผู้เกษียณอายุไม่ได้ เรื่องจริงๆ

SBC: ก่อนเปิดตัวในต่างประเทศ บริษัทของคุณอยู่ในช่วง ‘การพิสูจน์แนวคิด’ ในตลาดเดนมาร์ก ข้อมูลและตัวแปรใดที่คุณต้องการบรรลุ/ค้นหาในช่วงเวลานี้

JS:โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรากำลังมองหาคำตอบว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะดึงดูดลูกค้าประเภทใด และมูลค่าการซื้อขายรายเดือนประเภทใดที่เราคาดหวังได้ต่อลูกค้าหนึ่งราย สิ่งนี้ได้รับกำลังใจอย่างมากเนื่องจากเราสามารถดึงดูดโปรไฟล์ผู้เล่นที่น่าดึงดูดใจได้

ตามจริงแล้ว เราดึงดูดผู้เล่นได้น้อยกว่าที่คาดไว้ในตอนแรกด้วย แต่ฉันเชื่อด้วยว่านี่เป็นเพราะเราไม่มีกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่อยู่ในมือ ซึ่งตอนนี้เรามีและจะเพิ่มขึ้นอีก 6 เดือนนับจากนี้ ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นบางส่วนคาดว่าจะมีลูกค้าจำนวนมาก

ในด้านผลิตภัณฑ์ ยังได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีมากสำหรับเราที่ได้เห็น เกมประเภทใดที่ผู้เล่นชอบ และกลไกเกมใดที่สำคัญในการทำให้ประสบการณ์ของผู้เล่นราบรื่น สนุกสนาน และมีส่วนร่วมมากที่สุด ในระหว่างกระบวนการนั้น เราได้แนะนำแนวคิดของเกมใหม่และนำส่วนอื่นๆ ออก เรายังคงมีการทดลองมากมายในเรื่องนี้

SBC: ทำไมคุณถึงคิดว่าเจ้ามือรับแทงพนันหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมที่ลึกกว่ากับตลาดการเงินหรือการพัฒนาตลาดการพนันที่เป็นผู้นำด้านการเงิน?

JS:เจ้ามือรับแทงม้าได้ลองใช้ตัวเลือกไบนารีในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ข้อบังคับมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ เมื่อก่อนเป็นไปได้ที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์นี้ภายใต้ใบอนุญาตการพนัน แต่ตอนนี้จำเป็นต้องมีใบอนุญาตทางการเงิน และผู้ทำบัญชีจำนวนมากไม่สนใจที่จะมีใบอนุญาตทางการเงินด้านใบอนุญาตการพนัน

ฉันค่อนข้างแน่ใจว่าตัวดำเนินการไบนารี่ออปชั่นนั้นทำกำไรได้มาก แต่ฉันแน่ใจว่ามีลูกค้าที่ไม่พึงพอใจจำนวนมากในสาขานั้น เนื่องจากผู้เล่นอาจเสียเงินจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้นปัญหาชื่อเสียงดังกล่าวอาจมีบทบาทในความต้องการของเจ้ามือรับแทงสำหรับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ผลิตภัณฑ์การพนันทางการเงินของเรานั้น “อ่อนโยน” ต่อผู้เล่นมากกว่ามาก เกมที่สั้นที่สุดที่เรานำเสนอคือ2½ชั่วโมง ดังนั้นจึงไม่มีที่ไหนใกล้กับรอบเกม 30 วินาที 1 นาที 5 นาที 30 นาทีที่คุณเห็นในตัวเลือกไบนารี

สุดท้ายนี้ ข้อมูลตลาดหุ้นเป็นเครื่องมือสร้างตัวเลขสุ่มที่ยุ่งยากมาก และสิ่งนี้ฉันเชื่อว่าเป็นเหตุผลทางเทคนิคสำหรับผู้ประกอบการจำนวนมากที่ไม่กล้าที่จะย้ายเข้ามาในสาขานี้ คุณไม่ต้องการที่จะชำระเกมของคุณในราคาหุ้นที่ไม่ถูกต้อง

ฉันคาดว่าเจ้ามือรับแทงจะย้ายเข้าสู่ตลาดการเงินเมื่อพวกเขาเห็นว่าเราประสบความสำเร็จกับ BetOnFinance จากนั้น Fibetco ผู้ให้บริการเกม/ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ BetOnFinance จะพร้อมที่จะจัดหาเกมของตนเป็นผลิตภัณฑ์ไวท์เลเบล

SBC: ทีมของคุณให้ความสำคัญกับการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้และฟังก์ชันสำหรับลูกค้าผลิตภัณฑ์ของคุณ เหตุใดจึงเป็นส่วนสำคัญในธุรกิจของคุณ

เจส:วิสัยทัศน์ของเราคือ “การทำให้ตลาดการเงินเข้าถึงได้สำหรับผู้ชายบนท้องถนน” นี่หมายความว่าเราทำให้ผู้ที่มีเงินออมจำกัดสามารถเข้าร่วมในตลาดการเงินได้ ในเกมของเรา ข้อกำหนดการเดิมพันขั้นต่ำนั้นต่ำเพียง 1 ยูโร ดังนั้น การขจัดอุปสรรคนั้นออกไปเป็น “อุปสรรค” ต่อไปสำหรับผู้ชายที่อยู่บนท้องถนน อาจทำให้ขาดทักษะในการทำความเข้าใจตลาดการเงิน ดังนั้นเราจึงเห็นว่านี่เป็นส่วนสำคัญของข้อเสนอของเราที่เราให้ความรู้แก่ผู้ใช้ของเราเกี่ยวกับการทำงานของตลาดหุ้นโดยเฉพาะและวิธีทำความเข้าใจว่าราคาหุ้นมีการเคลื่อนไหวอย่างไร ในทำนองเดียวกัน เราต้องการให้ความรู้แก่ผู้เล่นของเราเกี่ยวกับวิธีการทำงานของตลาดการพนันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพนันในกลุ่ม ด้วยวิธีนี้ เราช่วยให้ความรู้แก่คนหนุ่มสาวเกี่ยวกับการทำงานของตลาดการเงิน ซึ่งอาจช่วยเสริมการศึกษาของพวกเขา ซึ่งในทางกลับกันในชีวิตของพวกเขาจะช่วยให้พวกเขาสามารถนำเงินออมของพวกเขาไปลงทุนในตลาดหุ้นที่แท้จริงได้ดีขึ้น ในทำนองเดียวกัน เราให้ความรู้แก่ผู้เล่นด้วยพื้นฐานทางการเงินว่าพวกเขาสามารถใช้ทักษะของตนในตลาดการพนันได้อย่างไร

เนื่องจากผู้เล่นของเราเดิมพันกันเองและไม่ได้แข่งขันกับเจ้าบ้าน การให้ความรู้แก่ผู้เล่นจึงเป็นผลประโยชน์ของเรา ผู้เล่นที่มีการศึกษาสร้างลูกค้าที่ภักดีเพราะพวกเขามักจะตัดสินใจอย่างชาญฉลาด

เนื้อหาที่เราจัดเตรียมให้ผู้เล่นของเราในบริบทข้างต้นคือการอัปเดตตลาดรายวันที่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ผู้เล่นควรระวัง เราจัดทำบทความ Betschool บ่อยๆ ในภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อสอนผู้เล่นเกี่ยวกับพื้นฐานของตลาดหุ้นและการเดิมพันแบบพูล

SBC: นับจากนี้ไป คุณเห็นผลิตภัณฑ์ของคุณปรับตัวอย่างไรจากแนวคิดเริ่มต้นไปสู่การดึงดูดผู้ชมจากการเดิมพัน

เจส:เราได้ระบุช่องที่น่าสนใจบางอย่างในตลาด ซึ่งเราเชื่อว่าเราจะสามารถดึงดูดผู้ชมจำนวนมากได้ เช่นเดียวกับที่เรามีผลิตภัณฑ์บางอย่างที่จะดึงดูดผู้ชมเฉพาะกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ทั่วโลก คุณจะต้องรอสองสามสัปดาห์และหลายเดือนเพื่อดูเราเปิดตัวผลิตภัณฑ์เหล่านี้ หนึ่งที่ฉันสามารถเปิดเผยได้เมื่อเราเล่นเกมนั้นสองครั้งแล้วคือเกม IPO ของเราซึ่งผู้เล่นต้องทำนายราคา IPO ของ IPO ที่ร้อนแรง (บริษัท ใหม่ที่เข้าสู่ตลาดหุ้น) รวมทั้งราคาปิดในการซื้อขายวันแรกของ ตลาดหุ้น ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากนักลงทุนเอกชนมักจะได้รับการจัดสรรหุ้นอย่างจำกัดในการเสนอขายหุ้น IPO ที่ร้อนแรง ดังนั้นด้วยผลิตภัณฑ์ของเรา พวกเขาสามารถพยายามหากำไรจากความรู้และความสนใจในการเสนอขายหุ้นเฉพาะ ในเกม IPO วันแรกล่าสุด ผู้เล่นทำอัตราต่อรอง 737

SBC: สุดท้ายนี้ สำหรับธุรกิจและบริการของคุณ คุณอยากให้ BetOnFinance บรรลุเป้าหมายอะไรในอนาคตอันใกล้นี้

JS:สำหรับปี 2017 ฉันต้องการให้เราเจาะตลาดใกล้เคียงที่เราสามารถทำได้ด้วยใบอนุญาต Maltese class 3 ของเรา รวมถึงการร่วมมือกับผู้เล่นหลักในตลาดเกิดใหม่ขนาดใหญ่บางแห่ง จากนั้นฉันต้องการให้เราเปิดตัวด้วยตลาดที่ใหญ่กว่าสองสามแห่ง เจ้ามือรับแทง

Sky Betting and Gaming (SB&G)ได้ประกาศเปิดตัวแบรนด์Sky Bingoอีกครั้งหลังจากการวิจัยและพัฒนาเป็นเวลาหกเดือน การเปิดตัวใหม่จะได้รับการสนับสนุนโดยการลงทุนแคมเปญหลายช่องทางที่ใหญ่ที่สุดของผลิตภัณฑ์ และพาดหัวด้วยสายรัดใหม่ ‘Expect Excitement’

แคมเปญ ‘One to Go Moment’ ใหม่เปิดตัวทางทีวีในสหราชอาณาจักรในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม และต่อยอดจากความรู้สึกที่ขับเคลื่อนด้วยความคาดหมายว่าจะต้องใช้เพียงหมายเลขเดียวจึงจะโทรได้ รวมเรื่องราวเกี่ยวกับหมายเลขเดียวที่คุณต้องการสำหรับการชนะ ‘เลขนำโชค 7’

SB&G เชื่อว่าการลงทุนในแคมเปญแบบหลายช่องทางใหม่จะช่วยให้ประสิทธิภาพของแบรนด์ดีขึ้นและได้รับส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้น สานต่อเรื่องราวความสำเร็จที่มีรายรับสุทธิเพิ่มขึ้น 24% จากปีงบการเงินที่แล้ว

James Boord หัวหน้าฝ่ายการตลาดบิงโกกล่าวว่า: “เราทราบดีถึงความรู้สึกของชุมชนและความเป็นมิตรเป็นองค์ประกอบสำคัญของประสบการณ์การเล่นบิงโก แต่การวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่าความบันเทิงและอะดรีนาลีนเป็นตัวขับเคลื่อนหลักสำหรับผู้เล่นส่วนใหญ่ของเรา

“เรารักบิงโกมากพอๆ กับผู้เล่นของเรา และเรา ‘เข้าใจ’ ความรู้สึกนั้น – และทำไมพวกเขาถึงทำ นั่นคือเหตุผลที่เราทำมัน 93% ของกลุ่มเป้าหมายของเราจะมองเห็นความคิดสร้างสรรค์ในสัปดาห์แรกของแคมเปญ ดังนั้นเราจึงตั้งตารอที่จะแบ่งปันประสบการณ์แบรนด์ Sky Bingo ใหม่กับผู้เล่นบิงโกออนไลน์หลายล้านคน”

ด้วยความร่วมมือกับBigDogเอเจนซี่ในเลสเตอร์ทีม SB&G ใช้เวลา 22 สัปดาห์ในการสำรวจแรงจูงใจของลูกค้าเพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเพื่อแจ้งแบรนด์ที่แตกต่างสำหรับ Sky Bingo การเปลี่ยนโฉมใหม่จะทำให้ Sky Bingo สามารถดำเนินการได้โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวสำหรับผู้เล่น ซึ่งจะได้เห็นรูปลักษณ์ใหม่และสัมผัสประสบการณ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการเปิดตัวเกมสุดพิเศษ

บทความที่เกี่ยวข้อง
William Woodhams, Fitzdares: ชนะเกมระยะยาวด้วยประสบการณ์ของลูกค้า
William Woodhams, Fitzdares: ชนะเกมระยะยาวด้วยประสบการณ์ของลูกค้า
16 พฤศจิกายน 256

สถิติการดำเนินการ & มีความหมาย: การจัดการกับการละเมิดทางออนไลน์เป็นหน้าที่ในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านกีฬาทั้งหมด
16 พฤศจิกายน 2564

ซุปเปอร์เบท
Superbet สานต่อความร่วมมือด้านแพลตฟอร์ม iCore กับ Comtrade
16 พฤศจิกายน 2564

FUN88 ฉลองครบรอบ 10 ปีการเป็นพันธมิตรกับท็อตแนม ฮอตสเปอร์
16 พฤศจิกายน 2564

Wayne Rooney เป็นชุดที่จะทำให้เพียงแปดประเทศปรากฏมากขึ้นสำหรับประเทศอังกฤษก่อนที่จะจบการทำงานระหว่างประเทศของเขาใน 126 แคปตามดัชนีกีฬา wayne_rooney_euro_2012_vs_italy

บริษัทพนันแบบสเปรดเชื่อว่าดาวเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวัย 30 ปีจะแซงหน้าปีเตอร์ ชิลตันเพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้เล่นทรีไลออนส์ที่ลงเล่นให้มากที่สุด แต่จะพลาดไปฟุตบอลโลกปี 2018 ที่รัสเซีย หากอังกฤษผ่านเข้ารอบ

อังกฤษมีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลกที่เหลืออีกเก้ารายการ นอกเหนือจากเกมอุ่นเครื่องที่น่าจะเป็นไปได้ และดัชนีสปอร์ติ้ง เชื่อว่าวาซซ่าจะไม่อยู่บนเครื่องบินไปรัสเซีย

หลังจากลงลึกในแดนกลางของผู้จัดการทีมแกเร็ธ เซาธ์เกต และจากนั้นก็นั่งสำรองลงไปที่ม้านั่งสำรอง เทรดเดอร์ที่ดัชนีสปอร์ติ้งคาดการณ์ว่ารูนีย์จะเพิ่มเพียงสองประตูให้กับจำนวน 53 ในทีมชาติอังกฤษในปัจจุบันของเขาก่อนที่จะมอบรองเท้าทีมชาติ

เอ็ด ฟุลตัน โฆษกการซื้อขายดัชนีกีฬากล่าวว่า “เวย์น รูนี่ย์อยู่ในจุดที่ยากลำบากสำหรับทั้งสโมสรและประเทศในขณะนี้ การปรับตัวให้เข้ากับตำแหน่งมิดฟิลด์ใหม่ของเขาพิสูจน์ได้ยากในการเจอกับมอลตา และแฟนบอลหลายคนโล่งใจที่เห็นเขานั่งสำรองในเกมเจอสโลวีเนีย

“ทว่าอีกฝ่ายไม่ได้จุดไฟให้โลกเห็นในวันอังคารอย่างแน่นอน ดังนั้นจึงยังมีเวลาสำหรับรูนีย์ที่จะรวบรวมแคปที่เขาต้องการเพื่อทำลายสถิติของปีเตอร์ ชิลตัน อย่างไรก็ตาม ฟุตบอลโลกในรัสเซียอาจเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ไกลเกินไป”

อุตสาหกรรมผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหลายช่องทาง Digitainได้ประกาศว่า บริษัท ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์กีฬาออนไลน์ใหม่ในความร่วมมือกับผู้ประกอบการบอสเนีย Xlivebet.com , ขยายการแสดงตนในตลาดยุโรปตะวันออก

ผู้ให้บริการรายใหม่จะได้รับการสนับสนุนโดยแพลตฟอร์มหนังสือกีฬาที่มีการจัดการเต็มรูปแบบของ Digitain โดยเสนออัตราต่อรองใน 65 กีฬาที่แตกต่างกัน ใน7,500 ลีก และตลาดการเดิมพันมากกว่า 3,000แห่ง นอกจากนี้ยังครอบคลุมการถ่ายทอดสด 28,000 รายการต่อเดือน

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง Digitain ยังจัดหาโซลูชั่นหนังสือกีฬาให้กับการดำเนินการค้าปลีกของ Xlivebet ในประเทศผ่านการบูรณาการเข้ากับขั้วการเดิมพันทางบกของEEP Casinoซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Xlive

EEP Casino เป็นแผนกยุโรปตะวันออกของ Merkur Gaming ซึ่งเกมจะมีคุณลักษณะเฉพาะบนเทอร์มินัลแบบบริการตนเองที่เป็นกรรมสิทธิ์

ในขั้นต้น หนังสือกีฬาจะถูกรวมไว้ในคำสั่งซื้อเครื่อง 100 เครื่อง โดยหนึ่งในนั้นจะแสดงบนขาตั้งของ Digitain ที่ EiG ในกรุงเบอร์ลินในสัปดาห์หน้า โดยมีแผนจะเปิดตัวอีก 300 เครื่องในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

Suren Khachatryan ซีอีโอของ Digitain กล่าวว่า “เราได้ทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างพันธมิตรใหม่ในส่วนต่างๆ ของโลก และเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ xlivebet.com และ EEP ในบอสเนีย

“เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้ไปที่ EiG เป็นครั้งแรก และเพื่อต้อนรับผู้เยี่ยมชมและผู้ร่วมแสดงสินค้าคนอื่นๆ มาที่จุดยืนของเรา เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้อวดผลิตภัณฑ์ที่น่าทึ่งของเรา และพูดคุยกับเพื่อน ๆ เกี่ยวกับแนวโน้มล่าสุดที่จะเป็นตัวกำหนดอุตสาหกรรมของเราในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า”

ดีน โทโดโรวิช ซีอีโอของ Xlive แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปิดตัวหนังสือกีฬา : “เป็นเรื่องดีที่ได้ร่วมงานกับ Digitain ผู้มีประสบการณ์มากมายในการนำเสนอหนังสือกีฬารายย่อยและลูกค้าคาสิโนออนไลน์อย่างเรา ซึ่งเป็นทางเลือกออนไลน์ที่ยอดเยี่ยมเมื่อพูดถึงการเดิมพันกีฬา

“ความสามารถในการนำเสนอหลายช่องทางที่เหมาะสมไม่เพียงแต่จะทำให้ผู้เล่นของเรามีทางเลือกมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังทำให้เราได้เปรียบเหนือคู่แข่งของเราอีกด้วย”

สตอกโฮล์มจดทะเบียนกีฬาเดิมพันยุโรปประกอบUnibetได้ลึกความสัมพันธ์กับฉันndustry พัฒนา UX CommologicยืนยันการเปิดตัวของมันBetUP ทันทีผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด

Unibet เป็นผู้ดำเนินการอุตสาหกรรมรายแรกที่ผสานรวมผลิตภัณฑ์ BetUP ของ Commologic ทำให้ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมในเกมเดิมพันพูลทันทีเพื่อทำนายเหตุการณ์ภายในการแข่งขันฟุตบอลสด

การอัปเดตผลิตภัณฑ์ BetUP Instant ของ Commologic จะทำให้ Unibet มีโอกาสเดิมพันเพิ่มเติมสูงสุด 30 ต่อการแข่งขันฟุตบอล

BetUP Instant ทำหน้าที่เป็นไมโครพูลในคำถามถัดไปของ BetUP สิ่งนี้จะเพิ่มการหมุนเวียนของเกมด้วยอัตรากำไรคงที่และรับประกันสำหรับผู้ดำเนินการ ด้วยการเดิมพันแบบทันทีใหม่ BetUP กลายเป็นเกมที่น่าดึงดูดยิ่งขึ้น ทำให้ผู้เล่นได้รับประสบการณ์ที่สนุกสนานตั้งแต่เริ่มเกมจนถึงเสียงนกหวีดสุดท้าย ตอนนี้ผู้เล่นสามารถเข้าร่วมเกมทันทีของ BetUP โดยไม่ต้องใช้ตั๋ว BetUP หรือยังสามารถเพลิดเพลินกับ BetUP Instant ได้ แม้ว่าจะตามหลังเกม BetUP หลักหรือพลาดการเริ่มเกม

Erik Bäcklund หัวหน้าฝ่ายเดิมพันกีฬาของ Unibetแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการผสานรวมผลิตภัณฑ์ BetUP Instant

“อีกครั้งที่เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมอีกตัวจาก Commologic BetUP Instant ตอบสนองความต้องการของลูกค้าสำหรับประสบการณ์การเล่นเกมแบบทันทีภายในการมีส่วนร่วมของเกมที่ยาวนานขึ้น เราเห็นว่า BetUP ทำงานได้ดีควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์ระหว่างเล่นของเรา และเราหวังว่า BetUP Instant จะทำให้ผลิตภัณฑ์มีความเหนียวมากขึ้น เพิ่มรายได้ และให้ความรู้แก่ลูกค้าทั่วไปในการเดิมพันขณะแข่งขัน”

T amir Berler ซีอีโอของ Commologicให้การสนับสนุนคำชี้แจงของ Bäcklund โดยให้ความเห็นว่า “เราพยายามสร้างสรรค์ประสบการณ์ในการเล่นให้กับแฟนกีฬาอยู่เสมอ ตอนนี้ BetUP Instant ให้ประสบการณ์การมีส่วนร่วมของแฟน ๆ ได้ตลอดเวลาของเกม เรากำลังเรียนรู้ร่วมกับพันธมิตรของเราและยินดีที่พวกเขาสนับสนุนวิวัฒนาการของผลิตภัณฑ์ของเรา เรากำลังรอคอยที่จะเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ๆ ร่วมกัน”

แหล่งข่าวอุตสาหกรรม eSports eSportsbettingreport.comได้แจ้งว่าแล็ดโบร๊กส์ได้’ลดตลาดการเดิมพัน eSports ลงอย่างเงียบ ๆ’

แหล่งข่าวชี้ไปที่คำถามของลูกค้าโดยฝ่ายสนับสนุนของแล็ดโบร๊กส์ถามเจ้ามือรับแทงว่าทำไมไม่มีตลาด eSports ปรากฏในผลิตภัณฑ์การพนันกีฬาของตน

เจ้ามือรับแทงตอบคำถามโดยระบุว่าตลาด eSports ของตนถูก’นำออกไปแล้ว’ ในขณะนี้ และระบุเพิ่มเติมว่า ‘ยังไม่มีการตัดสินใจใด ๆ ในการกลับมา’

เจ้ามือรับแทงที่อยู่ในรายชื่อ FTSE เคยทำตลาด eSports สำหรับทัวร์นาเมนต์ ” บิ๊กโฟร์” ในเกม CS:GO, Dota 2, LoL และ StarCraft

แม้ว่าการเดิมพัน Ladbrokes eSports ไม่ได้ให้ความลึกของคู่แข่งอย่าง Betway, Skybet และbet365เจ้ามือรับแทงมีการเลือกตลาดที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับเจ้ามือรับแทงออนไลน์รายอื่น

ฝ่ายบริหารของแล็ดโบร๊กส์ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับข้อเสนอ eSports และตลาดจะปรากฏขึ้นอีกครั้งหรือไม่เมื่อผู้ประกอบการเสร็จสิ้นการควบรวมกิจการกับ Gala Coral

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดิมพันสดในอุตสาหกรรมMetric Gamingได้ประกาศว่าได้เข้าสู่ ‘ ข้อตกลงขั้นสุดท้าย’ กับผู้ให้บริการ Sportbet.ruในมอสโกเพื่อเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหลัก

การอัปเดตตลาด การกำกับดูแลการเล่นเกมเมตริกให้รายละเอียดแพลตฟอร์ม SuperLive® ได้รับเลือกโดยSportbet.ru ซึ่งถือใบอนุญาตทำบัญชีรายแรกที่ออกโดย Federal Tax Service ของรัสเซีย

ทำหน้าที่เป็นซัพพลายเออร์แพลตฟอร์มชั้นนำ SuperLive ของ Metric Gaming จะเสนอบทบัญญัติเจ้ามือรับแทงออนไลน์เต็มรูปแบบของ Sportbet.ru รวมถึงตลาดก่อนเกมแบบดั้งเดิม เว็บพนันบาส ฟังก์ชันในการเล่นเต็มรูปแบบ และเนื้อหาการแข่งขันสดของ Metric สุดพิเศษ

การกำกับดูแลการเล่นเกมของ Metric ยินดีที่จะเข้าสู่ตลาดการเดิมพันออนไลน์ของรัสเซียด้วย Sportbet.ru Peter Bertilsson ประธานของ Metric ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อตกลงนี้

“Sportbet เป็นพันธมิตรที่สำคัญสำหรับ Metric ในขณะที่เรายังคงขยายไปสู่ตลาดที่มีการควบคุม”

“เราภูมิใจที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างของเทคโนโลยีแพลตฟอร์มของเรา และหวังว่าจะนำความบันเทิงการเดิมพันล่าสุดมาสู่เขตอำนาจศาลใหม่ด้วยชื่อที่เป็นที่ยอมรับในการเล่นเกมของรัสเซีย”

“นี่เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับ Sportbet” Alexander Astapov ซีโอโอของ Sportsbet กล่าว “เร็วๆ นี้ เรากำลังเข้าสู่พื้นที่การพนันออนไลน์ด้วยกฎระเบียบใหม่ของรัสเซีย และโดยธรรมชาติแล้วต้องการเทคโนโลยีที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนใหม่นี้ เมตริกเป็นพันธมิตรที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าเรามอบประสบการณ์การเดิมพันระดับเฟิร์สคลาสให้กับลูกค้าของเรา”

สมัครเว็บแทงหวย สมัครเล่น SBOBET ดูก่อนปี 2004

สมัครเว็บแทงหวย Circling the Basesเป็นคอลัมน์ผู้เชี่ยวชาญแฟนตาซีเบสบอลของเรา ซึ่งเต็มไปด้วยข้อมูลวงใน คำแนะนำ และการวิเคราะห์เชิงลึก ทุกวันพุธตลอดทั้งปี Tristan H. Cockcroft นำเสนอการวิเคราะห์ผู้เล่นยุ กลยุทธ์ร่างพรีซีซั่น และการรายงานข่าวประจำฤดูกาล

สมัครเว็บแทงหวย มันไม่เร็วเกินไปที่จะได้แต้มในฤดูกาลหน้า แฟนเบสบอลตัวยงพร้อมเสมอสำหรับการเล่นเบสบอลมากขึ้นและเจ้าของหลายคนที่ไม่ได้อยู่ในสระว่ายน้ำในฤดูกำลังคิดล่วงหน้าสี่เดือนก่อนที่จะเปิดค่ายฝึกฤดูใบไม้ผลิ

เพื่อสนองความต้องการของเจ้าของเกม Fantasy ที่เตรียมตัวสำหรับปี 2004 อยู่ ต่อไปนี้คือการจัดอันดับผู้เล่นช่วงต้น พวกเขาอิงจากลีก AL หรือ NL เท่านั้น 12 คนแบบดั้งเดิม รายชื่อ Rotisserie มาตรฐานและการให้คะแนน Roto 5×5 การจัดอันดับแบบผสมลีกและค่าเงินดอลลาร์จะปรากฏในช่วงยุ

การจัดอันดับรวมถึงนักจับ 20 อันดับแรก; 12 เบสแรก เบสสอง เบสสาม และชอร์ตสต็อป 40 เอาท์ฟิลด์; 20 ผู้น่าเกรงขามที่กำหนด; 40 เหยือกเริ่มต้น; และเหยือกบรรเทาทุกข์ 20 อัน การจัดอันดับสุดท้ายในปี พ.ศ. 2546 ตามค่าแฟนตาซีที่ผู้เล่นได้รับ ตามระบบการประเมินของ CBS SportsLine.com อยู่ในวงเล็บ หากผู้เล่นถูกระบุว่าเป็น “NR” แสดงว่าเขาไม่ได้ติดอันดับหนึ่งในผู้เล่นชั้นนำในตำแหน่งของเขาตามหลักเกณฑ์ข้างต้น

ผู้เล่นอยู่ในตำแหน่งที่พวกเขาเล่นมากที่สุดและกับทีมที่พวกเขาจบฤดูกาล 2546 แต่ถ้าผู้เล่นเพิ่งเปิดตัวหรือมีสิทธิ์ได้รับเอเจนซี่ฟรี ทีมของเขาจะแสดงเป็นตัวเอียง (ตัวเลือกสำหรับปี 2547 มีเครื่องหมายดอกจัน)

นักจับ
อเมริกันลีก ลีกแห่งชาติ
1. ฮอร์เก โปซาดา นิวยอร์ก แยงกี้ (1) 1. อีวาน โรดริเกซ, ฟลอริดา (2)
2. เจสัน วาริเทค บอสตัน (3) 2. ไมค์ เพียซซ่า นิวยอร์ก เมตส์ (8)
3. เอเจ เพียร์ซินสกี้ มินนิโซตา (2) 3. จาวี โลเปซแอตแลนต้า (1)
4. รามอน เฮอร์นันเดซ, โอ๊คแลนด์ (4) 4. ไมค์ ลีเบอร์ธาล ฟิลาเดลเฟีย (4)
5. วิกเตอร์ มาร์ติเนซ, คลีฟแลนด์ (NR) 5. พอล โล ดูคา ลอสแองเจลิส (6)
6. โทบี้ ฮอลล์, แทมปา เบย์ (7) 6. เจสัน เคนดัลล์, พิตต์สเบิร์ก (3)
7. เบนกี้ โมลินา, อนาไฮม์ (6) 7. ชาร์ลส์ จอห์นสัน โคโลราโด (7)
8. มิเกล โอลิโว, ชิคาโก้ ไวท์ ซอกซ์ (11) 8. เจสัน ลารู, ซินซินเนติ (9)
9. แบรนดอน อิงจ์, ดีทรอยต์ (NR) 9. ยอร์วิต ตอร์เรอัลบา, ซานฟรานซิสโก (16)
10. ไอนาร์ ดิแอซ, เท็กซัส (10) 10. เบนิโต ซานติเอโกซาน ฟรานซิสโก (5)
11. เบน เดวิส ซีแอตเทิล (NR) 11. Johnny Estrada, แอตแลนตา (NR)
12. บรู๊ค ฟอร์ไดซ์, บัลติมอร์* (8) 12. Robbie Hammock, แอริโซนา (11)
13. แดน วิลสัน, ซีแอตเทิล (20) 13. เดเมียน มิลเลอร์, ชิคาโก้ คับส์ (18)
14. จอช บาร์ด, คลีฟแลนด์ (13) 14. ชาด โมลเลอร์ รัฐแอริโซนา (13)
15. เกร็ก ไมเยอร์สโตรอนโต (5) 15. รามอน คาสโตร ฟลอริดา (NR)
16. เบรนท์ เมย์น, แคนซัสซิตี้* (16) 16. แบรด ออสมุส, ฮูสตัน (20)
17. อดัม เมลฮูส, โอ๊คแลนด์ (14) 17. ไมค์ มาเทนี่, เซนต์หลุยส์ (12)
18. เควิน แคช, โตรอนโต (NR) 18. เดวิด รอสส์ ลอสแองเจลิส (14)
19. ทอดด์ กรีน, เท็กซัส (21) 19. Brian Schneider, มอนทรีออล (17)
20. ทอม วิลสัน, โตรอนโต (9) 20. แวนซ์ วิลสัน นิวยอร์ก เมตส์ (15)
ชั้นใต้ดินแรก
อเมริกันลีก ลีกแห่งชาติ
1. คาร์ลอส เดลกาโด, โตรอนโต (1) 1. ทอดด์ เฮลตัน โคโลราโด (1)
2. เจสัน เกียมบี, นิวยอร์ก แยงกี้ส์ (2) 2. จิม โทม, ฟิลาเดลเฟีย (3)
3. มาร์ค เตเซรา, เท็กซัส (6) 3. ริชชี่ เซ็กซ์สัน, มิลวอกี (4)
4. นิค จอห์นสัน นิวยอร์ก แยงกี้ (8) 4. เจฟฟ์ แบ็กเวลล์, ฮูสตัน (2)
5. เควิน มิลลาร์ บอสตัน (3) 5. เดอร์เรก ลี ฟลอริดา (5)
6. Paul Konerko, ทีมชิคาโก (NR) 6. Ryan Klesko, ซานดิเอโก (NR)
7. ทราวิส ลี, แทมปา เบย์* (4) 7. เชีย ฮิลเลนแบรนด์ รัฐแอริโซนา (8)
8. จอห์น โอเลรุด ซีแอตเทิล (9) 8. เจฟฟ์ โคนีน ฟลอริดา (6)
9. เบน บรุสซาร์ด, คลีฟแลนด์ (11) 9. ฟิล เนวิน ซานดิเอโก (NR)
10. Doug Mientkiewicz มินนิโซตา (5) 10. โรเบิร์ต ฟิค แอตแลนต้า (NR)
11. คาร์ลอส เพน่า, ดีทรอยต์ (12) 11. ฌอน เคซีย์, ซินซินเนติ (7)
12. เคน ฮาร์วีย์ แคนซัสซิตี้ (10) 12. ติโน มาร์ติเนซ, เซนต์หลุยส์ (10)

Circling the Basesเป็นคอลัมน์ผู้เชี่ยวชาญแฟนตาซีเบสบอลของเรา ซึ่งเต็มไปด้วยข้อมูลวงใน คำแนะนำ และการวิเคราะห์เชิงลึก ทุกวันพุธตลอดทั้งปี Tristan H. Cockcroft นำเสนอการวิเคราะห์ผู้เล่นยุ กลยุทธ์ร่างพรีซีซั่น และการรายงานข่าวประจำฤดูกาล

ฤดูฤดูได้ให้แฟนเบสบอลได้พูดคุยกันมากมาย แต่จากความคิดเห็นของผู้อ่าน เจ้าของ Fantasy หลายคนเตรียมพร้อมสำหรับปี 2004 แล้ว คอลัมน์ของสัปดาห์ที่แล้ว Early look at 2004ทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจที่สุดข้อหนึ่ง:

คริสโตเฟอร์ เกรซแห่งหลุยเซียน่าถามว่า: “คุณจะทิ้งคาซูโอะ มัตสึอิออกจากรายการของคุณได้อย่างไร”

สำหรับผู้ที่ต้องเร่งความเร็วเต็มที่ ไม่ใช่ นี่ไม่ใช่นักฆ่าชาวแยงกี้และน้องชายฝาแฝดของฮิเดกิ มัตสึอินำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น Kazuo Matsui ชอร์ตสต็อป 5 ฟุต-9½ น้ำหนัก 183 ปอนด์ สำหรับ Seibu Lions ของ Japan Pacific League มีรายงานว่าเป็นดาราใหญ่คนต่อไปที่กำลังเตรียมข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกเพื่อความรุ่งโรจน์ของอเมริกา “มัตสึอิน้อย” – ขนานนามว่าแม้จะไม่มีความสัมพันธ์กับฮิเดกิ – น่าจะทำให้ความตั้งใจในฤดูหนาวของเขาเป็นที่รู้จักในไม่ช้า แต่ก็มีข้อสรุปมาก่อนเป็นเวลาหลายเดือนที่เขาจะเดินตามรอยฮิเดกิมัตสึอิและอิชิโระซูซูกิและสาดน้ำครั้งใหญ่ ในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2547

ยังคงไม่รับประกันว่ามัตสึอิจะตัดสินใจย้ายไปเล่นในเมเจอร์ลีกเบสบอล ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาถูกคัดออกจากรายการเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ลอสแองเจลิส ซีแอตเทิล และนิวยอร์ก แยงกี้ ถือเป็นคู่ครองที่มีแนวโน้มมากที่สุดหากมัตสึอิมุ่งหน้าไปทางตะวันออก แม้ว่าจะมีรายงานว่าเขาต้องการเล่นให้กับทีมฝั่งตะวันตก

มัตสึอิ ซึ่งมีอายุครบ 28 ปีต่อสัปดาห์ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ถือเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดของประเทศญี่ปุ่น โดยมีรายงานว่ามีความเร็วดีกว่าอิชิโระและมีแขนปืนใหญ่ในสนาม เขาดูเป็นแบบอย่างของซูเปอร์สตาร์แฟนตาซีห้าประเภทในอุดมคติ เทียบได้กับยอดรวมของ Edgar Renteriaในปีนี้หรือของ Derek Jeterในฤดูกาลที่ดีที่สุดของเขา นี่คือวิธีที่เขาได้รับประสบการณ์ในเก้าปีที่ญี่ปุ่น:

ปี อายุ NS ห่างออกไป NS ชม HR RBI SB BB ถึง AVG SLG OBP
1995 19 69 204 25 45 2 15 21 7 26 .221 .304 .245
1996 20 130 473 51 134 1 29 50 14 93 .283 .357 .307
1997 21 135 576 91 178 7 63 62 44 89 .309 .431 .362
1998 22 135 575 92 179 9 58 43 55 89 .311 .442 .370
1999 23 135 539 87 178 15 67 32 56 75 .330 .482 .389
2000 24 135 550 99 177 23 90 26 46 60 .322 .560 .372
2001 25 140 552 94 170 24 76 26 46 83 .308 .496 .365
2002 26 140 582 119 193 36 87 33 53 112 .332 .617 .389
2003 27 140 587 104 179 33 84 13 55 124 .305 .549 .365
(สถิติจาก JapaneseBaseball.com)
เห็นได้ชัดว่าระดับการแข่งขันในญี่ปุ่นนั้นไม่เท่ากับลีกหลักของเรา แต่ก็น่าสังเกตว่า .914 บนฐานของมัตสึอิบวกกับเปอร์เซ็นต์การซบเซานั้นดีกว่าลีกหลักที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมด 25 ราย ดีกว่าของแซมมี่ โซซา (.911) ชายโฮเมอร์ 500 คน, คาร์ลอส เบลทราน (.911) แกนนำแฟนตาซีห้าประเภทและราชาแห่ง RBI แห่งชาติเพรสตัน วิลสัน (.880) และมันลดลงตามมาตรฐานของเขาในปีที่ผ่านมา .

ดูเหมือนว่ามัตสึอิจะเหมาะสมอย่างยิ่งกับดอดเจอร์ส ทีมที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานในการสอดแนมระดับนานาชาติ ทีมต้องการนักเตะที่เก่งกาจมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลางสนาม และการเพิ่มเติมของเขาจะช่วยให้กลุ่มเจ้าของทีมใหม่มีทัศนคติที่ดีต่อฐานแฟนบอล ด้วยเพื่อนร่วมทีมนำเข้าของญี่ปุ่น Kazuhisa Ishiiก็เข้าร่วมด้วยการเปลี่ยนผ่านของ Matsui เป็นลูกบอลอเมริกันอาจจะค่อนข้างราบรื่น

แน่นอน เป็นเรื่องน่าสังเกตว่า Dodger Stadium หรือ Safeco Field สำหรับเรื่องนั้นไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดสำหรับ Matsui อย่างแน่นอน คาดหวังมากกว่าค่าเฉลี่ย .290, 20 เมอร์ส, 80 RBI และ 30 ขโมยจะถามมาก แต่สิ่งเหล่านี้ยังคงเป็นผลรวมมหาศาลจากชอร์ตสต็อป พวกเขายังมีผลรวมที่ยอดเยี่ยมจากเบสที่สอง ตำแหน่งหน่วยสอดแนมรู้สึกว่ามัตสึอิอาจเหมาะสมกว่าที่นี่ เขาเกือบจะหมดสิทธิ์ในทีมที่สองอย่างพวกแยงกีซึ่งมี Jeter อยู่ที่ชอร์ตสต็อปอยู่แล้ว

เพื่อตอบคำถามของคุณได้ดีขึ้น คริสโตเฟอร์ หากมัตสึอิอยู่ในรายชื่อของสัปดาห์ที่แล้ว เขาอาจจะอยู่ในอันดับที่ห้าในฝั่งอเมริกัน ลีก รองจากเจเตอร์ แต่ก่อนแองเจิล เบอร์รัวและที่สองในลีกระดับประเทศ รองจากเรนเตเรีย แต่ก่อนราฟาเอล ฟูร์กัล . จำไว้ว่ามัตสึอิยังอยู่ในช่วงปกติ ดังนั้นในปี 2547 เขาจะไม่เสี่ยง

การกลับมาสู่ยุคโพสต์ซีซัน…มีการเปิดเผยที่ใหญ่กว่าสำหรับเจ้าของเกม Fantasy จากเกมในเดือนตุลาคมมากกว่าที่Alfonso Sorianoขาดระเบียบวินัยหรือไม่? เบสที่สองของพวกแยงกีปรากฏตัวขึ้นอย่างช่วยไม่ได้ที่จานตลอดฤดูการแกว่งไปที่ fastballs ระดับสายตาและพลิกไปที่ตัวเลื่อนในดิน ในระยะสั้น Soriano มีความอดทนพอๆ กับDavid Wellsกับซี่โครงบาร์บีคิวสักจาน

จุดอ่อนของ Soriano ในการแกว่งตัวในสนามที่แย่ ไม่เพียงแต่เห็นได้ชัดจากผลงานของเขาในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเท่านั้น จากตัวเลขในปี 2546 ของเขา เห็นได้ชัดว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ขว้างลูกได้ไม่ดี แต่ก็ต้องดิ้นรนกับสิ่งที่ดีที่สุดของลีก

พิจารณาว่าใน 46 เกม (รวมถึงฤดู) กับนักสู้เจ็ดคนในเดือนตุลาคมนี้ โซเรียโนตีเพียง .238 (45 ต่อ 189) กับห้าโฮเมอร์, 22 RBI และอัตราการเดิน/ตี 9/47 ในเกมประจำฤดูกาล 119 เกมกับส่วนที่เหลือของสาขาวิชา เขาตี .305 (162-for-532) กับ 33 เมอร์ส, 74 RBI และอัตราการเดิน/หยุดงาน 30/96 ครั้ง Soriano แข็งแกร่งเป็นพิเศษกับทีมที่แย่ที่สุดสามทีมของ AL East ใน 56 เกม เขาตี .316 (80 ต่อ 253) กับ 19 โฮเมอร์, 39 RBI และอัตราการเดิน/ตี 12/41 ต่อ Orioles, Blue Jays และ รังสีปีศาจ.

นั่นแสดงให้เห็นว่า Soriano อาจไม่ใช่แกนแฟนตาซีที่คุณคาดหวัง แน่นอนว่าจะมีเสียงทอยที่อ่อนแอมากพอที่จะทำให้เขาอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุด แต่สิ่งที่พูดถึงเขาในสักวันหนึ่งจะกลายเป็นชาย 50/50 คนแรก (50 โฮเมอร์ 50 ฐานที่ขโมยมา) ดูเหมือนจะเป็นเรื่องไกลตัว

หนึ่งในผู้เล่นที่เสี่ยงที่สุดในปี 2547 คือหลุยส์ กอนซาเลซ เอาท์ฟิลด์ของอริโซนาผู้ซึ่งได้รับการวินิจฉัยว่ามีการฉีกขาดระดับ 2 ของเอ็นเอ็นหลักประกันที่ข้อศอกขวาของเขา (ขว้าง) มันเป็นอาการบาดเจ็บที่คล้ายกับของแรนดี้ จอห์นสันและแบรนดอน เวบบ์ที่ต้องดิ้นรนเพื่อรับการสนับสนุนอย่างมาก Albert Pujolsแม้ว่า Gonzalez จะอายุมากกว่า 13 ปีของ Pujols และอาการบาดเจ็บของเขาถือว่ารุนแรงกว่าของ St. Louis slugger กอนซาเลซจะอดทนกับโปรแกรมเสริมความแข็งแกร่งและกลับมาเตะต่อในเดือนมกราคม แต่ความปราชัยใดๆ ระหว่างตอนนี้จนถึงสิ้นปี 2547 ก็น่าจะส่งเขาเข้ารับการผ่าตัดทอมมี่ จอห์นในช่วงสิ้นสุดฤดูกาล นั่นจะทำลายล้างความผิดในรัฐแอริโซนาที่ขาดการชกในปีนี้และขาดเงินทุนในการปรับใหม่สำหรับฤดูกาลหน้า อาจเป็นปีที่ยาวนานในทะเลทรายสำหรับ

Fantasy Fungo
Chris Jones, Overland Park, Kan.:คุณเห็นEddie Guardadoจบลงที่ไหน? เขาได้ทำงานที่ยอดเยี่ยมในมินนิโซตาให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าเขาจะไม่กลับมา ใครรับช่วงต่อจาก Guardado?

TC:อีเกิลส์เป็นหนึ่งในทีมที่มีข่าวลือว่าตลาดใกล้จะถึงแล้ว แม้ว่าจะมีแนวโน้มมากกว่าที่พวกเขาจะเซ็นสัญญากับหมัดเด็ดถนัดขวาแบบเดิมๆ เช่นTom GordonหรือUgueth Urbinaมากกว่า Guardado บอสตัน เม็ตส์ และทีมไวท์ซ็อกซ์ก็จะอยู่ในตลาดสำหรับผู้ใกล้ชิด แต่ไม่ต้องแปลกใจถ้า Guardado ยังคงอยู่ เขาเหมาะสมอย่างยิ่งกับกลุ่ม Twins ที่ประเมินค่าต่ำเกินไป ซึ่งสามารถสานต่อผลงานที่น่าประทับใจในช่วงท้ายปีที่ผ่านมาได้ด้วยการคงไว้ซึ่งตัวแทนอิสระชั้นนำของพวกเขา อย่างไรก็ตาม หากกวาร์ดาโดย้ายออกไปฮวน รินคอนอาจเป็นตัวสำรองที่ดีที่สุด แต่ เจซี โรเมโรก็อาจได้ประตูปิดฉากเช่นกัน

ทอม วิลสัน:ฉันกำลังดูประมาณการที่คุณมีในปี 2547 และสงสัยว่าทำไมดอนเทรล วิลลิสอยู่ที่อันดับ 30 เมื่อพิจารณาถึงฤดูกาลแห่งการพัฒนาที่เขามีและพิจารณาอายุของเขา คุณจะจัดอันดับเขาให้ต่ำขนาดนี้ได้อย่างไร

TC:อันดับต่ำของ Willis ส่วนใหญ่มาจากความไม่สอดคล้องกันที่เขาได้แสดงในผลงานในฤดูกาลของเขาในปีนี้ นักสู้ฝ่ายตรงข้ามได้ทันกับการส่งมอบที่หลอกลวงของเขาและจนกว่าเขาจะฟื้นความมั่นใจและทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็น คนถนัดซ้ายจะไม่ดีไปกว่าผู้เริ่มต้นแฟนตาซีทั่วไปมากนัก โปรดจำไว้ว่า วิลลิสอายุแค่ 5-5 กับ 4.60 ERA และ 1.404 WHIP ในการออกสตาร์ทครึ่งหลัง 14 ครั้ง และเขาคือ 0-1 กับ 12.00 ERA และ 2.111 WHIP ในการลงเล่นสี่ฤดู (การออกสตาร์ทสองครั้ง)

Circling the Basesเป็นคอลัมน์ผู้เชี่ยวชาญแฟนตาซีเบสบอลของเรา ซึ่งเต็มไปด้วยข้อมูลวงใน คำแนะนำ และการวิเคราะห์เชิงลึก ทุกวันพุธตลอดทั้งปี Tristan H. Cockcroft นำเสนอการวิเคราะห์ผู้เล่นยุ กลยุทธ์ร่างพรีซีซั่น และการรายงานข่าวประจำฤดูกาล

ฤดูเบสบอลในเมเจอร์ลีกปี 2546 จะลงไปในประวัติศาสตร์ในฐานะฤดูกาลที่น่าตื่นเต้นที่สุดเรื่องหนึ่งตลอดกาล แต่ก็จะมีชื่อเป็น “ปีแห่งคำสาป” ตลอดไป

ในกรณีที่คุณหยุดให้ความสนใจเมื่อฤดูกาลแฟนตาซีเบสบอลสิ้นสุดลงเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน ทีมชิคาโกคับส์ก็หยุดนิ่งเมื่อ “คำสาปของแพะบิลลี่” ช่วยให้ฟลอริด้า มาร์ลินส์ขึ้นโอกาสแปดครั้งในการแข่งขันลีกแห่งชาติ ซีรีส์เกม 6 และในที่สุดก็เอาชนะการขาดดุล 3-1 ซีรีส์ เพียงสองคืนต่อมา บอสตันเรดซอกซ์ถูกเอาชนะโดยทีมคู่แข่งจากนิวยอร์ก แยงกี้ และ “คำสาปแห่งแบมบิโน” โดยขึ้นนำสามวิ่งด้วยห้าลึกหนาบางเพื่อไปในเกมที่ 7 ของ American League Championship Series ที่เด็ดขาด

ความผิดสองอย่างอาจไม่ทำให้ถูก – แต่คำสาปสองครั้งสามารถล้างหนึ่งในสามได้หรือไม่? แฟนเบสบอลอาจไม่คุ้นเคยกับมัน แต่เจ้าของแฟนตาซีที่ตายยากอาจเคยได้ยินเรื่อง “Postseason Fantasy Curse” ที่เป็นตำนานซึ่งในที่สุดก็อาจสิ้นสุดในปีนี้

ในแง่ของคนธรรมดา “คำสาปแฟนตาซีหลังฤดู” กำหนดว่าผู้เล่นที่ลุกขึ้นจากความสับสน – และบางครั้งแม้แต่กึ่งดารา – จะกลายเป็นซุปเปอร์สตาร์ในเดือนตุลาคมโดยทั่วไปจะกลายเป็นผู้สมัครที่ใหญ่ที่สุดในฤดูกาลปกติของแฟนตาซีต่อไป ประวัติการสำรองข้อมูล:

เมื่อปีที่แล้วทรอย กลาส์เป็นที่สนใจของประเทศด้วยการวิ่งกลับบ้าน 7 ครั้งในฤดูแล้งและคว้ารางวัล MVP ของเวิลด์ซีรีส์ เขาจะตามมาด้วยฤดูกาลที่แย่ที่สุดในอาชีพค้าแข้งในลีกใหญ่ของเขา โดยจ่ายเพียง .248 กับ 16 โฮเมอร์ และหายไปเกือบครึ่งฤดูกาลด้วยอาการบาดเจ็บที่ไหล่ Francisco Rodriguez ซึ่งได้รับการขนานนามว่า K-Rod สำหรับผลงานในฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมของเขาในปีที่แล้ว ชนะห้าเกมด้วยความโล่งใจที่ 1.93 ERA เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว แต่ ERA ของเขาเพิ่มขึ้นเป็น 3.03 และเขาต้องดิ้นรนตลอดสองเดือนแรกของปี 2003

ในปี 2544 มิเกล บาติสตาเป็นฮีโร่ที่ไม่มีใครยกย่องในชัยชนะของเวิลด์ซีรีส์เหนือพวกแยงกี โดยโยนโอกาสปิดเกม 7 2/3 ไป 7 ครั้งในเกมที่ 5 และจบด้วย 2.49 ERA โดยรวมในหกฤดูกาลที่ปรากฏ เขาอายุแค่ 8-9 กับ 4.29 ERA ในปีหน้า

ในปีพ.ศ. 2541 สเตอร์ลิง ฮิตช์ค็อกได้รับชื่อเสียงในวงการเบสบอล 15 นาทีโดยทำแต้มได้ 1.23 ERA 3-0 ในสี่ฤดูเริ่มต้นในการวิ่งปาฏิหาริย์ของเดรสสู่เวิลด์ซีรีส์ เขาตกลงมาที่ 12-14 ด้วยคะแนน 4.11 ในฤดูกาลหน้าของเขาและถูกประเมินค่าสูงไปตลอดกาลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา Scott Brosius บันทึกค่าเฉลี่ยฤดู .383 ด้วย แต่ตัวเลขนั้นจะลดลงเหลือ .247 ในปี 2542

ในปี 1997 Livan Hernandezตกเป็นเหยื่อของคำสาป โดยทำลายสถิติ 4-0 และ 3.18 ERA และก้าวขึ้นมาแทนที่ Alex Fernandez ผู้เริ่มต้น ซึ่งได้รับบาดเจ็บที่ข้อมือ rotator ฉีกขาดในช่วงสิ้นสุดฤดูกาล เฮอร์นันเดซลดลงเหลือ 10-12 ด้วย 4.72 ERA ในทีม Marlins ที่เสียใจมากในปี 2541

ผู้เล่นระดับชาติที่ได้รับจากการปรากฏตัวของทีมในฤดูกาลนั้นมีส่วนสนับสนุนอย่างมากต่อคำสาปนี้ จำไว้ว่าเจ้าของเกม Fantasy หลายคนไม่ได้เจอทีมอย่าง Marlins, Angels หรือ Diamondbacks ทุกวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาอยู่ในตลาดอย่างบอสตันหรือมินนิโซตา หากผู้เล่นทำให้ผู้ชมตื่นตาตื่นใจใน World Series ก็ยากที่จะลืมว่าเพียงห้าเดือนต่อมาเมื่อผู้ชมกลุ่มเดียวกันกำลังเตรียมพร้อมสำหรับ Draft Day ของฤดูกาลถัดไป

ที่กล่าวว่าหากมีปีใดคำสาปจะถูกทำลาย มันคือปี พ.ศ. 2546 ฤดูนี้มีส่วนแบ่งความสำเร็จที่น่าทึ่ง แต่ความแตกต่างระหว่างดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดในเดือนตุลาคมกับดาวจากหลายปีที่ผ่านมาคือพืชผลนี้มีดาวอายุน้อยและสูงจำนวนมาก -เพดานความสามารถแฟนตาซี

ใช้จอช Beckettตัวอย่างเช่น คนถนัดขวาอาจเป็นเรื่องราวที่น่าประหลาดใจที่สุดของฤดู โดยโพสต์ 2.67 ERA, 0.772 WHIP, .138 batting เฉลี่ยและ 38 เอาท์ใน 33 2/3 โอกาสของการทำงาน ฟาสต์บอลยุค 90 สูงของ Beckett, Curveball ที่ชั่วร้ายและการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทำให้แม้แต่พวกเกียจคร้านของ Yankees ก็ดูเหมือนพวกลีคน้อย และเป็นการยากที่จะเห็นพรสวรรค์อย่างเขาจางหายไปเหมือน Hernandez หรือ Hitchcock ที่ไม่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้มุ่งหวังที่ยอดเยี่ยมที่ Beckett เป็น

แม้ว่าMark Priorและ Cubs ของเขาจะไปไม่ถึง Beckett ในเดือนตุลาคมนี้ แต่ทั้งสองก็มีเพดานสูงเหมือนกันและการแสดงฤดูของพวกเขาไม่สามารถละเลยได้ คาดหวังก่อนที่จะได้รับหนัก – และรับประกัน – การพิจารณาในฐานะเหยือกแฟนตาซีอันดับต้น ๆ และเบ็คเคตต์ให้ติดอันดับหนึ่งใน 10 อันดับแรกในปี 2547 เบคเคตต์ได้ทิ้งความกังวลเรื่องพุพองและข้อศอกไว้ข้างหลังเขาด้วยการจบการแข่งขันในปี 2546 และยกเว้นสิ่งที่ไม่คาดคิด บาดเจ็บก็ยากที่จะเห็นคำสาปหยุดเขา

ในด้านของการตีMiguel CabreraและTrot Nixonเป็นเรื่องราวฤดูที่ใหญ่ที่สุดสองเรื่อง Cabrera ยังคงสร้างความประทับใจให้แฟนๆ หน่วยสอดแนม และผู้จัดการของเขาเหมือนกัน และเป็นเรื่องยากที่จะมองเขาในฐานะนักเรียนปีที่สองที่ตกต่ำ บางครั้งเขาก็ถูกหลอกโดยพื้นสนามที่ต่ำ แต่แสดงความสามารถพิเศษในการขับบอลไปทุกสนามและแสดงความมั่นใจที่คุณอยากเห็นในวัยเด็ก ความเป็นนักกีฬาของ Cabrera ยังทำให้เขาเป็นเดิมพันที่แข็งแกร่งในการรักษาระดับการผลิตของเขาในฤดูกาล 2004 เนื่องจากเป็นเรื่องยากที่จะเห็นผู้เล่นปรับตัวให้เข้ากับการเล่นสามตำแหน่งที่ดี เช่น ฐานที่สาม สนามซ้าย และสนามขวาใน Pro Player Stadium ที่กว้างขวาง

Nixon ออกจากแคมเปญฝ่าวงล้อมตามมาตรฐานของเขา แต่ผลรวม. เขาเดินต่อไปอย่างร้อนระอุในเดือนตุลาคม แม้จะได้รับบาดเจ็บที่น่อง ซึ่งเป็นสัญญาณที่แน่ชัดว่าเขามาถึงแล้วในฐานะหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งที่ดีที่สุดในลีกอเมริกัน คาดว่า Nixon จะได้รับความสนใจมากขึ้นในปี 2547

แม้จะเกินวัยเยาว์ ก็ยังยากที่จะเห็นดาวเด่นในฤดูกาลอื่นๆ จางหายไปในปีหน้า Ivan Rodriguezซึ่งมีค่าเฉลี่ย. ฆวน ปิแอร์. นักตี .323 ตุลาคม อาจเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาและตัวเร่งปฏิกิริยาที่ดีที่สุดของทีมเบสบอล แม้แต่ ฮิเดกิ มัตสึอิผู้ตี .327-2-11 ในฤดู ก็ไม่เสี่ยงที่จะถูกปฏิเสธเพราะเขาพิสูจน์คุณค่าของเขาด้วยผลงานประจำฤดูกาล 106-RBI

โชคไม่ดีสำหรับเจ้าของเกม Fantasy การได้รางวัลในฤดูกาลของผู้เล่นเหล่านี้ย่อมหมายถึงการเสนอซื้อ Draft Day ที่สูงกว่ามาก ดังนั้นคุณจะไม่แอบเอา Beckett หรือ Cabrera แซงหน้าคู่ต่อสู้ที่ไม่รู้จัก แต่พวกมันจะรับความเสี่ยงน้อยกว่าผู้เล่นที่ถูกสาปในฤดูกาลที่ผ่านมาอย่างมาก และพวกมันเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการย้อนเลขฐานสิบหกที่ขยายเวลากลับไปหลายทศวรรษ

ถึงเวลาที่จะยืนหยัดกับลางร้ายที่มีมายาวนานนี้: “ปล่อยให้คำสาปแฟนตาซีแห่งฤดูถูกทำลาย”

Fantasy Fungo
Adam Foster, Walnut Creek, Calif.:ขณะทำงานกับเอกสารร่างของฉันในปี 2547 ฉันรู้ว่าอุปนิสัยแทบทุกตัวใน NL East อยู่ในความโกลาหล ใครจะเป็นผู้ปิดเกมในปี 2547 สำหรับทีม NL East?

TC: The Braves เกือบจะแน่ใจแล้วว่าจะไปกับJohn Smoltz ในฤดูกาลหน้าของพวกเขา และไม่มีเหตุผลใดที่จะเชื่อได้ว่าการผ่าตัดข้อศอกครั้งล่าสุดของเขาจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อผลงานในปี 2004 ของเขา … ในฟลอริดา เป็นเรื่องยากที่จะเห็นUgueth Urbinaกลับมาตามป้ายราคาตัวแทนอิสระที่คาดการณ์ไว้ ทำให้Braden Looperใกล้เข้ามามากขึ้นโดยไม่คำนึงถึงการต่อสู้ครั้งล่าสุดของเขา อย่าตัดกฎChad Fox ว่าเป็นผู้นอนหลับที่อาจช่วยชีวิตได้ … ฟิลาเดลเฟียเป็นเสมือนล็อคเพื่อเซ็นสัญญากับตัวแทนอิสระอย่างใกล้ชิดกับ Urbina, Eddie GuardadoหรือKeith Foulkeผู้สมัครที่มีข่าวลือมากที่สุดในปัจจุบัน …

งานเอ็กซ์โปอาจจะยึดRocky Biddleเมื่อใกล้จะเริ่มต้นปี 2004 เว้นแต่Luis AyalaหรือChad Cordero จะทำ ผลงานได้ดีกว่าเขาในช่วงฤดูใบไม้ผลิ อายาลาและคอร์เดโรคือเกมจบสกอร์ในอนาคตของมอนทรีออล และเป็นเรื่องยากที่จะเชื่อว่าบิดเดิ้ลจะไปถึงรอบออลสตาร์เมื่อทีมใกล้เข้ามามากขึ้น Bank on Ayala ถ้าคุณต้องทำการประมาณการล่วงหน้า … แฟน ๆ นิวยอร์กมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในการยอมรับมือใหม่เมื่อทีมของพวกเขาวางแผนที่จะต่อสู้ทำให้ Royce Ringไม่น่าจะได้ประตูในการปิดตัวของเดอะเมทส์เว้นแต่ทีมจะตีตลาดตัวแทนอิสระหรือเขามีสปริงที่ยอดเยี่ยม ทีมอาจจะลงนามในประเภท Urbina หรือไปกับคณะกรรมการที่คล้ายคลึงกันในปีนี้

คุณสามารถส่ง E-mail ความคิดเห็นเบสบอลแฟนตาซีของคุณและคำถามที่จะ Tristan เอช Cockcroft ที่bleacher@commissioner.com อย่าลืมใส่Attn: Tristanในช่องหัวเรื่อง และใส่ชื่อนามสกุลและบ้านเกิดของคุณ โปรดทราบว่า เนื่องจากเราได้รับการส่งจำนวนมาก เราจึงไม่สามารถรับประกันคำตอบสำหรับคำถามทั้งหมดได้

Circling the Bases เป็นคอลัมน์ผู้เชี่ยวชาญแฟนตาซีเบสบอลของเรา ซึ่งเต็มไปด้วยข้อมูลวงใน คำแนะนำ และการวิเคราะห์เชิงลึก ทุกวันพุธตลอดทั้งปี Tristan H. Cockcroft นำเสนอการวิเคราะห์ผู้เล่นยุ กลยุทธ์ร่างพรีซีซั่น และการรายงานข่าวประจำฤดูกาล

สำหรับบางคน การซื้อของในวันหยุดจะไม่เริ่มจนกว่าจะถึงวันหลังวันขอบคุณพระเจ้า สำหรับพวกแยงกีและเจ้าของจอร์จ สไตน์เบรนเนอร์ มันเริ่มต้นในนาทีที่Josh Beckettแท็กJorge Posadaระหว่างเดินทางไปที่ฐานแรกในวันเสาร์ ปิดฉากการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ Marlins ไม่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุด

คำขวัญของจอร์จ: ‘เป็นฤดูที่ใส่ลายทาง ในแนวการเงินใหม่นี้ ยุของเบสบอลเป็นโรงสีข่าวลือเพียงคนเดียวอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยพวกแยงกีของสไตน์เบรนเนอร์เชื่อมโยงกับเกือบทุกชื่อที่มีอยู่ในบล็อกฤดูหนาว โดยพื้นฐานแล้ว Steinbrenner นั้นเทียบเท่ากับ Fantasy ของเจ้าของในลีกของคุณที่ต้องการซื้อสตั๊ดราคาสูงอยู่ตลอดเวลา โดยไม่คำนึงถึงบัญชีรายชื่อของลีกหรือกฎเกณฑ์เงินเดือน

และนี่เป็นคลาสฟรีเอเจนต์ที่ดีจริงๆ นับให้พวกแยงกีลงจอดอย่างน้อยสองใน 10 ชื่อใหญ่ต่อไปนี้ในตลาด แต่นี่เป็นมุมมองของนักเขียนคนหนึ่งเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางที่น่าจะเป็นของตัวแทนอิสระแต่ละคนและผลกระทบของแฟนตาซีของแต่ละคน:

Bartolo Colon:ไม่ต้องสงสัยเลย Steinbrenner ปรารถนาที่จะได้รับอดีตชาวอินเดียนแดงมานานหลายปี คุณค่าแฟนตาซีของโคลอนอาจดีกว่าในนิวยอร์กมากกว่าสถานที่อื่นใน American League ยกเว้นซีแอตเทิล แต่จำไว้ว่าเขาอายุ 23-7 ด้วย 2.94 ERA ใน 39 อาชีพที่เริ่มกับทีมในลีกระดับชาติ อนาไฮม์ บอสตัน และฟิลาเดลเฟีย ทุกคนควรอยู่ในการตามล่า ตัวเลือกของฉัน:อนาไฮม์ ซึ่งไม่จำเป็นว่าจะเป็นสิ่งที่ดี เนื่องจากโคลอนอายุ 13-13 ปีโดยมี 4.57 ERA ใน 35 อาชีพเริ่มกับโอ๊คแลนด์ ซีแอตเทิล และเท็กซัส

วลาดิมีร์ เกร์เรโร:ชื่อที่ใหญ่ที่สุดในตลาดตัวแทนอิสระในปีนี้ แม้จะมีปัญหาด้านหลังที่รบกวนจิตใจเขาในช่วงฤดูกาลนี้ เกร์เรโรจะพิสูจน์ให้เห็นว่าแพงเกินไปสำหรับทุกคนยกเว้นเพียงไม่กี่ทีม พวกแยงกีสามารถทำเงินก้อนโตได้ แต่ค่าเฉลี่ย .233 ของเขา ไม่มีโฮมรันและ RBI สองเกมในแปดเกมอาชีพใน Yankee Stadium อาจเกี่ยวข้องกับเจ้าของแฟนตาซีบางคน ความปรารถนาที่จะเล่นในตลาดเล็กๆ ของเกร์เรโรยังทำให้เขากลายเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจในฤดูหนาวอีกด้วย อนาไฮม์ บัลติมอร์ และมอนทรีออลจะผลักดันให้เซ็นสัญญากับเขา เลือกของฉัน:บัลติมอร์เกี่ยวกับสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดกับแฟรนไชส์ระดับล่างที่มีเงินจ่ายวลาด ไม่ต้องกังวลกับผลกระทบของแฟนตาซี ไม่มีอะไรในการแบ่งสถิติของเกร์เรโรที่บ่งบอกว่าเขาจะเป็นซุปเปอร์สตาร์น้อยกว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใด

จาวี่ โลเปซ:เขาจะเป็นที่โปรดปรานสำหรับเกมแฟนตาซีแห่งปีในฤดูกาลหน้า หลังจากบันทึกหนึ่งในฤดูกาลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลโดยนักจับ เป็นมูลค่าการกล่าวขวัญครั้งสุดท้ายที่โลเปซโพสต์รวมตลอดอาชีพการงาน เขาตามด้วยการหายไป 97 เกมกับปัญหาเข่า อย่างไรก็ตาม บัลติมอร์ เดอะคับส์ และซานดิเอโก ต่างก็คาดหวังที่จะจัดการกับข้อกังวลของพวกเขาและจะพิจารณาเซ็นสัญญากับเขา ตัวเลือกของฉัน:บัลติมอร์ ซึ่งจะช่วยให้คดีของโลเปซเกิดขึ้นได้อีกครั้ง เพราะเขาเป็นผู้ตี .305-19-74 ในอาชีพค้าแข้ง 354 ครั้งกับคู่ต่อสู้ของอเมริกันลีก

Greg Maddux: The Padres เป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับ Maddux แต่ข่าวลือเหล่านั้นก็เย็นลงเนื่องจากความกังวลด้านการเงิน อย่างไรก็ตาม ซานดิเอโกยังคงเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับเหยือกที่อาจดึงดูดความสนใจเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับฤดูหนาวปีที่แล้ว จะไม่แปลกใจเลยที่ Maddux ถูกบังคับให้ต้องตกลงกันสำหรับข้อตกลงย่อย และพวกเดรสก็เลิกใช้ชื่อที่ใหญ่กว่า สิ่งที่ฉันเลือก:ซานดิเอโก การเคลื่อนไหวที่จะไม่ย้อนกลับการตกต่ำในอาชีพของ Maddux แต่จะหมายถึงการดูแลที่มีคุณค่าสำหรับJake PeavyและAdam Eatonรุ่นเยาว์

Kazuo Matsui:เขายังไม่ได้แจ้งความประสงค์ที่จะมาที่ทางการสหรัฐฯ แต่มีข่าวลือมากเกินไปที่แพร่สะพัดที่จะแนะนำว่าเขาจะอยู่ที่ญี่ปุ่น มัตสึอิได้กล่าวไปแล้วว่าเขาจะเล่นให้กับพวกแยงกี ดอดเจอร์ส และกะลาสีเรือเท่านั้น โดยบังเอิญสามทีมที่สนใจบริการของเขามากที่สุด ตัวเลือกของฉัน:ลอสแองเจลิส ทีมที่เน้นการบุกและอ่อนแอในแดนกลาง การเคลื่อนไหวดังกล่าวอาจทำให้มัตสึอิค่อนข้างผิดหวังในแฟนตาซี อย่างน้อยเมื่อเทียบกับการเปิดตัว ของอิชิโร ซูซูกิและฮิเดกิ มัตสึอิ

Kevin Millwood:เพื่อนร่วมทีมของ Phillies ของเขาเองกล่าวว่า Millwood ไม่ได้ตั้งใจที่จะกลับมาช่วยทีมบุกใน Citizens Bank Park แห่งใหม่ แต่ผู้บริหารของฟิลาเดลเฟียให้คำมั่นว่าจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อเซ็นชื่อคนถนัดขวาอีกครั้ง Millwood จะได้รับบริการที่ดีที่สุดเมื่ออยู่ใน NL เนื่องจากบันทึก 6-7 ของเขาและ 4.90 ERA ใน 17 อาชีพการงานกับทีม AL จะเป็นเครื่องยืนยัน สิ่งที่ฉันเลือก:แอตแลนต้าซึ่งจะทำขึ้นสำหรับการค้าขาย “น่าหัวเราะ” ในฤดูหนาวปีที่แล้วสำหรับJohnny Estrada Millwood อยู่ที่ 40-29 โดยมีอายุการใช้งาน 3.55 ERA ที่ Turner Field

Andy Pettitte:การนำโปรแกรมการฝึกที่ละเอียดถี่ถ้วนของ Roger Clemens มาใช้ช่วยให้ Pettitte กลับมาสู่สโมสรที่ชนะ 20 แต้มในฤดูกาลนี้ และมันน่าจะช่วยให้เขารักษาฟอร์มบนได้ดีในช่วงท้ายของอาชีพค้าแข้งของเขา พวกแยงกีจะทำผิดพลาดในการปล่อยให้เขากลับบ้านที่เท็กซัส แต่บอสตันก็สามารถมีส่วนร่วมในการประมูลได้เช่นกัน ตัวเลือกของฉัน: NY Yankees ซึ่งจะสร้างรายได้มหาศาลหลังจากการแสดง 3-1, 2.10-ERA ของเขาในห้าฤดูเริ่มต้น Pettitte มีอำนาจเหนือกว่าอย่างจริงจังหลังจากวันที่ 1 มิถุนายนปีนี้ และนั่นน่าจะดำเนินต่อไปในฤดูกาลหน้า

Ivan Rodriguez:เช่นเดียวกับ Pettitte โรดริเกซคือข้อเสนอที่ชาวมาร์ลินส์ต้องเซ็นสัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เขามีส่วนสนับสนุนแชมป์โลก หลังจากช่วงการปรับตั้งครั้งแรก Pudge ก็กลายเป็นแรงผลักดันของทีม การเล่นในสนาม Pro Player ที่เป็นมิตรต่อเหยือกไม่ได้ทำร้ายเขาเช่นกัน เขาตี .317 กับโฮเมอร์แปดตัวและ 45 RBI ใน 74 เกมที่นั่น คาดหวังให้บัลติมอร์และซานดิเอโกพยายามอย่างเต็มที่เพื่อขโมยเขาไป ทางเลือกของฉัน:ฟลอริดา ซึ่งจะเป็นการดีตามคำมั่นที่จะรักษาหัวใจของบัญชีรายชื่อไว้ นอกจากอาการบาดเจ็บ โรดริเกซอาจดีขึ้นเล็กน้อยจากมุมมองของแฟนตาซี

แกรี่ เชฟฟิลด์:เขาพร้อมที่จะจ่ายเงินหลังจากหนึ่งปีในอาชีพการงานในแอตแลนต้า และน่าจะเป็นตัวเลือกสำรองสำหรับทีมที่แพ้ในการชิงโชคเกร์เรโร นั่นหมายความว่าคุณสามารถวางใจได้ว่าพวกแยงกี้ บัลติมอร์ และอนาไฮม์จะเป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดสำหรับบริการของเชฟฟิลด์ ที่น่าสนใจคือเขาไม่เคยเล่นเกมใน Camden Yards ของบัลติมอร์เลย สิ่งที่ฉันเลือก: NY Yankees ใครจะตักเขาด้วย “ส่วนลด” เมื่อเทียบกับเกร์เรโร แต่ผิดหวังกับผลงานของเขา ครั้งสุดท้ายที่เชฟฟิลด์ประกาศอาชีพค้าแข้งและเซ็นสัญญาฟรีเอเย่นต์จำนวนมากในฤดูหนาวถัดมา เขาถูกปฏิเสธโดยคะแนนเฉลี่ย 64 คะแนนในการตีบอล โฮเมอร์ 21 เกมและ RBI 49 เกมในขณะที่เล่นน้อยกว่า 26 เกม

Miguel Tejada:กรีฑาปฏิเสธที่จะแสดงตัวเมื่อดาวรุ่งของพวกเขามีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์เสรี ดังนั้นเหตุใดสถานการณ์ของ Tejada จึงแตกต่างไปจากของJason Giambiหรือ Jason Isringhausen อนาไฮม์ บัลติมอร์ ลอสแองเจลิส และซานดิเอโก ต่างก็มีเงินให้มากกว่าโอ๊คแลนด์ ดังนั้นให้คาดหวังการเปลี่ยนแปลงอย่างเท่าเทียมกันสำหรับ MVP 2002 AL ในฤดูหนาวนี้ ตัวเลือกของฉัน:อนาไฮม์ ซึ่งช่วย Tejada จากโฮเมอร์ห้าตัวของเขาและ 16 RBI ใน 20 เกมที่ Edison Field ในสองฤดูกาลที่ผ่านมา การขาดความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ทำให้ไขว้เขวครั้งใหญ่สำหรับเขาเมื่อต้นปีนี้ และในที่สุดข้อตกลงใหม่ก็ควรทำให้เขาสบายใจ

Fantasy Fungo
Ken Sullivan, Marietta, Ga.:ฉันสามารถเก็บผู้เล่นไว้ได้แปดคนและต้องการผสมการทอยและตีสี่ถึงสี่ Mark Prior และJosh Beckett ได้รับ แต่Jose Contreras, Johan SantanaหรือWade Miller สองคนใดที่คุณจะเก็บไว้ หรือคุณจะเก็บทั้งสามเอาไว้แล้วปล่อยBobby Abreu กองหน้าคนที่สี่ของฉันรองจาก Alex Rodriguez, Todd HeltonและCarlos Beltran?

TC:ซานทาน่าก็ควรได้รับเช่นกัน เพราะเขาเป็นหนึ่งในเหยือกที่มีพรสวรรค์ที่สุดของอเมริกันลีกในช่วงครึ่งหลัง รักษา Contreras ไว้เหนือ Miller เนื่องจากพวกแยงกีคาดว่าจะเข้าสู่ปี 2547 ด้วยการนำเข้าของคิวบาในฐานะสมาชิกหมุนเวียนประจำ มิลเลอร์อาจดูทนทานกว่าเมื่ออยู่บนพื้นผิว แต่ไหล่และข้อศอกของเขาแสดงขึ้นบ่อยกว่าที่นักแสดงจะทำให้คุณเชื่อ และเขาก็ไม่มีข้อดีของคอนเตรราส เก็บ Abreu ไว้ด้วยซึ่งจะให้กลุ่มผู้น่าเกรงขามสี่คนแก่คุณ

คุณสามารถส่ง E-mail ความคิดเห็นเบสบอลแฟนตาซีของคุณและคำถามที่จะ Tristan เอช Cockcroft ที่bleacher@commissioner.com

Circling the Bases เป็นคอลัมน์ผู้เชี่ยวชาญแฟนตาซีเบสบอลของเรา ซึ่งเต็มไปด้วยข้อมูลวงใน คำแนะนำ และการวิเคราะห์เชิงลึก ทุกวันพุธตลอดทั้งปี Tristan H. Cockcroft นำเสนอการวิเคราะห์ผู้เล่นยุ กลยุทธ์ร่างพรีซีซั่น และการรายงานข่าวประจำฤดูกาล

ในช่วงฤดูหนาวต่อจากฤดูกาลที่มีการหมุนเวียนในเมเจอร์ลีกมาก การเหมาะสมเพียงผู้เล่นชื่อดังคนแรกในการเปลี่ยนทีมเท่านั้นที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น และข้อตกลงเป็นอย่างไร: การย้ายของบิลลี่ แว็กเนอร์ไปยังฟิลาเดลเฟียแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของทีมในการชนะ

The Phillies ได้รับหนึ่งในผู้ใกล้ชิดที่สุดในยุคของเราใน Wagner ซึ่งเป็นผู้นำในเมเจอร์ลีกในการช่วยชีวิตในช่วงสามปีที่ผ่านมา (118 เสมอกับMariano Rivera ) Wagner วัย 32 ปีนำ fastball 100 ไมล์ต่อชั่วโมงของเขาไปที่ City of Brotherly Love เติมเต็มบทบาทที่ด้านหลังของอุปนิสัยฟิลาเดลเฟียซึ่งทั้งJose MesaและMike Williams สะดุดในปี 2546

แว็กเนอร์น่าจะยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะออกจากกล่องแบนด์ มินิท เมด พาร์ค ซึ่งเขาอายุ 5-12 ปี โดยเซฟได้ 13 ครั้งใน 73 โอกาส (เปอร์เซ็นต์การแปลง 82.2) ค่าเฉลี่ย 3.60 ERA และ .228 ตรงข้ามกับค่าเฉลี่ยการตีบอล ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดของเขาใน สนามบอลลีกใหญ่ใดๆ เขาจะรู้สึกว่าไม่มีคนติดตั้งOctavio Dotelลำกล้องในฟิลาเดลเฟีย แต่อาชีพของ Wagner 2.15 ERA, .170 ตรงข้ามกับแม่นและอัตราการตีออกต่อเก้าโอกาส 13.43 นอกสวนบ้านเก่าของเขาทำให้เขาเป็นผู้สมัครที่แข็งแกร่ง ให้กลับมาติดท็อป 5 แฟนตาซีอีกครั้ง

ในขณะที่คุณค่าแฟนตาซีของ Wagner ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง การเคลื่อนไหวของเขาทางตะวันออกเฉียงเหนือหมายถึงอุปการะของฮูสตันซึ่งมีเสถียรภาพในช่วงสามปีที่ผ่านมาขณะนี้อยู่ในกระแส Dotel กลายเป็นตัวเต็งในการเซฟ โดยเปลี่ยนโอกาส 16 จาก 23 ที่จะเข้ามาหา Wagner ที่บาดเจ็บในปี 2000 และครอบครอง fastball ที่สูง 90 และอัตราการหยุดงานต่อเก้าโอกาสที่คุณอยากเห็นในระยะใกล้ 10.57 แต่อย่านับคนนอนดึกแบรดลิดจ์ ผู้ซึ่งทำคะแนนเฉลี่ย .202 ในปี 2546 แม้ว่าจะมีหินในเดือนสิงหาคม

หากฮูสตันสามารถทำลายสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญบางคนได้แท็บลูกเล่นที่ดีที่สุดในทีมเบสบอลที่มุ่งหน้าสู่ฤดูกาลที่ผ่านมาไม่มีอะไรศักดิ์สิทธิ์? เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่น่าสนใจ: ยกเว้นการเซ็นสัญญาใหม่กับตัวแทนอิสระ มีเพียงทีมเดียวเท่านั้นที่จะเข้าร่วมการฝึกในฤดูใบไม้ผลิกับผู้ที่ใกล้ชิดซึ่งทำงานของเขาตั้งแต่เริ่มการฝึกในฤดูใบไม้ผลิปี 2546 กล่าวคือ ไม่มีการคุมขังในรายชื่อผู้พิการหรือความขัดแย้งที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น

ทีมนั้นคือทีมลอสแองเจลิส ดอดเจอร์ส ซึ่งถือว่าตัวเองโชคดีที่ค้นพบความคิดที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นของเอริค กาญระหว่างการฝึกในฤดูใบไม้ผลิปี 2545 ผู้ชนะ National League Cy Young ที่เป็นไปได้เป็นหนึ่งในสามคนที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นซึ่งจากจุดยืนของวันนี้มีคุณสมบัติเป็นสิ่งที่แน่นอนอย่างยิ่งในแผนกบันทึกในฤดูกาลหน้า แว็กเนอร์และริเวร่าเป็นคนอื่น และน่าสังเกตว่าหลังนี้ค่อนข้างจะตีได้หลายครั้งในฤดูกาลที่แล้วนี้

John Smoltz ของแอตแลนตา, Jason Isringhausen จาก St. Louis และTrevor Hoffmanของ San Diego มีพรสวรรค์ในการประกอบกันเป็นผู้เล่นระดับแนวหน้าระดับแนวหน้าของ Fantasy Closes แต่ทั้งสามพลาดการลงเล่นในปี 2003 ด้วยอาการบาดเจ็บและ/หรือกำลังเข้ารับการผ่าตัด นั่นอาจเป็นปัญหาในปีหน้า

นอกเหนือจากหกประการนี้ คุณค่าแฟนตาซีของเหยือกบรรเทาทุกข์อื่น ๆ ในกีฬาเบสบอลแทบทุกอันสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในฤดูหนาวนี้ มากในรูปแบบที่ทำให้Armando Benitezและ Ugueth Urbina ผู้ช่วยชีวิตแบบดั้งเดิมกลายเป็นคนติดตั้งที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ในเดือนกรกฎาคม ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า bullpens ในลีกใหญ่อาจทนต่อการหมุนเวียนได้มากกว่า Tony LaRussa ที่ทำการเปลี่ยนแปลงการทอยในเกมเพลย์ออฟทั่วไป

ในบรรดาผู้ปลดเปลื้องที่สามารถแลกเปลี่ยนได้: Billy Kochของ White Sox ความเป็นไปได้ที่จะกลับมารวมตัวกับ Rick Peterson อดีตโค้ช Oakland pitching เพื่อแลกกับ Mets; Matt Mantei แห่งรัฐแอริโซนาศักยภาพ “ทุ่มสุดตัว” ในข้อตกลงCurt Schillingขณะที่ Diamondbacks มองหาการจ่ายเงินเดือน และทรอย เพอร์ซิวาลของอนาไฮม์ซึ่งมีข่าวลือว่ามุ่งหน้าไปยังฟิลาเดลเฟียก่อนข้อตกลงวากเนอร์

ในบรรดาเอเย่นต์อิสระที่ควรได้รับความสนใจอย่างมาก: ร็อด เบ็ค ซึ่งหนังสือนิทานกลับมาจากการผ่าตัดทอมมี่ จอห์น ทำให้เขามีความหวังที่ใกล้ตัวต่ำกว่าปกติ เบนิเตซ ผลงานในฤดูกาลที่ย่ำแย่ แต่เป็นหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดในฤดูกาลปกติที่มีความกดดันต่ำ Keith Foulkeซึ่งดูเหมือนจะติดตาม Peterson ไปสู่สปอตไลท์ในนิวยอร์กมากขึ้น ทอม กอร์ดอนลือกันว่ากำลังจะกลับบ้านพร้อมกับแทมปาเบย์ และเกือบจะรับประกันความมุ่งมั่นอย่างใกล้ชิดเต็มเวลาไม่ว่าเขาจะไปถึงที่ใด เอ็ดดี้ กวาร์ดาโดมือซ้ายหายาก สไตล์เก๋าที่เข้ากับฝาแฝดได้อย่างลงตัว ลาทรอย ฮอว์กินส์,อดีตผู้ใกล้ชิดระดับปานกลางซึ่งมีระดับการครอบงำในบทบาทการตั้งค่าอาจทำให้เขาได้รับเกมยิงอีกนัด เมซ่าเลือกปีที่แย่สำหรับการล่มสลาย เออร์บินา ผู้ซึ่งน่าจะทำผลงานได้ดีในฤดูกาลปกติและผลงานในฤดูกาลที่แข็งแกร่งของฟลอริดาให้กลายเป็นงานประจำที่อื่น วิลเลียมส์ ผู้ซึ่งจะไม่ตกใจเมื่อกลับมาที่พิตต์สเบิร์ก และ ทิมวอร์เรลล์,ผู้ที่อาจได้รับตัวเองเป็นงานที่ใกล้ชิดของถาวรอื่น ๆ หลังจากก้าวในสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บRobb Nen

บรรดาผู้ที่คาดเดาถึงศักยภาพในการปิดตัวลงในปี 2547 ควรตระหนักว่าไม่มีการรับประกันยุนี้ หากปีแห่งการแหกคุกสุดเซอร์ไพรส์ที่โพสต์โดยRocky Biddle, Joe Borowskiและ Worrell ได้สอนเราทุกอย่าง การช่วยชีวิตมักจะมาจากการปลดปล่อยตัวใดตัวหนึ่งในเวลาใดก็ตาม

ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สามารถพยากรณ์ได้ การคว้าเหยือกที่มีศักยภาพการแต่งหน้าที่ใกล้ชิดมักจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณ กลุ่มดังกล่าวรวมถึง: Chad Corderoของมอนทรีออลซึ่งเคยเป็นอดีตของ Cal-State Fullerton ผู้ซึ่งนำความร้อนมาสู่ยุค 90 ต่ำถึงกลาง Kyle Farnsworthของ Cubs ผู้ซึ่งไม่สามารถโจมตีใครในทีมเบสบอลได้เมื่อเขาสามารถควบคุมสนามได้ ฟรานซิสโก โรดริเกซ แห่งอนาไฮม์ผู้แสดงความสามารถในการปิดตัวผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามในฤดู 2002; Jose Valverde แห่งรัฐแอริโซนาคนถนัดขวาผู้สง่างามพร้อมลูกเร็วกลางทศวรรษ 90; และRyan Wagner แห่ง Cincinnati ผู้กำหนด NCAA Division I บันทึกด้วยอัตราการหยุดงาน 16.8 ต่อเก้าโอกาสในวิทยาลัยในปีนี้

Sleepers ในรูปแบบ Borowski นั้นก็รับประกันความสนใจของคุณเช่นกัน ในบรรดากลุ่มนั้น: Bronson Arroyo จากบอสตันที่สร้างความประทับใจให้กับทีมมากพอที่จะใช้เขาในสถานการณ์สำคัญ ๆ ในช่วงฤดู Luis Ayala แห่งมอนทรีออลซึ่งบันทึก 110 บันทึกอย่างใกล้ชิดในลีกเม็กซิกันตั้งแต่ปี 2542-2545; ฮวน รินคอนจากมินนิโซตาผู้ซึ่งน่าจะโน้มน้าวทีมว่าเขาเหมาะกว่าที่จะทำงานบรรเทาทุกข์ด้วยผลงานที่แข็งแกร่งในปี 2546; The Mets’ Royce Ringผู้ซึ่งน่าจะได้งานหากและเมื่อใดที่ทีมต้องทนกับลมหนาวประจำปี และราฟาเอล โซเรียโนแห่งซีแอตเทิล ซึ่งการรวมกันแบบ fastball-slider มีบทบาทโดดเด่นอย่างมากในบทบาทบรรเทาทุกข์ในปีที่ผ่านมาบวก

Fantasy Fungo
วิล ครูซ, บรู๊คลิน, นิวยอร์ก:ฉันเล่นในลีกผสม 11 ทีม 5×5 และสามารถเก็บผู้เล่นไว้ได้สี่คน ฉันติดอยู่กับAlex Rodriguez, Eric Gagne และVernon Wellsและกำลังพยายามตัดสินใจระหว่าง Chipper JonesและRafael Furcal คุณจะคว่ำ Furcal ในตำแหน่งที่หายากหรือประสิทธิภาพประจำปีของ Chipper .300-30-100 หรือไม่?

TC: การขาดแคลนตำแหน่งเป็นกุญแจสำคัญเมื่อพูดถึงชอร์ตสต็อปที่ซบเซาอย่างMiguel Tejadaแต่มีหลายประเภทที่ขโมยเบสและมีค่าเฉลี่ยที่เหมาะสม เช่น Furcal ที่สามารถใช้ได้ทุกปี เกือบดีกว่าเสมอที่จะนำปริมาณที่รู้จักและเชื่อถือได้มาใช้เมื่อคุณไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้เฝ้าจำนวนมาก และในกรณีนี้ ไม้ตีของโจนส์มีค่าเกินกว่าจะปล่อยมือไป

คุณสามารถส่ง E-mail ความคิดเห็นเบสบอลแฟนตาซีของคุณและคำถามที่จะ Tristan เอช Cockcroft ที่bleacher@commissioner.com อย่าลืมใส่Attn: Tristanในช่องหัวเรื่อง และใส่ชื่อนามสกุลและบ้านเกิดของคุณ โปรดทราบว่า เนื่องจากเราได้รับการส่งจำนวนมาก เราจึงไม่สามารถรับประกันคำตอบสำหรับคำถามทั้งหมดได้

Circling the Basesเป็นคอลัมน์ผู้เชี่ยวชาญแฟนตาซีเบสบอลของเรา ซึ่งเต็มไปด้วยข้อมูลวงใน คำแนะนำ และการวิเคราะห์เชิงลึก ทุกวันพุธตลอดทั้งปี Tristan H. Cockcroft นำเสนอการวิเคราะห์ผู้เล่นยุ กลยุทธ์ร่างพรีซีซั่น และการรายงานข่าวประจำฤดูกาล

อาจเป็นทะเลทรายเป็นส่วนใหญ่ แต่รัฐแอริโซนาแทบจะไม่แห้งเลยเมื่อพูดถึงนักเบสบอลรุ่นเยาว์ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง เป็นเวลาเจ็ดสัปดาห์ของทุกเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน Arizona Fall League ทำหน้าที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สำหรับกลุ่มรองที่ดีที่สุด

มีแฟนเบสบอลไม่มากนักที่ให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับแอ็กชันของแอฟ แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีใครพบซูเปอร์สตาร์ในอนาคตมาเสริมทักษะในเมซา พีโอเรีย และสกอตส์เดล ในบรรดาศิษย์เก่า AFL ที่มีชื่อเสียงมากขึ้น: Jason Giambi MVP ของ American League 2000 , Nomar Garciaparraแชมป์บอลสองสมัยและDerek Jeterแชมป์โลกสี่สมัย

มือใหม่และผู้นอนหลับที่น่าสนใจที่สุดของ Fantasy Baseball มักจะถูกซ่อนอยู่ในรายชื่อ AFL จากฤดูใบไม้ร่วงครั้งก่อน Rocco BaldelliและMark Teixeiraสองผู้เล่นหน้าใหม่ที่มีผลงานมากที่สุดของปีนี้ เริ่มต้นสร้างชื่อเสียงด้วยการแสดงของ AFL ที่น่าประทับใจในปี 2002 ในขณะที่Ken Harveyเล่นแคมเปญ AFL ที่สร้างสถิติใหม่ให้กลายเป็นงานเริ่มต้นกับ Royals ในฤดูร้อนนี้

พืชผล AFL ในปีนี้อาจพิสูจน์ได้ว่ามีผลเช่นเดียวกัน ผลงานการตกของผู้เล่น 10 คนต่อไปนี้มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะปรับปรุงแนวโน้มของพวกเขาสำหรับฤดูกาล 2004:

1. David DeJesus, OF, Kansas City: เขาแทบจะไม่ได้เป็นผู้เล่นที่มีความสามารถมากที่สุดใน AFL ปีนี้ แต่เขาเป็นเหตุผลสำคัญสำหรับข่าวลือที่คงอยู่รอบๆCarlos Beltran DeJesus ผู้ซึ่งได้รับการผ่าตัดทอมมี่ จอห์นในช่วงต้นปี 2544 ตี .308 ใน 76 เกมในระบบรองของราชวงศ์และติดตามผลงานของแอฟที่น่าประทับใจยิ่งขึ้นไปอีก เขาตี .306 ด้วยโฮมรันหกครั้ง 14 RBI และหกฐานที่ถูกขโมยใน 22 เกมและเป็นเดิมพันที่แข็งแกร่งที่จะย้ายเข้าสู่งานกลางภาคสนามในบางจุดในปี 2547 ข้อดีห้าหมวดของ DeJesus ทำให้เขาเป็นตัวเลือกที่ดี ลีก AL เท่านั้นสำหรับฤดูใบไม้ผลิ

2. Delmon Young , OF, Tampa Bay: เมื่อพิจารณาจากผลงานในแอฟของเขา การเลือกอันดับ 1 ในดราฟท์มือสมัครเล่นในปี 2546 อาจส่งผลดีต่อการคาดการณ์ล่าสุดของเขาว่าเขาจะไปถึงสาขาวิชาเอกในฤดูกาลหน้า แม้จะจำกัดให้เล่นเพียงสองเกมต่อสัปดาห์ แต่ Young ก็ตี .417 ด้วยโฮมรันหนึ่งครั้งและ RBI เจ็ดเกมใน 14 เกม เขายังคงเป็นพรสวรรค์ที่ดิบ แต่เขาดูเหมือนเด็กประเภทที่จะเลื่อนแผนภูมิความลึกของไมเนอร์ลีกอย่างรวดเร็ว แกร็บ ยังอยู่ในลีกผู้รักษาประตู มีโอกาสภายนอกที่เขาจะได้รับการเรียกตัวในเดือนกันยายน 2547

3. Rickie Weeks, 2B, Milwaukee: ตัวเลือกอันดับ 2 โดยรวมในดราฟต์มือสมัครเล่นในปี 2546, Weeks มีแนวโน้มมากกว่า Young ที่จะไปถึงสาขาวิชาเอกในปี 2547 The Brewers กำลังค้นหาวิธีแก้ปัญหาฐานรองสำหรับฤดูกาลหน้า ช่องว่างสำหรับสัปดาห์ แต่ค่าเฉลี่ย .324 ของเขา 14 RBI และฐานที่ถูกขโมยเก้าแห่งใน 19 เกมหมายความว่าเขาจะหางานทำในการฝึกฤดูใบไม้ผลิเป็นเวลานาน คงจะเป็นเรื่องน่าประหลาดใจจริงๆ ถ้าเขาไม่ได้อ้างสิทธิ์งานนี้โดยช่วงพัก All-Star โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ Milwaukee ในโหมดลดต้นทุน สัปดาห์ควรเป็นผู้เล่นที่มีประโยชน์ในการตีบอลและฐานที่ถูกขโมยทันทีที่เขามาถึงสาขาวิชา ดังนั้นอย่ามองข้ามเขา

4. Dewon Brazelton, SP, Tampa Bay: การเลือกหมายเลข 1 ของ Devil Rays ในดราฟท์ปี 2001 ผ่านฤดูกาลอันน่าสยดสยองในปี 2003 แม้กระทั่งถูกลดขั้นเป็นบอล Class A จนถึงจุดหนึ่ง แต่ Brazelton ได้เด้งกลับมาด้วยการโพสต์สถิติ 4-0, 3.27 ERA และ 36 เอาท์ใน 33 อินนิ่งในแปดเกม (เจ็ดเริ่ม) ในแอฟ เขายังคงทำงานอยู่ แต่การแสดงของเขาอาจทำให้เขามีรอยแยกที่ถูกต้องตามกฎหมายในการหมุน Devil Rays ในฤดูใบไม้ผลิ Brazelton ยังคงควรเลือกผู้นอนหลับที่ดีในร่าง AL เท่านั้นในปีหน้า

5. Adrian Gonzalez, 1B, Texas: พวกพรานป่ากำลังพิจารณาอย่างจริงจังที่จะเก็บMark Teixeiraไว้ในสนามในปี 2004 หลังจากที่ Gonzalez ระเบิดด้วยค่าเฉลี่ย .270, สาม homers และ 16 RBI ใน 22 เกมใน AFL เขายังไม่ได้แสดงพลังที่เบสกลุ่มแรกต้องการ แต่ตัวเลือกอันดับ 1 โดยรวมในร่างปี 2000 อาจเป็นเครื่องนอนหลับที่มีประโยชน์ในฤดูกาลหน้า

6. Jonny Gomes, OF, Tampa Bay: แม้ว่าคนส่วนใหญ่ไม่คิดว่า Gomes เป็นโอกาสสูงสุด แต่ค่าเฉลี่ย .299 ของเขา, โฮเมอร์แปดตัวและ 22 RBI ใน 25 เกม AFL แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่น่ารังเกียจของเขา เขายังคงมีโอกาสชนะตำแหน่งเริ่มต้นกับ Devil Rays ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ แต่เขาอาจมีค่าพอที่จะเป็นนักบินในลีก AL เท่านั้นหากเขามีแคมป์ที่แข็งแกร่ง

7. Ben Hendrickson, SP, Milwaukee: The Brewers มีผู้เริ่มต้นในลีกใหญ่เพียงไม่กี่คน ดังนั้น Hendrickson ควรดูในช่วงฤดูใบไม้ผลิหลังจากโพสต์ 2.03 ERA และ 0.975 WHIP ในการเริ่มต้น AFL เจ็ดครั้ง หน่วยสอดแนมบอกว่าเขาขว้างบอลได้ดีกว่าในบางครั้ง และปัญหาข้อศอกที่รบกวนจิตใจเขาดูเหมือนจะกลายเป็นอดีตไปแล้ว

8. Scott Hairston, 2B, Arizona: แม้ว่า Diamondbacks จะถูกโหลดที่วินาที Hairston ยังคงพิสูจน์ว่าเขาจะเป็นกำลังสำคัญในสาขาวิชาเอกในอนาคตอันใกล้นี้ เขาเป็นอันดับสามในแอฟด้วยค่าเฉลี่ยบอลที่ .365 และคงไม่แปลกใจที่เห็นเขาเข้ารับตำแหน่งที่สองในกลางปี ​​2547 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการซื้อขายจูเนียร์ สปิวีย์

9. Stephen Smitherman, OF, Cincinnati: The Reds มีความลึกในสนามค่อนข้างมาก แต่ทีมประจำของพวกเขาส่วนใหญ่มักจะได้รับบาดเจ็บอย่างไม่น่าเชื่อ นั่นทำให้ Smitherman เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจโดยเฉพาะหลังจากที่เขาตี .313 กับโฮเมอร์สามคนและ 20 RBI ในเกมแอฟ 22 เกม

10. JR House, C, Pittsburgh: The Pirates จะใช้เวลาช่วงฤดูหนาวเพื่อพยายามปลดปล่อยสัญญาของ Jason Kendallและ House เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่พวกเขามีอยู่เบื้องหลัง เขาตี .348 กับห้าโฮเมอร์และ 20 RBI ในเกมแอฟ 20 เกมและดูเหมือนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์หลังจากฟื้นตัวจากการผ่าตัดทอมมี่ จอห์นในเดือนกันยายน 2545

Fantasy Fungo
Eric Dyer, Mattoon, Ill.:ขณะตรวจสอบการจัดอันดับแฟนตาซีของคุณ ฉันรู้สึกว่าChris Reitsma แห่ง Cincinnati ถูกมองข้ามในหมวดหมู่เหยือกบรรเทาทุกข์ เขาเบ่งบานจริงๆ เมื่อหงส์แดงเข้าใกล้กันมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี ท้าทายนักตีด้วยลูกเร็วที่บางครั้งถูกโอเวอร์คล็อกที่ 97 ไมล์ต่อชั่วโมงและมีการเปลี่ยนแปลงที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย

TC: Reitsma ทำได้ดีมากในการปิดเกมให้หงส์แดงในช่วงปลายปี โดยเปลี่ยน 12 จาก 16 บันทึกโอกาสในการบันทึกด้วย 3.89 ERA หลังจากการพัก All-Star เห็นได้ชัดว่าเขาเหมาะกับบทบาทบรรเทาทุกข์มากกว่ามากด้วย ERA อาชีพ 3.26 เมื่อเทียบกับคะแนน 4.91 ในฐานะผู้เริ่มต้น แต่ไรต์สมาไม่ได้ติดอันดับสูงในรายการของผม เพราะเขาแทบไม่มั่นใจกับตำแหน่งที่ใกล้ชิดกว่าในปี 2547 หงส์แดงเปลี่ยนแดนนี่ เกรฟส์ให้เป็นคนอุปถัมภ์ด้วยความคิดที่เขาจะทวงบทบาทนั้นคืนในปีหน้า และอีกไม่นานก่อน ไรอัน วากเนอร์พร้อมที่จะรับช่วงต่อจากนี้ Reitsma อาจอยู่ในลำดับที่สามในแถวที่จะปิดเมื่อการฝึกอบรมในฤดูใบไม้ผลิเปิดขึ้น แต่เขาจะเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมในร่างแฟนตาซีโดยพิจารณาจากเหลือบสั้น ๆ ที่เขาแสดงให้เห็นในปี 2546

คุณสามารถส่ง E-mail ความคิดเห็นเบสบอลแฟนตาซีของคุณและคำถามที่จะ Tristan เอช Cockcroft ที่bleacher@commissioner.com อย่าลืมใส่Attn: Tristanในช่องหัวเรื่อง และใส่ชื่อนามสกุลและบ้านเกิดของคุณ โปรดทราบว่า เนื่องจากเราได้รับการส่งจำนวนมาก เราจึงไม่สามารถรับประกันคำตอบสำหรับคำถามทั้งหมดได้

Circling the Bases เป็นคอลัมน์ผู้เชี่ยวชาญแฟนตาซีเบสบอลของเรา ซึ่งเต็มไปด้วยข้อมูลวงใน คำแนะนำ และการวิเคราะห์เชิงลึก ทุกวันพุธตลอดทั้งปี Tristan H. Cockcroft นำเสนอการวิเคราะห์ผู้เล่นยุ กลยุทธ์ร่างพรีซีซั่น และการรายงานข่าวประจำฤดูกาล

ฤดูกาลเตาร้อนกำลังมาถึง และสำหรับผู้จัดการทั่วไปของกรีฑา บิลลี่ บีน นั่นหมายถึงฤดูหนาวอีกครั้งที่พยายามจะแย่งชิงตำแหน่งรองชนะเลิศจากรายชื่อที่ถูกขัดขวางโดยข้อจำกัดด้านงบประมาณ

ยุนี้Miguel TejadaและKeith Foulkeพาดหัวข่าวรายชื่อผู้เล่น Oakland ที่คาดว่าจะสูญเสียเนื่องจากปัญหาทางการเงินที่ยังคงทำให้เกิดภัยพิบัติต่อแฟรนไชส์ อย่างไรก็ตาม ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของบีนเพื่อหาวิธีรักษาทีมที่เข้าแข่งขันอยู่เสมอ Tejada และ Foulke เพิ่งเริ่มส่งข้อเสนอสัญญาจากทีมในเมเจอร์ลีก แต่ Beane กำลังดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อกำหนดสิ่งที่เขารู้สึกว่าจะเป็นผู้ชนะในปี 2547

การเคลื่อนไหวครั้งแรกของ Beane คือการเข้าซื้อกิจการ “อย่างเป็นทางการ” และ “ไม่เป็นทางการ” ของวันอังคารของBobby Kielty (ในการค้าที่เสร็จสมบูรณ์) และMark Kotsay (คาดว่าจะเสร็จสิ้นในไม่ช้า) สนามของโอ๊คแลนด์เป็นหนึ่งในสนามเบสบอลที่แย่ที่สุดในปี 2546 โดยมีเจอร์เมน ไดย์ซึ่งตี .172 และพลาดไปเกือบ 100 เกมด้วยอาการบาดเจ็บที่เข่าและไหล่ และเอริก เบิร์นส์ซึ่งตีได้เพียง .168 หลังจากออล-สตาร์แตก

Kielty เป็นที่ชื่นชอบของ Beane โดยมีรายงานระบุว่า Oakland GM โทรหาเพื่อนและคู่หูของโตรอนโต JP Ricciardi ทันทีหลังจากที่ outfielder เข้าซื้อกิจการจาก Twins ในเดือนกรกฎาคม Kielty อายุ 27 ปีเป็นผู้เชี่ยวชาญในฐานซึ่งไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างท่วมท้น แต่มีทักษะและการศึกษามากพอในแนวทางของเกมที่จะต่อรองราคา Fantasy อย่างจริงจัง เขาเข้ากับแผนการของโอ๊คแลนด์ได้อย่างลงตัว เขาควรจะเข้าไปอยู่ในทุกที่ที่ต้องการในสนาม และควรเป็นผู้เล่นที่มีประโยชน์ในการปัดเศษเอาท์ฟิลด์ของคุณ ฤดูกาล .280-20-80 อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม

Kotsay อายุ 27 ปีเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งประจำปีนับตั้งแต่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้คัดเลือกรอบแรกของ Marlins (โดยรวมที่เก้า) ในร่างปี 1996 เขากำลังจะจากไปในปีที่ย่ำแย่ และปัญหาที่เกิดขึ้นกลับเป็นสาเหตุที่ทำให้โอ๊คแลนด์ยังไม่ได้เซ็นสัญญาการค้ากับซานดิเอโก Kotsay ควรจะดูดีและเหมาะกับสีเขียวและสีทองสำหรับฤดูใบไม้ผลิ และยังเด็กพอที่จะกลายเป็นแฟนพันธุ์แท้ที่หลายคนคาดหวังมานานหลายปี เขาจะสนุกกับการตีกับ American League ที่อ่อนแอกว่าด้วยค่าเฉลี่ยอาชีพ .289 กับ AL hurlers และจะเป็นหนึ่งในการต่อรองราคาที่ดีกว่าใน Fantasy Draft ในความเป็นจริง Kotsay อาจเหมาะสมอย่างยิ่งในฐานะผู้นำของ Oakland โดยตัดสินจากค่าเฉลี่ยอายุขัยของเขา .309 และ .356 เปอร์เซ็นต์บนฐานในจุดนั้น

สมัครเล่น SBOBET แน่นอนว่าการได้ตัว Kielty และ Kotsay มาทำให้ทีมกรีฑาสูญเสียผู้เล่นคุณภาพสองคนไปในการจับRamon Hernandezซึ่งจะถูกส่งไปยังซานดิเอโก และเริ่มเหยือกTed Lillyซึ่งถูกส่งตัวไปโตรอนโต แต่การประหยัดรวมกันในข้อตกลงนี้สามารถช่วยให้กรีฑาได้ไม่กี่ล้าน และอาจช่วยให้พวกเขาพยายามที่จะรักษา Tejada และ/หรือ Foulke

การสูญเสียของลิลลี่จะรู้สึกมากที่สุด เขาจบปีอย่างแข็งแกร่งด้วยสถิติ 6-1 และ 2.06 ERA ในการออกสตาร์ทฤดูกาลปกติหกนัดสุดท้ายและ 0.00 ERA ในโอกาสหลังฤดูเก้าครั้ง การจากไปของลิลลี่ช่วยปรับปรุงมุมมองแฟนตาซีของริช ฮาร์เดนและจัสติน ดัชเชอเรอร์ ผู้ที่น่าจะเริ่มต้นที่สี่และห้า และอาจหมายความว่าทีมยังถือว่าทหารผ่านศึกราคาต่ำเป็นผู้เริ่มต้นหมายเลข 5 ในซีซันที่ผ่านมา ผู้ที่ไม่มีชื่ออย่าง Gil Heredia และ Erik Hiljus ได้โพสต์ผลงานแฟนตาซีที่ประสบความสำเร็จมากมายในบทบาทนั้น ดังนั้นโปรดจับตาดูให้ดี

โตรอนโตได้รับหนุ่มคนนัดมือซ้ายในลิลลี่และยังทำให้ความน่าสนใจลงนามฟรีตัวแทนในวันอังคารโดยหมึกอดีตบลูเจย์แพทเฮนต์เจน Hentgen วัย 35 ปีอาจถูกเจ้าของ Fantasy หลายคนปิดตัวไปนานแล้ว แต่เขากลับมาจากการผ่าตัด Tommy John อย่างน่าประทับใจเมื่อปลายฤดูกาลที่แล้ว ด้วยสถิติ 6-3 และ 3.10 ERA ในการออกสตาร์ท 13 ครั้งในครึ่งหลัง The Blue Jays ยังกล่าวอีกว่าพวกเขาอาจยังคงเก็บ Kelvim Escobarฟรีเอเย่นต์ไว้ซึ่งจะทำให้พวกเขาเป็นหนึ่งในผู้หมุนรอบที่ประเมินค่าต่ำที่สุดของ AL และทำให้พวกเขากลายเป็นผู้ท้าชิงไวลด์การ์ดม้ามืด

ซานดิเอโกคว้าตัวจับเริ่มต้นที่แข็งแกร่งซึ่งต้องการในเอร์นานเดซ ซึ่งน่าจะเข้ามาได้อย่างสวยงามในฐานะผู้ตีที่เจ็ดของทีมในกลุ่มผู้เล่นตัวจริงที่ประเมินค่าต่ำเกินไป อาชีพของเขาโดยเฉลี่ย .222 ในการทอยลีกระดับชาติไม่ใช่สัญญาณที่ดีที่เขาจะหลีกเลี่ยงช่วงการปรับตั้งลีกครั้งแรก แต่เขายังคงเป็นพรสวรรค์ที่กำลังพัฒนาซึ่งควรเป็นผู้เริ่มต้นแฟนตาซีที่แข็งแกร่ง

HERNANDEZ ไม่ใช่ผู้จับเพียงคนเดียวที่มีการซื้อขายในสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากมินนิโซตาส่งAJ Pierzynskiไปยังซานฟรานซิสโกเพื่อแลกกับเหยือกJoe Nathan, Boof BonserและFrancisco Liriano เพียร์ซินสกี้เคยอยู่ในสายตาของเดรสในตอนนั้น แต่ในซานฟรานซิสโก เขาจะเข้าร่วมกับผู้เล่นตัวจริงที่มีทักษะเท่าเทียมกัน แม้ว่าเขาจะมุ่งหน้าไปที่เอสบีซี พาร์ก (เดิมชื่อแปซิฟิก เบลล์) บางทีอาจเป็นสวนที่แย่ที่สุดของทีมเบสบอลสำหรับผู้ตีมือซ้าย

“ฉันตีลูกบอลที่นั่นซึ่งฉันคิดว่าเป็นโฮมรันและมันชนกำแพง” เพียร์ซินสกี้บอกกับSan Jose Mercury News “นั่นเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับฉัน ไม่ค่อยได้โฮมรันเท่าไหร่ ฉันไม่สามารถเอาพวกมันไปจากฉันได้”

การเคลื่อนไหวของ Pierzynski เกือบจะขัดขวางยอดรวมโฮมรันของเขาในปี 2547 อย่างน้อยก็ที่บ้าน แต่เขาเป็นนักตีช่องว่างมากกว่าที่ควรจะได้ประโยชน์จากตรอกสนามกลางขวาที่กว้างขวาง เขาเป็นผู้ตี .320 ตลอดชีวิตในการทอย National League และควรยังคงเป็น 10 อันดับแรกของ Fantasy Catcher

มินนิโซตาได้รับความลึกในการทอยเพิ่มขึ้นอันเป็นผลมาจากการย้าย และประหยัดเงินได้มากพอที่จะรักษาEddie GuardadoและLaTroy Hawkins ที่เป็นผู้ช่วยฟรีเอเย่นต์ไว้ได้ ผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดของการค้าขายอยู่ที่อดีตปี 2544 ที่เลือกJoe Mauerซึ่งกลายเป็นตัวเต็งสำหรับงานจับเริ่มต้นในฤดูกาลหน้า มือใหม่หลายคนมีราคาแพงเกินไปเนื่องจากช่วงปรีซีซั่น แต่ความมั่นใจของ Mauer ข้อดีและข้อเสียทำให้เขาเป็นหนึ่งในเดิมพันที่ดีที่สุดในรอบหลายปีที่จะตอบสนองหรือเกินความคาดหวังของมือใหม่ เขาเป็นผู้สมัครที่จะตี .300 ในลีกใหญ่ฤดูกาลแรกของเขา และจะเป็นตัวเริ่มต้นที่คู่ควรกับ Fantasy catcher ในทุกรูปแบบลีก สมมติว่าเขาออกจากการฝึกในฤดูใบไม้ผลิพร้อมกับงานในมือ

ท่ามกลางการค้าข่าวลืออื่นๆ ที่น่าติดตาม: The Devil Rays และ Cardinals ถือว่าใกล้เคียงกับข้อตกลงที่จะนำผู้เล่นเบสคนแรก Tino Martinez ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ Tampa College มาสู่อ่าวสำหรับฤดูกาล 2004 แทมปาเบย์จะเป็นผู้เล่นในตลาดฤดูหนาวนี้ และการเพิ่มที่เป็นไปได้ของมาร์ติเนซและผู้เล่นนอกบ้าน (อาจเป็นไมค์ คาเมรอนหรือแม้แต่แกรี่ เชฟฟิลด์ ) น่าจะช่วยเด็กแนวรุกคนนี้ได้อย่างแน่นอน Rocco Baldelli, Carl CrawfordและAubrey Huff มีแนวโน้มว่าจะถูกประเมินต่ำไปเล็กน้อยในร่างของปีหน้าเนื่องจากสภาพแวดล้อมรอบข้าง แต่พวกเขาคือซุปเปอร์สตาร์ที่กำลังสร้าง ซึ่งบางทีแต่ละคนอาจมุ่งหน้าสู่อาชีพการงานในปี 2547 ด้วยการคุ้มครองผู้เล่นตัวจริงที่เหมาะสม …

สมัครเว็บพนันที่ดีที่สุด Line GClub GiGse LaunchPad เชิญสตาร์ทอัพอุตสาหกรรม

สมัครเว็บพนันที่ดีที่สุด การแข่งขัน GiGse LaunchPad ยังคงเน้นที่นวัตกรรมในอุตสาหกรรมและเพิ่ม GamCrowd เป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์

สตาร์ทอัพทั้ง 5 รายจะได้รับโอกาสในการแสดงแนวคิดทางธุรกิจบนเวทีที่ GiGse ซึ่งจะจัดขึ้นที่ซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย ในวันที่ 20-22 เมษายน ได้รับการคัดเลือกในกระบวนการยื่นข้อเสนอซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 15 มีนาคม สตาร์ทอัพเหล่านี้จะได้รับคำแนะนำให้ปรับแต่งการเสนอขาย จากนั้นจึงนำเสนอต่อหน้าคณะผู้ลงทุนและกลุ่มเป้าหมายของ GiGse ซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมซึ่งเป็นตัวแทนของทั้งผู้ปฏิบัติงานและซัพพลายเออร์ใน มองหาพันธมิตรที่มีศักยภาพหรือเป้าหมายการเข้าซื้อกิจการ

สมัครเว็บพนันที่ดีที่สุด GiGse LaunchPad เป็นหนึ่งในโครงการริเริ่มมากมายที่ Clarion ซึ่งเป็นผู้จัดงาน GiGse เสนอให้เริ่มต้นที่งาน การเป็นพันธมิตรกับ GamCrowd ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคราวด์ฟันดิ้งและคราวด์ซอร์ซเพียงหนึ่งเดียวของอุตสาหกรรม ประสบความสำเร็จในการทดลองใช้งานที่ EiG และล่าสุดที่ ICE ผ่านการจัดการแข่งขัน Pitch ICE ตอกย้ำการมุ่งเน้นการเริ่มต้นที่ GiGse และจะดึงเอาความเชี่ยวชาญของ GamCrowd และการติดต่อที่ขยายออกไปในทั้งสอง ชุมชนเริ่มต้นและการลงทุน

นอกเหนือจากการส่งเสริม LaunchPad และการมีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้เข้ารอบสุดท้ายแล้ว Ian Hogg ประธานของ GamCrowd จะเป็นผู้ตัดสินการเริ่มต้นในระหว่างการแข่งขัน ร่วมกับนักลงทุนชั้นนำอื่นๆ เช่นCraig Abrahams, CFO, Caesars Interactive Entertainment และ Paul Martino หุ้นส่วนผู้จัดการ Bullpen Capital

Ian แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง GamCrowd กับ GiGse LaunchPad ว่า “ความสำเร็จของบริษัทบางแห่งที่เปิดตัวที่ LaunchPad เช่น Imperus (ที่เพิ่งเข้าซื้อกิจการ Diwip), BlueBat Games (ซื้อกิจการโดย Greentube) และ Element Wave (ที่ลงนามในการเล่นเกมหลายเกม ลูกค้าสำหรับแพลตฟอร์มการตลาดบนมือถือของพวกเขาหลังจากชนะที่ EiG 2013) ได้พิสูจน์แล้วว่าแนวคิดเช่น EiG และ GiGse LaunchPad และ Pitch ICE ทำงานเป็นวิธีการเน้นนวัตกรรมในอุตสาหกรรมและเป็นหัวหอกรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ ‘

GameAccount ผู้พัฒนาและผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ของ Igaming ได้ประกาศการลดลงอย่างมากสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นปี 2557 เนื่องจากการกำกับดูแลของผู้ให้บริการเน้นย้ำว่าปี 2557 เป็นปีแห่งการปรับโครงสร้างและการลงทุนซ้ำสำหรับบริษัท

GameAccount บันทึกรายได้ลดลงสุทธิ 7.5 ล้าน£ลง 39% ในปีงบประมาณ 2013 £ 12,300,000 ประสิทธิภาพรายรับที่ลดลงจะทำให้ EBITDA ขาดทุน 1.4 ล้านปอนด์ ซึ่งลดลงอย่างมากจากรายรับ 4.1 ล้านปอนด์ในปี 2556

บริษัทจะบันทึกขาดทุนอีก2.6 ล้านปอนด์ในกำไรก่อนหักภาษี (ปีงบประมาณ 2556: 1.6 ล้านปอนด์)รวมกับผลขาดทุนต่อหุ้น 0.05 ปอนด์ สินทรัพย์สุทธิของ GameAccount ลดลงเหลือ 15.2 ล้านปอนด์ (ปีงบประมาณ 2556: 17.7 ล้านปอนด์)

การกำกับดูแลบัญชี GameAccount เน้นถึงการพัฒนาเชิงกลยุทธ์และการดำเนินงานที่ดำเนินการโดยบริษัทในช่วงปี 2014 ซึ่งจะช่วยเพิ่มการเติบโตในปี 2015 ซึ่งรวมถึงการเปิดตัวผลิตภัณฑ์เกมจำลองสำหรับตลาดสหรัฐฯ ซึ่งได้ร่วมมือกับลูกค้าคาสิโนรายใหม่สามรายในสหรัฐฯ

ในปี 2014 ได้เห็น GameAccount นำเสนอแพลตฟอร์ม igaming สำหรับ Betfair New Jersey เนื่องจากการกำกับดูแลจะระบุเพิ่มเติมว่าบริษัทได้ลงทุนซ้ำในโครงสร้างพื้นฐานของสหราชอาณาจักร การพัฒนาทางเทคนิค สิทธิบัตร และทรัพยากรเพิ่มเติมในช่วงเวลาดังกล่าว

Dermot Smurfit Jnr ซีอีโอของ GameAccount Network ให้ความเห็นว่า:

“ปี 2014 เป็นช่วงเวลาแห่งการลงทุนสำหรับ GameAccount อย่างต่อเนื่อง และประสิทธิภาพจนถึงปี 2015 นั้นสอดคล้องกับความคาดหวังของเรา

การลงทุนในธุรกิจของเราดำเนินต่อไป และเราได้พัฒนาทีมของเราและขยายความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค โครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐอเมริกา และพอร์ตเนื้อหาเกมตลอดปี 2014 สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของเราในการเสนอขายหุ้น IPO เรายังได้รับสิทธิบัตรสำหรับ iBridge Framework™ ซึ่งจะปกป้องและให้ประโยชน์ ธุรกิจ Simulated Gaming™ ในขณะที่เราเติบโตในตลาดสหรัฐอเมริกา

รายได้ตลอดทั้งปีของเราจากการขายระบบเกมลดลงเมื่อเทียบปีต่อปี อย่างไรก็ตาม เรามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับผู้ซื้อระบบที่มีศักยภาพหลายราย และเรายังคงมั่นใจในความสามารถของเราในการส่งมอบการขายระบบเกมของเราให้กับผู้ผลิตอุปกรณ์คาสิโนต่อไป ยอดขายดังกล่าวยังคงไม่แน่นอน

ผู้ให้บริการโซลูชั่นการพนันที่จัดตั้งขึ้นใหม่ IGT (การควบรวมกิจการ GTECH + International Game Technology) ได้ยืนยันการแต่งตั้งFrancesco Rodanoให้กับแผนกเกมแบบโต้ตอบ

Rodano เข้าร่วม IGT จากหน่วยงานกำกับดูแลของอิตาลีAgenzia delle Dogane e dei Monopoli (AAMS)และจะรับตำแหน่งผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาตลาดและกลยุทธ์สำหรับ IGT ที่สร้างขึ้นใหม่

แหล่งข่าวในอุตสาหกรรม EGR Magazine รายงานว่า Rodano จะมุ่งเน้นที่การพัฒนากลยุทธ์เชิงพาณิชย์ของบริษัทสำหรับบริการแบบโต้ตอบและส่งเสริมขีดความสามารถในการพัฒนาตลาด ปัจจัยการเติบโตหลักสองประการสำหรับการขยายข้อเสนอเชิงโต้ตอบที่ผสานรวมใหม่ของ IGT

Rodano เข้าร่วมจาก AAMS โดยเป็นผู้นำแผนกกำกับดูแลการพนันระยะไกลของร่างกายมาตั้งแต่ปี 2550 ซึ่งเขามีบทบาทสำคัญในกระบวนการกำกับดูแลบริการ igaming ของอิตาลี เขายังดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในออยเลอร์ เฮอร์มีส และธุรกิจระหว่างประเทศอีกด้วย

การแต่งตั้ง Rodano เป็นฝ่ายโต้ตอบของ IGT จะทำให้ผู้อำนวยการย้ายไปที่สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของบริษัทในลอนดอน

ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และเกมของ iGaming Net Entertainment (NetEnt) ได้ขยายขอบเขตการครอบคลุมชื่อเกมแบบโต้ตอบบนผู้ให้บริการ igaming อย่างต่อเนื่องโดยประกาศเปิดตัวสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์คาสิโน bwin.party

การจัดการผลิตภัณฑ์ bwin.party ประกาศความสำเร็จในการรวมแค็ตตาล็อก igaming ของ NetEnt ซึ่งตกลงกันในปี 2014 ความร่วมมือดังกล่าวจะได้เห็นเกม NetEnt ใหม่ที่นำเสนอบนแนวดิ่งของคาสิโน bwin.party สำหรับเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ เกมคาสิโนยอดนิยมของ NetEnt ได้แก่Mega Millions, Jack Hammer, Piggy Riches และ Gonzo’s Quest

ความเห็นเกี่ยวกับการเป็นหุ้นส่วนEnrico Bradamante ผู้อำนวยการ NetEnt Malta Ltd และหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการตลาดยุโรปกล่าว

”เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดตัวเกมที่ได้รับรางวัลของเรากับ bwin.party – หนึ่งในผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก – และฉันมั่นใจว่าเราสามารถสนับสนุนให้พวกเขานำหน้าการแข่งขันและมอบผู้เล่นที่ดีที่สุด ประสบการณ์”,

เราเริ่มต้นการเดินทางเพื่อปรับปรุงข้อเสนอคาสิโนของเราโดยเน้นที่การอัปเกรดเนื้อหาและแพลตฟอร์มเกม เราประทับใจมากกับแคตตาล็อกเนื้อหา NetEnt และคุณภาพกราฟิกของงาน ฉันแน่ใจว่าชื่อใหม่จะทำงานได้ดีมากควบคู่ไปกับเกมที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของเรา” Golan Shaked ผู้อำนวยการกลุ่มที่ bwin.party ให้ความเห็น

หลังจากเกิดความล่าช้ามากมายตั้งแต่ร่างแรกในปี 2011 รัฐบาลไอร์แลนด์ได้อนุมัติการผ่านพระราชบัญญัติการพนันของประเทศปี 2015 พระราชบัญญัติใหม่นี้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อแนะนำการแก้ไขและข้อบังคับใหม่เกี่ยวกับบริการการพนันออนไลน์ และจะตั้งค่าภาษีใหม่สำหรับบริการการพนันทางไกลที่เสนอให้ ผู้บริโภคของไอร์แลนด์

taxations ใหม่จะเห็นบริการ iGaming (คาสิโนออนไลน์เกมและการเล่นชนิดหนึ่ง) ถูกเรียกเก็บเงินกับภาษี 1% ต่อรายได้การเล่นเกมขั้นต้น กีฬาออนไลน์บริการการพนันจะถูกเรียกเก็บในอัตรา 15% ของรายได้สุทธิ (มิเรอร์ภาษีสหราชอาณาจักร POC) รัฐบาลไอร์แลนด์จะวางแผนที่จะใช้นโยบายการเก็บภาษีใหม่ภายในวันที่ 1 สิงหาคม

ผู้ประกอบธุรกิจการพนันออนไลน์ทั้งหมดจะต้องมีใบอนุญาตที่ได้รับอนุมัติ (ราคา – 10,000 ยูโร)เพื่อให้บริการแก่ตลาด ใบอนุญาตจะอนุญาตให้ผู้ดำเนินการแต่ละรายอนุมัติบริการการพนันในไอร์แลนด์เป็นเวลาสองปี ไอร์แลนด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้เปิดกระบวนการออกใบอนุญาตประกอบการ

Michael Noonan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไอร์แลนด์พอใจกับการแนะนำขั้นสุดท้ายของพระราชบัญญัติการพนันที่ระบุไว้ในการสื่อสารผ่านสื่อ

“บิลแก้ไขการเดิมพันเป็นเพียงขั้นตอนแรกในการจัดหาระบบการเดิมพันและการพนันที่มีการควบคุมอย่างดี การเรียกเก็บเงินนี้จะอนุญาตให้มีกฎระเบียบของผู้ให้บริการเดิมพันด้วยวิธีการทางไกลแก่บุคคลที่อยู่ในเขตอำนาจศาลเป็นครั้งแรก นี่เป็นขั้นตอนสำคัญในทิศทางที่ถูกต้อง การดำเนินการตามระเบียบข้อบังคับสำหรับผู้ดำเนินการระยะไกลจะอนุญาตให้ขยายหน้าที่การเดิมพันไปยังบริษัทเหล่านี้”

การนำพระราชบัญญัติการพนันมาใช้จะทำให้เห็นจุดยืนที่เข้มงวดยิ่งขึ้นของรัฐบาลไอร์แลนด์เกี่ยวกับกิจกรรมของผู้ดำเนินการที่ไม่มีใบอนุญาต โดยมีค่าปรับสูงถึง 300,000 ยูโรสำหรับผู้ประกอบการที่ถือว่าละเมิดประมวลกฎหมายใหม่

ผู้ประกอบธุรกิจการพนันออนไลน์ที่ให้บริการในตลาดไอริช ได้ยินดีกับการแก้ไขพระราชบัญญัติการพนันที่ระบุว่ารัฐบาลไอร์แลนด์ได้ใช้แนวทางที่เหมาะสมในการเก็บภาษีและการออกใบอนุญาต

สมาคมฟุตบอลแห่งชาติ (NFL) ได้ประกาศในวันนี้ถึงข้อตกลงระยะเวลาหลายปีใหม่กับSportradar US ในการเป็นผู้จัดจำหน่ายสถิติที่ครอบคลุมไปยังร้านค้าดิจิทัลโดยเริ่มตั้งแต่ NFL Season 2015

Sportradar สหรัฐจะเป็นตัวแทนจำหน่าย แต่เพียงผู้เดียวเอ็นเอฟแอสำหรับคะแนนอย่างเป็นทางการเวลาจริงสถิติการเล่นและข้อมูลการเล่นโดยเล่น (เกมสถิติและระบบสารสนเทศ /“จีซิส”)เช่นเดียวกับเอ็นเอฟแอกรรมสิทธิ์ Next Gen สถิติ ความร่วมมือครั้งนี้จะทำให้ NFL สามารถเผยแพร่ข้อมูลทางสถิติในรูปแบบใหม่และสร้างสรรค์ผ่านอุปกรณ์ปลายทางที่หลากหลาย รวมถึงแอป แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

Next Gen Stats เป็นความคิดริเริ่มที่เปิดตัวครั้งแรกในฤดูกาล NFL 2014 ประกอบด้วยข้อมูลตามเวลาจริงตามตำแหน่ง เช่น ความเร็ว ความเร่ง และระยะทางที่เดินทาง สำหรับผู้เล่นทุกคนในทุกเกม ข้อมูลที่เป็นเอกลักษณ์นี้ควบคู่ไปกับ GSIS จะเผยแพร่โดย Sportradar US เพื่อให้แฟน ๆ ได้มองเข้าไปในเกมอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น และให้พวกเขาได้สัมผัสประสบการณ์ในรูปแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ข้อมูลเชิงลึกจาก Next Gen Stats จะพร้อมใช้งานสำหรับแฟนๆ ในสนามกีฬา ที่บ้าน และทุกที่ที่มีการใช้เนื้อหา NFL

“เราตั้งตารอที่จะได้เป็นพันธมิตรกับ Sportradar US” Vishal Shah รองประธานฝ่ายกลยุทธ์สื่อและการพัฒนาธุรกิจของ NFL กล่าว “สถิติเป็นหัวใจสำคัญของประสบการณ์ของแฟนๆ และความสามารถในการนำเสนอมุมมองใหม่ๆ ที่แตกต่างในวงกว้างเป็นสิ่งที่น่าสนใจ สถิติรุ่นต่อไปเป็นความคิดริเริ่มที่น่าตื่นเต้นที่เพิ่มความกว้างและความลึกอย่างมากให้กับกีฬาของเรา ความสามารถในการเป็นพันธมิตรกับ Sportradar US โดยมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีและการกระจายข้อมูลคุณภาพสูง ทำให้ NFL นำประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้มาสู่ตลาดข้อมูลกีฬาที่เติบโตอย่างรวดเร็วและแฟน ๆ ของเรา”

Ulrich Harmuth ประธานของ Sportradar USกล่าวเสริมว่า “หลังจากที่เราตัดสินใจรีแบรนด์ SportsData เป็น Sportradar US ข้อตกลงนี้เป็นก้าวสำคัญสำหรับบริษัทของเรา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของเราในการรักษาตำแหน่งผู้นำในตลาดข้อมูลกีฬาของสหรัฐฯ เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นพันธมิตรกับ NFL ในการพัฒนาหมวดหมู่ข้อมูลใหม่ทั้งหมด ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสบการณ์ของแฟนๆ ตลอดจนปรับปรุงวิธีที่ NFL และพันธมิตรมีปฏิสัมพันธ์กับแฟนๆ ของพวกเขา ที่ Sportradar เราภาคภูมิใจที่ได้เป็นทั้งผู้พัฒนาและเป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีของลีกและลูกค้า และเราตั้งตารอที่จะได้ทำงานร่วมกับ NFL และสำรวจความเป็นไปได้เชิงนวัตกรรมทั้งหมดที่ความร่วมมือนี้เปิดขึ้นสำหรับทั้งสององค์กร”

Playtech ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์และบริการชั้นนำของอุตสาหกรรมได้ประกาศในวันนี้ว่ากำลังมองหาการเพิ่มพนักงานอีก 300 คนให้กับพนักงานทั่วโลก 4,000 คนในอีกแปดเดือนข้างหน้า เนื่องจากบริษัทต้องการเปิดตัวโครงการ omni-channel ขนาดใหญ่หลายโครงการในสหราชอาณาจักร และตลาดเกิดใหม่

Playtech ได้ระบุไว้ว่ามันจะมีลักษณะการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญการลงทุนและทรัพยากรในการเสนอขายเทคโนโลยีรอบช่อง – Playtech ONE ผู้ให้บริการถูกตั้งค่าให้ประกาศความร่วมมือแบบ Omni-channel ที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทพนันใหม่และผู้ประกอบการการพนันที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ

การเดิมพันกีฬาจะเห็นการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดเป็นส่วนหนึ่งของแผนกลยุทธ์ Playtech ONE และเป็นประเภทผลิตภัณฑ์ที่เติบโตเร็วที่สุดของ Playtech

ก่อนหน้าข้อตกลงหลายประการ และเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการสนับสนุนสัญญาที่ขับเคลื่อนด้วยกีฬาที่มีอยู่ Playtech Sports ได้รับการจัดระเบียบใหม่ด้วยความสามารถด้านกีฬาแบบหลายช่องสัญญาณและความพยายามด้านเทคโนโลยีที่รวมเข้าด้วยกันและดำเนินการเป็นแผนกเดียว

Playtech Governance ได้ชี้ให้เห็นความสำเร็จของการเป็นพันธมิตรแบบ omni-channel กับ Coral เจ้ามือรับแทงในสหราชอาณาจักร หุ้นส่วนเห็นการเปิดตัวของปะการัง Connectซึ่งรีดออกบริการ Playtech ในกว่า1,800 ที่ดินปลีกทั่วประเทศและการเชื่อมต่อข้ามให้กับแนวดิ่งดิจิตอลและโทรศัพท์มือถือ

Playtech เน้นย้ำว่าการเป็นหุ้นส่วนทำให้ Coral ได้รับลูกค้าใหม่มากกว่า 200,000 รายในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

มอร์ ไวเซอร์ ซีอีโอของ Playtech กล่าวว่า “เทคโนโลยีที่ปฏิวัติวงการของ Playtech ช่วยให้ได้รับประสบการณ์ใช้งานบัญชีเดียวอย่างราบรื่น ด้วยเนื้อหาที่พร้อมใช้งานในทุกช่องทาง ออนไลน์และมือถือ และในทุกอุปกรณ์

“ความสำเร็จของ Connect เป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับอุตสาหกรรมและสำหรับเราในฐานะธุรกิจ เป็นการนำเสนอเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ก่อนคู่แข่งรายใด ๆ ของเราและเป็นอนาคตของการเดิมพันและการเล่นเกม ดังนั้น ด้วยข้อตกลงที่สำคัญจำนวนหนึ่งที่ใกล้จะแล้วเสร็จ เรากำลังอยู่ระหว่างแผนการลงทุนขนาดใหญ่เพื่อส่งมอบความสำเร็จสูงสุดให้กับโครงการเหล่านี้

“ด้วยความเชี่ยวชาญในทุกผลิตภัณฑ์, แนวดิ่ง, ช่อง, ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์และประวัติการพิสูจน์ของเรา Playtech เป็นบริษัทเกมระดับโลกเพียงแห่งเดียวที่มีความสามารถในการประสบความสำเร็จในการส่งมอบโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาลและโครงการนอกภาครัฐที่มีการควบคุมควบคู่กับโครงการขนาดใหญ่ การปรับใช้เทคโนโลยี” Weizer กล่าวเสริม

เมื่อเข้าสู่วันสุดท้ายของการแข่งขันกีฬาในเดือนเมษายนที่วุ่นวายสำหรับ Bet Advisor ตารางรูปแบบสัปดาห์นี้ได้รับผลตอบแทนการให้ทิปที่สม่ำเสมอ +55% เนื่องจาก Tipster ที่ปรึกษาการเดิมพันอาวุโสและรุ่นน้องทำผลงานได้อย่างน่าชื่นชม ตารางกิจกรรมกีฬาที่หลากหลายซึ่งพบเห็นในเดือนเมษายนทำให้ Bet Advisor มีความแตกต่างกันมากที่สุด เนื่องจากตารางแบบฟอร์มของสัปดาห์นี้มี tipsters สำหรับบาสเก็ตบอล การแข่งม้า และฟุตบอล

ดูผลงานที่ปรึกษาการเดิมพันชั้นนำของสัปดาห์นี้

ผู้ให้คำแนะนำอาวุโสประจำสัปดาห์ – Anton Ebdon

แอนตันเป็นผู้ให้ทิปที่ได้รับความเคารพและสม่ำเสมอซึ่งอยู่กับที่ปรึกษาการเดิมพันมาเป็นเวลานาน ชื่อเสียงของเขาแข็งแกร่งมากจนผู้ให้ทิปหลายคนในหมวดจูเนียร์มองมาที่เขาและขอคำแนะนำจากเขา (ซึ่งแน่นอนว่าเขาจะให้เท่าที่เขาจะทำได้!) สัปดาห์ที่แล้วได้เห็นเขาบันทึกผลลัพธ์ที่น่าประทับใจอย่างแท้จริง เขาให้เคล็ดลับ 36 ข้อแก่ฐานลูกค้าของเขา บันทึกผลตอบแทน 56.9% และผลกำไรมหาศาล เดือนเมษายนดูเหมือนว่าจะเป็นเดือนที่คล้ายกับเดือนธันวาคม 2014 ซึ่งเขาผ่านด่าน +2,000 ยูนิตในหนึ่งเดือน เราคิดว่าเขาสามารถทำได้อีกครั้งในเดือนเมษายน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเหลือเวลาอีกกว่า 1 สัปดาห์ และเขามียูนิตมากกว่า 1,600 ยูนิตแล้ว

ความสามารถที่แท้จริงของเขาคือความสามารถในการค้นหาการเดิมพันราคาสูงที่เสนอราคาที่คุ้มค่าอย่างแท้จริงแก่เขาและลูกค้า แม้ว่าทิปของเขาที่ราคา 3.00 หรือต่ำกว่านั้นให้ผลลัพธ์ที่หลากหลายกว่า แต่ทิปของเขาที่มีราคา 3.00-10.00 น. ซึ่งเห็นผลกำไรมหาศาล (มากกว่า +2,700 จากพื้นที่นี้เพียงแห่งเดียว) เคล็ดลับเหล่านี้ส่วนใหญ่มักจะเสมอกันในตลาด ‘อัตราต่อรองที่ตรงกัน’ ซึ่งเป็นตลาดที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของเขาด้วยผลกำไรมากกว่า 3,900 หน่วย

Junior Tipster of the Week – เจสัน โดมินิก

เจสันถูกกำหนดให้มีสิ่งที่ยิ่งใหญ่ ผลงานของเขา ควบคู่ไปกับแนวทางที่สมเหตุสมผลและมีระเบียบวินัย ได้แสดงให้เห็นสัญญาณที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับเขาในการก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้ให้คำแนะนำด้านฟุตบอลที่ดีที่สุดใน Bet Advisor เขาปฏิเสธที่จะให้ทิปโดยไม่มีเหตุผล และวินัยนี้เองที่ช่วยให้เห็นผลเหมือนในสัปดาห์นี้ ซึ่งเห็นว่าเขาให้ทิป 11 ข้อและสะสมเกือบ 900 ยูนิตโดยให้ผลตอบแทนมากกว่า 85% แน่นอนว่า 85% นั้นสูงและไม่ยั่งยืน แต่ชีวิตของเขาที่ Bet Advisor นั้นน่าประทับใจจริงๆ ผลตอบแทนตลอดชีวิตของเขาในช่วงอาชีพที่ปรึกษาการเดิมพัน 4 เดือนของเขานั้นสูงกว่า 26% จากเคล็ดลับมากกว่า 120 รายการ และอัตราการชนะของเขานั้นต่ำกว่า 60%

ความสม่ำเสมอของเขาตลอดทั้งลีกและตลาดที่เขาพูดถึงคือสิ่งที่น่าประทับใจอย่างแท้จริงจนถึงตอนนี้ ด้วยกำไรในประเทศ 11/13 ที่เขาครอบคลุมจนถึงปัจจุบัน และกำไรในตลาดการเดิมพันทั้งหมดที่เขาให้เคล็ดลับไว้ เป็นที่ชัดเจนว่าเหตุใดผู้คนจำนวนมากจึงพูดถึงเจสัน คุณยังสามารถซื้อเขาในราคา Junior Tipster ได้เช่นกันในขณะที่เขา ‘พิสูจน์ตัวเอง’ ต่อไป

ผู้ชายที่น่าจับตามอง – Darijo Belic

Darijo เป็นผู้ให้ทิปที่แข็งแกร่งมากซึ่งให้ผลกำไร 11 เดือนติดต่อกัน โดยเดือนเมษายนต้องการเป็นเดือนที่ 12 ของผลกำไร ที่จะปิดท้ายปีแรกที่ประสบความสำเร็จอย่างมากกับทีมที่ปรึกษาการเดิมพัน เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Darijo ให้ทิป 15 ข้อแก่ลูกค้าของเขา ซึ่งให้ผลกำไร +381 หน่วยที่ผลตอบแทน 25.4% บริการของเขามีความสม่ำเสมอตลอด 12 เดือนที่เขาทำงานร่วมกับ Bet Advisor และความสม่ำเสมอนี้คือสิ่งที่ทำให้เขามีชื่อเสียงเป็นตัวเอก

นับตั้งแต่เขาเริ่มต้นในเดือนพฤษภาคม 2014 Darijo ได้ให้ทิปมากกว่า 370 ทิป และให้ผลกำไรกลับมามากกว่า 3,300 หน่วย อัตราผลตอบแทนของเขา 12.77% หมายความว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่น่าจับตามองมาตลอด เนื่องจากผลตอบแทนนี้มีความสม่ำเสมอตลอด 12 เดือนที่ผ่านมา เขาครอบคลุมหลายลีกและประเภทการเดิมพันมากมาย ช่วงอัตราต่อรองทั่วไปของ HI (สำหรับมากกว่า 80% ของการเดิมพันของเขา) อยู่ที่ระดับคู่ ดังนั้นคุณจึงรู้ว่าจะคาดหวังอะไรในแง่นั้น บริการของเขาแข็งแกร่ง ผลงานของเขายอดเยี่ยม และการวิเคราะห์ของเขาช่วยให้ลูกค้าเข้าใจแนวทางของเขาเป็นอย่างดี

ดีเหมือนเคย – เจเรมี ไพรซ์

ทุกคนรู้จักเจเรมี (เราคิดว่า) ผลงานของเขาน่าประทับใจเสมอและชื่อเสียงของเขาไร้ขอบเขต เขาร่วมงานกับ Bet Advisor ตั้งแต่มกราคม 2556 และให้ผลกำไร 26/27 เดือน เสียแค่เดือนเดียวในรอบกว่า 2 ปี ไม่น่าแปลกใจที่ลูกค้าของเขาจะยึดติดกับเขาเมื่อพวกเขาเข้าร่วม เนื่องจากพวกเขารู้ว่าการออกจากบริการของเขาจะส่งผลเสียต่อกระเป๋าของพวกเขาในระยะยาวเท่านั้น เขาให้ตัวเลือกเพียงสองครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (เลือกเหมือนเช่นเคย) แต่อย่างที่เกือบจะเป็นที่คาดไว้ พวกเขาทั้งคู่ชนะ – อย่างง่ายดาย! เคล็ดลับของเขาคือ Blooming -1.00 (โบลิเวีย) ผู้ชนะ 3-0; และซีเรียสก้า +0.25 ที่ชนะ 2-0

เขารู้ข่าวของทีมจากลีกต่างๆ ทั่วโลก และแบ่งปันข้อมูลอันมีค่านี้กับลูกค้าของเขา ความใส่ใจในรายละเอียดของเขาช่วยให้เขาและลูกค้าของเขาประสบความสำเร็จในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งแน่นอน เขาทำกำไรได้มากกว่า +12,500 หน่วยในระยะเวลา 2 ปี โดยเฉลี่ยแล้วมีกำไรต่อเดือนมากกว่า +450 หน่วยต่อเดือน (ทุกเดือน) ผลผลิตของเขาคือ 12% ซึ่งจากเคล็ดลับมากกว่า 1,000 ข้อนั้นน่าทึ่งมาก

ตารางแบบฟอร์มที่ปรึกษาการเดิมพัน – สัปดาห์ที่ 25

7 วันที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา
อันดับ Tipster หมวดหมู่ กีฬา กำไร ผลผลิต เคล็ดลับ อัตราการชนะ เดือนที่มีกำไร
1 Anton Ebdon อาวุโส ฟุตบอล 1315.00 56.93% 36 42,62% 4/6
2 Jason Dominick จูเนียร์ ฟุตบอล 886.00 85.19% 11 59,50% 4/4
3 Gary Gleason จูเนียร์ การแข่งม้า 625.00 69.44% 9 22,44% 3/4
4 ดาริโจ เบลิช อาวุโส ฟุตบอล 381.00 25.40% 15 54,11% 5/6
5 ลอเรนโซ มาร์เชติ จูเนียร์ ฟุตบอล 352.00 14.08% 25 52,26% 3/4
6 Matt Walker อาวุโส การแข่งม้า 306.40 47.88% 8 30,30% 5/6
7 Gabriel Elias อาวุโส ฟุตบอล 279.20 90.06% 13 41,08% 5/6
8 Federico Parini อาวุโส บาสเกตบอล 262.10 42.27% 10 53,46% 5/6
9 เจเรมี ไพรซ์ อาวุโส ฟุตบอล 241.00 120.50% 2 51,17% 5/5
10 ซีซาร์ โคลแมน อาวุโส ฟุตบอล 196.20 18.34% 16 54,37% 4/5

ผู้ชนะของปี 2015 iGaming อเมริกาเหนือรางวัลที่ได้ประกาศเมื่อวันที่ 16 TH เมษายน 2015 ในระหว่างงานเลี้ยงอาหารกลางวันพิเศษที่ประชุม iGaming ทวีปอเมริกาเหนือในลาสเวกัส

iGaming North America Awards จัดขึ้นโดยความร่วมมือกับiGaming Business, The Innovation Group, eGaming Brokerage, Lewis Roca Rothberger และ BolaVerde

รางวัลที่มุ่งให้รางวัลความเป็นเลิศและนวัตกรรมในภาคธุรกิจของเราและผู้ชนะมีดังนี้:

แคมเปญการตลาดยอดเยี่ยม – Tropicana
ผู้ให้บริการแห่งปี – คาสิโนออนไลน์ Golden Nugget
ผู้ให้บริการเกมโซเชียลยอดเยี่ยม – Playtika
ระบบการชำระเงินที่ดีที่สุด – Sightline Payments
ผู้ให้บริการกีฬาแฟนตาซีที่ดีที่สุด – DraftKings
ผู้จัดจำหน่ายแพลตฟอร์มที่ดีที่สุด – The Gamesys Group
นวัตกรรมที่ดีที่สุดในอเมริกาเหนือ iGaming – GeoComply USA
“ขอแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัล iGNA ครั้งแรกในปี 2015! พวกเขาเป็นตัวแทนของอุตสาหกรรม iGaming ในสหรัฐอเมริกาที่ดีที่สุดด้วยความเป็นเลิศและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง” เจฟฟ์ อิฟราห์ หุ้นส่วนผู้ก่อตั้งที่ Ifrah Law กล่าว Ifrah Lawเป็นผู้สนับสนุนรางวัลอาหารกลางวัน

“เราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดพิธีมอบรางวัลครั้งแรกเพื่อเป็นเกียรติแก่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรม iGaming ในอเมริกาเหนือ” Alex Pratt หัวหน้าฝ่ายธุรกิจ iGamingและหนึ่งในผู้จัดงานประกาศรางวัลและการประชุม iGaming North America กล่าว “ทำได้ดีมากสำหรับผู้ชนะ และสำหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดด้วย” แพรตต์กล่าวต่อ

iSoftBet ผู้ให้บริการเนื้อหา igaming ได้ประกาศเปิดตัวสล็อตแรกบนเว็บไซต์ Paddy Power มีจำหน่ายทั้งในรูปแบบแฟลชและมือถือ เกมสล็อตAlice Adventureเป็นหนึ่งในเกมต้นฉบับที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ iSoftBet และมีตัวละครที่คุ้นเคยมากมายและคุณสมบัติที่น่าตื่นเต้น เช่นเกมโบนัส” Drink Me” และ “Pick Me”

Paddy Power ให้ความบันเทิงแก่ลูกค้ามาเป็นเวลา 25 ปีแล้ว โดยมีร้านค้าปลีกมากกว่า 350 แห่ง และการดำเนินการเกมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์ ด้วยแนวทางที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ของ Paddy Power ในการโปรโมตเกมและการตลาด การพัฒนานี้ถือเป็นก้าวที่ยอดเยี่ยมในการเติบโตในเชิงพาณิชย์ของ iSoftBet อย่างต่อเนื่อง

เมื่อพูดถึงข้อตกลงนี้Luci Apostolou ผู้จัดการฝ่ายขายและการพัฒนาธุรกิจของ iSoftBet Groupกล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับ Paddy Power ในช่วงเริ่มต้นของข้อตกลงนี้ และทีมงานก็ไม่เคยพลาดที่จะยิ้มให้กับใบหน้าของฉัน

“ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มีเกมชั้นนำของเราได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ และเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะนำเสนอหนึ่งในแบรนด์เกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยเนื้อหาเกมออนไลน์ที่ล้ำสมัยของเรา”

Conor Leavey ผู้จัดการฝ่ายการตลาดเกมของ Paddy Powerกล่าวว่า “เนื้อหาที่มีตราสินค้าจาก iSoftBet นั้นน่าตื่นเต้นเป็นพิเศษสำหรับเรา และเราตั้งตารอที่จะแบ่งปันแบรนด์ของพวกเขากับผู้เล่นของเรา เกมเหล่านี้พร้อมกับเกมดั้งเดิมและเกมมือถือของ iSoftBet จะเป็นทรัพย์สินอันล้ำค่าของ Paddy Power เพื่อให้มั่นใจว่าเรารักษาชื่อเสียงของเราในการจัดหาเนื้อหาเกมที่ดีที่สุดในตลาด”

WinView สตาร์ทอัพด้านกีฬาโซเชียลเกม ธุรกิจที่ต้องการดึงดูดผู้เล่นด้วยกลไกกีฬาบนมือถือแบบเรียลไทม์ที่นำเสนอผ่านการดูสองหน้าจอแบบซิงโครไนซ์ ได้ประกาศว่า บริษัทได้รับเงินลงทุน 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐ (1.1 ล้านยูโร) ในการลงทุนรอบที่สอง

เงินทุนที่ระดมได้จะนำไปใช้เพื่อพัฒนาการพัฒนาและการดำเนินงานของ WinView ก่อนการเปิดตัวเกมมือถือ WinView ที่วางแผนไว้อย่างทันท่วงที แอพจะนำเสนอความรู้สึกที่คล้ายคลึงให้กับลูกค้าในสหรัฐอเมริกากับฟังก์ชั่นการเดิมพันขณะแข่งขันรวมถึงกลไกการมีส่วนร่วมเพิ่มเติม

ผู้บริหาร WinView ให้รายละเอียดว่าการระดมทุนรอบล่าสุดได้รับการระดมทุนผ่านนักลงทุนเอกชนที่ประนีประนอมกับผู้บริหารระดับสูงเป็นหลัก

Dave Lockton ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ WinView Games ให้ความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนที่ปลอดภัย

“มีความก้าวหน้าอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ของประเภทสื่อและความบันเทิงที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงความต้องการมือถือและแบบเรียลไทม์ที่ต้องการในยุโรป สัจพจน์นี้ได้ถูกนำไปใช้กับเกมแห่งโอกาสและทักษะทางกีฬาทางโทรทัศน์แล้ว การโยกย้ายการพนันในยุโรปและการเล่นเกมแนวแฟนตาซี จากฤดูกาลเป็นรายสัปดาห์เป็นรายวัน ซึ่งขณะนี้มีการเล่นสดบนมือถือมากกว่า 70% พร้อมให้เกิดขึ้นกับกีฬาทางโทรทัศน์ในสหรัฐอเมริกา”

เมื่อรวมกับการระดมทุนรอบล่าสุดที่WinView จนถึงปัจจุบันได้ระดมทุนจากการลงทุนร่วมกว่า 3.2 ล้านดอลลาร์

iGaming Super Show ประกาศในวันนี้ว่าได้ยืนยันผู้สนับสนุนและผู้แสดงสินค้ารายใหม่ 17 รายในปี 2015 ซึ่งตอกย้ำตำแหน่งงานธุรกิจที่โดดเด่นและเติบโตอย่างรวดเร็วสำหรับอุตสาหกรรม iGaming ทั้งหมด iGaming Super Show จะจัดขึ้นในวันที่ 23-26 มิถุนายน 2558 ที่ Amsterdam RAI

“หลังจากการแสดงที่ประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลในปี 2014 เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นโมเมนตัมนี้ดำเนินต่อไป โดยมีบริษัทต่างๆ ที่ลงทะเบียนเพื่อจัดแสดงหรือสนับสนุนงานมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นเรื่องน่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นแบรนด์ใหญ่ๆ จำนวนมากสมัครเข้าร่วมหลังจากได้ยินว่าการแสดงไปได้ดีเพียงใดในปีที่แล้ว” Alex Pratt หัวหน้าฝ่ายธุรกิจ iGaming กล่าว

“แนวคิด Super Show ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงในช่วงห้าปีที่ผ่านมา และเป็นเรื่องน่าทึ่งที่ตลาดเข้าใจและสนับสนุนแนวคิดเฉพาะของการเรียนรู้เฉพาะกลุ่มและงานสร้างเครือข่ายภายในพื้นที่นิทรรศการที่ใช้ร่วมกัน” แพรตต์กล่าวต่อ

“ปีนี้เราได้เพิ่มคุณสมบัติเพิ่มเติมจากอาหารค่ำอุตสาหกรรมการชำระเงินที่ Supper Club ไปจนถึงเครื่องดื่มเดิมพันกีฬาที่สนับสนุนโดย OpenBet ซึ่งตอกย้ำว่าเหตุใดจึงต้องเข้าร่วมงานอุตสาหกรรม”

iGaming Super Show ประกอบด้วยการประชุมแปดครั้งโดยมีชั้นนิทรรศการที่ใช้ร่วมกันซึ่งประกอบด้วยสามโซน: ฝ่ายการเงิน พันธมิตร และซัพพลายเออร์ B2B

ผู้สนับสนุนและผู้แสดงสินค้าในโซนซัพพลายเออร์ B2B ใหม่ ได้แก่:

ไมโครเกมมิ่ง
OpenBet
SBTech
GAMING1
เดิมพันยักษ์ใหญ่
Element Wave
Noble Gaming
GameArt
EcoPayz
บริการของ Zeus
โกลเด้น-เรซ
สปอร์ต-เทค
การส่งข้อความแบบไดนามิก
การแปลแบบรวมทุกอย่าง
คาสิโน IKKI
ไฮฟ์โป๊กเกอร์
การเข้าถึงรายได้
iGaming Super Show เป็นงานนิทรรศการและการประชุม iGaming โดยเฉพาะที่ใหญ่ที่สุดสำหรับอุตสาหกรรม iGaming โดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 3,500 คน การประชุมแปดครั้ง ผู้บรรยายมากกว่า 100 คน และบูธมากกว่า 100 แห่งในสามโซน สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่างานจะมีความพิเศษไม่เหมือนใคร เนื่องจากไม่ได้เป็นเพียงนิทรรศการขนาดใหญ่ที่มีการประชุมเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วยังมีการประชุมเฉพาะกลุ่มจำนวนมากที่เปิดโอกาสให้ผู้ได้รับมอบหมายสร้างเครือข่ายและเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นเป้าหมาย แต่ยังได้รับประโยชน์จากพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการและเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทในเครือ ผู้ปฏิบัติงาน ซัพพลายเออร์ หรือหน่วยงานกำกับดูแล

iGaming Super Show จะจัดขึ้นในวันที่ 23-26 มิถุนายน 2558 ที่ Amsterdam RAI และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมแปดครั้ง เหล่านี้คือการประชุมผู้บริหาร iGaming, การประชุมสุดยอดโซลูชั่นการชำระเงิน, กลยุทธ์การจัดหาผู้เล่น, IMGL Masterclass, แนวโน้มการเดิมพัน & กลยุทธ์, การเล่นเกมในฮอลแลนด์, Financial Partners Expo และ Amsterdam Affiliate Conference iGaming Super Show ให้บริการฟรีสำหรับผู้ได้รับมอบหมายทุกคน

Sportech บมจได้รับการยืนยันว่าจะมีการปรับปรุงเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการของShoreline ดาว Greyhound และ Entertainment Complexซึ่ง บริษัท ได้รับการถ่ายทอดผ่าน2010 การซื้อกิจการของวิทยาศาสตร์เกมส์แข่งรถ

ภายใต้ข้อตกลงก่อนหน้านี้คอมเพล็กซ์การแข่งรถคอนเนตทิคัตได้รับประมาณ 50% ของรายได้จากการเล่นเกมรวมจากรูปแบบใหม่ของการเล่นเกมในคอนเนตทิคัตในสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 25 ปี Sportech ที่สืบทอดข้อตกลงจาก Scientific Games Racing ก็จะถูกบังคับให้ทำทุนเพิ่มเติม การลงทุนในการร่วมทุน

Sportech กล่าวว่าถือว่าเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ไม่ยุติธรรมและเริ่มเจรจาข้อตกลงใหม่ ภายใต้ข้อกำหนดใหม่ Shoreline Star จะได้รับ 50% ของกำไรหลังหักภาษี โดยมีระยะเวลาตรวจสอบที่บังคับใช้แนบมากับรายได้หลังจากผ่านไป 5 ปี การชำระเงินใด ๆ ภายใต้สัญญาจะเกิดขึ้นเมื่อ Sportech กู้คืนเงินลงทุนทั้งหมด

Ian Penrose ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sportech Plc ให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อตกลงใหม่

“การปรับปรุงเนื้อหาเหล่านี้ในการจัดเตรียมตามสัญญาของเราหมายความว่า Sportech และ Shoreline Star ได้ปรับผลประโยชน์ทางการเงินของเราอย่างใกล้ชิดมากขึ้นในแนวโน้มการเล่นเกมในคอนเนตทิคัต”

“ในช่วงเวลาที่การออกกฎหมายสำหรับเครื่องสล็อตเพิ่มเติมในเมืองกำลังได้รับแรงผลักดัน และรูปแบบอื่น ๆ ของการเล่นเกมอาจจะถูกนำมาใช้ในระยะกลาง ฉันยินดีที่หลังจากการเจรจาที่ยาวนานและยากลำบาก ตอนนี้เรามีโครงสร้างใน ซึ่งจะนำผลตอบแทนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นมาสู่ Sportech”

รายงานในไตรมาสเปิดปี 2558 (สิ้นสุดวันที่ 1 เมษายน) วิลเลียม ฮิลล์บันทึกกำไรจากการดำเนินงานลดลง 19% ที่ 16 ล้านปอนด์ในปี 2557 เนื่องจากผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากการเก็บภาษีที่เพิ่มขึ้นและผลการแข่งขันฟุตบอลที่ไม่เป็นมิตร

ในการอัปเดตการซื้อขาย การกำกับดูแลของ William Hill ตั้งข้อสังเกตว่าการเรียกเก็บภาษี POC ใหม่รวมกับภาษีเพิ่มเติมสำหรับเกมเครื่องขายปลีก ส่งผลให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพิ่มเติม 20 ล้านปอนด์

ผลกระทบด้านประสิทธิภาพเพิ่มเติมทำให้ผู้ให้บริการจ่ายเงิน 14 ล้านปอนด์ในสัปดาห์ที่ขาดทุนสูงสุดเท่าที่เคยมีมาในเดือนมกราคม เช่นเดียวกับบริษัทคู่แข่งอย่างแล็ดโบร๊กส์ plc บริษัทได้รับผลกระทบจากผลฟุตบอลที่ไม่เอื้ออำนวยซึ่งมีทีมเต็งจำนวนมากชนะการแข่งขัน

ฝ่ายกำกับดูแลของ William Hill ซึ่งคาดว่าจะมีต้นทุนภาษีเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว ได้เน้นย้ำถึงประสิทธิภาพด้านเมตริกที่เป็นบวกในแผนกดิจิทัลของบริษัท แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากผลการแข่งขันฟุตบอลที่ไม่เป็นมิตร แต่ฝ่ายการพนันกีฬาออนไลน์ก็มีการเดิมพันของผู้เล่นเพิ่มขึ้น 16% และมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 11%

รายได้ iGaming สำหรับผู้ประกอบการเพิ่มขึ้น 8% โดยได้รับการสนับสนุนจากคาสิโนออนไลน์และประสิทธิภาพการเล่นบิงโกที่ดีขึ้น William Hill เน้นย้ำถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องของเกมบนมือถือ โดยเพิ่มขึ้น 48% เป็น 37% ของรายรับสุทธิเกม

ฝ่ายค้าปลีกของผู้ประกอบการเห็นการเปิดตัวที่ยากลำบากในปี 2015 โดยรายงานการเดิมพันรายย่อยลดลง2% และลดลงอีก 2% ในอัตรากำไรขั้นต้นของการเดิมพันรายย่อย รายได้จากเกมเครื่องเพิ่มขึ้น 4% ในช่วงเวลาดังกล่าว แต่รายได้ถูกชดเชยด้วยภาษีใหม่

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขายปลีกลดลง 4% ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดหาพนักงานที่ใช้กับพื้นที่ประมาณสองในสามตั้งแต่เดือนเมษายน 2014 และได้รับประโยชน์จากการปิดร้าน จำนวนร้านค้าเฉลี่ยคือ2,361 (Q1 2014: 2,431)โดยมีร้านหนึ่งเปิดและสองร้านปิดในช่วงเวลานั้น

James Henderson ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ William Hill ให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของไตรมาสที่ 1 ปี 2015:

“หลังจากมกราคมที่อ่อนแอ เราเห็นแนวโน้มการเดิมพันที่ดีขึ้นในช่วงที่เหลือของไตรมาส การเดิมพันออนไลน์เติบโตขึ้น 20% ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม และ 29% สำหรับเทศกาล Cheltenham อัตรากำไรขั้นต้นที่ชนะนั้นต่ำกว่าช่วงการซื้อขายที่เราคาดไว้สำหรับไตรมาสที่มักจะแข็งแกร่งกว่า ซึ่งได้รับผลกระทบจากสัปดาห์ที่ 3 ที่ใหญ่ที่สุดที่เราเคยทำขาดทุนในสัปดาห์ที่ 3

“ตามที่คาดไว้ กำไรจากการดำเนินงานของกลุ่มได้รับผลกระทบจากการเพิ่มหน้าที่การพนัน 20 ล้านปอนด์หลังจากการแนะนำ POCT ในเดือนธันวาคม 2014 และการเพิ่มขึ้นของอัตรา MGD ในเดือนมีนาคม 2015 อย่างไรก็ตาม เราอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะได้รับประโยชน์ในขณะที่ตลาดออนไลน์ของสหราชอาณาจักรพัฒนาขึ้น หลังจากการเปิดตัว POCT ด้วยการลงทุนด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องของเรา ซึ่งคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผลิตภัณฑ์และประสบการณ์ของลูกค้า และด้วยความมุ่งมั่นทางการตลาดอย่างมาก

“มองไปข้างหน้า เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลฟุตบอลใกล้เข้ามา เรายังไม่ได้ชดเชยความขาดแคลนที่เกิดจากการขาดทุน 14 ล้านปอนด์ในสัปดาห์ที่ 3 เนื่องจากอัตราเดิมพันกีฬาในไตรมาสแรกที่ค่อนข้างอ่อนแอ นอกเหนือจากผลการแข่งขันกีฬาแล้ว เรากำลังดำเนินการอย่างดีในโครงการหลักของเราสำหรับปีนี้ รวมถึงการพัฒนาส่วนหน้าการออกแบบที่ตอบสนองของเราภายในบริษัทผ่าน Project Trafalgar ซึ่งเป็นเอ็นจิ้นโบนัสที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของแพลตฟอร์มคาสิโนเวกัสที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราและ เสร็จสิ้นการเปิดตัวเครื่อง Eclipse ของเราในร้านค้าปลีก”

ในการต่อสู้อย่างต่อเนื่องเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดของตลาดกีฬาแฟนตาซีรายวันของสหรัฐที่กำลังเติบโต FanDuel ผู้นำตลาดได้ยืนยันว่าได้ตกลงเป็นพันธมิตรพิเศษกับแฟรนไชส์ ​​NFL 15 แห่งแล้ว

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ผู้ดำเนินการได้ยืนยันการเป็นพันธมิตรด้านกีฬาแฟนตาซีสุดพิเศษกับทีม NFL ดังต่อไปนี้

บัลติมอร์ เรเวนส์
บัฟฟาโล บิลส์
ซินซินเนติ เบงกอลส์
ดีทรอยต์ ไลออนส์
กรีนเบย์ แพ็คเกอร์ส
ประมวลฮุสตัน
อินเดียนาโพลิส โคลท์ส
แจ็กสันวิลล์ จากัวร์
ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์
ซานดิเอโก ชาร์จเจอร์ส
เซนต์หลุยส์ แรมส์
แทมปา เบย์ บัคคาเนียร์ส
วอชิงตัน เรดสกินส์
FanDuel ระบุว่าจะใช้พันธมิตรใหม่เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การเล่นเกม NFL โดยเสนอโปรโมชั่นและรางวัลพิเศษเฉพาะสำหรับ NFL ให้กับลูกค้า FanDuel เข้าสู่ NFL เป็นครั้งแรกในปี 2014 โดยประกาศความร่วมมือกับ New Jersey Jets และ Washington Redskins

Nigel Eccles ซีอีโอของ FanDuelกล่าวในแถลงการณ์

“FanDuel ทุ่มเทให้กับการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับแฟรนไชส์กีฬามืออาชีพอย่างมีกลยุทธ์และมีความรับผิดชอบ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของเราในฐานะแพลตฟอร์มความบันเทิงด้านกีฬาชั้นนำ”

ผู้ใช้ของเรารักทีมของพวกเขา ผู้เล่นของพวกเขา และกีฬาแฟนตาซี และการร่วมมือกับทีม NFL 15 ทีม FanDuel จะทำตามคำมั่นสัญญาของเราที่จะดึงดูดแฟนๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมและขยายแบรนด์ของเราอย่างมีความหมาย”

etEnt ผู้พัฒนาเกมและเนื้อหา Igaming ได้ประกาศว่าได้ออกใบอนุญาตให้สิทธิ์แฟรนไชส์ ​​Universal Studios Monsters อีกครั้งสำหรับรีลีสล่าสุด

สล็อตออนไลน์ Universal Monsters Dracula เป็นวิดีโอสล็อตใหม่ของ NetEnt ที่จัดส่งพร้อมกันสำหรับทั้งเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ* สล็อต 5 รีล 4 แถวและ 40 ไลน์จะดึงดูดลูกค้าของลูกค้าโดยใช้ธีม Universal Monsters สัตว์ประหลาดยูนิเวอร์แซลใหม่ Dracula Online Slot ได้รับการพัฒนาผ่านข้อตกลงการอนุญาตกับ Universal Partnerships & Licensing

แดรกคิวลาให้โอกาสผู้เล่นได้สัมผัสกับการหมุนฟรี สัญลักษณ์ซ้อน สแต็กไวด์ และสัญลักษณ์ไวด์ปกติ แต่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือฟีเจอร์ค้างคาวใหม่เอี่ยม ซึ่งเมื่อเปิดใช้งานแดร็กคิวล่าจะแปลงร่างเป็นกลุ่มค้างคาวที่ตกลงบนวงล้อและจากนั้น แปลงเป็นสัญลักษณ์สุ่มอีกครั้ง นอกจากนี้ ด้วยการผสานรวมวิธีการเสียงแบบ binaural แบบใหม่และน่าตื่นเต้น NetEnt ช่วยมอบประสบการณ์ที่น่าสะพรึงกลัวบนวงล้อที่เติมเต็มกราฟิกที่มืดมิดและน่าทึ่งได้อย่างสมบูรณ์แบบ

Simon Hammon, Chief Product Officer ของ NetEntให้ความเห็นว่า: “ความร่วมมือของเรากับ Universal Partnerships & Licensing ได้ผลิตเกมสล็อตที่ยอดเยี่ยมอีกเกมหนึ่งพร้อมความตื่นเต้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟีเจอร์ Bat แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของ NetEnt และผมไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้เล่นจะหลงรักสล็อตสไตล์โกธิกนี้”

Playtech ผู้จัดจำหน่ายเทคโนโลยี igaming ที่จดทะเบียนใน FTSE 250 ได้โพสต์ผลงานในไตรมาสแรกปี 2015 โดยรายงานการเติบโตของเมตริกระดับแนวหน้าในแนวดิ่งที่สำคัญทั้งหมด ขณะที่ผู้ให้บริการขยายข้อกำหนดด้านเทคโนโลยีและลงนามลูกค้าใหม่ในช่วงเวลาดังกล่าว

ในช่วงไตรมาสแรกที่ยากลำบากสำหรับผู้ประกอบธุรกิจการพนันออนไลน์ที่ต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายด้านภาษีที่เพิ่มขึ้นและผลกีฬาที่ไม่เอื้ออำนวยในช่วงเวลาดังกล่าว Playtech บันทึกรายรับเพิ่มขึ้น 31% เป็น 134 ล้านยูโร (ไตรมาสที่ 1 ปี 2014: 102 ล้านยูโร)

ผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของ Playtech ในช่วงระยะเวลาที่ได้รับแรงหนุนจากการเจริญเติบโตในของคาสิโนในแนวตั้งซึ่งได้เพิ่มขึ้น 28% ถึง€ 70900000 (ไตรมาสที่ 1 ปี 2014: € 55 ล้าน) บริการ Igaming ของบริษัทเพิ่มรายได้เป็น37.8 ล้านยูโร เพิ่มขึ้น 27% ในไตรมาส 1 ปี 2014 ที่ 29 ล้านยูโร

การกำกับดูแลของ Playtech นั้นกระตือรือร้นที่จะสังเกตการปรับปรุงรายได้มากมายของบริการบนที่ดินของบริษัทซึ่งเติบโตขึ้น 198% ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็น 8.3 ล้านยูโร (ไตรมาสที่ 1 ปี 2014: 2.8 ล้านยูโร)เนื่องจากซัพพลายเออร์ด้านเทคโนโลยีเตรียมพร้อมสำหรับการผลักดัน omni-channel ขนาดใหญ่ 2015.

ไฮไลท์การดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปี 2015 สำหรับ Playtech รวมถึงการขยายการให้บริการกับแล็ดโบร๊กส์และการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระยะเวลา20 ปีกับ RAY ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐฟินแลนด์

การกำกับดูแลของ Playtech เน้นย้ำถึงความสามารถผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งของบริษัท ซึ่งได้เห็นความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับบริการแพลตฟอร์มของบริษัทโดยผู้ให้บริการเกมและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น คุณสมบัติ Virtual Sports และ Rainbow Riches Bingo

หลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกที่แข็งแกร่ง Playech ยังคงมั่นใจว่าจะบรรลุเป้าหมายของบริษัททั้งหมดในปี 2558 โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น 9% ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2558

มอร์ ไวเซอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Playtech ให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2558 :

“Playtech เริ่มต้นปี 2015 ได้อย่างแข็งแกร่งด้วยการดำเนินการตามกลยุทธ์ของเราอย่างต่อเนื่องซึ่งได้ส่งมอบทั้งบนพื้นฐานการปฏิบัติงานและด้านการเงิน เราได้เซ็นสัญญากับผู้ได้รับอนุญาตรายใหม่ สานสัมพันธ์กับผู้ได้รับใบอนุญาตที่มีอยู่ และยังคงเป็นผู้นำนวัตกรรมในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเปิดตัวแอพสำหรับ Apple Watch ในวันที่เปิดตัว และเห็นความคืบหน้าเพิ่มเติมด้วยความคิดริเริ่มของ Playtech ONE”

“เรายังได้ประกาศธุรกรรมเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญสองรายการด้วยการเข้าซื้อกิจการของ TradeFX, CFDs ออนไลน์และโบรกเกอร์ไบนารี่ออปชั่นและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการซื้อขายซึ่งช่วยเสริมธุรกิจที่มีอยู่ของ Playtech และ Yoyo Games อย่างมาก ซึ่งช่วยยกระดับข้อเสนอเกมโซเชียลของเรา “การเริ่มต้นอย่างแข็งแกร่งที่เราทำในปีนี้ พร้อมกับความก้าวหน้าที่เราทำอย่างต่อเนื่องในทุกด้านของธุรกิจทั้งแบบออร์แกนิกและแบบอนินทรีย์ ทำให้ฉันมั่นใจอย่างมากในความสามารถของเราในการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปี 2558 และปีต่อๆ ไป”

ภาพรวมประสิทธิภาพของ Playtech – ไตรมาสที่ 1 ปี 2015

จากการดูการเติบโตของ eSports ล่าสุดของ SBC และการแนะนำอย่างเป็นทางการในปี 2015 ในสหราชอาณาจักร เราได้ติดต่อกับMirio Mella ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ Pinnacle เพื่อหารือเกี่ยวกับต้นกำเนิดของตลาดการเดิมพันที่กำลังเติบโตใหม่

เว็บไซต์เกมออนไลน์Pinnacle Sportsก่อตั้งขึ้นในปี 2541 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่คูราเซาเป็นผู้นำตลาดในยุคแรกๆ ในแง่ของการจัดหาร้านเดิมพัน eSports สำหรับนักพนัน ในเดือนธันวาคม 2014 มีการเดิมพัน eSports ที่หนึ่งล้าน

ด้านล่างMirio Mellaนำเสนอมุมมองของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับตลาดใหม่ ความแตกต่างจากการเดิมพันกีฬาแบบเดิมๆ และการคาดการณ์ถึงศักยภาพของตลาด

SBC : ด้วย eSports ที่จะเปิดตัวในสหราชอาณาจักรในอนาคตอันใกล้นี้ คุณช่วยเล่าให้ผู้อ่านของเราเข้าใจโลกนี้มากขึ้นหน่อยได้ไหม และอธิบายว่ามันใหญ่แค่ไหนในสหรัฐอเมริกาและทั่วเอเชียส่วนใหญ่

Mirio:จำนวนผู้ที่ชื่นชอบ eSports ทั่วโลกอยู่ที่ 89 ล้านคนในปี 2014* และคาดว่าจะถึง 145 ล้านคนในปี 2017

อีก 190 ล้านคนจะดูการแข่งขัน eSports เป็นครั้งคราว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเกมการแข่งขันได้พัฒนาเป็นกีฬาที่มีผู้ชมซึ่งมีฐานแฟนบอลเทียบได้กับวอลเลย์บอล อเมริกันฟุตบอล หรือฮ็อกกี้น้ำแข็ง โดย eSports ฉันหมายถึง StarCraft 2; Dota2; ลีกแห่งตำนาน; Counter Strike Global Offensive และ Hearthstone สิ่งเหล่านี้ได้รับการจัดอันดับในความนิยมในปัจจุบันของการเดิมพันที่ Pinnacle Sports

eSports ได้กลายเป็นตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดของเราโดยพิจารณาจากปริมาณและจำนวนผู้เล่น โดยรวมแล้วมันเป็นกีฬาที่ใหญ่เป็นอันดับ 7 ของเราในแง่ของปริมาณในปี 2014

ระดับของปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าทุกปีตั้งแต่เราเริ่มซื้อขายในปี 2010 และจากกิจกรรมปัจจุบันดูเหมือนว่าจะดำเนินต่อไป เราวางเดิมพันที่หนึ่งล้านของเราในเดือนธันวาคม 2014 และคาดว่าจะได้รับสองล้านเร็วกว่ามาก (*ตามรายงานของ Newzoo ‘The Global Growth of eSports 2012-2017’)

SBC: Pinnacle เป็นหนึ่งในผู้นำในการนำเสนอ eSports ให้เป็นตลาดการเดิมพัน และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณบรรลุเป้าหมายการเดิมพัน eSports ครั้งที่ล้านของคุณ แตกต่างจากการเดิมพันกีฬาแบบดั้งเดิมอย่างไร และคุณมองเห็นอนาคตของตลาดเฉพาะกลุ่มนี้ในอนาคตอย่างไร เจ้ามือรับแทงรายใหญ่ทั้งหมดจะพยายามสร้างตัวเองในสาขานี้ในอนาคตอันใกล้นี้หรือไม่?

Mirio: นักพนัน eSports มีโอกาสน้อยที่จะมาจากเบื้องหลังการเดิมพัน เนื่องจากเราเพิ่งเริ่มให้บริการในปี 2010 eSports Hub ของเรา ( www.pinnaclesports.com/en/esports )มีปลายทางและประสบการณ์แยกต่างหาก และมีเนื้อหาที่จะช่วยอธิบายวิธีการ งานเดิมพัน

นี่ไม่ได้หมายความว่านักพนัน eSports ของเราไม่มีความชำนาญ ขณะนี้เรามีผู้ค้าประมาณแปดรายที่ดูแลตลาด eSports ของเรา รวมถึงอดีตนักเล่นเกมมืออาชีพ เช่น Jonathan ‘DarKFoRcE’ Belke ที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ที่เราต้องการเพื่อให้สามารถแข่งขันได้

เจ้ามือรับแทง eSports ขนาดเล็กจำนวนมากได้มาและจากไปตั้งแต่เราเริ่มให้บริการในปี 2010 การกำหนดอัตราต่อรองแสดงถึงความท้าทายที่แท้จริง และผู้ชมมีแนวโน้มที่จะไม่เหมือนใครจากมุมมองของการเดิมพัน เราได้เอาชนะอุปสรรคทั้งสองนี้เพื่อวางตำแหน่งตัวเองในฐานะผู้ดูแลสภาพคล่องสำหรับการเดิมพัน eSports

เรากำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอในแง่ของ eSports ที่แตกต่างกัน – Counter Strike เป็นส่วนเสริมล่าสุดในเดือนกรกฎาคม 2014 โดยมีกำหนดการปกติของการเดิมพัน eSports แบบสด ซึ่งเหมือนกับกีฬาอื่นๆ ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก แต่มีความท้าทายเป็นพิเศษจากมุมมองในการซื้อขาย . เจ้ามือรับแทงทุกรายที่ต้องการสร้างตัวเองจะต้องเล่นให้ทันในทุกด้าน และจะต้องสร้างแบรนด์ที่ชุมชน eSports ไว้วางใจ

เรามีความกระตือรือร้นที่จะสร้างความร่วมมือในชุมชน Pinnacle Sports กลายเป็นเจ้ามือรับแทงรายใหญ่รายแรกที่ให้การสนับสนุนการแข่งขัน eSports ในเดือนธันวาคม 2013 ด้วยPinnacle Sports Dota 2 Pro-Am ( http://www.pinnaclesports.com/esports/pro-am-2013.aspx .) นี่เป็นการแข่งขันที่ไม่เหมือนใครซึ่งทำให้ลูกค้าของเรามีโอกาสเล่นกับมือโปร

SBC: นักพนันทั่วไปสามารถเข้าถึงได้หรือไม่ และคุณเพิ่มทั้งการเข้าถึงและการครอบคลุมได้อย่างไร

Mirio : การเดิมพัน eSports โดยพื้นฐานนั้นไม่แตกต่างจากตลาดการเดิมพันแบบสองทางอื่น ๆ เช่น Tennis โดยปกติจะมีให้ในรูปแบบของการจับคู่ (ทีม/ผู้เล่น A กับทีม/ผู้เล่น B) แต่สำหรับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ เราเสนอราคาต่อรองให้ (เช่น ผู้ที่จะชนะการแข่งขัน) เราเสนออัตราต่อรองต่อแผนที่ – เหล่านี้เฉพาะสำหรับแต่ละเกม – ตลาดสเปรดและการเดิมพันสด

หลักการพื้นฐานของเกมนี้ค่อนข้างตรงไปตรงมา – ทำลายป้อมปราการของฝ่ายตรงข้าม, การได้มาซึ่งทองคำ, การซื้อไอเทม ฯลฯ – แต่พวกเขาต้องการทักษะระดับพิเศษในการเล่น รวมถึงการคิดเชิงกลยุทธ์และทักษะยนต์ปรับ แมตช์มีให้รับชมแบบสดทางออนไลน์ แต่คนธรรมดาจะไม่สามารถเข้าใจได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้น เนื่องจากระดับความซับซ้อน แต่ความนิยมของ eSports ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีส่วนร่วมแค่ไหน

ในแง่ของการเข้าถึงและการครอบคลุมที่เพิ่มขึ้น เราได้เข้าถึงชุมชน eSports ด้วยสิ่งต่างๆ เช่น Reddit AMA ตลอดจนพยายามให้ความรู้แก่ลูกค้ากีฬาแบบดั้งเดิมของเราผ่านเนื้อหาบน eSports Hub ของเรา และความคิดริเริ่มเฉพาะ เช่น eSports เฉพาะ Twitter Q&A

SBC: ในแง่ของการตลาด คุณเพิ่งเซ็นสัญญากับ Team Empire (แบรนด์ eSports ที่เป็นที่ยอมรับมาก) คุณช่วยบอกเราเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ไหม

Mirio:ใช่ เราตื่นเต้นมากเกี่ยวกับข้อตกลงที่เราประกาศในเดือนมีนาคมปีนี้ มันเป็นความร่วมมือที่ไม่ซ้ำกับแบรนด์ eSports ใหญ่ – ทีมเอ็มไพร์ (อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ที่นี่) การเป็นพันธมิตรหลายแพลตฟอร์มทำให้ Pinnacle Sports สนับสนุนทีม Dota2 ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงของ Team Empire และเสนอโอกาสให้ฐานผู้ใช้จำนวนมากเข้าร่วมกับแฟน ๆ จำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่ชื่นชอบความตื่นเต้นของการเดิมพันในการแข่งขัน eSports

Pinnacle Sports ยินดีที่จะให้เครดิตกับมัน แต่มันเป็นเรื่องบังเอิญที่น่ายินดีที่ Team Empire ประสบความสำเร็จในการแข่งขันครั้งใหญ่ที่เข้าร่วม DOTA MLG Pro League – Dota 2 – Season 1 Championship (12 เมษายน) ฉันขอแสดงความยินดีกับพันธมิตรของเราในความสำเร็จของพวกเขา

SBC: สุดท้ายนี้ แผนของ Pinnacle สำหรับปี 2015 และความทะเยอทะยานในอนาคตคืออะไร?

Mirio:ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เราวางแผนที่จะเพิ่มจำนวนการแข่งขัน eSports ที่เรานำเสนอการเดิมพันสดอย่างต่อเนื่อง เรายังมองหาโอกาสในการเป็นผู้สนับสนุนอย่างแข็งขัน ต่อจากความสำเร็จของ Pinnacle Sports Dota 2 Pro-Am ในปี 2013

eSports Hub ของเรา (www.pinnaclesports.com/en/esports) จะได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่ในช่วงปลายปี สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของธุรกิจของเรา โดยมุ่งเน้นเฉพาะในการขยายเนื้อหาการเดิมพัน eSports ที่ไม่เหมือนใคร

Pinnacle Sports เป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งสำหรับการเดิมพัน eSports ที่ปลอดภัย และในปี 2015 เราตั้งเป้าที่จะรวมตำแหน่งนั้นไว้

Camelot ผู้ให้บริการลอตเตอรีแห่งชาติของสหราชอาณาจักรได้ประกาศขายตั๋วจำนวน 7.27 พันล้านปอนด์ในปีงบประมาณ 2014/58โดยบันทึกยอดขายตั๋วเพิ่มขึ้น 546 ล้านในปีก่อนหน้า

การกำกับดูแลของ Camelot เน้นว่ายอดขายตั๋วที่เพิ่มขึ้นนั้นได้รับแรงหนุนจากผู้บริโภคที่ใช้สินค้าคงคลังดิจิทัลของ Camelot เพื่อซื้อตั๋วและผลิตภัณฑ์ลอตเตอรีเพิ่มเติม การใช้บริการลอตเตอรีดิจิทัลของ Camelot นั้นทำสถิติได้ 1.34 พันล้านปอนด์จากการขายลอตเตอรีดิจิทัลและการสมัครรับข้อมูล คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 163 ล้านปอนด์จากประสิทธิภาพในปี 2013

ในเดือนกันยายน 2014 Camelot ได้ประกาศเปิดตัวแพลตฟอร์มลอตเตอรีออนไลน์ใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมด้วยการเปิดตัวเว็บไซต์อีกครั้ง Camelot ได้เพิ่มข้อเสนอผลิตภัณฑ์ออนไลน์ของพวกเขาด้วยการนำเสนอเกมชนะทันทีบนมือถือใหม่

Tim Copper ผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัลของ Camelot UK Lotteriesให้ความเห็นเกี่ยวกับผลงานของบริษัทในปี 2014

“งานที่เราดำเนินการเพื่อเปลี่ยนแปลงบริการดิจิทัลของเรามีบทบาทสำคัญในการทำลายสถิติในปีนี้ แต่เราจะไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ ความสำเร็จของเราจะยังคงได้รับแรงผลักดันจากการมุ่งเน้นที่นวัตกรรมดิจิทัลระดับเฟิร์สคลาส และนำเสนอพอร์ตโฟลิโอเกมที่ได้รับการปรับปรุงให้ผู้เล่นของเราและความสะดวกสบายที่มากยิ่งขึ้น

“เรามีความคิดริเริ่มที่น่าตื่นเต้นจำนวนหนึ่งที่กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งจะทำให้แน่ใจว่าเราจะต่อยอดจากผลงานที่โดดเด่นของปีนี้ และส่งมอบให้ผู้ชนะและสังคมมากขึ้นในปีต่อๆ ไป”

ผู้ดำเนินการลอตเตอรีแห่งชาติประกาศเพิ่มเติมว่าได้มอบเงินรางวัลมากกว่า4 พันล้านปอนด์ให้กับผู้เล่นตลอดทั้งปีโดยมอบเงินจำนวน1.8 พันล้านปอนด์สำหรับโครงการการกุศลและการกุศลในช่วงเวลาเดียวกัน

เข้าสู่ปีที่ 25 ในการดำเนินงาน Interwetten ผู้ดำเนินการเดิมพันกีฬาออนไลน์ของยุโรป ซึ่งเป็นหนึ่งในหนังสือกีฬาออนไลน์ที่ให้บริการมายาวนานที่สุดในอุตสาหกรรมระบุว่าบริษัทอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งกว่าที่เคย

CEO Werner Becher เน้นว่าบริษัทได้เริ่มต้นปี 2015 อย่างแข็งแกร่ง เนื่องจากผู้ประกอบการได้เห็นการเพิ่มขึ้น 10% ของมูลค่าการซื้อขายเป็น 12 ล้านยูโร ประสิทธิภาพในเชิงบวกของผู้ให้บริการได้รับแรงหนุนจากการเดิมพันที่เพิ่มขึ้นผ่านผลิตภัณฑ์มือถือซึ่งคิดเป็น 46% ของมูลค่าการซื้อขายรวมของบริษัท

ผู้บริหาร Interwetten มีความยินดีเพิ่มเติมที่จะประกาศว่าบริษัทยังคงเดินหน้าไปในเชิงบวกในปี 2014 จนถึงปี 2015 เนื่องจากผู้ประกอบการได้เห็นผู้เล่นการฝากเงินรายใหม่และลูกค้าที่กระตือรือร้นเพิ่มขึ้น

ในช่วงที่ Interwetten ได้เพิ่มข้อเสนอผลิตภัณฑ์ด้วยฟังก์ชันการถอนเงินใหม่สำหรับผลิตภัณฑ์การพนันกีฬาออนไลน์และสินค้าคงคลัง igaming เพิ่มเติมสำหรับประเภทธุรกิจคาสิโน

Werner Becher แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ Interwetten

หลังจากประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2014 แนวโน้มขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไปในไตรมาสแรกของปี 2015 ฉันมีความสุขเป็นพิเศษเกี่ยวกับความจริงที่ว่าเราสามารถเพิ่มส่วนแบ่งมือถือในการเดิมพันกีฬาได้ถึงเกือบ 50% และในกรณีของคาสิโนและเกม เพื่อเพิ่มเป็นสองเท่าเป็น 33% แม้ว่าลีกฟุตบอลในตลาดหลักที่พูดภาษาเยอรมันของเราจะเริ่มเปิดฤดูกาลในภายหลัง การเติบโตของมูลค่าการซื้อขายในการเดิมพันกีฬาก็สูงถึง 15%! ฉันค่อนข้างมั่นใจว่าแนวโน้มนี้จะดำเนินต่อไปตลอดทั้งปี”

Interwetten จะใช้การประกาศประสิทธิภาพเพื่อเผยแพร่ว่าเตรียมที่จะเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปีในธุรกิจการพนันออนไลน์ตลอดปี 2015 พร้อมรางวัลพิเศษในวันครบรอบและโปรโมชั่นมูลค่าเพิ่มสำหรับลูกค้า

Games Marketing ผู้เชี่ยวชาญด้านเกมบนโต๊ะอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์เดิมพันชั้นนำสองรายการสำหรับเกมที่สมจริง ข้อตกลงนี้จะได้เห็นPerfect Pairs และ 21+3พร้อมให้บริการแก่ลูกค้าของ Realistic Chris Reynolds ซีอีโอของ Games Marketingกล่าวว่าเขารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ลงนามในข้อตกลงกับซัพพลายเออร์ผู้บุกเบิก ซึ่งแนวทางแบบหลายช่องทางสะท้อนถึงแนวทางของพวกเขาเอง

เขากล่าวว่า: “ถือเป็นคำชมอย่างแท้จริงที่เกมสมจริงได้เลือกเดิมพันข้างของเราสองแบบ ซึ่งเป็นตัวสร้างรายได้ที่ง่ายและมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ให้บริการบนทุกแพลตฟอร์ม การเดิมพันข้างเคียงเหล่านี้ให้ผู้เล่นมีเนื้อหาที่มีส่วนร่วมและเพิ่มมิติเมื่อพวกเขากำลังมองหาเกมของว่างที่สมบูรณ์แบบ”

Andy Harris ผู้อำนวยการฝ่ายการค้าของ Reality Games กล่าวว่า “ผู้ดำเนินการในช่วงหลังการบริโภคกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ใหม่และวิธีปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ การเดิมพันข้างของ Games Marketing เหมาะสมและเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Blackjack ของเรา ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบอยู่แล้วสำหรับทั้งลูกค้าและผู้เล่นของพวกเขา”

ในบรรดาชื่อชั้นนำในปัจจุบันที่มาพร้อมกับ Blackjack ของ Reality ซึ่งจะสามารถเข้าถึงเกมข้างเคียงได้ ได้แก่bet365 , BetVictor, Ladbrokes, Boylesports, Stan James, Paddy Power, Bede, Pocket Fruity และ Spin Genie

Perfect Pair อิงจาก Blackjack มาตรฐานและให้โอกาสผู้เล่นได้รับเงินโบนัสโดยการวางเดิมพันบนไพ่สองใบแรกที่ได้ไพ่คู่

21+3 รวมเกมไพ่คาสิโนที่ได้รับความนิยมสูงสุดสองเกมไว้ในเกมเดียว เนื่องจากแบล็คแจ็คมาตรฐานจะเข้าร่วมโดยการเดิมพันข้างที่อิงจากไพ่โป๊กเกอร์สามใบจากไพ่สองใบแรกของผู้เล่นและไพ่ขึ้นของเจ้ามือ

Games Marketing ก่อตั้งขึ้นในปี 2546 เป็นผู้ให้บริการเกมบนโต๊ะสำหรับอุตสาหกรรม iGaming ผ่าน PGP ซึ่งเป็นบริษัทแม่ในเกาะ Isle of Man มันให้สิทธิ์ออนไลน์พิเศษกว่า 40 เกมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก

NetEnt ผู้พัฒนาเกม Igaming ได้รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยมีมา เนื่องจากผู้พัฒนาเนื้อหาในมอลตาได้บันทึกรายรับที่เพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 1 ปี 2015 ที่258 ล้านโครนสวีเดน (19.6 ล้านปอนด์) เพิ่มขึ้น 37% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2014 SEK188.4 ล้าน

การรายงานผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นในทุกตัวชี้วัดที่บรรทัดบนสุดสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคมรายได้ที่เพิ่มขึ้นของ netent โอนบวกกับผลการดำเนินงานของ บริษัท ซึ่งรวมถึงSEK 81,800,000 (6,300,000 £) เพิ่มขึ้น 59% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2014 SEK 51 ล้าน NetEnt จะประกาศอัตรากำไรจากการดำเนินงาน n 31.7% สำหรับงวด (ไตรมาสที่ 1 ปี 2557: 27.2%)

กำไรหลังหักภาษีมีจำนวน74.2 ล้านโครนสวีเดน (5.7 ล้านปอนด์) เพิ่มขึ้น 60.9% ในไตรมาสที่ 1 46.1 ล้านโครนสวีเดน

การกำกับดูแลของ NetEnt ระบุว่าประสิทธิภาพในเชิงบวกนั้นได้รับแรงหนุนจากกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นซึ่งมีการทำธุรกรรมถึง 6.5 พันล้านครั้งในเนื้อหาเกมที่เผยแพร่ NetEnt ได้เห็นเนื้อหาเกมบนมือถือที่เพิ่มขึ้นซึ่งคิดเป็น20.6% ของรายรับเกมทั้งหมดในช่วงเวลาดังกล่าว ผู้พัฒนาเกมกล่าวว่าได้เห็นเนื้อหาที่ดีขึ้นในตลาดคาสิโนในสหราชอาณาจักรและอิตาลี

Netent ยังสามารถนำเสนอข้อตกลงใบอนุญาตใหม่ ซึ่งขยายขอบเขตเนื้อหาในยุโรปด้วยการเป็นพันธมิตรกับ D ankse Spill (เดนมาร์ก) สหราชอาณาจักร (Gamesys) และ Grupo Codere (สเปน)

ต่อ ERIKSSON ประธานและซีอีโอให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2015

“เราได้เริ่มต้นปี 2015 อย่างแข็งแกร่ง โดยทำสถิติใหม่ทั้งในด้านรายได้และผลกำไร โซลูชั่นเกมที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของเรารวมถึงการขยายตัวที่แข็งแกร่งในตลาดใหม่และตลาดเดิมเป็นหนึ่งในสาเหตุของการเติบโตสูงและผลกำไรที่ดี

เรากำลังพัฒนาข้อเสนอของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อให้อยู่ในระดับแนวหน้าในด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และคุณภาพ ในการสำรวจกับลูกค้า เราจะเห็นได้ว่าพวกเขายังถือว่า NetEnt อยู่ในระดับแนวหน้าและเรามีชื่อเสียงที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม ในไตรมาสที่สองของปี 2015 เกมออกใหม่ทั้งหมดสำหรับทั้งเดสก์ท็อปและมือถือจะได้รับการพัฒนาใน HTML5 ซึ่งคาดว่าจะนำมาซึ่งการทำงานร่วมกันในอนาคต ในไตรมาสแรก เราได้เพิ่มพอร์ตโฟลิโอเกมระดับโลกด้วยการเปิดตัว Spiñata Grande, Steam Tower และ Tornado Farm Escape เรายังได้ประกาศโปรเจ็กต์ใหม่และน่าตื่นเต้นกับ Universal ซึ่งเราจะพัฒนาเกมสล็อตวิดีโอโดยอิงจากเพลงของวงร็อคชื่อดังอย่าง Guns N’ Roses

ฉันหวังว่าส่วนที่เหลือของปี 2015 เรามีโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง – ข้อเสนอของลูกค้าของเราเป็นผู้นำระดับโลกและเราพร้อมที่จะคว้าโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ในตลาดคาสิโนดิจิทัลที่กำลังเติบโต”

Global Gaming Network (GBGM)ผู้ให้บริการเทคโนโลยีด้านความบันเทิงด้านกีฬาและข้อมูลยืนยันว่าได้ขายทรัพย์สินแฟนตาซีสปอร์ต A mped Fantasy Sports และ SportsAlert.comให้กับนักลงทุนด้านความบันเทิงดิจิทัล Lux Digital Pictures Partners

สินทรัพย์แฟนตาซีสปอร์ตที่ได้มานั้นถูกกำหนดให้โอนเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานไปยังบริษัทสื่อที่สร้างขึ้นใหม่ Stream Trak Inc. ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง Stream Trak จะได้รับคุณสมบัติการดำเนินงานของ Amped Fantasy Sports และ SportsAlert.com รวมถึงซอร์สโค้ด SMS และกลไกการเก็บข้อมูล Stream Trak จะยังคงเป็นเจ้าของฐานข้อมูลผู้ใช้ SportsAlert.com 100,000 ต่อไป

หลังจากดำเนินการขายสินทรัพย์แล้ว Global Gaming Network จะมุ่งเน้นไปที่การขยายบริการสำหรับตลาดกีฬาแฟนตาซี B2B โดยมุ่งเป้าไปที่การขยายผ่านความร่วมมือกับเครือข่ายร้านอาหาร บาร์ทั่วประเทศ และองค์กรการค้าอื่น ๆ

Stephen Kern ประธาน GBGM ให้ความเห็นเกี่ยวกับการขาย

“เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ขายทรัพย์สิน Amped Fantasy Sports และ SportsAlert.com ให้กับ STTK.OB ซึ่งเป็นบริษัทที่อุทิศตนเพื่อเป็นกำลังสำคัญในธุรกิจ Fantasy Sports ด้วยการขายนี้ ตอนนี้เราจะมีโอกาสที่จะมุ่งเน้นความพยายามทั้งหมดของเราในการขยายการดำเนินงาน Fantasy Sports B2B ของเรากับพันธมิตรของเรา Impact Fantasy Sports และ Atlantic City Fantasy Sports”

“การสนทนาดำเนินต่อไปกับผู้ให้บริการคาสิโนชั้นนำของแอตแลนติกซิตีเพื่อขอใบอนุญาตเกมกีฬาแฟนตาซีที่จะให้บริการออนไลน์, มือถือและผ่านตู้ที่สถานที่ เรามั่นใจว่าเราจะมีข้อตกลงอย่างน้อยหนึ่งข้อสำหรับการเริ่มต้นฤดูกาล NFL ปี 2015 กับคาสิโนรายใหญ่และ/หรือเครือข่ายร้านอาหารทั่วประเทศ เช่นกัน เราเพิ่งตั้งแผนก Vegas Fantasy Sports ขึ้น ซึ่งจะเน้นที่การออกใบอนุญาตเกมกีฬาแฟนตาซีของเราไปยังการพนันในท้องถิ่นและร้านอาหารในพื้นที่มหานครลาสเวกัส”

Tabcorp ผู้ประกอบธุรกิจการพนันของออสเตรเลียพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาด esports ที่กำลังเติบโต โดยการประกาศความร่วมมือระดับโลกกับ Unikrn ผู้ให้บริการด้านความบันเทิง eSports Line GClub ความร่วมมือนี้จะได้เห็นการเปิดตัวแพลตฟอร์ม eSports ใหม่ที่ผู้เล่นสามารถวางเดิมพันและเดิมพันได้อย่างปลอดภัยในการแข่งขันวิดีโอเกมผู้เล่นหลายคนที่ได้รับการจัดการและอนุมัติจากทั่วโลก

เมื่อเปิดตัว Unikrn จะให้สิทธิ์เข้าถึงการดูสด การสนทนาสด และราคาต่อรองสำหรับแฟนเกมทั่วโลก รวมถึงในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ในเขตอำนาจศาลการพนันกีฬาทางกฎหมาย ผู้ใช้ Unikrn จะสามารถเดิมพันผลการแข่งขันและทัวร์นาเมนต์ โดยมีประเภทการเดิมพันเพิ่มเติมที่จะตามมา

Unikrn สร้างขึ้นบนชุมชนขนาดใหญ่ที่กำหนดให้เข้าถึงผู้เล่นมากกว่า 10 ล้านคนในกว่า 100 ประเทศทั่วโลกในปี 2558 เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมการพนันที่ปลอดภัยและถูกกฎหมายผ่านการเป็นพันธมิตรกับแพลตฟอร์ม Luxbet ของ Tabcorp ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมการพนันระดับโลกในดัชนีความยั่งยืนประจำปีของ Dow Jones ด้วยคะแนน 100 เปอร์เซ็นต์ในหมวด ‘การส่งเสริมการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ’ Tabcorp จะควบคุมพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เสนอการเดิมพันและจะจัดการบัญชีทั้งหมดด้วย

“กีฬาเป็นหนึ่งในกีฬาที่ใหญ่ที่สุดทั่วโลกดึงดูดจำนวนผู้ชมที่อยู่บนตราไว้กับกีฬาแบบดั้งเดิมเช่นอเมริกันฟุตบอลและบาสเกตบอล” กล่าวว่าราหุลสุดที่ซีอีโอและผู้ร่วมก่อตั้งของ Unikrn “เราไม่สามารถหาพันธมิตรที่ดีไปกว่า Tabcorp ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและนำการพนันมาสู่ตลาด eSports ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ประวัติผลงานของ Tabcorp ในฐานะผู้นำระดับโลกในด้านการเดิมพันอย่างมีความรับผิดชอบและประสบการณ์ในธุรกิจการพนันแบบบูรณาการและสื่อทำให้ Unikrn มีแพลตฟอร์มเพื่อสร้างเวทีที่ปลอดภัย ถูกกฎหมาย และสนุกสนานสำหรับผู้ใหญ่ในการรวบรวม เล่นเกม และเดิมพัน eSports”

ตลาด eSports ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง โดยรวมแล้ว League of Legends World Championship 2014 มีการแสดงผลที่ไม่ซ้ำกันสะสม 288 ล้านครั้งต่อวันในทุกด่าน ผู้ชมทั่วโลกบน Twitch.com รับชมสตรีมเกมสด 16 พันล้านนาทีต่อเดือนโดยเฉลี่ยในปีที่แล้ว โดยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทุกเดือน

“Tabcorp มีความภูมิใจที่ได้เป็นพันธมิตรกับ Unikrn” กล่าวว่าTabcorp กรรมการผู้จัดการและซีอีโอเดวิด Attenborough “Unikrn กำลังนำเสนอแพลตฟอร์มชุมชนเกมระดับโลกที่เข้าถึงผู้เล่นเกมหลายล้านคนทั่วโลก ด้วยผลงานที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในด้านนวัตกรรมและความสำเร็จ ในฐานะนักลงทุนใน Unikrn Tabcorp กำลังเชื่อมต่อแพลตฟอร์ม Luxbet กับชุมชนเกมและ eSports ของ Unikrn”

สมัครฮอลิเดย์ เว็บพนันออนไลน์ แม้จะมีคำแนะนำที่ให้ไว้ที่นี่

สมัครฮอลิเดย์ เว็บพนันออนไลน์ แม้จะมีคำแนะนำที่ให้ไว้ที่นี่ แต่ฉันก็พบว่าหลังจากวันที่ค่อนข้างเครียดและเหน็ดเหนื่อยว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดีๆ สักสองสามแก้วก็สร้างความมหัศจรรย์ให้กับฉัน

2 ( + 5 / – 3 )

แนท16 พ.ย. 2555 07:40 น. JST
ความเหนื่อยล้าเรื้อรังดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติใหม่

คำถามที่ชัดเจนคือ สาเหตุคืออะไร?

วัตถุเจือปนอาหาร?

มากกว่าความอุดมสมบูรณ์ของเทคโนโลยี?

วัคซีนตามที่นักวิจัยบางคนแนะนำ?

หรือแม้แต่การสัมผัสกับพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ามากเกินไป (Wi-Fi, โทรศัพท์มือถือ ฯลฯ)

0 ( + 3 / – 3 )

จอห์น มัตสึชิมะ16 พ.ย. 2555 08:43 น. JST
อ่านเรื่องนี้แล้วรู้สึกเครียด

9 ( + 10 / – 1 )

เอียน ดันแคน16 พ.ย. 2555 09:21 น. JST
แน่นอนว่าคำตอบอยู่ที่การทำงานให้เสร็จสิ้นภายในวันที่สัญญากำหนดเป็นวันทำการ จากนั้นจึงออกจากที่ทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข? ดีกว่าละครใบ้วันละ 14 ชม. ที่ดูยุ่งๆ หากคุณต้องการทำงานจนถึง 22.00 น. ทุกคืนของสัปดาห์ คุณต้องทบทวนวิธีการทำงานของคุณอีกครั้ง

10 ( + 11 / – 1 )

สายตาสั้น16 พ.ย. 2555 10:31 น. JST
ฉันพบว่าการไปออกกำลังกายที่ยิมช่วยได้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานหนัก การรวบรวมแรงจูงใจไม่ใช่เรื่องง่าย!

6 ( + 7 / – 1 )

สายตาสั้น16 พ.ย. 2555 10:33 น. JST
*หลังเลิกงาน

0 ( + 0 / – 0 )

แนท16 พ.ย. 2555 13:35 น. JST
คำแนะนำของทาร์ซานนั้นไม่ดี ฉันค่อนข้างจะจดทะเบียนกับบรูตัส

-3 ( + 0 / – 3 )

JA_Cruise16 พ.ย. 2555 16:19 น. JST
ทุกสิ่งอย่างพอประมาณคือกุญแจสู่ชีวิต

4 ( + 5 / – 1 )

นักเรียนเซน16 พ.ย. 2555 17:13 น. JST
ข้ออ้างของทาร์ซานคือการฟื้นฟูศิลปะแห่งการควบคุมที่หายไป

มีหนังสือดีๆ เล่มหนึ่งที่เขียนโดยมิลาน คุนเดอรา ชื่อว่า “ความช้า” และนี่คือสิ่งที่เขากำลังพูดถึงอยู่พอดี ด้วยความเร่งรีบไปสู่ความทันสมัยและคว้าอุปกรณ์และแกดเจ็ตล่าสุด เราลืมวิธีที่จะชื่นชมสิ่งต่าง ๆ อย่างช้าๆ เราต้องการการกลั่นกรองมากขึ้นในชีวิตของเรา แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพของคุณ ฉันคิดว่าบางคนเหมาะกับชีวิตที่เร่งรีบและการแข่งขันของหนูมากกว่า ในขณะที่บางคนชอบที่จะผ่อนคลายและใช้ชีวิตอย่างช้าๆ ฉันเคยอยู่ในหมวดหมู่เดิม แต่ตอนนี้เชื่อว่าการใช้ชีวิตที่เร่งรีบมากขึ้นนั้นดีต่อสุขภาพและน่าพึงพอใจมากขึ้น

5 ( + 5 / – 0 )

เวลา16 พ.ย. 2555 17:31 น. JST
เบียร์ 1-2 แก้วหรือไวน์ 1-2 แก้วช่วยฉันในตอนกลางคืน ทุกคืน. แต่ใช่ มันควรจะมีวิธีที่ดีกว่าในการจัดการกับความเหนื่อยล้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเครียด

2 ( + 4 / – 2 )

ธันทัดดิโอ16 พ.ย. 2555 21:19 น. JST
ไม่มีอารยธรรมใดที่เรียกร้องความต้องการทางกายภาพต่อผู้คนน้อยกว่าของเรา

นี้ไม่เป็นความจริงจริงๆ แน่นอนว่า เรามีเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่จะทำหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับการยกของหนัก แต่ “ความต้องการทางกายภาพ” อื่นๆ กลับแย่ลงไปอีก การกีดกันการนอนหลับของ Cnosider — ปัจจุบันบริษัทต่างๆ ไม่คิดว่าจะต้องทำงานให้พนักงานของตนทำงานเป็นเวลาหลายชั่วโมงจนไม่สามารถนอนหลับได้ถึงแปดชั่วโมง แม้ว่าพวกเขาจะปีนขึ้นไปบนฟูกนอนในอารมณ์ที่พวกเขากลับถึงบ้าน

แทบไม่มีใครอดหลับอดนอนในยุคก่อนมีไฟฟ้าใช้ ในตอนกลางคืนหลังจากพระอาทิตย์ตกดิน ผู้คนก็เข้านอน แม้แต่ในช่วงกลางฤดูร้อน ก็ยังมืด 8-9 ชั่วโมงแม้ในละติจูดเหนือ และมีเสียงรบกวนรอบข้างน้อยกว่ามาก

วัฒนธรรมการอดนอนของญี่ปุ่นใกล้จะถึงจุดสิ้นสุด ทำให้คนหงุดหงิดและบ้าๆบอ ๆ ทำให้คนทำงานน้อยลงและทำให้คนหดหู่และอนาถ โอกาสในการนอนหลับแปดชั่วโมงขึ้นไปทุกวันควรเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

3 ( + 5 / – 2 )

lucabrasi16 พ.ย. 2555 21:28 น. JST
@ทอน

แม้กลางฤดูร้อนจะมีความมืดมิดถึง 8-9 ชั่วโมงแม้ที่ละติจูดเหนือ

อะไร?? ไม่ใช่ที่ที่ฉันโตไม่มี หกชั่วโมงยอดในเดือนกรกฎาคม คุณมาจากที่ไหน, ทอน?

.

3 ( + 3 / – 0 )

ธันทัดดิโอ18 พ.ย. 2555 13:56 น. JST
ลูก้า ฉันมาจากนิวยอร์ก ซึ่งอยู่เหนือเส้น 40° ในฤดูร้อนจะมืด ไม่มืดสนิท แต่มืดเกินกว่าจะทำงานใดๆ ได้หากไม่มีแสงประดิษฐ์ ตั้งแต่ 20:00 น. ถึงประมาณ 5 หรือ 6 โมงเช้า

0 ( + 0 / – 0 )

lucabrasi18 พ.ย. 2555 17:16 น. JST
@ทอน

ได้คุณ. แต่ถ้าเรากำลังพูดถึงช่วงเวลาที่มืดมิดในฤดูร้อน เราก็แทบจะไม่มีเวลาหกชั่วโมงเมื่อตอนที่ฉันยังเป็นเด็กในแซนด์วิค เช็ตแลนด์ มันจะไม่มืดจนถึงสิบและดวงอาทิตย์จะขึ้นอีกครั้งตอนสี่โมง แน่นอนว่าฤดูหนาวเป็นสิ่งที่ตรงกันข้าม ดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นจนถึงเก้าโมง และมืดไปสามสิบเอ็ดโมง วันแห่งความสุข!

0 ( + 0 / – 0 )
พิธีกร18 พ.ย. 2555 17:49 น. JST
ขอกลับเข้าเรื่อง

0 ( + 0 / – 0 )

Thomas Proskow18 พ.ย. 2555 21:37 น. JST
วัฒนธรรมการทำงานเป็นแหล่งของความเครียดอย่างมากที่นี่ เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจากแหล่งต่างๆ ในประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ยุคโชวะ

ความสอดคล้อง, workaholism, ทุกอย่างที่อธิบายไว้ในบทความ……

อย่างไรก็ตาม แม้สัปดาห์ทำงานที่ตึงเครียดอาจดูล้นหลามน้อยลงหากเราได้ทำในสิ่งที่เรารัก

ปัญหาใหญ่ของวัฒนธรรมสมัยใหม่คือแรงกดดันในการเป็นคนที่คุณคาดหวังให้เป็นมากกว่าคนที่คุณอยากเป็น ดังนั้น ผู้คนจึงทำงานด้วยตนเองในความทุกข์ยากและความตายตลอดชีวิตในการทำสิ่งที่พวกเขาเกลียดหรือไม่รู้สึกหลงใหล มากกว่าสิ่งที่พวกเขาใฝ่ฝันที่จะทำ มันเป็นแรงกดดันเสมอที่จะต้องเลือกอาชีพตลอดชีวิตของคุณตั้งแต่สมัยมัธยมปลาย จากการเลือกที่จำกัด และติดอยู่กับตัวตนนั้นตลอดชีวิตที่เหลือของเรา หากเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะกับเรา ซึ่งเราไม่รู้จริงๆ จนกว่าเราจะมีประสบการณ์ในการทำสิ่งนั้น เราก็มีนรกที่เหนื่อยหน่ายมาทั้งชีวิตเพื่อรอ

คำตอบ??? นำปัจเจกนิยมกลับคืนมาและให้กำลังใจตัวเองให้เข้ามาควบคุมชีวิตของเรา หากต้นตอของความทุกข์ยากเป็นอาชีพที่เราไม่พอใจ สิ่งหนึ่งที่ทำให้แต่ละวันเป็นบททดสอบที่เราปรารถนาจะอยู่ที่อื่นอยู่ตลอดเวลา เราควรปล่อยวางและทำในสิ่งที่รักอย่างแท้จริง

0 ( + 0 / – 0 )

แนท22 พ.ย. 2555 01:12 น. JST
ฉันอยากได้ยินว่าเจนชอบปลดปล่อยความเครียดอะไร

0 ( + 0 / – 0 )

Ah_so24 พ.ย. 2555 18:25 น. JST
แทบไม่มีใครอดหลับอดนอนในยุคก่อนมีไฟฟ้าใช้ ในตอนกลางคืนหลังจากพระอาทิตย์ตกดิน ผู้คนก็เข้านอน แม้แต่ในช่วงกลางฤดูร้อน ก็ยังมืด 8-9 ชั่วโมงแม้ในละติจูดเหนือ และมีเสียงรบกวนรอบข้างน้อยกว่ามาก

ฉันไม่รู้ว่าเป็นกรณีนี้หรือไม่ แต่ดูเหมือนว่ามีเหตุผล เคยมีแสงประดิษฐ์น้อยมาก และผู้คนมักจะตั้งชั่วโมงที่ดวงอาทิตย์ตั้งไว้ อาจนอนหลับประมาณ 20.00 น. และขึ้นในเวลากลางวัน ดังนั้นประมาณตี 5 ในฤดูร้อน แสงไฟฟ้าและเวลามาตรฐานทำให้เราเก็บชั่วโมงแปลก ๆ

ในฤดูร้อน ชาวญี่ปุ่นต่อสู้กับนาฬิกาชีวิตด้วยการตื่นนอนเป็นเวลาหลายชั่วโมงหลังจากที่มันมืดแล้ว แล้วก็นอนอยู่บนเตียงหลังจากที่มันสว่าง เพราะความภักดีที่ไร้สาระต่อ JST ไม่น่าแปลกใจเลยที่พวกเขาจะได้รับความเหนื่อยล้าผลการแข่งขันเบสบอลญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์

แปซิฟิคลีก

Nippon Ham Fighters 8, Rakuten Eagles
Lotte Marines 5, Orix Buffaloes 1 SoftBank Hawks 4, Seibu Lions 2

ที่ Seibu Prince Dome, Kenta Imamiya เพิ่มเป็นสองเท่าและ Seiichi Uchikawa แยกตัวออกจากการวิ่งในวันที่หกในขณะที่ SoftBank พลิกกลับการขาดดุลครั้งเดียวและหยุดการชนะสามเกมของ Seibu โชตะ ทาเคดะ (6-1) อนุญาตให้วิ่งสองรอบเจ็ดเพื่อเป็นผู้นำลีกในการชนะ

เซ็นทรัลลีก

Chunichi Dragons 5, Yomiuri Giants 1 ฮิโรชิม่าคาร์ป 10, Hanshin Tigers 5 DeNa BayStars 11, Yakult Swallows 3
เกม RPG ชื่อดังของญี่ปุ่น (วิดีโอเกมสวมบทบาท) Final Fantasy จะฉลองครบรอบ 25 ปีในปีนี้ บริษัทผู้ผลิต Square Enix กำลังวางแผนที่จะเปิดตัวการ์ดครบรอบ 25 ปี Final Fantasy (1,260 เยน) และแก้วน้ำ (1,995 เยน) ในฤดูใบไม้ผลินี้

ชุดการ์ด 54 ใบมีการออกแบบที่แตกต่างกันในแต่ละการ์ด ไม้กอล์ฟมีคาแรคเตอร์ FF ที่ออกแบบโดย Yoshitaka Amano; หัวใจมีตัวละคร FFVII ออกแบบโดย Tetsuya Nomura; เพชรมีคุณสมบัติตัวละครจาก FF IV・FF V; และโลโก้ต่อเนื่องของชื่อเรื่องอยู่บนจอบ

โจ๊กเกอร์สองคนนี้มีศัตรูหลักของเกมคือ Gilgamesh และ Kefka Palazzo

บนแก้วน้ำมีตัวละครมาสคอต Mogli และอื่นๆ เช่น Chocobo, Cloud, Lighting และ Sephiroth

แก้วน้ำจะขายช่วงปลายเดือนมีนาคมและบัตรช่วงกลางเดือนเมษายน คุณสามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้ที่ SQUARE ENIX ONLINE SHOPบริษัท Sony Computer Entertainment Inc. ได้เปิดตัวเครื่องเล่นเกม PlayStation 3 รุ่นใหม่ที่บางและเบากว่ารุ่นปัจจุบันในวันพุธ และจะวางจำหน่ายในตลาดโลกในเดือนกันยายนนี้ด้วยราคาที่ถูกกว่าอย่างเห็นได้ชัด PS3 ใหม่ จะวางจำหน่ายในญี่ปุ่นและภูมิภาคเอเชียอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน ราคา 29,980 เยน ลดลง 10,000 เยนจากรุ่นปัจจุบัน และจะมีฮาร์ดไดรฟ์ขนาด 120 กิกะไบต์จาก 80 GB ปัจจุบัน

จากการลดราคา Sony Corp หวังที่จะตอบโต้คู่แข่งด้วยเครื่องเล่นเกมราคาถูก เช่น Nintendo Co’s Wii ราคา 25,000 เยน และ Xbox 360 ของ Microsoft Corp เริ่มต้นที่ 19,800 เยน ก่อนเทศกาลวันหยุดที่สำคัญ

คอนโซลใหม่จะวางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกาและยุโรปในวันที่ 1 กันยายนในราคา 299 ดอลลาร์และ 299 ยูโร ลดลง 100 ดอลลาร์และ 100 ยูโรตามลำดับจากรุ่นปัจจุบัน

SCE ยังได้ลดราคาสำหรับ PS3 รุ่นปัจจุบันในอเมริกาเหนือและยุโรปโดย $100 และ 100 ยูโร ตามลำดับ แต่ยังคงราคาในตลาดญี่ปุ่นและตลาดอื่นๆ ในเอเชีย โดยอ้างถึงการพัฒนาของตลาด

บริษัทได้ยุติการผลิตโมเดลปัจจุบันแล้ว ดังนั้นจึงหวังว่าจะแทนที่ด้วยโมเดลใหม่โดยเร็วที่สุด

PS3 ที่อัปเดตนั้นบางขึ้น 33 มม. ที่ 65 มม. และเบากว่า 1.2 กก. ที่ 3.2 กก.

นอกจากการเล่นเกมแล้ว ผู้ใช้ PS3 ใหม่ยังสามารถดาวน์โหลดเพลง รูปภาพ และภาพเคลื่อนไหวได้มากขึ้น เนื่องจากพื้นที่จัดเก็บของฮาร์ดไดรฟ์ที่ใหญ่ขึ้น การเชื่อมต่อคอนโซลกับโทรทัศน์จอคริสตัลเหลวของ Sony จะสามารถควบคุมได้ด้วยรีโมทคอนโทรลของทีวีปืนไฟใช้สมาร์ทโฟนของคุณเพื่อเปลี่ยนโลกแห่งความเป็นจริงให้กลายเป็นเกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่งขนาดใหญ่
7 มี.ค. 2019 05:35 น. JST 1ความคิดเห็น
โดย Casey Baseel, SoraNews24
โตเกียว
มีเกมยิงใหม่ที่เพิ่งประกาศในญี่ปุ่นชื่อ X-Tag มีเสียงระฆังและนกหวีดที่เกมเมอร์คาดหวังจากเกมยิงมุมมองบุคคลที่หนึ่งสมัยใหม่ เช่น โหมดทีมหรือแบทเทิลรอยัล อาวุธหลากหลายประเภทที่มีจุดแข็งและจุดอ่อนต่างๆ และหน้าจอแผนที่ที่นำคุณไปสู่การเพิ่มพลังเพื่อรอการเลือก ขึ้นไปบนสนามรบ

เช่นเดียวกับเกมหลายๆ เกมในปัจจุบัน คุณเล่น X-Tag ด้วยสมาร์ทโฟนของคุณ แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่เกมบนมือถือ การกระทำนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบนหน้าจอของคุณ แต่เกิดขึ้นรอบตัวคุณในโลกแห่งความเป็นจริง เพราะ X-Tag ใช้พลังการประมวลผลของโทรศัพท์ของคุณเพื่อเรียกใช้เกมที่ยอดเยี่ยมด้วยแท็กเลเซอร์ที่ล้ำหน้าอย่างเหลือเชื่อ

ตัว X-Tag นั้นเป็นปืนเบา ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ AAA หนึ่งก้อน โดยมีระยะสูงสุดที่น่าประทับใจที่ 50 เมตร นอกจากนี้ยังมีตัวรับแสง 360 องศาที่ด้านบนเพื่อลงทะเบียนการเข้าชม ส่วนที่สำคัญที่สุดอยู่ที่ด้านหลังซึ่งมีที่หนีบสำหรับวางสมาร์ทโฟนในแนวนอน

toygun2.jpg
เมื่อใช้แอป X-Tag (ดาวน์โหลดฟรีสำหรับโทรศัพท์ iOS หรือ Android) คุณและผู้เล่นคนอื่นๆ จะซิงค์โทรศัพท์และปืนของคุณ โดยระบบจะทำหน้าที่เป็นผู้บันทึกคะแนนและติดตามจำนวนคะแนนที่ผู้เล่นแต่ละคนเหลือและเวลาเท่าไร ยังคงอยู่ในการแข่งขัน คุณสามารถเลือกระหว่างการแข่งขันแบบสองทีมที่มีผู้เล่นสูงสุด 16 คนในแต่ละทีม หรือโหมดแบทเทิลรอยัลที่ชนะได้ทั้งหมดสำหรับผู้เล่นสูงสุด 64 คน

ตอนนี้ อาจฟังดูเป็นมาตรฐานที่ค่อนข้างธรรมดา หากเป็นเกมเลเซอร์แท็กขนาดใหญ่ แต่ X-Tag ใช้สมาร์ทโฟนของผู้เล่นแต่ละคนเพื่อให้มีกลไกการเล่นเกมที่ลึกล้ำ สำหรับผู้เริ่มต้น คุณจะได้รับหน้าจอเรดาร์ที่แสดงว่าเพื่อนร่วมทีมของคุณอยู่ที่ไหน (ผ่านการติดตามด้วย GPS) และยังเพิ่มพลัง ซึ่งคุณสามารถเปิดใช้งานได้โดยไปที่ตำแหน่งที่แสดงบนแผนที่

xt-3.jpg
การเพิ่มพลังรวมถึงระเบิด (ซึ่งคุณสามารถโยนโดยการลากเส้นเข้าหาศัตรูในบริเวณใกล้เคียงบนเรดาร์) เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (ซึ่งคุณสามารถใช้ตัวเองหรือจัดการกับเพื่อนร่วมทีมที่ได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากคุณจะไม่ตายในการโจมตีครั้งเดียว) ความเสียหาย – ลดเกราะและบูสเตอร์เรดาร์ที่มองเห็นตำแหน่งของคู่ต่อสู้ของคุณชั่วคราว

ปืนของคุณสามารถกำหนดค่าเป็นอาวุธปืนต่างๆ ได้ เช่น ปืนพก ปืนกล หรือเครื่องยิงจรวด แม้ว่ายูนิต X-Tag ทางกายภาพจะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ปืนที่แตกต่างกันมีอัตราการยิง ความจุกระสุน และระดับความเสียหายต่างกัน

xt-4.jpg
X-Tag ยังให้คุณปรับแต่งอวาตาร์ที่ปรากฏในข้อความแชทระหว่างการแข่งขันระหว่างเพื่อนร่วมทีมและหน้าจออันดับเมื่อการต่อสู้จบลง อันดับที่สูงขึ้นจะทำให้คุณได้รับคะแนนมากขึ้น ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้า ทรงผม และเครื่องประดับใหม่ๆ สำหรับตัวแทนดิจิทัลของคุณ

xt-5.jpg
ในขณะที่วิดีโอทีเซอร์เก๋ไก๋ของเกมแสดงให้เห็นนางเอกเด็กนักเรียนที่อ้างถึงแท็บเล็ตที่รัดข้อมือของเธอ เกมจริงต้องการเพียงสมาร์ทโฟนของคุณเชื่อมต่อกับปืน ผู้ผลิต Takara Tomy กล่าวว่าตัวยึด X-Tag เข้ากันได้กับสมาร์ทโฟนที่มีความกว้าง 58 ถึง 85 มม. และความหนา 13 มม. หรือน้อยกว่า

X-Tag มีราคาอยู่ที่ 5,400 เยน ซึ่งดูสมเหตุสมผลสำหรับความยอดเยี่ยมทั้งหมดนี้ สามารถสั่งซื้อล่วงหน้าได้ ที่นี่แต่สินค้าจะไม่ถูกจัดส่งจนถึงเดือนธันวาคม ยังคงฟังดูเหมือนของขวัญคริสต์มาสที่เหลือเชื่อ

ที่มา: Takara Tomy via IT Media

อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมจาก SoraNews24

— หุ่นยนต์พูดได้ Pikachus วางขายในญี่ปุ่น ทำให้แฟนๆ โปเกมอน ฝันเป็นจริง【วิดีโอ】

— นี่มันวิชาอะไรเนี่ย! ตู้ปลาของเล่นใหม่เต็มไปด้วยปลาที่วาดด้วยมือของคุณเอง 【วิดีโอ】

— กินหรือเล่น? ทำทั้งสองอย่างด้วยเครื่องสไลด์โซเม็งจากประเทศญี่ปุ่น!นิวยอร์ก
ราฟาเอล นาดาล ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศยูเอส โอเพ่นด้วยสถิติไร้พ่ายในฮาร์ดคอร์ 21 นัดเมื่อวันเสาร์ ขณะที่โนวัค ยอโควิช มือหนึ่งของโลกต้องทนต่อการดิ้นรนทดสอบจำกัดจำนวนห้าเซ็ตเพื่อเข้าร่วมกับเขา

อันดับที่ 2 ชาวสเปน นาดาล ซึ่งครองแชมป์แกรนด์สแลม 12 รายการ รวมถึงยูเอส โอเพ่น 2010 ส่งผลให้ริชาร์ด กาสเกต์ มือวางอันดับแปดของฝรั่งเศส 6-4, 7-6 (7/1), 6-2 เพื่อไปถึงรอบชิงชนะเลิศอันดับสามในรอบสี่ปี นาดาลพลาดการแข่งขันปี 2012 ด้วยอาการบาดเจ็บที่เข่า

“น่าทึ่งมาก” นาดาลกล่าว “หลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้ว การได้มีโอกาสเล่นในรอบชิงชนะเลิศในวันจันทร์เป็นความฝันสำหรับฉัน มันเป็นสองสัปดาห์ที่น่าอัศจรรย์สำหรับฉัน”

ยอโควิช เจ้าของแชมป์เมเจอร์ 6 สมัยชาวเซอร์เบียเอาชนะสตานิสลาส วาวรินกา มือที่ 9 ของสวิสได้ 2-6, 7-6 (7/4), 3-6, 6-3, 6-4 หลังจากผ่านไป 4 ชั่วโมง 9 นาทีเพื่อเข้าชิงชนะเลิศยูเอส โอเพ่นที่สี่ของเขา ติดต่อกัน โดยรวมอันดับที่ 5 สมัครฮอลิเดย์ และรอบชิงชนะเลิศสแลมที่ 12

นาดาลนำยอโควิช 21-15 ในการแข่งขันส่วนตัว ซึ่งจะแซงหน้าจอห์น แม็คเอนโรและอีวาน เลนเดิลในฐานะคู่ต่อสู้ที่มีผู้เล่นมากที่สุดในยุคเปิด

นาดาลชนะการประชุมครั้งล่าสุดของพวกเขาในรอบรองชนะเลิศเฟรนช์โอเพ่นห้าชุดและรอบรองชนะเลิศของมอนทรีออลเมื่อเดือนที่แล้วและได้แยกสองรายการยูเอสโอเพ่นรอบชิงชนะเลิศกับเขา ชนะในปี 2010 เพื่อจบอาชีพแกรนด์สแลม แต่หนึ่งปีให้หลังเพื่อให้ Djokovic ถ้วยรางวัลแรกของเขา ฮาร์ดคอร์ท Flushing Meadows

“โนวัคเป็นคู่แข่งที่น่าทึ่ง” นาดาลกล่าว “ผลงานของเขาบ่งบอก เขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดที่ฉันเคยเห็น

“เขาเป็นแชมป์ที่ยอดเยี่ยม มันจะเป็นนัดชิงที่ยากสำหรับฉัน แต่ฉันหวังว่าจะพร้อมสำหรับสิ่งนั้น”

นาดาลหลุดเสิร์ฟเป็นครั้งแรกในเกมที่สี่ของเซตที่สองของรอบรองชนะเลิศ จบเกมเสิร์ฟ 73 เกมในรายการยูเอส โอเพ่น และวิ่งไปทั้งหมด 88 เกมในรอบรองชนะเลิศ ATP Cincinnati Masters

แต่มันเป็นสิ่งเดียวที่นาดาลยอมจำนน และเมื่อเขาเอาชนะชาวฝรั่งเศสในไทเบรก เห็นได้ชัดว่าเขาเป็นผู้บังคับบัญชาทั้งหมด เขาเสร็จหลังจากสองชั่วโมง 21 นาที

นาดาลซึ่งชนะเก้ารายการตั้งแต่สิ้นสุดการเลิกจ้างเจ็ดเดือนเพื่อพักเข่าของเขาปฏิเสธการเสนอราคาของ Gasquet ที่จะเป็นชาวฝรั่งเศสคนแรกในรอบชิงชนะเลิศ US Open นับตั้งแต่ Cedric Pioline ในปี 1993 มันเป็นสแลมครั้งแรกของเขาสี่คนสุดท้ายนับตั้งแต่วิมเบิลดันในปี 2550 .

สำหรับส่วนของเขา Djokovic ยอมรับว่าเขาไม่ใช่ผู้เล่นที่ดีที่สุดในสนามสำหรับการแข่งขันส่วนใหญ่ของเขา แต่เขาบอกว่าเขาสามารถยกระดับเกมของเขาได้เมื่อสิ่งสำคัญที่สุดในการปราบ Wawrinka ที่ดื้อรั้นในรอบรองชนะเลิศ Grand Slam ครั้งแรกของเขา

“เห็นได้ชัดว่าสแตนเล่นดุดันมากขึ้น เขาเล่นเทนนิสได้ดีกว่า” ยอโควิชกล่าว “ผมพยายามจะนั่งตรงนั้นเพื่อปรับตัว มันยากสำหรับเราทั้งคู่ ผมต้องวิ่งมาก ผมต้องหาจังหวะของตัวเองให้ได้

“ฉันโชคดีมากที่ได้เล่นเทนนิสที่ดีที่สุดของฉันเมื่อฉันต้องการ”

เกมที่สามที่ยิ่งใหญ่ของเซตที่ห้ากินเวลา 21 นาที Wawrinka ต่อสู้กับจุดพักห้าจุดเพื่อเป็นผู้นำ 2-1 หลังจาก 30 แต้มไปถึงผี 12 ครั้ง

ชาวสวิสปฏิเสธจุดพัก Djokovic ด้วยผู้ชนะทั้งโฟร์แฮนด์ แบ็คแฮนด์ และทีมเสิร์ฟ รวมถึงแบ็คแฮนด์จากเซิร์บ 2 ประตู ก่อนจบเกมด้วยผู้ชนะบริการ

“ฉันกำลังคิดว่า ‘ใครก็ตามที่ชนะเกมนี้จะชนะในนัดนี้’” Djokovic กล่าว “หลังจากที่เขาชนะเกมนั้น ฉันคิดว่า ‘ฉันต้องต่อสู้กับโอกาสเหล่านั้น’”

แต่ในที่สุด Djokovic ก็ใช้ประโยชน์จากจุดเบรกที่แปดของเขาในเซตสุดท้ายเมื่อ Wawrinka ตีแบ็คแฮนด์เกินเส้นฐานเพื่อให้เขาขึ้นนำ 3-2

แชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นผู้ครองแชมป์ได้แปลงคะแนนเบรก 3 จาก 18 แต้มจนถึงขณะนั้น แต่พักช่วงวิกฤติและเดินหน้าต่อไปโดยทิ้ง Wawrinka เป็น 0-13 เมื่อเทียบกับอันดับหนึ่งของโลก

“มันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับฉัน” Wawrinka กล่าวหลังจากรอบรองชนะเลิศ Grand Slam ครั้งแรกของเขา การวิ่งซึ่งรวมถึงการขับไล่ Andy Murray แชมป์เก่าในรอบก่อนรองชนะเลิศของเขาด้วย

“แมตช์ที่ยากจะแพ้ ฉันทุ่มสุดตัวแล้ว”

ชัยชนะทำให้มั่นใจว่า Djokovic จะอยู่ในอันดับต้น ๆ หลังจาก US Open ไม่ว่าเขาจะค่าโดยสารเท่าไหร่ในรอบสุดท้าย

Djokovic พัฒนาขึ้นเป็น 13-2 ด้วยชัยชนะครั้งที่ 11 ติดต่อกันเหนือ Wawrinka ซึ่งผลักเขาไปที่ 12-10 ในเซตที่ห้าในการแข่งขันรอบที่สี่ที่ Australian Openโตเกียว
Sony Corp เปิดตัวกลยุทธ์องค์กรระยะกลางจนถึงปีงบประมาณ 2010 โดยให้คำมั่นที่จะมุ่งเน้นไปที่การทำกำไรในธุรกิจทีวีและเกมโดยลงทุนทรัพยากรเพิ่มเติมในอุปกรณ์หลักและระดมบริการเนื้อหาวิดีโอผ่านเครือข่ายออนไลน์ ในฐานะที่เป็นตลาดที่ทำกำไรได้ กลุ่มนี้จะนำผลิตภัณฑ์และบริการเนื้อหาไปยังประเทศในกลุ่ม BRIC (บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน) มากขึ้น

Howard Stringer ประธานและ CEO ของ Sony กล่าวว่า “เมื่อ Sony รวมเป็นหนึ่งเดียว Sony ก็ไม่มีใครเทียบได้” โดยเน้นที่ความสำเร็จของแผนฟื้นฟูกลุ่มในปี 2548 อันเป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างทางการเงินและองค์กร บริษัทมีการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 5.4% ในกลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อัตรากำไรขั้นต้นในปีงบประมาณ 2550 เขากล่าวเสริมว่า “เราต้องยังคงมุ่งเน้นไปที่การทำกำไร”

Sony ได้ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดในปี 2548 โดยออกจากหรือลดขนาดผลิตภัณฑ์ 15 หมวดหมู่ ลดพนักงานทั่วโลก 10,000 คน และปิดโรงงานผลิต 11 แห่ง ลดค่าใช้จ่ายประจำปีลง 2 แสนล้านเยน

Stringer กล่าวว่าความสำเร็จของดิสก์ Blu-ray ของ Sony ในการแข่งขันรูปแบบ DVD มี “ผลกระทบเชิงบวกสำหรับธุรกิจฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเกม” Sony คาดหวังผลการผนึกกำลังครั้งใหญ่ของการเชื่อมต่อระหว่างผลิตภัณฑ์และบริการวิดีโอในฐานะธุรกิจบันเทิงแบบโต้ตอบ

ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง Sony จะเริ่มบริการสตรีมมิ่งในสหรัฐอเมริกาที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อส่งภาพยนตร์และรายการทีวีไปยัง Bravia TV โดยตรง โดยไม่ต้องใช้ระบบกระจายดาวเทียมหรือเคเบิล Stringer เรียกมันว่าอุตสาหกรรมก่อน บริการดังกล่าวจะเริ่มต้นด้วย “แฮนค็อก” จาก Sony Pictures ซึ่งพร้อมให้บริการก่อนที่จะออกในรูปแบบดีวีดี Stringer กล่าว

ในขณะเดียวกัน Ryoji Chubachi ประธานและซีอีโอของแผนกอิเล็กทรอนิกส์ของ Sony กล่าวว่า Sony จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลัก เช่น โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ กล้องดิจิตอลและวิดีโอ โทรศัพท์มือถือ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Blu-ray และเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์/ส่วนประกอบ กลยุทธ์องค์กรใหม่นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างรายได้ 1 ล้านล้านเยนในธุรกิจเหล่านี้

Kazuo Hirai ผู้อำนวยการตัวแทนของ Sony Computer Entertainment Inc (SEC) กล่าวว่า ก.ล.ต. จะมุ่งสร้างผลกำไรในธุรกิจเกมภายในปีงบประมาณ 2551 โดยเปิดตัวบริการชุมชนออนไลน์ “PlayStation Home” และบริการข้อมูลกราฟิก 3 มิติ “Life with PlayStation” สำหรับการลดต้นทุน ก.ล.ต. จะดำเนินการลดขนาดชิปและลดจำนวนส่วนประกอบตลอดจนการแนะนำชื่อเกมใหม่

Sony กล่าวว่าจะเพิ่มรายรับเป็น 2 เท่าในกลุ่มประเทศ BRIC เป็น 2 ล้านล้านเยนภายในปีงบประมาณ 2553 ซึ่งบริษัทจะทำการตลาดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และบริการวิดีโอ

ในการสรุปกลยุทธ์ทางการเงิน Sony จะพยายามรักษาอัตรากำไรจากการดำเนินงาน 5% เป็นพื้นฐานต่อปี และกำหนดเป้าหมาย ROE (ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น) ประจำปีที่ 10% ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2553 บริษัทมองว่า ROIC (ผลตอบแทนจากการลงทุน) เป็นกรอบพื้นฐานสำหรับการประเมินการลงทุนเหนือธุรกิจของบริษัท Stringer กล่าวว่า “สิ่งสำคัญคือต้องแสดงให้เห็นในตลาดว่าเรามีวินัยและมุ่งเน้น”

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายกลยุทธ์องค์กรระยะกลางใหม่ โซนี่จะลงทุน 1.8 ล้านล้านเยนในธุรกิจหลัก ได้แก่ บริการด้านความบันเทิงและเครือข่าย การผลิตจอ LCD และ OLED อุปกรณ์เกี่ยวกับภาพและการพัฒนาส่วนประกอบหลักอื่นๆ และ LSI ของระบบสำหรับวิดีโอเกม

เมื่อถามถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่โดยคำนึงถึงผลิตภัณฑ์ของ Apple Computer นั้น Stringer กล่าวว่าผลิตภัณฑ์ของ Sony เช่น จอแสดงผล OLED ซึ่งบริษัททำการค้าเป็นครั้งแรกในโลกนั้น “น่าตื่นเต้นพอๆ กับ iPhone และ iPod ”

Chubachi อธิบายว่า Sony กระตือรือร้นที่จะยอมรับเทคโนโลยีโอเพ่นซอร์สโดยกล่าวว่า “เราไม่ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ในสภาพแวดล้อมแบบปิดอีกต่อไป แม้ว่าเราจะพัฒนาเทคโนโลยีของเราเองในพื้นที่การแข่งขัน แต่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่การแข่งขัน เช่น Linux เราจะต้องมีเทคโนโลยีแบบเปิดมากกว่านี้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ”โตเกียว
ญี่ปุ่น แหล่งกำเนิดของอนิเมะและมังงะ ต้นกำเนิดของวิดีโอเกมมากมาย และผู้สร้างมาสคอตสำหรับทุกสิ่ง มีตัวละครที่เป็นแอนิเมชั่นและภาพประกอบมากมายที่คุณคิดได้ว่าเป็นดินแดนแห่งตัวละครมากมาย พวกเราที่เติบโตนอกประเทศญี่ปุ่นคุ้นเคยกับตัวละครที่มีชื่อเสียงเช่น Goku จาก “Dragonball Z”, Pikachu จาก “Pokemon” และ “Sailor Moon” และเราอาจพิจารณาตัวละครเหล่านี้เป็นตัวแทนของญี่ปุ่น แต่คนญี่ปุ่นคิดอย่างไร ตัวละครญี่ปุ่นที่โดดเด่นที่สุดคืออะไร?

เว็บไซต์ยอดนิยมของญี่ปุ่น Goo Ranking ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของชุมชนชาวเน็ต และรวบรวมรายชื่อตัวละครญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุด 10 อันดับแรก ซึ่งมาจากสื่อทุกรูปแบบ

10. เซเลอร์มูน

DUK5t3zX4AAkKil.jpg
ภาพถ่าย: “@BacciRiccardo”
อันเป็นที่รักทั่วโลกในฐานะ “นักรบแห่งความรักและความยุติธรรม” ไม่แปลกใจเลยที่เซเลอร์มูนจะติดอันดับในรายการนี้ ในฐานะนางเอกโชโจคนแรกที่ประสบความสำเร็จในฝั่งตะวันตก ชุดทหารเรืออันโด่งดังของเธอและอาวุธที่สวยงามเป็นแรงบันดาลใจให้กับสินค้ามากมายที่ขยายไปไกลกว่าของเล่นไปจนถึงแฟชั่น การแต่งหน้า และสมาร์ทโฟน เธอยังได้รับที่นั่งพิเศษที่ Universal Studios Japan! สุจริต น่าแปลกใจที่เธอไม่ได้อันดับที่สูงขึ้น

9. ก็อตซิล่า

DUd7xlbV4AARoR5.jpg
ภาพถ่าย: @nameco_boy
โดยที่เซเลอร์มูนเป็นตัวแทนของความน่ารักและโรแมนติก ก๊อตซิล่าเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมป๊อปของญี่ปุ่นที่น่ากลัวและรุนแรง ไดโนเสาร์ตัวใหญ่ที่ไม่เป็นมิตรตัวนี้ได้ทำลายโตเกียวและเอาใจแฟนๆ มานานกว่า 60 ปีแล้ว; เขาเติบโตขึ้นอย่างมากในขนาดร่างกาย! ใครควรได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของญี่ปุ่นมากกว่าตัวละครตัวแรกที่ดึงความสนใจจากนานาชาติมาสู่ผลงานของญี่ปุ่น?

8. กันดั้ม

ด้วยซีรีส์ ภาพยนตร์ และ OVA หลายสิบเรื่องตลอดประวัติศาสตร์เกือบ 40 ปีของพวกเขา Gundam mecha เป็นสมาชิกที่โดดเด่นของคอลเล็กชั่นตัวละครญี่ปุ่น การออกแบบนับร้อยของพวกเขาไม่เพียงแต่ปรากฏในอนิเมะ ภาพยนตร์ มังงะ และวิดีโอเกมเท่านั้น แต่โมเดลคิทของพวกเขายังมีผู้ติดตามมากมายทั่วโลก ในการรับรู้ถึงมรดกของพวกเขาในฐานะผู้บุกเบิกประเภท “เมชา” ได้มีการติดตั้ง Gundam ขนาดเท่าตัวจริงนอกห้างสรรพสินค้าโตเกียว เห็นได้ชัดว่าสมควรได้รับตำแหน่งนี้ใน 10 อันดับแรก

7. โทโทโร่

ภาพยนตร์ที่เป็นสัญลักษณ์จากสตูดิโอภาพยนตร์ที่ได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวาง “My Neighbor Totoro” แม้ว่าจะไม่ใช่ภาพยนตร์ Ghibli เรื่องแรก แต่ก็อาจเป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของภาพยนตร์ของสตูดิโอทั่วโลก ตัวละครโทเท็ม โทโทโร่ สัตว์ในป่าลึกลับที่มีรูปร่างคล้ายลูกแพร์ขนาดใหญ่ ลวดลายขนชัดเจน และดวงตากลมโตที่ดูประหลาดใจอยู่เสมอ และเรื่องราวของเขามีรสชาติแบบญี่ปุ่นอย่างชัดเจนแต่ถึงกระนั้นก็ถูกแบ่งปันไปทั่วโลกโดยง่าย เป็นตัวแทนที่ดีของญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากภาพลักษณ์เป็นการผสมผสานที่ดีระหว่างความน่ารักและความแปลกประหลาด

6. ซน โกคู

ไซยานผู้ทรงพลังที่คอยกอบกู้โลกอยู่เสมอเป็นตัวละครอันเป็นที่รักทั่วโลก ปรากฏตัวครั้งแรกในมังงะเรื่อง “Dragon Ball” ในปี 1984 และยังคงปรากฏตัวในซีรีส์อนิเมะมาจนถึงทุกวันนี้ โงกุนจะเป็นแรงบันดาลใจให้เราเป็นคนใจดีและทำงานหนักอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้เขาจึงอยู่อันดับที่ 6 (ถึงแม้ฉันจะไม่ใช่คนที่ มีเพียงคนเดียวที่คิดว่าเขาควรจะอยู่ในอันดับที่สูงกว่า)

5. เฮลโลคิตตี้

ในฐานะผู้นำกระแส “คาวาอิ” ของญี่ปุ่น แมวแต่งตัวน่ารักตัวนี้ติดอันดับท็อป 5 อย่างน่าประหลาดใจ นับตั้งแต่ที่เธอสร้างในปี 1974 เฮลโลคิตตี้หรือที่เรียกว่าคิตตี้จังในญี่ปุ่น ได้เติบโตขึ้นเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ โดยมุ่งเป้าไปที่ไม่ใช่แค่เด็กเท่านั้น แต่รวมถึงแฟนๆ ที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยเช่นกัน สิ่งที่ทำให้ Hello Kitty แตกต่างจากสมาชิกคนอื่นๆ ในรายการนี้ก็คือ เธอมีชื่อเสียงจากการเป็นคนน่ารักและมีสินค้าน่ารักๆ ไม่ใช่จากอนิเมะ มังงะ หรือเกม

4. อันปังแมน

แม้ว่าอันปังแมนจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่รู้จักกันน้อยในระดับนานาชาติ แต่ด้วยขนมปังไส้ถั่วแดงของเขา กลับได้รับความนิยมอย่างล้นหลามในญี่ปุ่นในหมู่เด็กๆ เรื่องราวของเขาเริ่มต้นจากหนังสือภาพชุดหนึ่งในปี 2516 และดำเนินต่อไปเป็นเวลา 40 ปีจนกระทั่งผู้สร้างถึงแก่กรรม เขายังมีรายการโทรทัศน์และใบหน้าของเขาปรากฏบนสินค้าทุกประเภทที่เสนอให้สำหรับเด็ก เมื่อรู้อย่างนี้ ก็สมเหตุสมผลแล้วที่เขาจะทำให้อันดับสี่ในรายการ

3. ซูเปอร์มาริโอ

DU24uBgW4AAr4rk.jpg
ภาพถ่าย: @thisisFoxx
นี่คือตัวละครที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ! อดีตช่างประปาที่ผันตัวเป็นเจ้าหญิงผู้ช่วยชีวิตช่างประปาชาวอิตาลีคนโปรดของเราสมควรที่จะเป็นอันดับสามในรายการเพราะเขาเป็นตัวละครในวิดีโอเกมมากกว่า 30 เกมในคอนโซลวิดีโอเกมหลายเครื่องตลอดกว่า 30 ปี วิดีโอเกมซีรีส์ “ซูเปอร์มาริโอ” เป็นซีรีส์เกมที่ขายดีที่สุดในโลก และมาริโอที่มีหนวดมีหนวดแดงเป็นที่ชื่นชอบของเกมนี้

2. ปิกาจู

ปิกาจู สิ่งมีชีวิตที่มีชื่อเสียงที่สุดของ “โปเกมอน” ได้กลายเป็นปรากฏการณ์ที่โดดเด่นจนคนทุกวัยรู้จักสัตว์สีเหลืองตัวน้อยนี้ทั่วโลก ความนิยมของโปเกมอนตัวนี้แพร่หลายมากจนงาน Pikachu ประจำปีในโยโกฮาม่าดึงดูดผู้คนจำนวนมากเข้ามาในเมือง ด้วยโปเกมอนที่ขยายมรดกอย่างต่อเนื่องไปยังสิ่งมีชีวิตดั้งเดิมมากกว่า 800 ตัว อะนิเมะมากกว่า 1,000 ตอน เกมมากมาย และเกมการ์ดซื้อขายที่กว้างขวางมาก จึงไม่น่าแปลกใจที่ Pikachu ที่ยังคงความนิยมอย่างเอกเทศมานานกว่า 20 ปีควรอยู่ในอันดับที่ หมายเลขสอง

1. โดเรมอน

DU05qzBW0AAtKks.jpg
ภาพถ่าย: @DtimesDelight
แม้ว่าโดราเอมอนจะเป็นที่รู้จักในระดับสากลน้อยกว่าตัวละครอื่นๆ ในรายการนี้ แต่เขาสมควรได้รับตำแหน่งสูงสุด แมวหุ่นยนต์ตัวนี้ที่กลับมาจากอนาคตเพื่อช่วยเหลือเด็กชายตัวเล็ก ๆ ด้วยความหวังว่าจะปรับปรุงชีวิตของลูกหลานของเขาได้เปิดตัวครั้งแรกในปี 1969 ในรูปแบบมังงะ และตั้งแต่นั้นมาก็ได้รับความนิยมในหมู่แฟน ๆ ทั่วเอเชียจนได้รับการขนานนามว่า “เอกอัครราชทูตอะนิเมะ” โดยกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่น เช่นเดียวกับมิกกี้เมาส์ในสหรัฐอเมริกา โดราเอมอนได้รับความนิยมจากทั้งเด็กและผู้ใหญ่ และคุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์มากมายตั้งแต่รองเท้าไปจนถึงจาน โดยมีใบหน้าของโดราเอมอนติดอยู่

เมื่อพิจารณาทั้งหมดแล้ว ตัวละครที่เป็นสัญลักษณ์มากที่สุด 10 อันดับแรกที่คนญี่ปุ่นเห็นคือสิ่งที่คุณคาดหวังที่จะเห็น: การผสมผสานระหว่างตัวละครที่น่ารัก เท่ และมีเอกลักษณ์ที่แสดงถึงรสชาติและประวัติศาสตร์ของวัฒนธรรมสมัยนิยมของญี่ปุ่นอย่างแท้จริง โดยส่วนตัวแล้วฉันจะเปลี่ยนการจัดอันดับบางส่วนไปรอบ ๆ เพียงเล็กน้อย แต่เมื่อพิจารณาจากมุมมองของชาวเน็ตญี่ปุ่น มันอาจจะถูกต้อง

ที่มา: การจัดอันดับ Goo ผ่าน My Game News Flash

อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมจาก SoraNews24

— จักรพรรดิ อนิเมะไอคอน และดาราหนังโป๊ ปรากฏตัวในแบบสำรวจ 6 ชาติของชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงที่สุด

— และผู้ชนะการเลือกตั้งทั่วไปของโปเกมอนคือ…

— ในที่สุดภาพยนตร์คนแสดงโปเกมอนก็เกิดขึ้นเนื่องจากความบันเทิงในตำนานได้รับสิทธิ์ในภาพยนตร์ตเกียว
นายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ ให้คำปฏิญาณเมื่อวันอังคารว่าจะทำให้การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียวปี 2020 เป็นงานพิเศษสำหรับนักกีฬาชั้นนำของโลก ในขณะที่รัฐบาลของเขาจับตามองจำนวน 30 เหรียญทอง

บรรดารัฐมนตรีกำลังเตรียมจัดตั้งหน่วยงานเพื่อส่งเสริมทรัพยากรสำหรับนักกีฬาญี่ปุ่น โดยจับตามองที่ทองคำรวมก่อนหน้านี้เกือบสองเท่า รายงานและเจ้าหน้าที่กล่าว

“ในฐานะประเทศเจ้าภาพ ญี่ปุ่นต้องรับผิดชอบเพื่อช่วยให้นักกีฬาชั้นนำจากทั่วโลกทำผลงานได้ดีที่สุด” อาเบะกล่าวในการประชุมคณะรัฐมนตรีพิเศษเกี่ยวกับการเตรียมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

นายกรัฐมนตรีเสนอราคาให้โตเกียวเมื่อคณะกรรมการโอลิมปิกสากลพบกันที่บัวโนสไอเรสเมื่อวันเสาร์ และเลือกเมืองหลวงของญี่ปุ่นเหนือกรุงมาดริดและอิสตันบูลให้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิก 2020

(โตเกียว 2020) จะเป็นโอกาสทองสำหรับญี่ปุ่นในการแสดงให้โลกเห็นว่าฟื้นตัวจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ทางตะวันออกของญี่ปุ่นได้อย่างไร” เขากล่าวเสริม โดยอ้างถึงแผ่นดินไหวและสึนามิในปี 2554 ที่คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 18,000 คนและจุดชนวนให้เกิดการล่มสลายที่ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะ

Yomiuri Shimbun และสื่ออื่น ๆ รายงานเมื่อวันอังคารว่าหน่วยงานด้านกีฬาที่คาดการณ์ไว้จะถูกควบคุมโดยรัฐมนตรีซึ่งจะได้รับมอบหมายให้ดูแลการส่งมอบโตเกียว 2020 อย่างราบรื่น

โฆษกรัฐบาลอาวุโสกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการและวิทยาศาสตร์ซึ่งถูกตั้งข้อหาบริหารการกีฬาได้ร้องขอการจัดสรรงบประมาณสำหรับปีหน้าเพื่อ “เปิดตัวองค์กรเพื่อบูรณาการนโยบายเกี่ยวกับกีฬา”

รัฐบาลกำลังพิจารณาให้ Hakubun Shimomura รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีที่ดูแลการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกด้วย หนังสือพิมพ์ Yomiuri และหนังสือพิมพ์ Sankei กล่าว

ญี่ปุ่นตั้งเป้าหมายไว้ที่ 25 ถึง 30 เหรียญทองในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี 2020 เทียบกับ 16 เหรียญทองที่เคยรวบรวมได้เมื่อครั้งเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูร้อนปี 2507 และในปี 2547 ที่เอเธนส์ เกมส์ เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการกล่าวกับเอเอฟพี

ที่ลอนดอนเกมส์ปีที่แล้ว ญี่ปุ่นได้รับรางวัลเจ็ดเหรียญทอง จบอันดับที่ 11 ในตารางเหรียญรางวัล

“เราได้ยื่นของบประมาณ 1.5 พันล้านเยนสำหรับปีงบประมาณหน้าสำหรับโครงการฝึกนักกีฬาชั้นนำที่มีอายุระหว่าง 16 ถึง 20 ปี” เจ้าหน้าที่กล่าว

ความได้เปรียบเจ้าบ้านมักจะช่วยผลักดันให้ประเทศเจ้าภาพขึ้นตารางเหรียญ

ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ลอนดอนเมื่อปีที่แล้ว สหราชอาณาจักรได้เหรียญทอง 29 เหรียญ โดยได้อันดับที่ 3 เพิ่มขึ้น 10 เหรียญจากปักกิ่งเกมส์ 2008 ในปี 2547 พวกเขาหยิบขึ้นมาเพียงเก้าคน

© (C) 2013 เอเอฟพี

เรียงโดยเก่าที่สุดล่าสุดเป็นที่นิยม
21ความคิดเห็นเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

BertieWooster10 ก.ย. 2556 18:49 น. JST
ทั้งนี้นอกเหนือจากกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี?

พวกเขาควรลดกิจกรรมของรัฐบาลที่ไร้ประโยชน์และมีราคาแพง แทนที่จะสร้างกิจกรรมใหม่

6 ( + 9 / – 3 )

ร็อบ-210 ก.ย. 2556 19:16 น. JST
เราเบื่อคำสัญญาของอาเบะแล้ว! ดูเหมือนว่าเหรียญทองจะมีความสำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใด?

3 ( + 6 / – 3 )

rowiko6810 ก.ย. 2556 19:23 น. JST
ฉันเดาว่าเรารู้แล้วว่าลำดับความสำคัญของ Abe อยู่ที่ใด: ทอง ทอง ทอง… ความคิดริเริ่มสำหรับรัฐบาลที่จะรับผิดชอบในความยุ่งเหยิงของฟุกุชิมะดูเหมือนจะลืมไปแล้วเพียง 2 วันหลังจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ว้าว นั่นเร็วมาก!

4 ( + 7 / – 3 )

เอโดจิน10 ก.ย. 2556 19:41 น. JST
ปลาทูศักดิ์สิทธิ์ ในชั่วพริบตา อาเบะได้เป็นขึ้นจากนักการเมืองสู่พระเจ้า เขาให้สัญญาทุกอย่างทั่วทุกแห่ง ก่อนที่ญี่ปุ่นจะเล็งเห็นถึง 30 เหรียญทองในปี 2020 นั้น ใครบางคนควรมุ่งเป้าไปที่การควบคุมปัญหาเหล่านั้นที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะที่รั่วไหลก่อนดีกว่า

และในขณะที่ทุกคนกำลังยุ่งอยู่กับการกอดทุกคนเพื่อความสำเร็จในการชนะการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก อาเบะและพวกพ้องของเขาจะยิ้มเยาะเย้ยฟันด้วยการพุ่งขึ้นภาษีการบริโภคอย่างท่วมท้น

สำหรับการสร้างหน่วยงานใหม่เพื่อดูแลโครงการกีฬาในญี่ปุ่น Abe ควรพิจารณารัฐมนตรีที่เขาอยู่ภายใต้ปีกของเขาดีกว่า ปีที่แล้วรัฐมนตรีคนเดียวกันนี้นั่งนิ่งด้วยสีหน้านิ่งๆ … ส่วนใหญ่เป็นเพราะในฐานะพรรคที่ตกอำนาจ พวกเขาขาดเงินทุนเพียงปลายนิ้วสัมผัส ตอนนี้เก้าเดือนหลังจากเข้ารับตำแหน่ง รัฐมนตรีคนเดียวกันเหล่านี้นั่งคุยกับอาเบะ ทุกคนก็ยิ้มแย้มแจ่มใส ราวกับว่าพวกเขาเป็นคนใจง่ายเหมือนแมลงในพรม กำจัดปลิงเหล่านี้และหาคนที่ไว้ใจได้

ตัวอย่างเช่น ทำไมอาเบะไม่ได้รับผู้เชี่ยวชาญตัวจริงมาทำหน้าที่เป็นรัฐมนตรีในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศ … เนื่องจากการสร้างเส้นทางคมนาคมใหม่ในโตเกียวสำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกมีความสำคัญเท่ากับการปรับปรุงถนน อุโมงค์ และสะพานที่ทรุดโทรมตลอด ประเทศ. และทำไมเขาไม่ได้รับคนที่น่าเชื่อถือให้มาทำหน้าที่รัฐมนตรีในเหตุการณ์โอกินาว่า แทนที่จะเป็นตัวละครที่ไม่มีประสบการณ์ช่างพูดที่เขาทำงานอยู่ตอนนี้?

จากวิธีการเขียนข่าวจากยุโรปและที่อื่น ๆ ในต่างประเทศ โตเกียวจะชนะการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น เพราะมันถือว่าปลอดภัยกว่ามาดริดและอิสตันบูลมาก และวิธีการใช้คำว่า “ปลอดภัยกว่า” นั้น ข้าพเจ้าถือได้ว่าปลอดภัยจากผู้ก่อการร้าย

ฉันยอมรับว่าโตเกียว … และประเทศญี่ปุ่นทั้งหมด … ปลอดภัยกว่าสองเมืองนั้นและเมืองใหญ่อื่น ๆ อีกมากมายทั่วโลก และด้วยความปลอดภัยทั้งหมดที่นี่ โตเกียวจึงเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและเป็นมิตรสำหรับจัดการแข่งขันในปี 2020

1 ( + 4 / – 3 )

ไม่แยแส10 ก.ย. 2556 19:49 น. JST
ใช่ มันจะเป็น ‘โดดเด่น’ โอลิมปิกแน่ๆ โดยเฉพาะกับพาดหัวข่าวแบบนี้TEPCO พบรังสีสูงในน้ำบาดาลฟุกุชิมะ

2 ( + 3 / – 1 )

โตเกียวแก๊ส10 ก.ย. 2556 19:58 น. JST
โดยจับตามองทองคำรวมเกือบสองเท่า

ฉันเห็นน้ำตาแห่งความผิดหวังแล้ว

1 ( + 4 / – 3 )

แนท10 ก.ย. 2556 20:08 น. JST
พวกคุณไม่ได้พักสักหน่อยเหรอ?

-10 ( + 2 / – 12 )

ร่ม10 ก.ย. 2556 21:10 น. JST
อาเบะเป็นแค่เรื่องตลก แต่มวลชนกลับหลงทาง

0 ( + 3 / – 3 )

แนท10 ก.ย. 2556 22:09 น. JST
การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่โตเกียว 2020 = โบนันซ่าสุดท้ายสำหรับบริษัทก่อสร้าง เงินใต้โต๊ะสำหรับนักการเมืองญี่ปุ่น และงานเลี้ยงสำหรับผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น ทั้งหมดนี้เป็นค่าใช้จ่ายของคนญี่ปุ่นรุ่นต่อๆ ไป เศร้ามาก…

4 ( + 6 / – 2 )

สมิทอินเจแปน10 ก.ย. 2556 22:30 น. JST
ลองเปรียบเทียบสิ่งที่ Abe สาบานกับสิ่งที่เขาได้ทำจริงไหม

ฉันคิดว่าไม่ พรุ่งนี้เขาจะสาบานว่าจะกอบกู้โลก ปัญหาคือสิ่งเดียวที่เขาทำคือปฏิญาณตน และไม่เคยทำตามคำปฏิญาณของเขา

3 ( + 5 / – 2 )

wtfjapan10 ก.ย. 2556 22:35 น. JST
30 ทอง!? ว้าว ที่ตั้งค่าให้สูง ฉันเดาว่า 15-20 อันดับแรก 2020 นั้นแตกต่างจากปี 1964 มาก เนื่องจากมีประเทศจำนวนมากขึ้นที่ได้รับการฝึกอบรม/ทรัพยากรที่ดีขึ้น คุณจะเห็นเหรียญกระจายไปทั่วสนามที่กว้างกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับมหาอำนาจก่อนหน้านี้ รัสเซีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีอายุ 20 ปี ที่ผ่านมาครองเหรียญ นอกจากมวยปล้ำ/ยูโดญี่ปุ่นไม่ได้โดดเด่นในด้านอื่นๆ

0 ( + 2 / – 2 )

ไนเจลบอย10 ก.ย. 2556 23:05 น. JST
พวกคุณไม่ได้พักสักหน่อยเหรอ?

ดูเหมือนว่าพวกเขาจะทำไม่ได้ ฉันเกรงว่า “ความผิดหวัง” และอาการเมาค้างของโตเกียวที่ได้รับเลือกอาจคงอยู่ไปอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

-5 ( + 3 / – 8 )

เปิดใจ10 ก.ย. 2556 23:17 น. JST
นี่คือเหตุผลที่ฉันเกลียดทีม OG (และงาน “กีฬา” ที่สำคัญๆ) ไม่เกี่ยวอะไรกับกีฬา นั่นไม่ใช่สิ่งอื่นใดนอกจากเรื่องหรือความรักชาติ การตลาดและเงิน

2 ( + 4 / – 2 )

หนึ่งเดียว11 ก.ย. 2556 00:07 น. JST
ชมถนนหนทางในโตเกียวที่ปูด้วยทองคำ คอยดูว่าพวกเขาใช้งบประมาณไปมากเพียงใดและซ่อนการใช้จ่ายไว้เท่าใด ฉันสงสัยว่าเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูในฟุกุชิมะในขั้นไหน – พวกเขาจะเอาแท่งเหล็กออกไปรอบ ๆ หรือไม่?

-1 ( + 2 / – 3 )

ไม่แยแส11 ก.ย. 2556 01:54 น. JST
ว้าว ฉันเลยแสดงความคิดเห็นเชิงลบโดยอ้างถึงความโดดเด่นเนื่องจากไฮไลท์ของ Fukushima SNAFU และมันถูกลบออก การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเหล่านี้จะเป็นเรื่องพิเศษ หวังว่าจุดพิเศษจะแสดงให้โลกเห็นว่าพวกเขาประสบความสำเร็จกับฟุกุชิมะและผู้พลัดถิ่นจากสึนามิได้มากเพียงใด และไม่แสดงให้โลกเห็นว่าพวกเขาใช้เงินไปกับสนามกีฬาได้เท่าไร ฉันยังค่อนข้างสับสนกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก ญี่ปุ่นจะใช้โชคเล็กน้อยในการสร้างสนามกีฬาและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเกม แต่ฉันแน่ใจว่าพวกเขาจะใช้จ่ายมากกว่าที่ได้รับกลับมา สิ่งนี้เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างไร Abe-San? นี่เป็นสมการ ‘Abenomices’ อื่นที่ไม่มีคำตอบที่แน่ชัดหรือไม่

2 ( + 4 / – 2 )

ไนเจลบอย11 ก.ย. 2556 02:37 น. JST
ญี่ปุ่นจะใช้โชคเล็กน้อยในการสร้างสนามกีฬาและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเกม แต่ฉันแน่ใจว่าพวกเขาจะใช้จ่ายมากกว่าที่ได้รับกลับมา สิ่งนี้เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างไร Abe-San? นี่เป็นสมการ ‘Abenomices’ อื่นที่ไม่มีคำตอบที่แน่ชัดหรือไม่

ต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์อยู่ในบัญชีโตเกียวเมโทรเพื่อเก็บดอกเบี้ยแล้ว (รวมประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์สำหรับค่าเผื่อฉุกเฉิน) ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจโดยรวมตามตัวเลขงานแสดงสินค้าโลกของไอจิอยู่ที่ประมาณ 3 ล้านล้านเยน ซึ่ง 1.6 ล้านล้านเยนจะเป็นของโตเกียว จากนั้นคุณจะได้รับค่าประมาณจาก Daiwa Securities และ SMBC ซึ่งมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 4.2 ล้านล้านเยนถึงสูงถึง 150 ล้านล้าน

โตเกียวเป็นวัวเงินสดอยู่แล้ว การเลือกล่าสุดนี้ทำให้การพัฒนาเบย์เร็วขึ้นมาก

-4 ( + 2 / – 6 )

สาวโง่11 ก.ย. 2556 04:36 น. JST
หวังว่าจะไม่เหมือนกับคำสัญญาว่าจะทำความสะอาดฟุกุชิมะ

-1 ( + 1 / – 2 )

Kidojapan11 ก.ย. 2556 04:36 น. JST
ทำไมอาเบะสัญญาแบบนั้น เขาแน่ใจหรือว่ายังมีเก้าอี้เป็นนายกรัฐมนตรีโอลิมปิก 2020 อยู่?

0 ( + 1 / – 1 )

spudman11 ก.ย. 2556 08:06 น. JST
เทศกาลกีฬาในโตเกียวเปลี่ยนแปลงอะไรใน Tohoku อย่างไร? อาเบะงี่เง่าคนนี้ไม่เคยมีสายตาจดจ่อกับปัญหาอย่างเต็มที่ ผู้มาเยือนโตเกียวจะได้เห็นสิ่งเดียวกันกับที่พวกเขาจะได้เห็นในวันที่ 10 มีนาคม 2011 โตเกียวไม่ได้เสียหาย! พวกเขายังจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใกล้ฟุกุชิมะไดอิจิเนื่องจากความกลัวรังสีการฟื้นตัว? เรื่องตลก

0 ( + 1 / – 1 )

ไม่มีมิโซะ11 ก.ย. 2556 20:32 น. JST
ความคิดริเริ่มสำหรับรัฐบาลที่จะรับผิดชอบในระเบียบฟุกุชิมะดูเหมือนจะลืมไปแล้วเพียง 2 วันหลังจากโหวตโอลิมปิก

เราเบื่อคำสัญญาของอาเบะแล้ว! ดูเหมือนว่าเหรียญทองจะมีความสำคัญมากกว่าสิ่งอื่นใด?

ผู้คนเชื่อหรือไม่ แต่สองสิ่งสามารถเกิดขึ้นได้พร้อมกันในประเทศใดก็ได้ แม้แต่ในประเทศญี่ปุ่น และสำหรับคนที่ด่าเขาทั้งๆ ที่บอกว่าเขาควรจะเป็นทาสอยู่ที่ฟุกุชิมะ ให้ถามตัวเองว่า คุณต้องการให้เขาอยู่ที่นั่นเพื่อพยายามแก้ไขสิ่งต่างๆ เว็บพนันออนไลน์ ด้วยตัวเองจริงๆ หรือว่าเขาควรจะหาคนที่เหมาะสมมาร่วมกันทำเพื่อเขา? การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกำลังจะมาถึง เอาชนะมัน และสนับสนุนนักกีฬาของทุกประเทศที่ใฝ่ฝันอยากจะมีส่วนร่วม

-2 ( + 0 / – 2 )

ร่ม12 ก.ย. 2556 00:11 น. JST
ไม่ต้องกังวลกับผู้คนและผู้ขอโทษ อาเบะกล่าวว่าฟุกุชิมะอยู่ภายใต้การควบคุม มั่นใจมากว่าผู้ยิ่งใหญ่ที่กล่าวว่ามาราธอนจะจัดขึ้นที่ฟุกุชิมะโดยเริ่มจากประตูเครื่องปฏิกรณ์ มันเลยเป็นอย่างนั้น!โตเกียว
ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของลูกคุณในช่วงซัมเมอร์นี้ผ่าน STEM!

Tokyo Coding Club จะจัดค่ายพักค้างคืนในฤดูร้อนปีนี้ทั้งในและนอกกรุงโตเกียว โดยร่วมมือกับโรงแรมในฮาคุบะ จังหวัดนากาโนะ และเมียวโกะ จังหวัดนีงาตะ เพื่อเสนอชั้นเรียน STEM (การเขียนโปรแกรม วิทยาการหุ่นยนต์ การออกแบบและแอนิเมชั่น และการตัดต่อวิดีโอ) ร่วมกับกิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรม.

tcc20.jpg
บทเรียนและกิจกรรมต่างๆ จะดำเนินการเป็นภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ผู้สอนมืออาชีพของเรา

ที่นี่ คุณก้าวข้ามขอบเขตของโรงเรียน หาคู่ของคุณและเชื่อมสัมพันธ์กับเทคโนโลยีล่าสุด นี่ไม่ใช่แค่ค่าย STEM ทั่วไป แต่เป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใคร

IMG_8201.jpg
นำโดยผู้เชี่ยวชาญและผู้สอนมืออาชีพ คุณจะได้สัมผัสกับช่วงเวลา “ยูเรก้า” ความสำเร็จที่ทำให้คุณภาคภูมิใจ ความท้าทายที่ช่วยให้คุณพัฒนา

ด้วยโค้ดแต่ละบรรทัดที่พัฒนาขึ้น วิดีโอเกมแต่ละเกมถูกสร้างขึ้นและทุกอุปสรรคที่เอาชนะได้ คุณจึงสร้างทักษะเพื่อสร้างอนาคตที่สดใส

[ที่นั่งมีจำนวนจำกัด]

กิจกรรมและแคมป์ STEM ภาคฤดูร้อนที่สนุกสนานและน่าตื่นเต้น 2021 โดยโรงเรียน STEM ชั้นนำของโตเกียว กรุงโตเกียว

Coding Club สำหรับอายุ 7-18 ปี ตั้งแต่มิถุนายน 2564 ถึงกันยายน 2564 – เปิดให้จองแล้ว

EX-ADVENTURE.jpg
จักรยานเสือภูเขา.jpg
นักเรียนสามารถเลือกวิชาที่เลือกได้ 2-3 วิชาเป็นตัวเลือกสำหรับค่าย:

การเขียนโปรแกรม – อายุ 7+

ก) การเข้ารหัสด้วย Minecraft

b) การเขียนโปรแกรมด้วย Python

c) การพัฒนาเกมด้วย Roblox

d) การพัฒนาเกมด้วย Python

e) การพัฒนาเกม Fortnite Unreal Engine

g) การเขียนโปรแกรม (Java, C, C++, Html, Javascript และอื่นๆ อีกมากมาย) – โปรดระบุความต้องการของคุณ ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ

วิทยาการหุ่นยนต์ – อายุ 7+

ก) วิทยาการหุ่นยนต์ด้วย Arduino

b) วิทยาการหุ่นยนต์ด้วย Sphero และ RVR

c) วิทยาการหุ่นยนต์ด้วยการพิมพ์ 3 มิติ

ครีเอทีฟโฆษณาดิจิทัล – อายุ 7 ปีขึ้นไป

ก) การพิมพ์ 3 มิติ

ข) Adobe Animate

ค) การทำวิดีโอบล็อกของ Youtube

d) Twitch เกมสตรีมมิ่ง

Custom Tech – อายุ 11 +

ก) ปัญญาประดิษฐ์

b) วิทยาศาสตร์ข้อมูล

ค) ความปลอดภัยทางไซเบอร์

d) วิทยาการหุ่นยนต์ขั้นสูง – ROS

หมายเหตุ: หากคุณมีหัวข้อที่ไม่อยู่ในรายการนี้ โปรดติดต่อเราที่ info@tokyocodingclub.com

ข้อมูลกิจกรรม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน: https://tokyocodingclub.co.jp/en/courses/tokyo-coding-club-stem-summer-camp-for-ages-7-18/

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน: https://tokyocodingclub.co.jp/en/summer-registration/

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของโรงเรียน: www.tokyocodingclub.co.jp/en

โปรแกรมภาคฤดูร้อนอื่นๆ

โครงการ STEM และ Digital Creatives ที่สาขาของเราในโตเกียว
โปรแกรม STEM ออนไลน์
ที่ตั้งของ Tokyo Coding Club:

สำนักงานใหญ่
อาคารซันลิท นิชิอาซาบุ SD ชั้น 3 นิชิอาซาบุ 3-24-16 เขตมินาโตะ โตเกียว

โตเกียว อเมริกัน คลับ (สันทนาการ)
2 Chome-1-2 Azabudai 2-1-2, เขตมินาโตะ, โตเกียว

จิมโบรี (ก่อนวัยเรียน & ประถม): Motoazabu, Jiyugaoka, Asagaya
Victory International School ไซตามะ: 1-14-20 Central, Kasukabe, Saitama 344-0067
tcc10.jpg
สำนักงานใหญ่ของ Tokyo Coding Club
เกี่ยวกับ Tokyo Coding Club – สุดยอดโปรแกรม STEM & Digital Creatives ในใจกลางโตเกียว

Tokyo Coding Club เป็นโปรแกรมตลอดทั้งปีหลังเลิกเรียน/วันหยุดสุดสัปดาห์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเวทีสำหรับวิศวกรและนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ (อายุ 7-18 ปี) เพื่อศึกษาทักษะที่สำคัญสำหรับการจ้างงานในอนาคต

สโมสรมุ่งหวังให้นักเรียนปลดปล่อยความหลงใหลและความคิดสร้างสรรค์ผ่านวิทยาการคอมพิวเตอร์และโลกใหม่ของศิลปะดิจิทัล ทำให้พวกเขาตระหนักว่าพวกเขาสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโลกสมัยใหม่ได้เช่นกัน

Tokyo Coding Club ร่วมกับ Youth Who Code Japan ยังตั้งเป้าที่จะเข้าถึงชุมชนที่มีบทบาทต่ำกว่า เสริมพลังให้พวกเขาด้วยทักษะ STEM และเชื่อมช่องว่างทางเพศใน STEM ล่าสุด Tokyo Coding Club ได้จัดงานแฮ็กกาธอนระหว่างโรงเรียนในปี 2564 โดยมีนักเรียนจาก:

โรงเรียนอเมริกันในญี่ปุ่น
โรงเรียนอังกฤษในญี่ปุ่น
โรงเรียนนานาชาติเซนต์แมรี่
โรงเรียนนานาชาติอินเดีย ประเทศญี่ปุ่น
… และอื่น ๆ อีกมากมาย

อีเวนต์ที่จะเกิดขึ้น ได้แก่ การประชุมสุดยอดนักเขียนโค้ดเยาวชนระดับนานาชาติครั้งแรกของญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2564 และงานแฮกกาธอนมหาวิทยาลัยสตรีของญี่ปุ่น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://www.youthwhocode.org/

© ญี่ปุ่นวันนี้

เรียงโดยเก่าที่สุดล่าสุดเป็นที่นิยม
4ความคิดเห็นเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

EvilBuddha5 มิถุนายน 02:30 น. JST
ดีจัง. จับหนุ่มๆ.

ฉันเริ่มเขียนโค้ดตอนอายุ 15 เท่านั้น นั่นเป็นช่วงเวลาที่ Java ครองโลกในช่วงแรกๆ ของอินเทอร์เน็ต แต่หลักสูตรในโรงเรียนของฉันสอนแค่ C เท่านั้น ดังนั้นฉันจึงต้องเรียนรู้ Java ด้วยตัวเองจากแหล่งข้อมูลออนไลน์

1 ( + 1 / – 0 )

Ashley Shiba5 มิถุนายน 02:43 น. JST
ลูกชายของฉันชอบสิ่งนี้ แต่ฉันจะไม่ส่งเขาในช่วงโรคระบาดนี้

1 ( + 1 / – 0 )

ของเก่าเก็บ5 มิถุนายน 15:47 น. JST
ปีที่แล้วลูกสาวของฉันจะไปทำสิ่งเหล่านี้และรู้สึกเบื่อและอารมณ์เสียมากเพราะพวกเขาจะแยกผู้หญิงออกจากกันตามปกติแม้กระทั่งในตะวันตก

แนวคิดคือการทำให้เป็น “ความสนใจของผู้หญิง” มากขึ้น แต่สิ่งที่ทำจริง ๆ ก็คือการเบื่อหน่ายกับพวกเขา

ความคิดที่ว่าผู้หญิงที่ชอบไอทีมีพื้นฐานเหมือนกับผู้ชายที่ชอบไอทีนั้นไม่เป็นที่ยอมรับ

แนวคิดคือ/คือการที่ผู้หญิงไม่เข้าเรียน STEM เพราะอาสาสมัครไม่ได้สนใจผู้หญิงหรือผู้หญิงสนใจ

ในความเป็นจริง ผู้หญิงใน STEM ก็เหมือนกับผู้ชายใน STEM ที่แปลกไปจากความคิดกระแสหลักและชอบในสิ่งเดียวกัน

ลูกสาวของฉันจบมหาวิทยาลัยด้วยปริญญาโทด้าน AI

เพื่อนชายและหญิงของเธอทุกคนต่างก็แปลกเหมือนเธอ และพวกเขาก็มีช่วงเวลาที่ดีจนกระทั่ง “คนนอก” เข้ามาและพยายามบอกพวกเขาว่า STEM จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพื่อให้ “ครอบคลุม” มากขึ้น

พวกนี้คือพวกเนิร์ด/โอตาคุที่ถูกเลือกมาเกือบตลอดชีวิตว่าพวกเขามีความแตกต่างกันทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย สิ่งหนึ่งที่พวกเขาไม่ต้องการคือการที่ “ท่ามกลางฝูงชน” เข้ามาและทำให้พวกเขากลายเป็นผู้ถูกขับไล่อีกครั้ง

เมื่อลูกสาวของฉันและเพื่อนๆ มาที่นี่และมารวมตัวกัน ฉันไม่รู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่ แต่พวกเขาอาศัยอยู่ในโลกใบเล็กๆ ที่แปลกประหลาดและค่อนข้างมีความสุข

0 ( + 0 / – 0 )

kohakuebisu8 มิถุนายน 09:13 น. JST
ค่ายฤดูร้อนในญี่ปุ่นมีไว้สำหรับเด็กในโรงเรียนนานาชาติที่มีวันหยุดยาวช่วงฤดูร้อนซึ่งปกติจะเริ่มในเดือนมิถุนายน ลูกๆ ของฉันเรียนในโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นทั่วไปและพวกเขาจะไม่เลิกราจนถึงวันที่ 1 สิงหาคมหรือประมาณนั้น พวกเขาได้รับสามสัปดาห์เท่านั้น

ค่ายเหล่านี้ฟังดูสนุก ของกลางแจ้งมากมาย แต่ไม่ค่อยเขียนโค้ดเท่าไหร่ อาจจะขายให้พ่อแม่ที่ยังไม่ยอมรับความเนิร์ดภายในของลูกอย่างเต็มที่โตเกียว
“ความเร็วคือจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ Sonic the Hedgehog และยังเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในวงการบันเทิง ดังนั้น หลังจากประสบความสำเร็จอย่างน่าประหลาดใจของภาพยนตร์ “Sonic the Hedgehog” ในปี 2020 Sega ยังคงรักษาโมเมนตัมต่อไปด้วยการประกาศเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องใหม่ ซีรีย์อนิเมชั่น CG Sonic

ชื่อเรื่องว่า “Sonic Prime” จะออกอากาศทาง Netflix ซึ่งร่วมอำนวยการสร้างซีรีส์นี้ แอนิเมชั่นการจัดการจะเป็น WildBrain Studios ของแวนคูเวอร์ ซึ่งผลงาน 3DCG ก่อนหน้านี้ ได้แก่ “Ninjago” “Mega Man: Fully Charged” และ “Blaze and the Monster Machines” นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มนักเขียนจากสหรัฐฯ อย่าง Man of Action Entertainment ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้จัดรายการและโปรดิวเซอร์ และยังเป็นหุ้นส่วนที่สร้างสรรค์ใน “Mega Man: Fully Charged” เช่นเดียวกับ “Bakugan: Battle Planet and Big Hero 6” .

อย่างไรก็ตาม ที่เห็นได้ชัดจากทีมผู้ผลิตคือ Sega of Japan เนื่องจากเป็นแผนก Sega of America ของผู้พัฒนาวิดีโอเกมในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นตัวแทนของตระกูลบริษัทสำหรับ “Sonic Prime” เมื่อพิจารณาถึงความแปลกประหลาดของการออกแบบตัวละครในต่างประเทศครั้งสุดท้าย อย่างน้อยในตอนแรก การขาดการสนับสนุนจากศิลปิน Sega of Japan อาจทำให้แฟน ๆ บางคนกังวล แต่ผู้สร้าง Sonic Yuji Naka (ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีม Sonic Prime ด้วย) ดูระมัดระวัง มองโลกในแง่ดีรีทวีตประกาศด้วยอีโมจิเม่น

Netflix ได้เปิดไฟสีเขียวสำหรับ “Sonic Prime” จำนวน 24 ตอน WildBrain อธิบายว่ามันเป็น “การผจญภัยออกเทนสูงที่ชะตากรรมของลิขสิทธิ์ใหม่แปลก ๆ อยู่ในมือที่สวมถุงมือของเขา” ซึ่งหมายความว่าเรื่องราวของมันจะเป็นอิสระจากวิดีโอเกม Sonic ที่มีอยู่และการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ (เรายังสันนิษฐานว่า “ ค่าออกเทนสูง” เป็นเพียงคำอุปมาที่ค่อนข้างงุ่มง่ามเล็กน้อยสำหรับ “จังหวะเร็ว” และไม่ใช่สัญญาณว่าโซนิคกลายเป็นคนเสพติดน้ำมันเบนซินใน Prime) คำอธิบายกล่าวต่อไปว่า “Sonic Prime” เป็น “มากกว่าการแข่งขันเพื่อกอบกู้จักรวาล มันคือการเดินทางของการค้นพบตนเองและการไถ่ถอน” ในขณะเดียวกันก็สัญญาว่าจะ “ดึงดูดจินตนาการของผู้ชมอายุ 6 ถึง 11 ขวบด้วย แฟนพันธุ์แท้ของ Sonic ทุกวัย”

พูดตามตรง ดูเหมือนเป็นเรื่องที่ต้องทำหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากผลงานที่แย่ของแฟรนไชส์โซนิคเมื่อต้องเล่นละครระดับไฮเอนด์

ถึงกระนั้น “Sonic Prime” ไม่ได้มีกำหนดฉายรอบปฐมทัศน์จนถึงปี 2022 ดังนั้นเราจะต้องรอจนกว่าจะถึงเวลานั้นเพื่อดูว่าจะเป็นซากรถไฟความเร็วสูงหรือวิ่งไปตามเลนเร็วบนถนนของ Sonic ไป การกู้คืนเป็นหนึ่งในตัวละครที่ชื่นชอบมากที่สุดของเกม

ที่มา: PR Times ผ่าน Otakomu, WildBrain

อ่านเรื่องราวเพิ่มเติมจาก SoraNews24

— คอนโซล แฟรนไชส์ ​​มาสคอต และความทรงจำ! 10 อันดับแรกในประวัติศาสตร์วิดีโอเกม

— ไทยากิควบคุมหกปุ่มที่ยอดเยี่ยมของ Sega Mega Drive ให้คุณดื่มด่ำกับความคิดถึง

— Sega ขอโทษหลังจากผู้บริหารกล่าวว่าผู้เล่น Puyo Puyo กินชามเนื้อกับชีส

การเชื่อมโยงภายนอก
https://soranews24.com/2021/02/02/sonic-the-hedgehog-getting-a-new-cg-netflix-series-produced-in-the-us-and-canada/
© SoraNews24
เรียงโดยเก่าที่สุดล่าสุดเป็นที่นิยม
5ความคิดเห็นเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

therougou7 ก.พ 11:22 น. JST
เย็น. ลูกๆ ของฉันชอบหนังเรื่องนี้

2 ( + 2 / – 0 )

ภูเขาหิมะ7 ก.พ 15:30 น. JST
เราแทบรอไม่ไหวที่จะได้เห็น ‘**บน Netflix* ‘.- @ therougou 11:22a JST – ลูกๆ ของฉันชอบหนังเรื่องนี้มาก *

จริงหรือ? ภาพยนตร์ ‘Sonic the Hedgehog’ ปี 2020 ที่มีจิม แคร์รี่ย์ เข้าฉายในญี่ปุ่น ‘ บน Netflix**** ‘หรือไม่

“*เมื่อพิจารณาว่าการออกแบบใหม่ในต่างประเทศครั้งล่าสุดนั้นประหลาดเพียงใด …ก็ทำให้แฟนๆ เป็นห่วงแต่ยูจิ นากะ ผู้สร้าง *โซนิค* (ซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ ทีมSonic Prime ) ดูเหมือนจะมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวัง* ”

เราเข้าใจดีว่าแท้จริงแล้วมันคือ’แฟนดอม’ที่ทำให้โปรดิวเซอร์เลื่อนการปล่อยภาพยนตร์ออกไป และทำใหม่ * ตัวละคร ** ‘ กลับมาเป็นดีไซน์ดั้งเดิมที่แฟนๆ รู้จักและชื่นชอบ ‘ *

0 ( + 0 / – 0 )

therougou7 ก.พ 23:27 น. JST
จริงหรือ? ภาพยนตร์ ‘Sonic the Hedgehog’ ปี 2020 ที่มีจิม แคร์รี่ย์ เข้าฉายในญี่ปุ่น ‘ บน Netflix* **** ‘ *หรือไม่

ไม่ ไม่ใช่ใน Netflix เราเช่ามันใน Amazon Prime Video ฉันคิดว่า พวกเขามีซีรีส์ชื่อ Sonic Boom บน Netflix แม้ว่า อีกชื่อหนึ่งเรียกว่า Sonic X ที่เป็นสไตล์อนิเมะมากกว่า

เราเข้าใจดีว่าแท้จริงแล้วมันคือ ‘แฟนดอม’ ที่ ทำให้โปรดิวเซอร์ เลื่อนการปล่อยภาพยนตร์ออกไป และ ทำใหม่ * ตัวละคร ** ‘ กลับมาเป็นดีไซน์ดั้งเดิมที่แฟนๆ รู้จักและชื่นชอบ ‘ *

ใช่ หวังว่าพวกเขาจะได้เรียนรู้บทเรียนของพวกเขา ฉันให้ลูกๆ ได้เห็นการออกแบบดั้งเดิมของภาพยนตร์เรื่องนี้ และพวกเขาพูดว่า “โอ้ น่าขยะแขยง!”

1 ( + 1 / – 0 )

สมิทอินเจแปน7 ก.พ 23:52 น. JST
ผ่าน.

-1 ( + 0 / – 1 )

therougou8 ก.พ. 01:30 น. JST
จ่าฝูง

FYI ดูเหมือนว่าหนังจะเข้าฉายทาง Netflix ในวันที่ 2 มีนาคม